STATSBORGERSKAB
10. maj 2013

Fra DANES WORLDWIDE har vi hentet dette indlæg:

Seminar om dobbelt statsborgerskab
en succes

Mandag den 22. april afholdt Danes Worldwide og Europa-Huset (EU-parlamentet og EU-kommissionens informationskontor i København) et fælles seminar om dobbelt statsborgerskab, hvor næsten 60 tilmeldte deltog.

Under ordstyrer Hans Gammeltoft-Hansens kyndige ledelse debatterede panelet – bestående af Eva Ersbøll fra Institut for Menneskerettigheder, folketingspolitikerne Zenia Stampe (Rad.) og Jan E. Jørgensen (V) samt generalsekretær Anne Marie Dalgaard – Danes Worldwides mærkesag.

I forbindelse med seminaret udtalte Zenia Stampe, at hun forventer, at loven om dobbelt statsborgerskab bliver vedtaget inden sommeren 2014.
28. januar 2013

eksiltinget.dk

Som tidligere omtalt afleverede vi 10. september 2011 - 2500 underskrifter til såvel den danske statsminister som til FN's kommissær for menneskerettigheder som en opfordring til at give udlandsdanskere stemmeret i en revideret Grundlov, idet den oprindelige grundlovsgivende forsamling, som ses ovenfor, ikke i 1849 kunne forventes at tænke 160 år frem.

Sagen blev henlagt fordi den nye danske regering, der tiltrådte kort tid efter, i sit program havde en grundlovsændring.

Det ser nu ud til, at der som tidligere er gået 'syltekrukke' i sagen, og det er nu tid til igen at trække i arbejdstøjet, nu med det formål at skaffe mere end 100.000 underskifter som opfordring til at der nu også kommer en revision af Grundloven...

Til det formål skal der mere end en ansigtsløftning af vore e-mails til, og vi vil derfor opfordre alle læsere til at gøre en alvorlig indsats for at få vore omgivelser til at forstå, hvor vigtig en sådan revision er, ikke blot for stemmeretten, men i særdeleshed for andre forhold som lige adgang til Folketinget, adskillelse af kirke og stat, beskyttelse af individets rettigheder, fastlæggelse af Statens eneret, revision af retssystemet og meget mere !

Som en hjælp til at få startet en ny debat om en ændring af Grundloven tilbyder vi at lægge e-bøger op på nettet - skrevet af jer, der måske længe har gået rundt med en bog i maven, men ikke rigtigt vidst, hvordan man griber noget sådant an.
Når vi så har set, hvordan debatten former sig, vil vi gentage underskriftindsamlingen, men udvide kredsen til hele den danske befolkning.


Gode råd er velkomne...

Vi har en base på 2500 underskrifter fra sidst - og selvfølgelig skal vi trække på jeres råd og gåpåmod...
Send os idéer og tilbud om at deltage aktivt i fremtidige aktiviteter...brug
steenmeedom@gmail.com

Det bliver hårdt...

Ingen polikere har i virkeligheden lyst til at ændre Grundloven, fordi den 'er så rummelig, at de kan gøre, hvad de har lyst til' - lidt løst fortolket, men derhen ad...
Derfor skal vi starte med at have krudtet klart og tørt - kort sagt behøver vi en række indlæg fra jer for helt konkret at fremlægge et forslag til en ny Grundlov.
Hvis vi lader politikerne om dette, kan vi være sikre på at alt vil være det samme efter en ændring !

Vi vil være klar med et forslag til ny Grundlov i september 2013 - baseret på FN's Menneskerettighedskonvention !

19. december 2012

Fra Charlotte Sylvestersen i Milano har vi modtaget følgende:

Nyhedsbrev fra Statsborger.dk19/12/2012

Kære Alle,

Vi venter... på Julen OG på præsentationen af et lovforslag, der giveros ret til at have dobbelt statsborgerskab.

Og heldigvis ér der lys forude for vores sag:

Mandag den 17.12. udsendte Justitsministeriet en pressemeddelelse om en tværministeriel arbejdsgruppe, der er nedsat for at forberedelovforslaget. Af en artikel samme dag i Jyllands-Posten fremgår det,at arbejdsgruppen forventes at komme med forslag til regler fordobbelt statsborgerskab i løbet af foråret 2013.

Pressemeddelelse fra Justistministeriet:

www.justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2012/arbejdsgruppe-skal-se-p%C3%A5-dobbelt-statsborgerskab .


Artikel fra Jyllands-Posten:

http://jyllands-posten.dk/politik/article4951621.ece

Baggrunden for den tværministerielle arbejdsgruppe er, at ”en ændringaf reglerne om dobbelt statsborgerskab vil kræve en gennemgang afDanmarks internationale forlpigtelser på området og vil kunnenødvendiggøre en ændring af såvel indfødsretsloven som af de gældende

regler naturalisation”.

Vi har i 2012 løbende været i kontakt med embedsmændene iJustitsministeriet. Under møderne blev det klart for os, atembedsmændene var meget overraskede over, hvilke problemer og hvilke

konsekvenser den manglende ret til dobbeltstatsborgerskab har for os.

Vi har bidraget med case-stories og juridisk materiale, og det vil vinaturligvis fortsætte med.

Flere støttemedlemmer, og også medlemmer af Facebook-gruppen ”DobbeltStatsborgerskab NU har efterlyst mere aktivitet fra statsborger.dk´s

side.

Vi mener dog ikke, tiden lige nu er inde til iøjnefaldende aktioner – der arbejdes jo netop på sagen, og ja, demokratiske processer tagertid!

Vi vil naturligvis også fremover holde kontakten med både embedsmændog politikkere, og til stadighed informere dem om vores problemer meddet manglende dobbelte statsborgerskab, ligesom vi samarbejder med

Danes World Wide om sagen.

Vi vil også i 2013 minde regeringen om deres løfte i

regeringsgrundlaget, og presse på for at en lovændring gennemføres såhurtigt som muligt.

Vores nytårsønske er naturligvis, at dobbelt statsborgerskab fordanskere i udlandet og udlændinge i Danmark bliver tilladt i 2013, så

hermed ønsker vi Jer alle en glædelig jul og et dobbelt så godt nytår,

Statsborger.dk .

Tina Thuesen – Schweiz -tthuesen@bluewin.ch


Charlotte Sylvestersen – Italien - charlottemilano@gmail.com


4. januar 2012

NYHEDSBREV 21.december 2011 - Møde i justitsministeriet

Kære venner,

Statsborger.dk deltog fredag den 2.12.2011 sammen med Danes World Wide i et møde
i Justitsministeriet om dobbelt statsborgerskab sammen med de embedsmænd,
der lige nu er i gang med forarbejdet til en ny Indfødsretslov.

Vi blev yderst velvilligt modtaget og vores synspunkter blev ivrigt noteret.

Under mødet fik vi lejlighed til at fremføre vore ønsker til den nye lov:
- Lige mulighed for danskere i udlandet og udlændinge i DK for at bevare det oprindelige statsborgerskab.
- En overgangsperiode, hvor danskere, der har måtte frakrive sig dansk statsborgerskab, kan generhverve det tabte statsborgerskab.
- Tilknytningskravet for udedanskeres børn skal lempes og ikke som i dag være et individuelt skøn fra sag til sag.

Alle vore ønsker blev godt modtaget, og især opfyldelsen af det første punkt blev af embedsmændene
understreget som værende meget vigtigt for regeringen.

I den forbindelse nævnte vi, at statsborger.dk er i kontakt med en lang række organisationer for udlændinge i DK,
der også ønsker at beholde deres oprindelige statsborgerskab, når de opnår dansk statsboprgerskab.
Vi vil nu tage kontakt til de pågældende organisationer, så de informeres om, og også får mulighed for at give deres bidrag til lovgivingsarbejdet.

Vi aftalte at holde løbende kontakt med embedsmændene, og ser frem til et nyt møde i Justitsministeriet senere på vinteren.

Ministeriet er nu i færd med et udredningsarbejde for at kortlægge de juridiske konsekvenser af en ændring i Indfødsretsloven.
Rapporten forventes færdig ved udgangen af februar, hvorefter den vil blive diskuteret i regeringen, der til den tid skal beslutte,
hvornår lovforslaget skal fremlægges i Folketinget.
På mødet blev vi inviteret til at komme med materiale til Justitsministeriets rapport, og særligt omkring cases,
hvor vi bliver hindret i fuld integration i vores bopælslande på grund af det manglende statsborgerskab.
Vores database indeholder alleredemange historier om de problemer, det manglende dobbelte statsborgerskab medfører
for både danskere i udlandet og udlændinge i Danmark, men vi vil alligevel endnu engang opfordre Jer til at sende Jeres personlige historier til os.
(mhtml:{B9E6CBE1-C2D5-4229-A6C9-EF5F3F1DF1E6}mid://00000007/!x-usc:mailto:charlottemilano@gmail.com eller mhtml:{B9E6CBE1-C2D5-4229-A6C9-EF5F3F1DF1E6}mid://00000007/!x-usc:mailto:info@italy.dk) .

Vi er specielt interesseret i aktuelle cases, hvor det manglende dobbelte statsborgerskab medfører:
- karriereproblemer (ansættelse, drift af virksomhed, køb af ejendom, pensionsforhold o.s.v.)
&
- problemer med børns ophold og uddannelse (retsstilling omkring skilsmisser, erfaringer med tilknytningskravet for børn,
der ønsker at beholde dansk statsborgerskab, o.s.v.)
De samlede cases vil blive overleveret til Justitsministeriet i anonym form.

Til sidst vil vi ønske Jer alle sammen en rigtig glædelig jul,
og et super godt nytår med håb om en lovændring allerede i 2012.

Dobbelte hilsner

Charlotte Sylvestersen - Italien - mhtml:{B9E6CBE1-C2D5-4229-A6C9-EF5F3F1DF1E6}mid://00000007/!x-usc:mailto:info@italy.dk - +39 348 32 35 269

Tina Thuesen - Schweiz - mhtml:{B9E6CBE1-C2D5-4229-A6C9-EF5F3F1DF1E6}mid://00000007/!x-usc:mailto:tthuesen@bluewin.ch - +41 79 635 4816

Marianne Dellinger - USA - marianne.dellinger@gmail.com

--
Charlotte Sylvestersen
www.italy.dk
mhtml:{B9E6CBE1-C2D5-4229-A6C9-EF5F3F1DF1E6}mid://00000007/!x-usc:mailto:info@italy.dk
+39 348 32 35 269