HER BRINGES INFO OM LUXEMBOURG...

 DEN DANSKE FORENING I LUXEMBOURG HAR FØLGENDE ARRANGEMENT I OKTOBER 2015:

Med stor fornøjelse kan vi præsentere: 

 

Familievejleder, socialpædagog, forfatter og foredragsholder

Lola Jensen

Lola, der også er kendt fra TV2 Go’ Morgen Danmark, kommer til Luxembourg torsdag den 15. oktober

 - så reservér allerede nu datoen.

Lola vil sætte ” FAMILIEN DANMARKS” hverdag på en humoristisk spids, herunder give os:

* tanker på, hvem bestemmer hjemme i familien…

* tanker på, hvor der skal siges nej i forhold til aktuel alder…

* kunsten at give et nej så barnet får lysten til at følge det…

* samt modet til at turde tage en efterfølgende konflikt,

   hvis barnet ikke finder et nej okay… og oveni alligevel give plads til barnets

   selvstændighed…

 

Du kan være med til at bestemme aftenens emner. Send dine forslag via Foreningens hjemmeside eller som besked via Facebook.

Du kan søge mere inspiration på Lola’s hjemmeside www.lolajensen.dk og på facebook ”Lola Jensen”.

 

 

 

16. maj 2015

DEN DANSKE FORENING I LUXEMBOURG...

LES DANOIS er glade for nu at kunne fortælle om vort nye samarbejde med en dansk forening i Luxembourg.

Vi vil fremover fortælle om foreningens arrangementer her på hjemmesiden.

 

 

 

10. oktober 2014

 

Den Danske Regering vil lukke pensionsskattehul i Luxembourg...

For et par dage siden meddelte den danske regering, at der ville ske ændringer omkring dobbelt-beskatningsaftalen mellem Danmark og Luxembourg.

LES DANOIS bad revisor Claus Fetterlein om lidt oplysninger og de følger herunder: 

 

Regeringen fremsatte onsdag den 8.oktober 2014 et lovforslag om en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst (DBO) mellem Danmark og Luxembourg. Aftalen betyder, at udbetaling af dansk pension til personer bosat I Luxembourg fremover beskattes I Danmark.

 

Fremover skal danskere bosat i Luxembourg betale skat i Danmark af udbetalinger fra danske pensionsordninger.Det er konsekvensen af et lovforslag om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten (DBO) mellem Danmark og Luxembourg,som regeringen netop har fremsat.

 

Forslaget gør det muligt for Danmark at beskatte pensioner m.v.,der udbetales fra Danmark til en modtager i Luxembourg. Formålet er at sikre, at personer,der har fået skattefradrag for pensionsindbetalinger i Danmark,også beskattes af udbetalingerne fra pensionsordningerne, selvom de er flyttet til Luxembourg.

 

 

Lovforslaget om ændringen af DBO’en mellem Danmark og Luxembourg blev fremsat den 8. oktober 2014.

 

Ændringerne finder først anvendelse,når badeDanmark og Luxembourg har godkendt den. Personer, som den 9.juli 2013 var hjemmehørende I Luxembourg og pr.denne dato modtog pension fra Danmark beskattes fortsat i Luxembourg så længe den pågældende forbliver hjemmehørende i Luxembourg.

 

For yderligere og uddybende oplysninger kontakt Revisionsfirmet Fetterlein,+45 30515298 eller mail revisor@fetterlein.dk .


DANSKERE I LUXEMBOURG...
- eller deromkring...

Fra en dansker i Luxembourg har vi modtaget orientering om et netværk for danskere i Luxembourg.

Netværket hedder www.60pluslux.com og fungerer enkelt og effektivt og har tilbud til danskere bosat i Luxembourg. Danskere omkring Luxembourg er uden tvivl også velkomne.

 
 
10. oktober 2014 

Den Danske Regering vil lukke pensionsskattehul i Luxembourg...

For et par dage siden meddelte den danske regering, at der ville ske ændringer omkring dobbelt-beskatningsaftalen mellem Danmark og Luxembourg.

LES DANOIS bad revisor Claus Fetterlein om lidt oplysninger og de følger herunder: 

 

Regeringen fremsatte onsdag den 8.oktober 2014 et lovforslag om en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst (DBO) mellem Danmark og Luxembourg. Aftalen betyder, at udbetaling af dansk pension til personer bosat I Luxembourg fremover beskattes I Danmark.

 

Fremover skal danskere bosat i Luxembourg betale skat i Danmark af udbetalinger fra danske pensionsordninger.Det er konsekvensen af et lovforslag om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten (DBO) mellem Danmark og Luxembourg,som regeringen netop har fremsat.

 

Forslaget gør det muligt for Danmark at beskatte pensioner m.v.,der udbetales fra Danmark til en modtager i Luxembourg. Formålet er at sikre, at personer,der har fået skattefradrag for pensionsindbetalinger i Danmark,også beskattes af udbetalingerne fra pensionsordningerne, selvom de er flyttet til Luxembourg.

 

 

Lovforslaget om ændringen af DBO’en mellem Danmark og Luxembourg blev fremsat den 8. oktober 2014.

 

Ændringerne finder først anvendelse,når badeDanmark og Luxembourg har godkendt den. Personer, som den 9.juli 2013 var hjemmehørende I Luxembourg og pr.denne dato modtog pension fra Danmark beskattes fortsat i Luxembourg så længe den pågældende forbliver hjemmehørende i Luxembourg.

 

For yderligere og uddybende oplysninger kontakt Revisionsfirmet Fetterlein,+45 30515298 eller mail revisor@fetterlein.dk .