DEBAT-INDLÆG...

 
11. april 2014

DEBAT-INDLÆG...

I forbindelse med kommunal-valget i Frankrig 1. april 2014 bragte vi 9.april 2014 et læser-indlæg fremsendt af Niels Enevoldsen.

Indlægget blev efterfølgende kommenteret af LES DANOIS og en af vore læsere Poul Balsborg.

Niels Enevoldsen har nu fremsendt følgende  kommentar hertil:

 

Uden at ville forlænge denne debat i det uendelige, så dog et svar på Peter Fabricius' og Poul Balsborgs  kommentar til mit debatindlæg vedrørende "Den

Korte Avis" (DKA).

 

Nu har jeg jo ikke på noget tidspunkt antastet ytringsfriheden, tværtimod, men jeg tillader mig at bruge min ret til ytringsfrihed til at erklære mig lodret uenig med Den Korte Avis' (som synes at være Les Danois' foretrukne danske pressereference) højrepopulistiske redaktionelle holdning, der ligger helt på linie med Dansk Folkeparti.

 

Hvis man tager en tilfældig DKA dags avis, omhandler omkring halvdelen af samtlige artikler indvandrerpolitik, indvandrerproblemer, indvandrerkriminalitet, muslimer osv osv. Ting som naturligvis skal behandles, men omfanget af DKA's dækning er helt ude af proportioner og måden det gøres på er en ubehagelig leflen for den indre svinehund. I europæisk historisk perspektiv har den slags aldrig før noget godt med sig.

 

I mellemtiden kan vi som fremmede i Frankrig så glæde os over, at det franske samfund er tolerant - og uden at hænge os ud, tillader danskere at have deres egne gudstjenester, julemarkeder, fællessangs-arrangementer og hvad der ellers hører sig til for at kunne bevare en national identitet i et fremmed land.

                                          -o0o-

LES DANOIS har hertil en kort kommentar:

Danskere vi kender til og møder i Frankrig har efter vor bedste overbevisning ikke forsøgt at ændre på de franske forhold, love og bestemmelser.

Vi er høflige overfor franskmændene og indordner os efter de regler, der nu engang allerede findes.

Vi klarer os selv økonomisk og ligger ikke landet til belastning. Hvis der er danskere, der ikke kan "lide" eller affinde sig med forholdene forlader de landet igen og prøver måske et andet land - eller tager tilbage til Danmark.

                                       -o0o-


Er der blandt vore læsere nogen, der har lyst til at kommentere yderligere skal de være meget velkomne.

.

9. april 2014

Fra en af vore læsere - Niels Enevoldsen - har vi modtaget følgende debatindlæg. Indlægget er også lagt ind i menu'en DEBAT.

Kommentarer modtages meget gerne fra vore læsere.

Emne: Debatindlæg, kommunevalg i Frankrig

 

Kære Peter Fabricius.

Følgende bedes venligst optaget som debatindlæg.

 

Jeg ser i det sidste nyhedsbrev, at der henvises til en artikel af Jørgen Nielsen om det franske kommunevalg i "Den Korte Avis".


Hvis man ikke ved bedre, kan man få det indtryk at det højreekstremistiske Front National, FN, blev den altovervejende vinder af valget. Derfor kan det ikke undre, at artiklen fremstår i "Den Korte Avis", som ligger tæt på Dansk Folkeparti's holdninger og DF er vel det i
Danmark som kommer tættest på det franske FN. Realiteten er vel, at FN trods markant fremgang  vandt 12-13 ud af ialt 36.700 (omtrentlig) kommuner og fik omkring 7,5 % af stemmerne.


Nuvel, FN stillede ikke liste i alle kommuner, men det gjorde de "store" partier heller ikke.
Især i de mindre kommuner er der kun det
,
man kan sidestille med "borgerlister" til rådighed. Skal en vinder udpeges, var det vel det store borgerlige parti UMP.

Iøvrigt undrer det mig at "Les Danois" endnu engang henviser til den fremmedfjendske "Korte Avis".

Som fremmede i et andet land har vi vel en interesse, der er stik modsat fremmedfobi. Og iøvrigt findes der jo seriøse danske aviser som Politiken, Berlingske Tidende osv., som også behandlede det franske valg.

 

Niels Enevoldsen


 

 

LES DANOIS har hertil følgende kommentar: 

Tak til Niels Enevoldsen for hans debat-indlæg. 

Vi mener ikke, at man kan kalde ”Den Korte Avis” for fremmedfjendsk, som Niels Enevoldsen skriver i sit indlæg.  Den giver udtryk for meninger, som store dele af den danske befolkning deler. Dette bekræftes da også, når man ser på det rekord-store antal læsere ”Den Korte Avis” har. 

Heldigvis har politikerne da ikke også afskaffet ytringsfriheden. 

LES DANOIS er grundlæggende upolitiske, men derfor kan vi godt bringe indlæg om f.x. valg i Frankrig og Danmark. Indlæg som vi mener har almen interesse for vore læsere.

Uanset politisk standpunkt og holdning. 

Vi vil uden tvivl også bringe nyt fra EU-parlamentsvalget. Uden at vi dermed ønsker at blive kategoriseret som fremmedfjendske. 

Men bortset herfra er det da dejligt at få en lille debat i gang – og nogle forskellige meninger frem. Så kom frit frem med jeres meninger og holdninger så vi kan fortsætte debatten.

 

-o0o-

 
En af vore læsere - Poul Balsborg - har denne kommentar: 

Debatindlæg 

Er der en avis, som jeg læser med stor interesse, så er det Den korte Avis.

Jeg husker, at der var en formiddagsavis, der have et slogan der hed: "Tør hvor andre tier". Dette slogan kunne man udmærket anvende om Den korte Avis.


Jeg undrer mig den ene gange efter den anden over, at den nævnte avis bringer nyheder af stor interesse for almenheden, nyheder, som Berlingske og Politiken ikke bringer.

Der er ikke alene i Danmark, men generelt i den vestlige verden ved at brede sig noget der kaldes "politisk korrekthed", et fænomen der betyder, at vi alle skal have mundkurv på, at vi ikke frit kan udtrykke vores mening hvis denne blot har antydning af at have noget med race, religion, køn, seksuel orientering o. lign. at gøre.

Man har simpelthen berøringsangst, for tænk hvis man skulle blive anklaget for racisme. Man er så indoktrineret af den såkaldte "politiske korrekthed" at man ikke tør at skrive om de problemer, herunder kriminalitet, som indvandringen medfører.

Personligt har jeg meget imod både etniske danskere og fremmede, som udnytter systemet og begår kriminalitet.

Desværre viser statistikerne, at indvandrerne tegner sig for broderparten af den kriminalitet, der begås, og det bør ikke nedtones i den næste hellige politiske korrekthed. Man går så vidt, at der i vores naboland har været tale om, at man ikke måtte bage visse kager, der kunne være racistiske. Hvor langt skal vi dog komme ud? 

Jeg synes, at det er enhver borgers pligt at værne om ytringsfriheden for at undgå, at vi havner i et samfund, der ligner det, som indtil for blot 25 år siden var gældende i Østtyskland.

Med venlig hilsen

Poul Balsborg

 

 

.

 

 
 
22. oktober 2012

KOMMENTAR TIL TIDLIGERE DEBAT-INDLÆG ...

For nogle dage siden lagde vi et debat-indlæg ind, som vi havde modtaget fra Hans Bender.

Her kommer en kommentar fra en læser:

Om Hans Benders indlæg om Klaus Vilner:

Uden medlemskab af Club Danois eller øvrige interesser i sagen:

Den type indlæg er uværdige - måske egnede for en lokal uge-avis eller Uggerløse Hønseavler Tidende.

Skatteforhold er naturligvis vigtige for os alle, men skal derfor behandles seriøst og vel-argumenteret.

Uden personlige angreb.

"Foren jer dog, I skab-hoveder".

Venlig hilsen

Lars Beckvard

Om Klaus Vilner og hans nyhedsbreve.

Så har vi atter hørt fra Klaus Vilner.

Der har ellers været stille fra den kant i nogen tid, men nu har han atter meldt sig på banen og denne gang med et ordentligt trut i trompeten. Ingen har vel haft den opfattelse, at Klaus Vilner har elsket hverken Club Danois, foreningens formand eller skatteudvalg. Men denne gang har han helt sluppet tøjlerne i sin kampagne mod personlige, gamle fjender.

Det er mildest talt uskønt for nu at bruge diplomatisk sprogbrug.

Jeg har aldrig mødt Klaus Vilner, men som han banker sig på brystet over påståede, egne bedrifter, forestiller  jeg mig, at den gode mand er rundrygget. Bralderet har jeg hidtil ignoreret, da det siger noget om Klaus Vilner´s karakter, og vel ikke har noget at gøre med hans faglige kompetence.

Jeg har læst Klaus Vilner´s nyhedsbreve det sidste års tid, fordi jeg regnede med, at jeg som absolut lægmand og novice på området ”franske skatteforhold” kunne få en sober og faglig indføring i dette mystiske univers.

Men ak. Jeg er godt nok blevet skuffet.

Ingen tvivl om, at Klaus Vilner ved meget om franske skatteforhold. Han er også meget aktiv i sine udfoldelser overfor det franske skattesystem. Men når Klaus Vilner prøver at fremstå som den person, der ene mand har udrettet mest for danskerne siden Holger Danske, kunne man godt tænke sig, at han - som vores sagnhelt - ville tage sig en god, lang lur.

I Klaus Vilner´s seneste ”skriv” bruges meget krudt på at sige, at han ikke kan klandres for, at skattecentret i Draguignan har indledt et felttog mod de danske ratepensioner.

Det er altid mistænkeligt, når folk begynder at forsvare sig mod anklager, der ikke er rejst. I min verden betyder det: ”Dårlig samvittighed”.

Direkte pinligt er det dog, at Klaus Vilner siden sit nyhedsbrev af marts 2011 løbende har skiftet forklaring og standpunkt.

På generalforsamlingen i Club Danois i marts 2011 oplyste formanden, at der var risiko for at Frankrig ville ændre reglerne for beskatning af visse ratepensioner. Dette afviste Klaus Vilner med entusiasme i sin ”Orientering om franske forhold”, marts 2011.

Da flere danskere i departementet Var blevkaldt til ”torskegilde” om deres ratepensioner, glemte Klaus Vilner, at der ikke var problemer under opsejling. Nu havde han til gengæld helt styr på sagerne i tæt samarbejde med Cabinet Lefebvre i Paris. De bedste specialister på området.

Snart begynder han så at fundere over sammenhængen mellem den ændrede skattepraksis og det faktum, at personen har haft fradrag i sin indkomst af indbetalingerne. Man fornemmer, at han finder det rimeligt, at der skal betales skat af den fulde udbetaling fra en ratepension, hvis man har haft fradrag for indbetalingen.

Men her drejer det sig altså om at håndhæve eksisterende regler ikke om, hvad der måtte være ”rimeligt” i hverken Klaus Vilner´s eller andre enkeltpersoners optik.

I Klaus Vilner´s seneste ”Orientering om franske forhold” der udkom i sidste uge, hedder det så pludseligt, at advokatfirmaet Lefebvre alligevel ikke er særligt kvalificeret.

Fornemmer man, at kærligheden ikke var gengældt?

Klaus Vilner glemmer helt at fortælle, at Lefebvre og Skatteudvalget i Club Danois er dybt involverede i disse skattespørgsmål og længe har haft en professionel og kompetent dialog med skattecentret i Draguignan. Dette sker med den saglighed og diskretion noget sådant kræver, og det er den indsats, man kan takke for, at der nu er tegn på et vist skred i sagerne i den rigtige retning. Det er ikke Klaus Vilner´s, uanset hvor megen patos han lægger i sin præsentation af egen indsats.

Jeg gerne slå fast, at jeg kun nødigt sammenligner Klaus Vilner med vores gamle nationalhelt Holger Danske. Det er helt andre karakterer fra det europæiske historie galleri, der springer frem.

 

Der er meget forjættende bulder og brag i Klaus Vilner´s nyhedsbreve. Det er der som bekendt også i andre ting, men beskatningsproblemerne løses ikke af den slags.

Hvor ville det hele se meget bedre ud, hvis vi alle kunne trække på samme hammel i denne alvorlige sag og affinde os med, at det er Frankrigs bedste specialister, der arbejder med problemerne. Selv om det ikke giver så megen personlig reklame, som man måske har behov for, er der til gengæld mulighed for, at problemerne bliver løst.

Jeg vil derfor på det stærkeste opfordre alle danskere her i Sydfrankrig til at støtte op om Club Danois, Skatteudvalget og det solide arbejde, der længe har været i gang.

 

September 2012

Hans Bender,

Medlem af bestyrelsen i Club Danois