Orientering om registrering i Danmark...


23. august 2013

IMPORT OG REGISTRERING AF BIL TIL DANMARK...

Igennem de sidste par uger har vi skrevet en del om import af "grænseplade-biler" til Frankrig - og der har været rigtig mange gode indlæg fra vore læsere.

Disse er lagt ind under MOTORMARKEDET - i et ny-oprettet under-punkt GRÆNSEPLADEBILER.

Men det går jo også den anden vej:

En af vore trofaste læsere - Poul Balsborg - er desværre flyttet tilbage til Danmark og har taget sin fransk registrerede bil med derop.

Her følger hans orientering om registrering og indførsel i Danmark:

For at begå sig i Danmark er det nødvendigt at have oprettet NemID.

Tilmeldelse kan foregå over internettet. NemID bruges i vidt omfang, når man skal kommunikere med det offentlige, banker, PFA, forsikringsselskaber m.v.

ja endog i forbindelse med tinglysning af dokumenter. NemID er således også nødvendig, når man skal besøge SKAT's hjemmeside.

 

Når man importerer en bil, skal den synes, og der skal betales registreringsafgift inden der kan købes nummerplader. Forretningsgangen er som følger:

 

1. Køretøjet skal have foretaget et såkaldt udvidet registersyn og toldsyn.

For mit vedkommende meldte jeg mig ind i FDM og fik foretaget synene der.

FDM udleverede en synsrapport samtidig med, at de underrettede SKAT om synet.

 

2. Jeg tog kontakt med et forsikringsselskab for at få tegnet ansvars- og kaskoforsikring på bilen, og selskabet opgav mit et nummer, der skulle oplyses i forbindelse med registreringen.

 

3. Over nettet anmeldte jeg køretøjet til afgiftsberigtigelse i Motorregisteret, der kan findes på SKAT's hjemmeside. Denne anmeldelse skal foretages inden 14 dage efter importen. Forinden havde jeg været på nettet under "Tidligere vurderinger af køretøjer", hvor man kan søge oplyst værdier og handelspriser ,som SKAT tidligere har fastsat, således at jeg kunne danne mig et begreb om, hvad man ville værdifastsætte bilen til ,og hvor meget man ville kræve i registreringsafgift. Samtidig med anmodningen skal man oplyse, at køretøjet har franske plader.

 

4. Få dage efter modtog jeg fra SKAT en kvittering på anmodningen om værdifastsættelsen. Det er nok klogt at have en kopi af denne kvittering i bilen, således at man i tilfælde af en politi/skat-aktion kan dokumentere at anmodningen er fremsendt.

 

5. Jeg modtog herefter "Kvittering - Registrer værdiansættelse af køretøj"

med angivelse af den af SKAT ansatte handelspris m.v. samt den endelige afgift samt en skrivelse: "Sådan betaler du registreringsafgift - Import". I skrivelsen anfører man 4 motorcentre, hvor registreringsafgiften kan betales, nemlig i Taastrup, Odense, Aarhus og Aalborg. Man kan dog også betale ved at indsende en check til Motorcenter, Aarhus. Meget mærkværdigt anfører man, at man k u n tager imod danske check ved betaling af registreringsafgift. Man kan altså ikke foretage bankoverførsel, men må gå i banken og formedelst kr. 50,00 få den til at udstede en check, der ikke behøver at være noteret.

 

6. Efter at have hentet checken i banken kørte jeg til Taastrup, trak et nummer og efter at have ventet en times tid, blev jeg kaldt til en skranke, hvor en venlig dame sørgede for det videre fornødne m.h.t. indregistrering m.v. samt udlevering af nummerplader. Udover registreringsafgiften måtte jeg betale kr. 1.180 for nummerpladerne (hvad er det nu man giver i Frankrig?) samt så sandelig også kr. 200,00 i gebyr. Det burde måske ikke overraske, men den store overraskelse var, at man i venterummet kunne forsynes sig "gratis" med skruer, bolte og plasticskiver til brug for montering af nummerpladerne. Måske ekspeditionsgebyret var betalingen.

 

7. En uges tid efter modtog jeg så med posten den officielle registreringsattest.  

 

Jeg ved ikke om det er nødvendigt, men efterfølgende skrev jeg et brev til Sous-Prefecture i Var og meddelte flytning, idet jeg samtidig vedlagde kopi af "Certificat d'immatriculation" og den danske registreringsattest .

LES DANOIS siger tak for orienteringen, som er lagt ind under MOTORMARKEDET i et nyt under-punkt REGISTRERING-DANMARK..