HER LÆGGES INFORMATIONER IND, SOM VI FÅR FRA VORE LÆSERE, - SÅLEDES ANDRE KAN DRAGE NYTTE HERAF...

INFORMATION

LES DANOIS har modtaget følgende mail fra Jyllandspostens chefredaktør, hvilket har gjort det nødvendigt for os at "rense ud" i artiklerne nedenfor.

Vi vil samtidig gøre opmærksom på, at vi i flere år har haft tilladelse til at bringe artikler fra avisen, men denne tilladelse er altså trukket tilbage !!!

   

 

Jeg er blevet gjort opmærksom på, at du og evt. andre personer bag sitet Les Danois publicerer Jyllands-Posten-artikler i pdf-format på jeres site. Jeg skal gøre dig opmærksom på, at denne praksis er en grov overtrædelse af ophavsretsloven og bede dig fjerne alle pdf-versioner af artikler fra Jyllands-Posten med det samme. Sker dette ikke vil sagen blive rejst via de rette juridiske kanaler. 

Med venlig hilsen

Steen Rosenbak

Chefredaktør

Jyllands-Posten=


For god ordens skyld vil LES DANOIS gøre opmærksom på, at vi fra begyndelsen havde tilladelse fra JP til at bringe artiklerne, men noget kunne tyde på, at der er blevet lagt pres på avisen fra anden side.


Vi har stadig artiklerne liggende og kan maile dem, hvis du ønsker at læse dem.


11. april 2017

 

Denne bil er blevet set i Hornbæk.

Den kører angiveligt rundt og deler flyers ud.

Klik på foto og se det i stor størrelse.

Ejeren af bilen har kontaktet LES DANOIS og gjort opmærksom op følgende to web-sites, hvor der kan læses mere om JYSKE BANK:

forbryder.dk

banknyt.dk

 


    
INDHOLDSFORTEGNELSE:  

Nr. 61    JYSKE BANK LUKKER I SCHWEIZ...              

Nr  60    JYSKE BANK LUKKER I FRANKRIG...

Nr. 59    JYSKE BANK TAGER AFGØRENDE SAG

Nr. 58    JYSKE BANK TABER SAG I FRANKRIG

Nr. 57    PENSIONIST GLÆDER SIG OVER JYSKE
              BANKS NEDERLAG I FRANKRIG...

Nr. 56    JYSKE BANK HAR GOD SAMVITTIGHED
              I SKATTELY-SAGER...

Nr. 55    LÆSERBREV OM JYSKE BANK I CANNES... 

Nr. 54    JYSKE BANK TABER SAG VED RETTEN I
              GRASSE...

Nr. 53    JYSKE BANK F1-LÅN...

Nr. 52    JYSKE BANK BETALER...

Nr. 51 -  JYSKE BANK - NY SAG (18.04.2014)

Nr. 50    JYSKE BANK TABER SWAP-SAG
 
Nr. 49    JYSKE BANK GIK FOR LANGT...

Nr. 48    JYSKE BANK HAR AKTIVT HJULPET
              SKATTESVINDLERE ...  

Nr. 47    JYSKE BANK OPRUSTER I SKATTELY...

Nr. 46    JYSKE BANK DROPPER SAG...

Nr. 45    JYSKE BANK IMAGE...

Nr. 44    JYSKE BANKS RÅDGIVNING ER UETISK

Nr. 43 -  JYSKE BANK I CANNES STÆVNET VED
              RETTEN I GRASSE...

Nr. 42    HEDGEFUNDS EN BYRDE FOR JYSKE

Nr. 41    RÅDGIVNING OM HEDGE-FUNDS...

Nr. 40    DÅRLIG RÅDGIVNING KOSTER JYSKE
              BANK...

Nr. 39    ET KLIK KOSTEDE JYSKE BANK...

Nr. 38    NYT GRUPPESØGSMÅL MOD JYSKE     
              BANK... 

Nr. 37    JYSKE BANK - HVIDVASK PÅ
              GIBRALTAR...

Nr. 36    JYSKE BANK - INGEN ERSTATNING TIL
              BØRN ...

Nr. 35     JYSKE BANK SOLGTE SKANDALERAMT
               PAPIR TIL BØRN...

Nr. 34    JYSKE BANK: - INDGÅR FORLIG MED
              FORBRUGEROMBUDSMANDEN I HEDGE-
              SAG...

Nr. 33    JYSKE BANK: - VI HANDLER EN PROCES-
              RISIKO AF...

Nr. 32    JYSKE BANK: - HAR LAV MORAL...

Nr. 31   JYSKES BANKOPGØR FORSINKET...

Nr. 30   JYSKE BANK stævnet ved fransk domstol

Nr. 29   Problemer lånesager i Frankrig ?

Nr. 28   Problemer med Jyske Bank i Cannes ??

Nr. 27   Franske myndigheder strammer op om
              valuta-lån...

Nr. 26   Finanstilsynets behandling af klager over
             pengeinstitutter...

Nr. 25   JYSKE BANK stævnet ved retten i Grasse... 

Nr. 23   Kunde i Jyske Bank i Frankrig ?

Nr. 22   Lånedokumenter på dansk hos Jyske
             Bank i Cannes...  

Nr. 21   En kundes oplevelser med Jyske Bank
             i Cannes...

Nr. 20   Jyske Bank brød børsregler...

Nr. 19   Jyske Bank i aktion mod krisekunder...

Nr. 18   Klagesager mod Jyske Bank i Cannes...

Nr. 17   Kun Danske Bank i Klemme - Jyske Bank
             vil ikke udtale sig...

Nr. 16   Klager over Jyske Bank i Cannes:
             Skrivelse fra Pengeinstitutankenævnet...

Nr. 15   Klager over Jyske Bank i Cannes:
             Skrivelse fra Forbrugerombudsmanden...

Nr. 14   Jyske Bank: Ny stævning...

Nr. 13   Jyske Bank taber Hedge fund sag...   

Nr. 12   Hvem har lyst til at være kunde i Jyske
             Bank ?

Nr. 11   Tilbud fra FINANSWATCH...

Nr. 10   Klip fra Finanswatch

Nr. 9     Kontohavernavne i fransk bank...

Nr.  8    Klagefrist mod Jyske Bank

Nr.  7    Hvem har lyst til at være kunde i 
            Jyske Bank ...

Nr.  6   Sådan bør du tackle din bank... 

Nr.  4    Jyske Bank information contra Danske Bank's

Nr.  3    Henvendelse til Jyske Bank's direktion
            19. september 2011
 
Nr.  2   JYSKE BANK låne-arrangementer indgået hos
            Jyske Bank i Cannes...

Nr.  1   Pengeoverførsler fra Danmark til Frankrig
6. oktober 2017

RETSSAGER MOD JYSKE BANK I FRANKRIG...

Flere af vore læsere har spurgt ind til, hvorledes det går med retssagerne mod JYSKE BANK i Frankrig.

Vi er bekendt med, at der kører ca. 30 sager mod JYSKE BANK, - nogle ved retten i Grasse og andre ved retten i Aix-en-Provence.

Endelig har vi også forleden erfaret, at én  skal for højesteret i Paris.

Desværre ligner situationen fra tidligere år sig selv, - de retssager JYSKE BANK taber ankes straks og sendes videre til næste rets-instans.

Hvis der blandt vore læsere sidder nogen med viden om retssagerne hører vi meget gerne herom.

Anonymitet garanteres.11. december 2016

Fra Jyllands-Posten/Finans har vi hentet denne artikel:

Nyt nederlag stækker Jyske Bank i retsopgør med rige, udenlandske boligejere

En appeldomstol i Frankrig har afgjort, at Jyske Bank ikke var berettiget til at tvangskonvertere et tysk-fransk pars boliglån. Dommen kan få betydning for bankens sagskompleks i Frankrig.

Jyske Bank har tabt den første appelsag i et sagskompleks om tvangskonvertering af velhavende boligkunders lån ved de franske domstole. Det kan ende som et økonomisk mareridt for banken.

Et tysk-fransk ægtepars boliggæld blev forøget med 15,2 mio. kr., da den danske bank i 2011 i en periode med stor uro på valutamarkederne tvangskonverterede deres lån fra schweizerfranc til euro.

Jyske Bank tabte sagen ved byretten i Grasse i 2014 og ankede til appeldomstolen, som nu også har givet parret ret i, at banken ikke havde ret til at foretage tvangskonverteringen. Derfor skal banken stille parret, som om konverteringen ikke har fundet sted.

Jyske Banks sager:

De seneste år har Jyske Bank været involveret i flere højtprofilerede sager:
  • Mest kendt er hedgesagen, hvor 10.000 kunder under finanskrisen mistede mere end 800 mio. kr. på en hedgeforening, som blev solgt med løftet om en begrænset risiko. Trods klare nederlag i Pengeinstitutankenævnet og kritik fra Finanstilsynet gik der flere år, før banken indgik forlig med kunderne, der nåede at rejse to grupesøgsmål.
  • I 2016 er banken blevet beskyldt for at snyde kunder med obligationsinvesteringer i et nødlidende spansk selskab, Abengoa. Sagen blev indbragt for Finanstilsynet, som afviste sagen.
  • I 2016 blev Jyske Bank nævnt i forbindelse med de såkaldte Panama Papers, hvor et læk afslørede, at et advokatfirma havde hjulpet bankkunder med at bringe formuer i skattely. Banken afviste dog at have spillet en rolle i sagen.
  • I 2013 blev banken i flere konkurssager dømt for at skrabe værdier til sig, som skulle hav være delt med de øvrige kreditorer.
  • I 2013 bragte DR en dokumenterudsendelse om skattely med en række alvorlige beskyldninger mod Jyske Bank bl.a om medvirken til ulovligheder. Jyske Bank har afvist beskyldningerne.
  • I 2010 fik Jyske Banks afdeling i Gibraltar en bøde på ca. 12,5 mio. kr. for ikke at udlevere oplysninger til de spanske myndigheder om kontohaveres indeståender. De spanske myndigheder mente ifølge dagbladet Information, at der var tale om hvidvaskning af penge, og en »meget grov« sag. Ifølge TV2 Finans har den spanske højesteret i 2014 stadfæstet afgørelsen.

Det tyske-franske pars sag er den første af en række sager mod Jyske Bank, som er på vej igennem det franske retssystem, og afgørelsen kan derfor få betydning for de øvrige sager. Jyske Bank understreger, at banken gerne vil forsøge at indgå forlig med kunderne.

»Vi vil meget gerne tale med de pågældende mennesker og se, hvilke muligheder der er i de konkrete sager. Men de er ikke så ens, at man kan sige, at de alle skal afgøres på samme måde,« siger Peter Stig Hansen, juridisk direktør i Jyske Bank.

Det tysk-franske pars advokat, Nikita Sichov, har tidligere overfor Jyllands-Posten fastslået, at de mange sager er identiske, og der er ifølge ham anlagt 30 retssager mod Jyske Bank alene ved byretten i Grasse. Derudover er der ifølge ham retssager ved retten i Nice, ligesom mange kunder allerede har indgået forlig.

Juridisk direktør Peter Stig Hansen oplyser, at Jyske Bank gerne vil i dialog med de franske kunder for at indgå forlig i et sagskompleks om lånekonverteringer.

Jyske Bank vil ikke oplyse, hvor stort det samlede sagskompleks er, men påpeger, at dommene fra byretterne ikke er afgørende.

»Det afgørende er, hvad appeldomstolene når frem til i de endelige afgørelser,« siger Peter Stig Hansen.

Det tysk-franske par havde flere andre krav end en tilbagerulning af tvangskonverteringen bl.a. om en kompensation, og om at lånet skulle annulleres. Ifølge Jyske Bank har parret ikke fået medhold i noget af det, hvorfor hver part skal betale egne sagsomkostninger.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra parrets advokat om den nye dom.

»Jeg skal først diskutere afgørelsen med mine klienter,« skriver advokat Nikita Sichov i en e-mail til Finans.

Kommentar fra LES DANOIS:

LES DANOIS har kendskab til ca. 20-30 sager alene i Sydfrankrig. 

   

9. marts 2015

Fra Finanswatch har vi hentet denne artikel:

Jyske Bank lukker schweizisk afdeling

Af MATHIAS BENCKE FREMMEN
Offentliggjort 09.03.15 kl. 10:14

Banken tjener ikke længere nok penge på sine private banking-aktiviteter i Schweiz, som derfor lukker. De udenlandske kunder skal nu samles i Gibraltar.

Jyske Bank samler sine udenlandske private banking-enheder, skriver koncernen i en pressemeddelelse. Det betyder blandt andet, at bankens afdeling i Schweiz lukker.

"Markedsudviklingen har medført et markant fald i forretningsvolumen i Jyske Bank (Schweiz), så forrentningen af den bundne kapital i datterbanken ikke længere tilfredsstiller koncernens krav og ikke kan forventes at gøre det i fremtiden," skriver Jyske Bank.

Private banking-kunder i Jyske Bank skal fremover betjenes fra enten Gibraltar eller Danmark.

"Jyske Bank (Schweiz) som fuldt kørende bank ligesom alle andre europæiske banker oplever øgede myndighedskrav og stigende regulering i markedet, som fremadrettet vil kræve store investeringer i produkter, forretningsgange og it-udvikling. Med de nuværende indtjeningsudsigter vil disse investeringer ikke fremadrettet være lønsomme," skriver Jyske Bank.

Afviklingen af de schweiziske aktiviteter ventes fuldt gennemført i 2016, skriver banken.

Jyske Banks afdeling i netop Schweiz var genstand for stor debat i forbindelse med en dokumentar fra DR, som satte fokus på bankens rådgivning i skattespørgsmål. Banken afviste selv alle anklager om medvirken til skattespekulation.

Justitsminister skal afgøre sag om skattelydokumentar  

Jyske Bank har god samvittighed i skattely-sag  


  6. marts 2015

Fra FINANSWATCH har vi hentet følgende artikel:

Kvalitetsjournalistik kræver investeringer. Del venligst denne artikel med andre ved at bruge nedenstående link. http://finanswatch.dk/Finansnyt/Pengeinstitutter/Jyske_Bank/article7512425.ece#ixzz3TaPysrUt
Kopier og videresend ikke artiklen. Det er i strid med ophavsretsloven og vores abonnementsbetingelser: http://finanswatch.dk/service/betingelser

Jyske Bank skærer ned i guldpalmernes hjemby

Af MORTEN PLESNER
Offentliggjort 05.03.15 kl. 07:29

Silkeborgbanken halverer sin private banking-afdeling i Cannes, men drosler ikke ned for ambitionerne i det franske, lyder det fra banken.


Siden 2004 har Jyske Bank haft en afdeling for private banking-kunder ved den franske Riviera i Cannes. Hidtil er arbejdet i den franske afdeling blevet varetaget af fire medarbejdere, men fremover skal der kun være to Jyske Bank-medarbejdere til at servicere kunderne i Cannes.

Det skriver Børsen.

Ifølge Jens Lauritzen, der er direktør for Jyske Banks udenlandske enheder, er det den stigende grad af digitalisering, der får banken til at halvere medarbejderantallet. Ambitionen for det franske marked er derfor den samme. Han indrømmer dog, at finanskrisen har skrumpet markedet.

"Finanskrisen har en væsentlig indvirkning på folks formuer rundt omkring, og det er jo dem, vi forvalter. Men også rente- og valutaudviklingen er gået imod denne type forretning. Det er blevet vanskeligere at finde steder, hvor man kan hente et højt afkast. Så alle de ting har selvfølgelig tilsammen haft en negativ effekt på vores samlede volumen, men indtjeningen er stadig der, hvor vi gerne vil have den," siger Jens Lauritzen til Børsen.

Velhavere vinder retssag mod Jyske Bank  

Pensionist glæder sig over Jyske Banks nederlag i Frankrig

Jyske Bank taber fransk retsopgør  Nr. 59 - JYSKE BANK TABER AFGØRENDE RETSSAG...
15. august 2014 

 

Jyske Bank taber afgørende retssag

             
Jyllands-Posten har krævet vi fjerner denne artikel.
Nr. 58 - JYSKE BANK TABER SAG I FRANKRIG...
6. september 2014

FRA BØRSEN HAR VI HENTET DENNE ARTIKEL:


 http://finans.borsen.dk/artikel/1/287999/jyske_bank_taber_fransk_retsopgoer_mod_velhavere.html#ixzz3CXxW3mhf

Jyske Bank har tabt det første slag ved de franske domstole i et sagskompleks, hvor kunder har tabt millioner af euro, fordi banken tvangskonverterede deres boliglån. Det skriver Jyllands-Posten.

"Der er 30 sager alene ved retten i Grasse, og der er også sager ved retten i Nice. Derudover har mange indgået forlig, men det er svært, for banken er meget genstridig og afvisende. Nærmest uforskammet," siger Nikita Sichov, som er advokat i Cannes i Frankrig.

Ifølge Jyllands-Postens oplysninger er der tillige en stribe sager i Sydspanien, hvor JyskeBank, ligesom i Frankrig, før finanskrisen var meget aktiv med at tilbyde finansiering til velhaverkunder med lån i Schweiz, hvor renten var lav.

Mange penge på spil


Advokat Nikita Sichov har vundet den første sag i komplekset for et tysk-fransk par, som optog to lån på i alt 26,7 mio. kr. i schweizerfranc. Under den internationale valutauro i 2011 konverterede banken parrets lån til euro, hvilket fik gælden til at stige til 41,9 mio. kr.

"Der er mange penge på spil, og bankens taktik med at være afvisende virker, for nogle indgår forlig på dårlige vilkår. Men jeg forstår dem, for retssager trækker ud i Frankrig, advokater er dyre, og banken kræver renter imens," siger Nikita Sichov.

Retten i Grasse fastslår, at det tysk-franske par kun skylder den oprindelige hovedstol før konverteringen på 26,7 mio. kr, og at banken skal betale sagsomkostningerne.

Jyske Banks direktør for private banking i udlandet, Jens Lauritzen, oplyser, at banken har en "række kunder, den er i dialog med", men banken vil ikke oplyse antallet, eller hvor stort et beløb der i alt er på spil. Banken oplyser, at den er i gang med at granske dommen, og at den endnu ikke har besluttet, om sagen skal ankes.

/ritzau/


Nr. 57 - PENSIONIST GLÆDER SIG OVER JYSKE BANKS NEDERLAG I FRANKRIG...
 

4 ERHVERV Onsdag den 6. august 2014/Jyllandsposten

I Sydfrankrig har bl.a. Peter Fabricius og hans kone efter mange år på arbejdsmarkedet valgt at slå sig ned efter at have solgt deres ejendele og købt en båd. Foto: AP

Pensionist glæder sig over Jyske Banks nederlag i Frankrig

JYLLANDSPOSTEN HAR KRÆVET AT DENNE ARTIKEL BLIVER FJERNET.


8. juli 2014

Fra Finanswatch har vi sakset følgende artikel:

Jyske Bank har god samvittighed i skattely-sag

Offentliggjort 07.07.14 kl. 16:00

Sidste efterår blev Jyske Bank ramt af en sand mediestorm, da en DR-dokumentar hængte banken ud for at rådgive kunder om skattely i Schweiz. Jyske Bank svarede hårdt igen på kritikken og satte advokater på sagen.


Foto: BROHUS ANDERS

Journalisterne fra DR vandt efterfølgende Cavling-prisen for deres arbejde, men de har også fået kritik i pressenævnet, for ikke at offentlige alle oplysninger i sagen. Jyske Bank direktør, Anders Dam, fastholder over for Berlingske, at han og banken har ren samvittighed i sagen.

”Jeg er for nyligt blevet interviewet af DR til et radioprogram, der omhandlede mine refleksioner over, hvordan vi håndterede mediestormen oven på DR-dokumentaren. Jeg kan kun sige, at vi har god samvittighed i den her sag. Og så længe man har god samvittighed, så har man det også godt med sig selv,” fortæller Anders Dam til avisen.

 


Nr. 55 - LÆSERBREV OM JYSKE BANK IO CANNES...
3. juli 2014

LÆSERBREV OM JYSKE BANK I CANNES...

Domsafsigelse i en af de mange sager i mod Jyske Bank, Private Banking, omkring bankens ret til omlægningen af kundernes CHF lån til EUR under Jyske Banks ejendomsfinansierings koncept "Keyplan".

Fra en norsk læser af LES DANOIS er vi blevet gjort bekendt med en mail, som er sendt ud til flere personer  medio juni måned 2014.

Skrivelsen lyder således:

 

Jeg ønsker at være anonym.

Der er netop blevet afsagt dom i Frankrig i et af de mange søgsmål imod Jyske bank vedrørende bankens
“tvangs omlæggelse ”af kunders CHF lån på det værst tænkelige tidspunkt set fra kundens side. CHF - lånet var optaget under Jyske Banks, Private banking koncept “Key-plan”. Dette hedder Jyske Banks koncept for ejendomsfinansiering udenfor Danmarks grænser som f.eks. Spanien, Frankrig, og Portugal.

Jyske Bank Private Banking er ledet af Direktionsmedlem og Direktør Niels - Erik Jakobsen samt Direktør for Private Banking Jens Lauritzen. Det var dem som stod bag den endelige beslutning om at udføre de tvivlsomme omlæggelser af kundernes CHF – lån.

Dommen faldt ud til fordel for kunden og med en erstatning af en størrelse som overgik både kundens og advokatens bedste forventninger.

Dette må give håb og tro for de, der venter på deres domsafsigelser i deres sager i mod Jyske bank. Med denne information bør mulige forligsudspil fra  Jyske Banks side overvejes meget, meget grundigt, da Jyske Bank står til at tabe alle sagerne på stribe med beløbsstørrelser i kundernes favør. Derfor kan det vel tænkes at Jyske Bank meget hellere vil indgå et forlig og dermed formindske bankens talrige tab.

Hvis der nogle der endnu ikke allerede har lagt sag an imod Jyske Bank omkring deres lån under Keyplan Koncept generelt samt deres tvangsomlæggelse kan det meget vel være et rigtig godt tidspunkt at gøre dette på, nu. Husk at sagen skal anlægges i det land og retsområde hvor den belånte ejendom befinder sig.


Med venlig hilsen


LES DANOIS har efterfølgende forsøgt at opklare, hvem der har sendt mailen ud - desværre uden held.

Oplysninger om den afsagte dom er vigtig for en række personer i Frankrig, der har lignende sager kørende ved domstole i Frankrig mod Jyske Bank.

Vi vil derfor bede mailens afsender - eller hvem der måtte have viden om den afsagte dom - om at kontakte http://www.lesdanois.dk/ (meget gerne anonymt) og fortælle, hvor domsafsigelsen har fundet sted og evt. dato.

Dette vil gøre det muligt for de advokater, der for øjeblikket har lignende sager kørende mod Jyske Bank i Cannes, at få aktindsigt i den afgjorte sag.

Dette vil være af stor betydning for de sager, der stadig venter på en afgørelse.

LES DANOIS har lovet at videresende oplysningerne til de involverede advokater - og "meddelerens" navn vil naturligvis ikke blive videregivet. Vedkommende er også velkommen til at være anonym. Det vigtigste er, at vi får oplysninger om den afgjorte sag.

Venligst kontakt peter.fabricius@wanadoo.fr med dine oplysninger.


 
Nr. 54 - JYSKE BANK TABER SAG VED RETTEN I GRASSE...
5. august 2014

Jyske Bank taber fransk retsopgør

JYLLANDSPOSTEN HAR KRÆVET AT DENNE ARTIKEL BLIVER FJERNET.


Nr. 53 - JYSKE LÅN KAN BLIVE DYRE...
21. juni 2014

Afsløring: Billige F1-lån fra Jyske Bank kan hurtigt blive dyre

Jyske Bank kan hæve renten på dit boliglån, hvis du f.eks. bliver arbejdsløs eller flytter din lønkonto til en anden bank - vi gør det kun i de værste tilfælde, lover banken...!!

Der var stor medvind til Jyske Banks administrerende direktør, Anders Dam, da han i efteråret meddelte, at han ’kraftedeme’ havde fået nok af realkredittens evigt stigende bidragssatser, og at han nu ville give danskerne et billigt boliglån.

Men det nye lån - det såkaldte Jyske Bank F1 - kan hurtigt udvikle sig til et økonomisk mareridt.

Allerede da banken lancerede lånet i december, lød der advarende røster, fordi der trods ’F1’-navnet er tale om et banklån og ikke et realkreditlån. Det betyder, at det er banken og ikke markedet, der bestemmer renten.

Men Ekstra Bladet kan i dag afsløre, at der langt fra er tale om en diffus og abstrakt trussel. F.eks. kan Jyske Bank hæve renten, hvis der sker ændringer i din kreditværdighed. Det kunne typisk være, hvis du f.eks. mister dit arbejde, hvis du bliver skilt eller hvis du går på pension.


Samfund2 timer sidenSe også: Husejere - Det er ikke i orden

Men ’ændret kreditværdighed’ er langt fra det eneste, der kan banke din Jyske Bank F1-rente i vejret.

I et tillæg til det pantebrev, der ligger til grund for lånet, opregner Jyske Bank et hav af individuelle omstændigheder, der kan sende din rente mod himlen.

Det er f.eks. tilfældet, hvis der sker ændringer i dit forretningsomfang med banken, eller hvis det bliver sværere at sælge boliger i det område, du bor i.

Og det kan hurtigt blive en dyr affære. For hvert procentpoint, banken hæver renten på et lån uden afdrag, skal du slippe 20.000 kroner ekstra om året før skat per lånt million.


Samfund21 timer sidenSe også: Jysk ulv i fåreklæder

En af dem, der advarer mod det nye lån, er Curt Liliegreen, chef for Boligøkonomisk Videncenter.

- Markedsføres de som lån på linje med realkreditlån, så vil det være intet mindre end bondefangeri. Med et realkreditlån bliver du ikke straffet, fordi du bor i et forkert postnummer eller går ned i indkomst.

Også John Norden, partner i Mybanker, advarer mod lånet.

- Det er ikke et lån, vi vil anbefale nogen at tage. Man skal være opmærksom på, at der er flere reguleringer i det, end der er i et realkreditlån. Der blive renten jo ikke ændret, fordi du bliver arbejdsløshed og sådan noget.

Selv om lånet i øjeblikket er det billigste på markedet, skal man altså tænke sig om, mener John Norden.

- Det er en lille smule billigere. Men spørgsmålet er, om risikoen er for stor.

Hos Jyske Bank afviser ledelsen over for Ekstra Bladet, at de særlige betingelser reelt vil blive brugt. Mens banken i en kommentar til Jyllands-Posten i dag om sagen forklarer, at muligheden for at hæve renten vil ske 'yderst sjældent':

- Men vi kan komme i en situation, hvor tingene er så urimelige set fra vores side, at vi er nødt til det, siger fagansvarlig for bankens boliglån Lars Snedker til avisen.

TIP OS: Er du blevet urimeligt behandlet af din bank? Skriv om din historie i en mail eller SMS/MMS til 1224 (alm. takst)

Dokumentation: Det kan udløse højere rente

Det skriver Jyske Bank om renteforhøjelser (uddrag):

Jyske Bank kan ændre variable satser, hvis markedsmæssige eller forretningsmæssige forhold begrunder det.

Ændringer, der skyldes jeres individuelle forhold, kan ske, når: jeres kreditværdighed, den pantsatte ejendoms omsættelighed, kundeforholdets omfang, rentabilitet eller beskaffenhed i øvrigt ændrer sig.

Kilde: Tillæg til pantebrev - Jyske Bank


Jyske Bank betaler fuld erstatning

Artiklen opdateres...

To private investorer vinder opgør med Jyske Bank, der betaler fuld erstatning i hedge-sag.

Med kun ganske kort tid til domsforhandlingen har Jyske Bank besluttet at opgive en sag mod to private investorer, der har tabt penge i den såkaldte Jihmo-sag.

Det skriver Forbrugerombudsmanden, der for ført sagen for de to investorer, i en pressemeddelelse.

Dermed kan de to investorer se frem til at blive fuldt kompenseret for deres tab, mens banken slipper for at skulle igennem et retsopgør i de sag, der allerede har kostet Jyske Bank mange penge og skræmmer i bankens image.

"Det er kun rimeligt, at Jyske Bank dækker de to investorers fulde kurstab. Banken har efter min opfattelse overtrådt de finansielle regler om god skik ved at sælge komplicerede finansielle produkter til private uden at give den nødvendige rådgivning," siger forbrugerombudsmand Henrik Øe.


Banker 13.04.14 kl. 22:30
En gruppe investorer har fået fri proces til at indlede et gruppesøgsmål mod Jyske Bank. Arkivfoto: Adrian Joachim

Nyt gruppesøgsmål rammer Jyske Bank


JYLLANDSPOSTEN HAR KRÆVET AT DENNE ARTIKEL BLIVER FJERNET.             

Jyske Bank taber swap-retssag

Af HEIDI BIRGITTE NIELSEN
Offentliggjort 12.02.14 kl. 15:50

Jyske Bank har i retten i Viborg tabt en sag om rådgivning i forbindelse med salg af swap-lån.

Andelsboligforeningen Engskoven har vundet en sag mod Jyske Bank om dårlig rådgivning i forbindelse med et swaplån. Det skriver DR.

Byretten i Viborg har vurderet, at Jyske Bank skal annullere en Serviceaftale, som banken har tvunget andelsforeningen til at acceptere, efter aftalen om renteswap-lånet var indgået.

Aftalen gav Jyske Bank ret til at tvangsindløse hele lånet, hvis tabet så ud til at blive for stort, men det var ikke i orden, lød rettens vurdering.

Jyske Bank meddeler dog ifølge DR, at man vil anke sagen til landsretten11. februar 2014


"Jyske Banks advokat er gået for langt"

Af MATHIAS BENCKE FREMMEN
Offentliggjort 11.02.14 kl. 07:55

Managing partner i advokathuset Danders & More mener, at Jyske Banks advokat gik over stregen ved at sende breve til bankens kritikere.

Det vakte opsigt, da kritiske skatteeksperter modtog truende breve fra Jyske Banks advokat, der opfordrede dem til ikke at udtale sig negativt om banken i DR'serien "I Skattely". Brevene var langt over stregen, skriver managing partner i advokathuset Danders & More Phillip Nyholm i en kronik i Børsen.

Advokatnævnet har afvist at behandle en klage over Jyske Banks advokat, som en lektor havde indgivet efter at have modtaget et brev. Det er udtryk for, at advokatstanden har flyttet sig moralsk, mener Phillip Nyholm.

"Efterfølgende er der som bekendt heller ikke rejst sag mod hverken DR eller den omtalte lektor fra Københavns Universitet. Og naturligvis er der ikke det, for grundlaget har aldrig været til stede. Det ved advokaten, og det burde han have fortalt sin arbejdsgiver, såfremt Jyske Bank ikke allerede var klar over det," skriver han i Børsen.

Han skriver videre, at det ifølge ham aldrig kan være advokaters job at true nogen, og at det er udtryk for en generel tendens til, at advokaters moral er til salg.Nr. 48 - JYSKE BANK HAR AKTIVT HJULPET SKATTESVINDLERE...

DR: Jyske Bank har aktivt hjulpet skattesvindlere

AF RITZAU
Offentliggjort 30.01.14 kl. 12:02

Tidligere ansatte og kunder i Jyske Bank fortæller i DR Dokumentar, hvordan de har snydt Skat. Banken afviser.

En række tidligere ansatte og kunder i Danmarks tredjestørste bank, Jyske Bank, fortæller nu for første gang, hvordan de ansatte i landets tredjestørste bank, Jyske Bank, aktivt har hjulpet skattesvindlere med at unddrage sig skat. Det kommer frem i en dokumentar på DR1 torsdag aften.

"Jeg havde 20 til 25 kunder, der var bosat i Danmark og skattepligtige til Danmark, men som ikke betalte skat og dermed unddrog den danske statskasse for de skatteindtægter, som staten reelt skulle have haft," fortæller en tidligere formuerådgiver i Jyske Banks schweiziske afdeling til DR Nyheder.

"I henhold til dansk lovgivning og europæisk skattelovgivning, så gjorde jeg hver dag noget ulovligt," fortæller en anden tidligere ansat i Jyske Bank Schweiz, mens en tidligere ansat i bankens afdeling i Gibraltar siger:

"Indirekte vil jeg sige, at Jyske Bank Gibraltar var medvirkende til skatteunddragelse."

Anonyme kilder

De tidligere ansatte ønsker ikke at stå frem med navn af frygt for at skade deres nuværende karriere. Men deres historie bekræftes overfor DR af flere andre ansatte og kunder i banken.

En tidligere dansk kunde i Jyske Bank Schweiz fortæller, at han i årevis snød statskassen for hundredtusindvis af kroner.

"Jeg er skatteunddrager, men uden banken ville vi ikke have kunnet gøre det," siger han til DR Nyheder.

Hvordan Jyske Bank gør skattesvindel nemmere, udpensles i en række domme mod skatteunddragere - og Jyske Bank-kunder - fra Holland, Norge og Danmark.

Penge kunne skjules

Dommene, som DR Nyheder har gennemgået, afslører, hvordan Jyske Bank stiller et sindrigt system til rådighed, der gør det let for kunderne at skjule penge fra myndighederne.

Jyske Banks chef for private banking, Jens Lauritzen, afviser over for DR Nyheder, at banken medvirker til skatteunddragelse. Men han erkender, at Jyske Bank kan have haft kunder, der ikke betalte skat. Det er kundens eget ansvar at formuerne bliver indberettet til Skat.

"Hvis vi har en fornemmelse af, at kunden ikke betaler skat - hvis kunden for eksempelvis fortæller os det - så har vi tidligere henstillet til dem, at nu skal de altså til at få deres forhold i orden. Men tidligere gik vi ikke ind og kontrollerede, om de rent faktisk også gjorde det."Nr. 47 - Jyske Bank opruster i skattely
28. januar 2014


Avis: Jyske Bank opruster i skattely

Af HEIDI BIRGITTE NIELSEN
Offentliggjort 28.01.14 kl. 08:04

Ifølge Berlingske Business er Jyske Bank i gang med en storstilet oprustning i Gibraltar, hvor banken forventer at kunne mere end fordoble sin markedsandel.


Foto: EHRBAHN JACOB

Den britiske storbank Barclays har valgt at lukke sine forretninger i velhaver-enklaven Gibraltar, og det ser Jyske Bank som en gylden mulighed for at kunne øge sig markedsandel på klippeøen markant.

Det skriver Berlingske Business.

Ifølge avisen har Jyske Bank en markedsandel på ca. 8 pct. og den forventer man at øge til 20 pct. Det er primært de helt rige kunder, man går efter.

"Vi er i fuld gang med at kigge på, hvad der er af muligheder for os. Vi har også oprustet på medarbejdersiden, så vi har tilført yderligere medarbejdere både fra Danmark, men også lokalt har vi ansat nogle ekstra medarbejdere til at tage imod det ekstra rykind, der nu kommer af kunder fra Barclays. Og der kommer rigtigt mange, der nu er blevet lidt usikre på, hvordan deres fremtidige bankforhold skal klares," siger Jens Lauritzen, Jyske Banks direktør for private banking i udlandet og udenlandske enheder til avisen.Nr. 46 -
9. januar 2014

Fra Jyllands-Posten har vi sakset dette indlæg:


Jyske Bank dropper sag mod kritikere

     

JYLLANDSPOSTEN HAR KRÆVET AT VI FJERNER DENNE ARTIKEL.     


Nr. 45 - JYSKE BANK IMAGE...

Avis: Jyske Bank i historisk imagenedtur

Af HEIDI BIRGITTE NIELSEN
Offentliggjort 11.12.13 kl. 07:48

Jyske Banks image har aldrig været så dårligt som efter DR's udsendelse om skattely. Det skriver Børsen.


Foto: Jyske Bank/PR

Danske Bank har stadig det værste image blandt landets storbanker, men det er Jyske Bank der tager et bemærkelsesværdigt dyk i Børsens seneste You Gov måling, der tager temperaturen på storbankernes image.

Ifølge avisens målinger er Jyske Bank gledet fra en score på 17,4 i juli 2008 til bare 0,6 i december 2013. En række medierådgivere angiver i avisen, at nedturen sandsynligvis skyldes DR's udsendelse om skattely og skatteunddragelse, hvor netop Jyske Banks rådgivning i Schweiz blev fremhævet.

"Det er det største fald vi har målt på Jyske Bank  - større end både hedgefund-sagen og selve finanskrisen," siger marketingdirektør i Yougov Lars Gylling til Børsens MedieMarked-tillæg.Nr. 44 - JYSKE BANKS RÅDGIVNING ER UETISK...
4. november 2013

Fra Jyllands-posten har vi sakset følgende:

Eksperter er chokerede over Jyske Bank-skatterådgivning.

Eksperter: Jyske Banks rådgivning er uetisk

JYLLANDSPOSTEN HAR KRÆVET AT VI FJERNER DENNE ARTIKEL
Nr. 43 - JYSKE BANK I CANNES STÆVNET V ED RETTEN I GRASSE...
7. september 2013

 

JYSKE BANK I CANNES STÆVNET VED RETTEN I GRASSE…

 

LES DANOIS har igennem længere tid fulgt de anklager og sager, der har været rettet mod Jyske Bank i Cannes, - og de er bl.a. lagt ind under BANK-”SAGER”.

 

En af vore læsere, hvis sag tidligere har været omtalt i LES DANOIS (navnet er redaktionen bekendt) havde mandag 2. september 2013 sin sag for retten i Grasse, da han er en af dem, der har stævnet Jyske Bank.

 

Dette møde ved retten i Grasse, har været længe undervejs, da Jyske Bank tilsyneladende ikke har haft travlt med at opnå en retslig afgørelse, om deres tvangskonverteringer af lån er lovlige iflg. fransk ret.

 

Nu afventes Jyske Bank’s svarskrift 20. januar 2014 og så er der domsforhandling 25. februar 2014.

 

Her håbes der så på en afgørelse, medmindre Jyske Bank appellerer og den skal videre til retten i Aix-en-Provence.

 

Dette minder meget om hedge-fund-sagerne i Danmark, som Jyske Bank også trak i langdrag for at gøre klagerne ”møre”.

 


15. marts 2012

15. februar 2012
JYSKE BANK I CANNES STÆVNET VED RETTEN I GRASSE...

Vi har igennem de sidste måneder skrevet en del om en række sager, der er opstået i forbindelse med låntagning gennem Jyske Bank i Cannes, - og bl.a. tvangskonverteringer i forbindelse hermed.

Hvis du går ind under BANK-"SAGER" og læser sagen der er nævnt og beskrevet under punkt. 2, - kan vi fortælle, at Jyske Bank nu er stævnet ved retten i Grasse.

LES DANOIS vil følge udviklingen og løbende holde vore læsere orienteret...

SIDSTE NYT:

15. marts 2012

Indenfor de sidste par dage er stævning nr. 2 mod Jyske Bank i Cannes blevet indbragt ved retten i Grasse...

LES DANOIS følger udviklingen...

Stævning nr. 3 er den 30. maj 2012 indleveret ved retten i Grasse...
.

Nr. 42 - JYSKE HEDGEFUND EN BYRDE FOR BANKEN

Professor: Jyske Bank-dom ligner byrde for banken

Af CHRISTIAN SEHESTED
Offentliggjort 21.10.11 kl. 15:27

Jyske Bank skal tilsyneladende selv kunne bevise, at man har rådgivet kunderne tilstrækkeligt i sagen om bankens fejlslagne hedge-produkt.

Dommen fra sidste uges Jyske Bank-nederlag ved Østre Landsret i sagen om den fejlslagne investering Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer - tyder ikke godt for banken.

Det siger professor Nina Dietz Legind fra juridisk institut på Syddansk Universitet, efter at have læst den 88 sider lange afgørelse, landsretten fandt frem til efter fire dage i retten.

Jyske Bank taber første runde i gigantisk investorsag

Retten slår nemlig fast, at Jyske Invest produkt var så kompliceret, at det kræver mere end bare end brochure at forklare det - og bakker dermed op om Finanstilsynet, der gik i rette med kvaliteten af samme brochure.

Flere sager

"Det er værd at bemærke, at retten finder, at der er tale om et forholdsvis kompliceret investeringsprodukt,  og at retten bemærker, at produktet er afsat til kunder, der ikke har forhåndsviden om hedge-produkter som for eksempel Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer, og at dette medfører et krav om nærmere individuel rådgivning. Rådgivningen bør navnlig vedrøre risiciene ved investeringen."

Både Jyske Banks professionelle modpart i sagen, advokat Peter Ølholm, og forbrugerombudsmanden Henrik Øe, der kører en stribe prøvesager om produktet mod banken, har tidligere udlagt dommen som et klart skifte af bevisbyrden over på banken.

Forbrugerombudsmand: Enormt vigtig dom mod Jyske

Den udlægning er Jyske Bank dog langt fra er enige i. Banken kan tabe op til 800 mio. kr. på sagen.

Jyske Bank: Tror ikke dom får bred betydning  

Men selv det ikke direkte fremgår af de 88 sider, at der nu skulle være tale om en omvendt bevisbyrde, så ser det ud til, at banken vil være tvunget til at fremlægge beviser for at man har rådgivet ud over brochuren, vurderer professoren:

Skal dokumentere rådgivning

"Det er korrekt, at der ikke direkte tales om omvendt bevisbyrde nogen steder i dommen. I relation til usikkerheden om den oplyste risikoprofil på kunderne, lægger landsretten vægt på kundernes forklaringer,” siger Nina Dietz Legind og peger på, at retten samtidig gør klart, at rådgivningen har været mangelfuld: 

"I forlængelse af forklaringerne om forløbet af mødet mellem banken og kunderne, lægger landsretten til grund, at kunderne ikke har modtaget den krævede individuelle rådgivning om karakteristika og risiciene ved produktet, herunder om den betydelige gearing og de risikorammer, der gennemtvinger en realisering af tabet ved en uventet kursudvikling, siger professoren og uddyber: 

"Og dette indikerer tilsammen, at Jyske Bank ikke har kunnet løfte bevisbyrden om, at den nødvendige individuelle rådgivning har fundet sted. Hvis de vil afsætte så komplicerede og risikofyldte produkter til såkaldte almindelige kunder, skal de således kunne dokumentere, at der har fundet tilstrækkelig rådgivning sted."


 

Nr. 41 - DÅRLIG RÅDGIVNING KOSTER...

Med tilladelse fra Jyllands-Posten har vi sakset følgende artikel fra 16. august 2013:

Dårlig rådgivning koster 800.000 kr.

Jyske Bank opgiver anke til Højesteret i sag om dårlig rådgivning.

       

JYLLANDSPOSTEN HAR NU KRÆVET AT VI FJERNER DENNE ARTIKEL.


Nr. 39 - ET KLIK KOSTEDE JYSKE BANK EN BØDE...
17. maj 2013

Et klik kostede Jyske Bank 25.000 kr.

Finanstilsynet har givet Jyske Bank en bøde for vildledende prisinformation.

Finanstilsynet slår nu for alvor til over for banker, der ikke overholder reglerne for prisinformation. Jyske Bank er således blevet tildelt og har accepteret et bødeforlæg på 25.000 kr. for misvisende prisoplysninger på hjemmesiden.

Banken begik sin brøde i to perioder: Fra den 17. august 2011 til den 7. september 2011 samt den 16 september til den 17. oktober samme år.

På hjemmesiden http://www.jyskebank.dk/wps/portal/jfo/forside markedsførte banken udlånsformen "Topprioritet" med en rente på 2,95. pct. "uden at markedsføringen indeholdt de i bekendtgørelsens paragraf 9 stk. 2, anførte oplysninger angivet på en klar, tydelig og fremtrædende måde ved hjælp af et repræsentativt eksempel," som det hedder i Finanstilsynets bødeforlæg.

Skal have alle oplysninger

Det er med andre ord ikke nok at markedsføre en rente, bankkunderne skal have alle oplysningerne om lånet med det samme.

Se bødeforlægget her

Jyske Bank har besluttet sig for at betale bøden. Dermed undgår banken en retssag, men i en kommentar lægger Jyske Bank ikke skjul på, at bøden er uretfærdig.

Der var tale om en såkaldt "teaser" på hjemmesiden - altså en form for reklame for et produkt. Og hvis interesserede ville have yderligere oplysninger, ville de let kunne have fået det ved at klikke videre på hjemmesiden..


Nr. 38 - NYT GRUPPESØGSMÅL MOD JYSKE BANK...
9. maj 2013

Nyt gruppesøgsmål mod Jyske Bank

JYLLANDSPOSTEN HAR KRÆVET AT VI FJERNER DENNE ARTIKEL

Nr. 37 - JYSKE BANK - HVIDVASK PÅ GIBRALTAR...
29. APRIL 2013

Jyske Bank-sag retur til Spanien

Pengeinstitutter: EU-Domstolen giver de spanske myndigheder delvis medhold i Jyske Banks hvidvasksag. Sagen skal afsluttes ved spansk domstol, der skal tage endelige stilling til tocifret millionbøde.

Kvalitetsjournalistik kræver investeringer. Del venligst denne artikel med andre ved at bruge nedenstående link. http://finanswatch.dk/secure/Finansnyt/Pengeinstitutter/Jyske_Bank/article5373590.ece#ixzz2RqNCKqLZ
Kopier og videresend ikke artiklen. Det er i strid med ophavsretsloven og vores abonnementsbetingelser: http://finanswatch.dk/service/betingelser

Jyske: Investorer selv skyld i tilsyns-søgsmål

Pengeinstitutter: De to investorer, som ikke tog imod Jyske Banks tilbud om forlig, er grunden til, at banken nu slæber tilsynet i retten. De er altså selv ude om, at Jyske har begæret deres sag mod banken udsat. Læs artikel
Læsning af denne artikel kræver log ind

Jyske bank sagsøger Finanstilsynet

Pengeinstitutter: Finanstilsynet er blevet stævnet af Jyske Bank over den påtale banken fik for sin markedsføring af Jyske Hedge-produktet. Det skriver Børsen. Læs artikel
Læsning af denne artikel kræver log ind

Forbrugerombudsmand: Jyske-krav er urimeligt

Pengeinstitutter: Det er helt urimeligt, når Jyske Bank kræver to privatinvestorers sag mod dem udsat, fordi banken selv har sagsøgt Finanstilsynet, lyder det fra Forbrugerombudsmand Henrik Øe. Læs artikel

Jyske-sagsøger: Kan ikke leve med hoven Dam

Pengeinstitutter: Jyske Bank skal erkende sin dårlige rådgivning i forbindelse med salget af Jyske Hedge-investeringen, mener den ene af de to sagsøgere, der har afvist bankens tilbud om forlig. Læs artikel
Læsning af denne artikel kræver log ind

EU-dom sender Jyske Bank-sag retur til Spanien

Pengeinstitutter: EU-Domstolen sender sagen om Jyske Bank Gibraltars mulige hvidvaskning af penge tilbage til det spanske retssystem. Læs artikel.

Nr. 36 - JYSKE BANK VIL IKKE BETALE ERSTATNING TIL BØRN...

10. oktober 2012

LES DANOIS har tidligere fortalt, at JYSKE BANK har solgt hedge fund til børn.

Fra Finanswatch har vi nu sakset denne artikel:

Jyske Bank vil ikke betale erstatning til børn

Af CHRISTIAN SEHESTED
Offentliggjort 10.10.12 kl. 12:05

Jyske Bank har valgt ikke at følge en klar kendelse fra Pengeinstitutankenævnet om at betale fuld erstatning til to børn i Jyske Hedge-sagen.

Der er ikke forskel på børn og voksne, når det kommer til at tabe stort på Jyske Hedge.

To børn, der fik solgt Jyske Hedge Markedsneutral Obligationer-papirer, uden at de ellers deres forældre forstod papiret, og efterfølgende vandt en sag mod banken i pengeinstitutankenævnet, skal ikke vente alle deres penge tilbage.

Banken har nemlig valgt ikke at følge kendelsen. I stedet kan børnene vente et tilbud om en erstatning på 80 pct. af tabet tilbage - hvis bankens aftalen med en gruppe investorer falder på plads.


Nr. 35 - JYSKE BANK SOLGTE SKANDALERAMT PAPIR TIL BØRN...
1.oktober 2012

Fra Jyllands-posten 1. oktober 2012 har vi sakset følgende:

Jyske Bank solgte skandaleramt papir til børn...

Nr. 34
11. september 2012

Fra FINANSWATCH 11.09.2012 har vi hentet følgende artikel:

Jyske Bank indgår forlig med forbrugerombudsmanden i hedge-sag

Af KASPER KRONENBERG
Offentliggjort 11.09.12 kl. 06:45

Banken tilbyder investorerne at betale 80 pct. af kurstabet. Anders Dam og Jyske Bank ønsker at lukke sagen og komme videre. (Opdateres)


Foto: EHRBAHN JACOB

Et langvarigt slagsmål involverende investorer i Jyske Invest Hedge Markedsneutral, Jyske Bank og forbrugerombudsmanden får nu sin ende.

I en meddelelse på Forbrugerombudsmandens hjemmeside står der, at Jyske Bank er indstillet på at betale kompensation til investorer i forbindelse med rådgivning om og salg af Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer (JIHMO)

"Forbrugerombudsmanden har sammen med Investorforeningen forhandlet med Jyske Bank om en udenretlig løsning vedrørende JIHMO. Forhandlingerne er resulteret i, at Jyske Bank nu på nærmere angivne betingelser er indstillet på at betale kompensation til investorer, der har lidt tab på deres investering i JIHMO," skirver forbrugerombudsmanden Henrik Øe.

Betaler kompensation

”Det er min opfattelse, at Jyske Bank i forbindelse med bankens rådgivning om og salg af JIHMO - i de sager jeg har set - har overtrådt de finansielle regler om god skik og har pådraget sig et erstatningsansvar. Det er også baggrunden for, at jeg i 2010 stævnede banken for ikke at opfylde Pengeinstitutankenævnets kendelser”, udtaler forbrugerombudsmand Henrik Øe.

I samme meddelelse står der, at Jyske Bank ikke anderkender, at der er grundlag for at rejse retlige krav mod banken udsprunget af JIHMO, men banken har besluttet at medvirke til en udenretlig løsning, der i praksis betyder, at den Silkeborg-baserede bank tilbyder at betale en kompensation på 80 pct. af kurstabet, svarende til 80 pct. af forskellen mellem den enkelte investors faktiske købs- og salgspris for JIHMO.

Henrik Øe kalder Jyske Banks tilbud til investorerne for fair og anbefaler investorerne at tage imod tilbuddet.

Jyske Bank-topchefen Anders Dam siger i meddelelsen, at han godt vil anerkende, at Forbrugerombudsmanden har taget initiativ til at finde en løsning, og at han anbefaler investorerne at acceptere tilbuddet om kompensation fra Jyske Bank.

Mener ikke der er begået fejl

"Det er fortsat bankens opfattelse, at der ikke generelt er begået ansvarspådragende fejl, men i lyset af procesrisikoen og udsigten til langvarige sagsforløb har vi imidlertid besluttet at medvirke til en løsning, ikke mindst af hensyn til bankens aktionærer, kunder og medarbejdere", udtaler Jyske Banks ordførende direktør Anders Dam.

Meddelelsen fra forbrugerombudsmanden indeholder dernæst en række punkter, hvor man i detaljer kan læse, hvilke investorer der har ret til erstatning, ligesom det opridses hvilke krav Jyske Bank stiller for at betale kompensationen. Det drejer sig bl.a. om, at både investorforeningens gruppesøgsmål og forbrugerombudsmanden skal opgive sit søgsmål mod Jyske Bank.

Fra investorforeningens side kalder man tilbuddet fra Jyske Bank for fair og seriøst, men skriver samtidig, at aftalen med Jyske Bank indeholder muligheden for, at de medlemmer, der eventuelt ikke ønsker at acceptere tilbuddet, på trods af generalforsamlingens vedtagelse om at opløse foreningen, dog stadigt individuelt kan forfølge deres krav over for Jyske Bank.

"Det har været Investorforeningen meget magtpåliggende, at denne mulighed foreligger, eftersom man nok realistisk set må forvente, at der ud af ca. 1100 medlemmer kan være enkelte, der måske ikke vil acceptere tilbuddet”, udtaler investorforeningens advokat Henrik Puggaard.

Læs hele meddelelsen her.


NR. 33 - JYSKE BANK HAR SKADET SIT IMAGE...
30. september 2012

Fra Jyllands-Posten har vi sakset følgende artikel:

Forbrugerråd: Jyske Bank har skadet sit image...

   

JYLLANDSPOSTEN HAR KRÆVET AT VI FJERNER DENNE ARTIKEL


Nr. 33
11. september 2012

Fra FINANSWATCH har vi sakset følgende artikel:

Anders Dam: Vi handler en procesrisiko af

Af KASPER KRONENBERG
Offentliggjort 11.09.12 kl. 08:30

Jyske Bank-topchefen mener ikke, at aftalen med forbrugerombudsmanden er en selvmodsigelse fra bankens side, når den fastholder, at der ikke er begået ansvarspådragende fejl. (Opdateret)


Foto: Jyske Bank/PR

Jyske Bank er endegyldigt ved at lægge en langstrakt sag i graven, hvilket, topchef Anders Dam mener, er et bevis på, at ledelsen balancerer tingene, når den skal vurdere principper, økonomiske konsekvenser, ressource-forbrug, den juridiske udvikling i sagen og bankens image op mod hinanden.

Er indgåelsen af aftalen med forbrugerombudsmanden et nederlag for Jyske Bank?

”Hvilke begreber folk vil sætte på det her, det må de selv vurdere. Men vi har forsøgt at balancere tingene og er nået frem til, at den her løsning er den bedste for Jyske Banks aktionærer,” siger Anders Dam til FinansWatch.

Ikke gået vores vej

Hvad mener du med, at I balancerer tingene?

”Allerede i 2009 blev et forlig forsøgt indgået, men det ville vi ikke, fordi vi havde en forventning om, at det ville aktionærerne ikke acceptere. Og da sagen bliver behandlet på vores generalforsamling i 2010, der får vi en entydig opbakning fra vores ejere om, at vi skal gå efter en retslig afgørelse. Den har vi så søgt, og vi har efterfølgende både tabt og vundet. Men overordnet så er den retslige udvikling ikke gået vores vej," siger Anders Dam og fortsætter:

"Så spørger forbrugerombudsmanden om vi vil forlige sagen, og der går vi så til forhandlingsbordet i lyste af den retslige udvikling. Vi ville ikke risikere, at det skulle stå på i yderligere 3-5 år med store omkostninger til følge. Derfor handler vi det af nu."

Vandt de første mange sager

Du er citeret for at sige, at du fortsat helt generelt ikke mener, at I har begået ansvarspådragende fejl, og alligevel er I villige til at betale investorerne 4 ud af 5 kroner tilbage. Det lyder umiddelbart som en selvmodsigelse?

”Nej, det er det på ingen måde. Som jeg lige har forklaret, så handler vi en procesrisiko af. Det langstrakte forløb vi kunne stå foran, ønsker vi ikke at gennemføre, fordi den retslige udvikling var, som den var. Det er ikke fordi, at vi har ændret vores grundlæggende synspunkter. Man skal også huske på her, at vi vandt de første mange sager i pengeinstitutankenævnet," siger Anders Dam.

Vindersager blev dog afløst af tabersager, da Finanstilsynet gik ind i hedge-problematikken og kritiserede Jyske Bank for at have lavet et prospekt til hedgeforeningen, der fokuserede mere på flotte billeder af bjerge end de reelle risici ved at investere i et gearet produkt.

"Men så kom der en påtale fra Finanstilsynet, og så blev bevisbyrden vendt på hovedet, og så kom der nogle andre afgørelser i sagerne. Vi har jo også lagt sag an mod tilsynet, fordi vi mener, det er forkert. Så der har fra Jyske Banks side været konsistens hele vejen igennem,” siger Anders Dam.

Tastefejl

Og de økonomiske aspekter af det her? Har I reserveret nok penge til at klare forligsbyrden?

”Vi forventer ikke, at det her fremadrettet får nogle konsekvenser for banken. Vi ved det dog ikke helt præcist, da der er adskillige tastefejl i de data, der er oprettet i forbindelse med gruppesøgsmålet mod os. Men som sagt, når vi regner på det, så har vi sat nok af til at kunne betale for forliget,” siger Anders Dam til FinansWatch.

Manøvren med at betale erstatning uden at erkende skyld er blandt andet også set i sagen om Barclays og hele Libor-skandalen, hvor storbanken accepterede at betale en bøde på 2,67 mia. kr. mod at slippe for en retssag om manipulation af den ledende pengemarkedsrente.

Jyske Bank indgår forlig med forbrugerombudsmanden i hedge-sagNr. 32
12. september 2012

Fra BØRSEN har vi hentet følgende artikel:

Investor: Jyske Banks moral er lav

Finans Af Claus Nordahl
11. sep. 2012 Kl. 16:40


Nr. 30 - JYSKE BANK STÆVNET FOR 3. GANG VED RETTEN I GRASSE...
6. august 2012

JYSKE BANK I CANNES STÆVNET VED RETTEN I GRASSE...

Vi har igennem de sidste måneder skrevet en del om en række sager, der er opstået i forbindelse med låntagning gennem Jyske Bank i Cannes, - og bl.a. tvangskonverteringer i forbindelse hermed.

Hvis du går ind under BANK-"SAGER" og læser sagen der er nævnt og beskrevet under punkt. 2, - kan vi fortælle, at Jyske Bank nu er stævnet ved retten i Grasse.

LES DANOIS vil følge udviklingen og løbende holde vore læsere orienteret...

SIDSTE NYT:

15. marts 2012

Indenfor de sidste par dage er stævning nr. 2 mod Jyske Bank i Cannes blevet indbragt ved retten i Grasse...

LES DANOIS følger udviklingen...

Stævning nr. 3 er den 30. maj 2012 indleveret ved retten i Grasse...
Nr. 29 - PROBLEMER MED LÅNESAGER I FRANKRIG ??
17. april 2012

Fra en af vore læsere - Mette Meldgaard - har vi modtaget denne information.

Franske myndigheter strammer inn kravene for valutalån

L’autorité de contrôle prudentiel (myndighetene som regulerer banksektoren i Frankrike ) publiserte sist fredag en anbefaling om god bankpraksis i forhold til banklån i fremmed/annen valuta som inkluderer en risiko i forhold til valutautviklingen, spesielt i forbindelse med sveitsiske franc.

Kursutviklingen til sveitsiske franc i 2011 har ført til flere saker, spesielt for de med lån i sveitsiske franc og inntekter i euro. Disse lånene går i dag under navnet ”prêts toxiques”
Credit Agricole er stevnet for retten av rundt 30 kunder som følge av at deres lån i sveitsiske franc er eksplodert som et resultat av kursutviklingen til sveitsiske franc.

Disse kundene har tatt opp lån for kjøp av hus/leilighet hvorav evnen til tilbakebetaling er direkte knyttet til kursutviklingen mellom euro/sveitsiske franc. Banken har imidlertid ikke tilrettelagt et sikkerhetssystem for kursutviklingen, men lagt byrden direkte på kundene.

BNP er også stevnet for retten for tilsvarende forhold.

Og, som dere kjenner til er den Jyske Bank også stevnet av flere kunder og det er flere saker som skal opp i Grasse nå i våres.

Dersom dere har lån i den Jyske Bank, som er blitt valutakonvertert i fjor, er det derfor viktig å være klar over at dere har en veldig sterk sak i forhold til banken (uavhengig av om det eksisterer en paragraf 11 i kontrakten som banken legger til grunn for valutakonverteringen).

VIKTIG!
Vurderer dere å gå til rettsak er det imidlertid viktig å ikke vente for lenge, men å raskt ta kontakt med en advokat spesialisert i bankrett for å få vurdert om dere har en reell sak.

Hvis dere venter vil dere kunne miste muligheten til å oppnå rettferdighet via en rettsak fordi dere ikke har reagert innen rimelig tid. Dere kan derfor ikke sitte på sidelinjen å ”se hvordan det går med sakene”, før dere tar en egen avgjørelse.

Vær imidlertid klar over at kostnadene i forbindelse med en rettsak er overkommelige og forutsigbare, slik at dere løper ikke noen stor risiko økonomisk ved å gjøre dette.

Det er også raskt for en advokat spesialisert i bankrett og gi dere en tilbakemelding på dette området.

Er du interesseret i at høre mere - eller har du en "sag" kan du kontakte Mette Melgaard på

mette.melgard@yahoo.com

11/04 | 14:32 | Opdateret kl 14:44 | Les Echos | 4 kommentarer

Lån "giftig": Crédit Agricole forfulgt af tredive kunder

Credit Agricole Lorraine er tildelt til civilt Metz af kunder, der havde tegnet lån i schweizerfranc, og har set deres afdrag i euro eksploderede ved opskrivningen af ​​den schweiziske franc.

Efter "giftige lån" ydes til lokale myndigheder, vil retfærdighed udtale sig om dem, der til enkeltpersoner. Credit Agricole de Lorraine (CAL) blev tildelt civile Metz med 30 af hans kunder, der havde underskrevet lån i schweizerfranc har set deres afdrag i euro eksplodere på grund af den valuta appreciering over Helvetian den europæiske valuta, sagde onsdag med deres advokat.

"Disse personer blev kontaktet af CAL at købe fast ejendom med disse lån, hvis tilbagebetaling byrde var direkte relateret til udviklingen i valutakursen paritet schweizerfranc / euro" , fortalte AFP mig Arnaud Metayer Matthew, Paris bar. " Men banken undladt at foretage en dæksel for at sikre udviklingen af valutakursen paritet, således at de midler, har vist sig ødelæggende, i løbet af den schweiziske franc værdsat at i 2011 omkring 30% " fortsatte advokaten.

Han mener, at CAL har ydet lån til sine kunder "giftig" for i alt flere hundrede millioner som en del af en "ulovlig lobbyvirksomhed" derhjemme. " Hvis denne opfordring, der er forbudt ved lov, og som jeg har skrevet vidnesbyrd, bevares, skal den civile og invaliditet kredit, der ydes , "siger Ms Metayer-Mathieu.

Ingen hverve ulovligt

Kontaktet, OCL var ikke umiddelbart klar til at besvare anklager om parisiske advokat. "De fleste investorer har pådraget sig disse lån som en del af défiscalisations leveret af køb af fast ejendom«, sagde for nylig den "republikanske Lorrain "Mig Antoine Leupold, advokat for banken, bestrider alle" ulovlig lobbyvirksomhed ". Ifølge ham, "kunder har deltaget i briefinger (på) de risici" .

Sagen bør bedømmes på fordelene ved Første Afdeling Tribunal de Grande Instance de Metz i december. Det er på grund af disse lån, at autoriteten tilsyn, bank-regulator, har udstedt en anbefaling sidste uge af "god praksis" for markedsføring af lån med valutarisiko, især dem i schweizerfranc . Blandt disse metoder til at træde i kraft den 1. oktober, omfatter forelæggelse for klient skadelige simuleringer til at afsløre de risici, før den låner i en anden valuta end euro. " De dokumenter, at kunderne vil indebærer risici med numeriske simuleringer, beskriver konsekvenserne af en ugunstig valutakurs på 10% eller 20% om de månedlige betalinger, lån sigt, sagde Fabrice Pesin. De skal ligeledes give oplysning om udveksling af gebyrer . "De oplysninger, hele livet af lånet vil også blive styrket (kapital resterende, restløbetid på lånet, skiftende valutakurser og sammenlignet disse data til de dage efter underskrivelsen af lånet).


Beklager det sproglige - den er oversat automatisk.
Artiklen er fra Les Echos.


Nr. 28 - KUNDE I JYSKE BANK I FRANKRIG ??
28. februar 2012

KUNDE I JYSKE BANK I FRANKRIG ??

Fra en af vore læsere har vi modtaget følgende:

Er du/dere kunde og har lån i den Jyske Bank i Frankrike?

Har du/dere opplevd komplikasjoner i forbindelse med deres lån i den Jyske Bank?

Har du/dere opplevd at lånet har blitt valutakonvertert, eks. fra sveitsiske franc til euro eller livret sterling... eller andre problemer med lån i den Jyske Bank?

Mener du at den Jyske Bank ikke har fulgt opp sine forpliktelser?

Opplever du/dere å ikke få korrekte svar på deres henvendelser til den Jyske Bank?

Du/dere er ikke alene, vi kjenner allerede til mange kunder som har fått problemer på grunn av den Jyske Bank.


Ta kontakt slik at vi kan utveksle informasjon og erfaringer.

Send meg en email : mette.melgard@yahoo.com


.


28. maj 2012

 

Fra en af vore læsere - Mette Meldgaard - har vi modtaget denne information:

Franske myndigheter strammer inn kravene for valutalån

 

L’autorité de contrôle prudentiel (myndighetene som regulerer banksektoren i Frankrike ) publiserte sist fredag en anbefaling om god bankpraksis i forhold til banklån i fremmed/annen valuta som inkluderer en risiko i forhold til valutautviklingen, spesielt i forbindelse med sveitsiske franc.

 


Kursutviklingen til sveitsiske franc i 2011 har ført til flere saker, spesielt for de med lån i sveitsiske franc og inntekter i euro. Disse lånene går i dag under navnet ”prêts toxiques”

 

Credit Agricole er stevnet for retten av rundt 30 kunder som følge av at deres lån i sveitsiske franc er eksplodert som et resultat av kursutviklingen til sveitsiske franc.

Disse kundene har tatt opp lån for kjøp av hus/leilighet hvorav evnen til tilbakebetaling er direkte knyttet til kursutviklingen mellom euro/sveitsiske franc. Banken har imidlertid ikke tilrettelagt et sikkerhetssystem for kursutviklingen, men lagt byrden direkte på kundene.

 


BNP er også stevnet for retten for tilsvarende forhold.

 


Og, som dere kjenner til er den Jyske Bank også stevnet av flere kunder og det er flere saker som skal opp i Grasse nå i våres.

 


Dersom dere har lån i den Jyske Bank, som er blitt valutakonvertert i fjor, er det derfor viktig å være klar over at dere har en veldig sterk sak i forhold til banken (uavhengig av om det eksisterer en paragraf 11 i kontrakten som banken legger til grunn for valutakonverteringen).

 


VIKTIG!

Vurderer dere å gå til rettsak er det imidlertid viktig å ikke vente for lenge, men å raskt ta kontakt med en advokat spesialisert i bankrett for å få vurdert om dere har en reell sak.

 


Hvis dere venter vil dere kunne miste muligheten til å oppnå rettferdighet via en rettsak fordi dere ikke har reagert innen rimelig tid. Dere kan derfor ikke sitte på sidelinjen å ”se hvordan det går med sakene”, før dere tar en egen avgjørelse.

 


Vær imidlertid klar over at kostnadene i forbindelse med en rettsak er overkommelige og forutsigbare, slik at dere løper ikke noen stor risiko økonomisk ved å gjøre dette.

Det er også raskt for en advokat spesialisert i bankrett og gi dere en tilbakemelding på dette området.

 


Er du interesseret i at høre mere - eller har du en "sag" kan du kontakte Mette Melgaard på

mette.melgard@yahoo.com

11/04 | 14:32 | Opdateret kl 14:44 | Les Echos | 4 kommentarer

Lån "giftig": Crédit Agricole forfulgt af tredive kunder

Credit Agricole Lorraine er tildelt til civilt Metz af kunder, der havde tegnet lån i schweizerfranc, og har set deres afdrag i euro eksploderede ved opskrivningen af ​​den schweiziske franc.

På lager

Efter "giftige lån" ydes til lokale myndigheder, vil retfærdighed udtale sig om dem, der til enkeltpersoner. Credit Agricole de Lorraine (CAL) blev tildelt civile Metz med 30 af hans kunder, der havde underskrevet lån i schweizerfranc har set deres afdrag i euro eksplodere på grund af den valuta appreciering over Helvetian den europæiske valuta, sagde onsdag med deres advokat.

"Disse personer blev kontaktet af CAL at købe fast ejendom med disse lån, hvis tilbagebetaling byrde var direkte relateret til udviklingen i valutakursen paritet schweizerfranc / euro" , fortalte AFP mig Arnaud Metayer Matthew, Paris bar. " Men banken undladt at foretage en dæksel for at sikre udviklingen af valutakursen paritet, således at de midler, har vist sig ødelæggende, i løbet af den schweiziske franc værdsat at i 2011 omkring 30% " fortsatte advokaten.

Han mener, at CAL har ydet lån til sine kunder "giftig" for i alt flere hundrede millioner som en del af en "ulovlig lobbyvirksomhed" derhjemme. " Hvis denne opfordring, der er forbudt ved lov, og som jeg har skrevet vidnesbyrd, bevares, skal den civile og invaliditet kredit, der ydes , "siger Ms Metayer-Mathieu.

Ingen hverve ulovligt

Kontaktet, OCL var ikke umiddelbart klar til at besvare anklager om parisiske advokat. "De fleste investorer har pådraget sig disse lån som en del af défiscalisations leveret af køb af fast ejendom«, sagde for nylig den "republikanske Lorrain "Mig Antoine Leupold, advokat for banken, bestrider alle" ulovlig lobbyvirksomhed ". Ifølge ham, "kunder har deltaget i briefinger (på) de risici" .

Sagen bør bedømmes på fordelene ved Første Afdeling Tribunal de Grande Instance de Metz i december. Det er på grund af disse lån, at autoriteten tilsyn, bank-regulator, har udstedt en anbefaling sidste uge af "god praksis" for markedsføring af lån med valutarisiko, især dem i schweizerfranc . Blandt disse metoder til at træde i kraft den 1. oktober, omfatter forelæggelse for klient skadelige simuleringer til at afsløre de risici, før den låner i en anden valuta end euro. " De dokumenter, at kunderne vil indebærer risici med numeriske simuleringer, beskriver konsekvenserne af en ugunstig valutakurs på 10% eller 20% om de månedlige betalinger, lån sigt, sagde Fabrice Pesin. De skal ligeledes give oplysning om udveksling af gebyrer . "De oplysninger, hele livet af lånet vil også blive styrket (kapital resterende, restløbetid på lånet, skiftende valutakurser og sammenlignet disse data til de dage efter underskrivelsen af lånet).


Beklager det sproglige - den er oversat automatisk.
Artiklen er fra Les Echos.

 
 

 Nr. 26 - FINANSTILSYNETS BEHANDLING AF KLAGER OVER PENGEINSTITUTTER...
17. januar 2012

FINANSTILSYNETS BEHANDLING AF KLAGER OVER PENGEINSTITUTTER...

LES DANOIS har tidligere skrevet og fortalt, at man kunne klage til Finanstilsynet, hvis man var utilfreds med behandlingen i sin bank.

Finanstilsynet uddyber nu dette i et skriv til LES DANOIS, hvor der bl.a. står:

Finanstilsynet har ikke inden for rammerne af god skik kompetence til at gå ind i og træffe afgørelse i en konkret tvist mellem et pengeinstitut og en kun de og f.eks. pålægge selskabet at udbetale en erstatning eller lign.

Det er Finanstilsynets vurdering, at denne klage principielt vedrører en konkret tvist og ikke er en generel adfærd fra .....Banks side. I disse tilfælde henvises til Pengeinstitutankenævnet, som tilsynet kan se at I allerede har kontaktet.

Det tilsendte vil indgå i det løbende tilsynsarbejde med ...... Bank, men klagen vil ikke blive taget op til særskilt behandling.

-o0o-

LES DANOIS ' kommentar og anbefaling hertil er, at opfordre de læsere, der har nogle "dårlige" oplevelser med ..... Bank, også at sende det til Finanstilsynet til orientering.
15. februar 2012

JYSKE BANK I CANNES STÆVNET VED RETTEN I GRASSE...

Vi har igennem de sidste måneder skrevet en del om en række sager, der er opstået i forbindelse med låntagning gennem Jyske Bank i Cannes, - og bl.a. tvangskonverteringer i forbindelse hermed.

Hvis du går ind under BANK-"SAGER" og læser sagen der er nævnt og beskrevet under punkt. 2, - kan vi fortælle, at Jyske Bank nu er stævnet ved retten i Grasse.

LES DANOIS vil følge udviklingen og løbende holde vore læsere orienteret.

Nr. 23 - KUNDE I JYSKE BANK I FRANKRIG ??
12. marts 2012

KUNDE I JYSKE BANK I FRANKRIG ??

Fra en af vore læsere har vi modtaget følgende:

Er du/dere kunde og har lån i den Jyske Bank i Frankrike?

Har du/dere opplevd komplikasjoner i forbindelse med deres lån i den Jyske Bank?

Har du/dere opplevd at lånet har blitt valutakonvertert, eks. fra sveitsiske franc til euro eller livret sterling... eller andre problemer med lån i den Jyske Bank?

Mener du at den Jyske Bank ikke har fulgt opp sine forpliktelser?

Opplever du/dere å ikke få korrekte svar på deres henvendelser til den Jyske Bank?

Du/dere er ikke alene, vi kjenner allerede til mange kunder som har fått problemer på grunn av den Jyske Bank.


Ta kontakt slik at vi kan utveksle informasjon og erfaringer.

Send meg en email : mette.melgard@yahoo.com


.


Nr. 22

12. januar 2012

LÅNEDOKUMENTER HOS JYSKE BANK I CANNES...

En læser ønskede at få sine lånedokumenter på dansk.

For øjeblikket er de alene på engelsk og fransk, hvilket kan gøre det svært for mange lånere at gennemskue låne-betingelserne.

Vedkommende rettede henvendelse til Jyske Bank Private Banking i København, som administrerer lånene, men fik desværre dette svar:

Låneaftalen er udarbejdet på engelsk/fransk og findes ikke på dansk.

Vi kan desværre ikke tilbyde, at oversætte den til dansk.

Venlig hilsen

Inger Brogaard
Credit Assistant, Keyplan Mortgage
Credits and Compliance


T +45 89 89 62 03 | F +45 89 89 62 05
Vesterbrogade 9 | DK-1780 København V
Business registration number:
17 61 66 17

Egentlig lidt mærkeligt, når det er en dansk bank, der "handler" med bl.a. danske kunder i Frankrig.


Nr. 21

17. januar 2012

EN KUNDES OPLEVELSER MED JYSKE BANK I CANNES...

Fra en af vore læsere - Henrik Stein - har vi modtaget nedenstående skrivelse med opfordring til at bringe den i sin helhed på LES DANOIS.

Da LES DANOIS gerne vil informere og orientere så bredt som muligt følger skrivelsen hermed:

Her er mit bidrag til spændende oplevelser med Jyske Bank.

Venligst noter, at nedenstående er per hukommelse.

Jeg havde været kunde i Jyske Bank i 20 år, da jeg flyttede til Vence i 2003 og gik over til JB Privat Banking gennem filialen i Cannes det var i 2004/05, tror jeg. På det tidspunkt vidste JB at jeg var amerikansk statsborger, men så ingen problem i det, skønt jeg husker at ( hvad er det nu han hedder, den daværende chef =nuværende chef, Thomas Nielsen??) sagde at der var nogle specielle regler for amerikanere.

I 2007 eller 08 modtog jeg både tlf.opkald samt brev fra JB i KBH, at det var forbudt for amerikanske statsborgere at have investeringer i en udenlandsk bank, da der var strikse regler for hvordan og hvad amerikanere måtte investerer i. JB havde til dette formål oprettet et amerikansk datterselskab JGAM, tror jeg det hedder. JGAM havde kostet kassen samt spidsen af en jetjager at oprette og JB var nu den eneste danske bank som legalt kunne servicere amerikanske investorer (sagde de). So far so good, men nu begynder morskaben:

·På spørgsmålet om omkostninger for kunden (mig) fortalte personen fra JGAM mig at det var meget billigere at anvende JGAMend JB. Hvad han ”glemte” at sige var, at det var handelsomkostningerne der ca. var halv pris, men at de årlige gebyrer var eksorbitante, så de samlede udgifter blev ca. 4 gange så dyre.

·Jeg spurgte om jeg kunne overfører mine investeringer til JGAM. Disse bestod af firmaobligationer, som jeg var blevet rådgivet af JB til at investere i et par år før. Dette kunne ikke lade sig gøre. Disse papirer skulle sælges og der skulle investeres i en pulje, som jeg ingen indflydelse havde på! Finanskrisen rullede og på papiret var mine firmaobligationer faldet 30% i værdi! På spørgsmålet om hvem der skulle dække dette tab i tilfælde af, at jeg skulle flytte til JGAM, var svaret, at det skulle kunden, altså mig! Jeg tror jeg spurgte om han havde slået hovedet eller fået det hvide snit, eller noget i den retning.

·Derefter blev jeg oplyst om at jeg hellerikke kunne opretholde mine andre konti i JB, f.eks. kreditkort(current account), ratepensioner og et par andre konti. At disse skulle lukkes, for de kunne ikke overføres til JGAM. Jeg nægtede pure at tro den historie, det rene tankespind: Om han virkelig selv troede på at amerikanere ikke måtte eje lokale bankkonti, hvis de boede uden for USA? Hvordan havde han tænkt sig at en amerikaner skulle kunne håndtere sin løn eller løbende daglige udgifter? Troede han virkelig at den amerikanske stat var tosset? Jeg bad ham om at undersøgesagen til bunds. Han vendte tilbage og indrømmede, at jeg havde ret og at jeg alligevel kunne beholde mine andre konti i JB.

·Jeg blev efterhånden mere og mere mistroisk overfor hele projektet JB/JGAM, så jeg skrev aldrig under på noget dokument og trak processen i langdrag. Det der endeligt fik mig til at skrotte JB /JGAM, var, da man meddelte mig, at på en hvis dato trak man en streg i sandet, altså satte en deadline. Så skulle investeringerne overføres! Deadline kom og gik, jeg skrev stadig ikke under, da dervar et par ting at undersøge. Så modtog jeg dokumentation fra JGAM på deres brevpapir, at jeg nu var kunde hos JGAM med kundenummer etc. Og skulle skrive under.

Det var for groft. Jeg udbad mig kopi af det dokument eller brev, bærende min underskrift, hvori jeg havde autoriseret JB/JGAM til at overføre mine investeringer. Dette fik jeg naturligvis aldrig svar på, da der ikke findes/fandtes et sådant. Ej heller fik jeg tilkendegivelse på modtagelsen af mit brev.

·I mellemtiden havde jeg kontaktet og forhørt mig hos en anden dansk BANK, om hvad der var op og ned i sagen om amerikanere og investeringer i udenlandske banker. Sagen var den, at en f.eks. dansk bank ikke må rådgive (her skal læses sælge, for bankrådgivere er ikke andet end sælgere) en amerikansk statsborger om, hvilke papirer kunden bør investere i og hvis de gør det, skal de gøre det efter strikt amerikansk lovgivning på området. Altså gennem et amerikansk registeret selskab, så som JGAM!

Men en udenlandsk bank, må gerne handle for og opbevare i depot papirer for en amerikansk statsborger. Kunden skriver så under på, at banken må opgive dette til de amerikanske myndigheder, samt at kunden er indforstået med at banken IKKE må rådgive kunden! Det er unægtelig en noget anden historie en den jeg fik fra JGAM!!!

·I bakspejlets klare lys, stod det helt klart, at JB ved oprindeligt at råde mig til at købe værdipapirer var ulovligt i henhold til amerikansk lov. Men ved at jeg autoriserede JGAM til at sælge mine værdipapirer i JBs depot, for derefter at investerer pengene lovligt set med amerikansk øjne, havde man løst 2 problemer:

1.At frigøre sig fra den ulovlige handling.

2.At beholde kunden

·Derfor flyttede jeg rub og stub til en anden dansk bank! Jeg opfordrer alle andre til at gøre det samme. Man kan ikke være tryg ved en bank som fortæller halve sandheder eller direkte løgnehistorier.

PS:

Jeg skrev stort set hele ovenstående ”skabelsesberetning” til direktionen for JGAM, og fik det helt konkrete svar: ”Goddag-mand-økseskaft” eller på amerikansk ”Don’t call us we won’t call you”. Dertil kan jeg kun svare JB/JGAM. ”If the phone aint ringing it’s me not calling!”

Henrik Stein


Nr. 20

30. januar 2012

Fra Finanswatch.dk har vi sakset følgende artikel.

Professorer: Jyske Bank brød børsregler

Af CHRISTIAN SEHESTED
Offentliggjort 30.01.12 kl. 12:09

Jyske Bank burde allerede i oktober have fortalt markedet, at bankens udsigter i Jyske Hedge-sagerne var alvorligt forringede .

Jyske Bank har i månedsvis undladt at oplyse børsen om en sag, der kan have tunge økonomiske konsekvenser for banken. Og ved sin tavshed har banken forbrudt sig mod fondsbørsen regler. Sådan lyder konklusionen fra to professorer , der har gået bankens handlinger efter i sømmene.

”Det er vores opfattelse, at banken burde have oplyst markedet allerede i forbindelse med, at Østre Landsret afsagde den første dom i en Hedge-sag i oktober. Beløbsmæssigt drejede det sig ganske vist kun om en mindre sag med en erstatning på ca. 800.000 kr.,” siger Nis Jul Clausen, professor i børsret ved Syddansk Universitet, og uddyber:

”Men dommen fra oktober var den første afgørelse blandt mange sager, og da landsretten siger ja til, at der er et erstatningssvar, så mener vi, set i lyset af de mange andre sager og gruppesøgsmålet, samt den lange stribe nederlag, banken tidligere har lidt ved Pengeinstitutankenævnet, at banken havde en pligt til at oplyse markedet om sagen.”

Du kan gå ind på Finanswatch.dk og læse hele artiklen.nR. 19
Nr. 19

7. februar 2012

JYSKE BANK I AKTION IMOD KRISEKUNDER...

Fra Finanswatch.dk og Jyllandsposten har vi hentet følgende uddrag:

AF BIRGITTE DYREKILDE
Offentliggjort 07.02.12 kl. 06:30

Jyske Bank anbefaler konsulenter til bestyrelse og andre centrale opgaver hos bankens krisekunder. Virksomhedsejere har følt sig presset fra magten i deres eget selskab.

Uden officielt at have taget kontrol med selskaberne har Jyske Bank siden krisen brød ud i 2008 styret hundredvis af svage små og mellemstore virksomheder herhjemme ved indsættelse af "anbefalede" konsulenter i bl. a. selskabernes bestyrelse.

Officielt har de såkaldte "ressourcepersoner" i bestyrelsen intet med banken at gøre, for det vil kræve, at banken tager kontrol med virksomheden, får den ind på bankens balance, og får den solgt inden for en kortere årrække. Men reelt er de såkaldte ressourcepersoner nøje udvalgt af banken og kan gennemføre vidtrækkende ændringer med banken i ryggen.

Jyske Banks praksis har udviklet sig til et regulært drama i Karl Molin Stålkonstruktioner, hvor ejerne indsatte Lars Bjørn som bestyrelsesformand, som derefter med banken i ryggen har fyret familien fra virksomheden, presset den ud af bestyrelsen og nu vil sælge majoriteten af selskabet til en kapitalfond og Lars Bjørn med en latent trussel om, at banken ellers vil opsige sit lån på knap 80 mio. kr.Nr. 18
Nr. 18

7. januar 2012

KLAGESAGER OVER JYSKE BANK I CANNES...

LES DANOIS har tidligere skrevet herom - sidst 2. januar 2012 - hvor vi orienterede om, at klagesagerne kunne indbringes for Pengeinstitutankenævnte i Danmark.

Vi har nu også modtaget svar på vor henvendelse til Forbrugerombudsmanden, som fortæller:

De oplyser, at De har optaget et lån hos Jyske Bank i Cannes i forbindelse med et boligkøb i Frankrig.
De oplyser, at lånet i sommeren 2011 blev konverteret fra fransk valuta til Euro. De blev efter det oplyste ikke varslet om dette, og konverteringen medførte, at Deres lån voksede med 61.000 Euro.
Jyske Bank i Danmark har henvist Dem til at føre sagen i Frankrig, og De beder nu om Forbrugerombudsmandens vurdering af, hvorvidt dette er korrekt.
Generelt kan vi oplyse, at Bankpakke II har givet Forbrugerombudsmanden kompetence til at kunne føre retssager på det finansielle område.
Af § 348, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed følger det:

"§ 348. Forbrugerombudsmanden kan anlægge sag vedrørende handlinger, der strider mod redelig forretningsskik og god praksis, jf. § 43, stk. 1 og 2, herunder sag om forbud, påbud, erstatning og tilbagesøgning af uretmæssigt opkrævede beløb. Markedsføringslovens § 20, § 22, stk. 2, § 23, stk. 1, § 27, stk. 1, og § 28 finder tilsvarende anvendelse på sager, som Forbrugerombudsmanden ønsker at anlægge efter denne bestemmelse. Forbrugerombudsmanden kan udpeges som grupperepræsentant i et gruppesøgsmål, jf. retsplejelovens kapitel 23 a."

Det er Finanstilsynet, der er den generelle tilsynsmyndighed for finansielle virksomheder, og i første omgang skal vi derfor anbefale, at De henvender Dem til en advokat for få afklaret, om sagen kan behandles i Danmark. Såfremt dette er tilfældet skal vi anbefale, at De herefter henvender Dem til Finanstilsynet.

nuværende tidspunkt foretager vi os ikke yderligere i sagen, men såfremt sagen kommer til at foregå ved et dansk ankenævn eller domstol hører vi gerne herom.
Med venlig hilsen
På Forbrugerombudsmandens vegne
Camilla Gabriella Skov
Fuldmægtig, cand.merc.jur
Direkte tlf.: 4171 5044
E-mail: cmt@kfst.dk

Ovennævnte til orientering for dem, der har lignende sager kørende, og vi vil løbende orientere om udviklingen.
Nr. 16 - SKRIVELSE FRA PENGEINSTITUTANKENÆVNET...
13. januar 2012

KLAGER OVER JYSKE BANK I CANNES:

SKRIVELSE FRA PENGEINSTITUTANKENÆVNET...

Kære Peter Fabricius

Ankenævnet behandler klager over udenlandske afdelinger af danske pengeinstitutter.

Klager over Jyske Banks afdelinger i London og Cannes, kan derfor behandles. Afdelingen i Gibraltar er tilsyneladende et datterselskab, som ikke er omfattet af nævnets kompetence.

Se afgørelsen 1050/2009 http://www.pengeinstitutankenaevnet.dk/Da/Forside/Søgiafgørelser/Visenafgørelse.aspx?VerdictId=cf71f9e2-b4a8-4165-a796-0223585c8f58&mark=gibraltar

Se i øvrigt Ankenævnets vedtægter http://www.pengeinstitutankenaevnet.dk/Da/Forside/Omankenævnet/Vedtægter-2012.aspx

Oplysninger om forbrugerombudsmanden findes på www.forbrug.dk

Med venlig hilsen

Heidi Egger

Chefkonsulent

Pengeinstitutankenævnet

Amaliegade 8B, 2.

Postboks 9029

1022 København K

Tlf.: 35436333

Fax: 35437104

www.fanke.dk


Nr. Skrivelse fra Forbrugerombudsmanden...
13. januar 2012

SKRIVELSE FRA FORBRUGEROMBUDSMANDEN...

Kære Peter Fabricius,
Tak for Deres e-mail.
De oplyser, at De har optaget et lån hos Jyske Bank i Cannes i forbindelse med et boligkøb i Frankrig.

De oplyser, at lånet i sommeren 2011 blev konverteret fra fransk valuta til Euro. De blev efter det oplyste ikke varslet om dette, og konverteringen medførte, at Deres lån voksede med 61.000 Euro.
Jyske Bank i Danmark har henvist Dem til at føre sagen i Frankrig, og De beder nu om forbrugerombudsmandens vurdering af, hvorvidt dette er korrekt.

Generelt kan vi oplyse, at Bankpakke II har givet Forbrugerombudsmanden kompetence til at kunne føre retssager på det finansielle område.
Af § 348, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed følger det:

"§ 348. Forbrugerombudsmanden kan anlægge sag vedrørende handlinger, der strider mod redelig forretningsskik og god praksis, jf. § 43, stk. 1 og 2, herunder sag om forbud, påbud, erstatning og tilbagesøgning af uretmæssigt opkrævede beløb. Markedsføringslovens § 20, § 22, stk. 2, § 23, stk. 1, § 27, stk. 1, og § 28 finder tilsvarende anvendelse på sager, som Forbrugerombudsmanden ønsker at anlægge efter denne bestemmelse. Forbrugerombudsmanden kan udpeges som grupperepræsentant i et gruppesøgsmål, jf. retsplejelovens kapitel 23 a."

Det er Finanstilsynet, der er den generelle tilsynsmyndighed for finansielle virksomheder, og i første omgang skal vi derfor anbefale, at De henvender Dem til en advokat for få afklaret, om sagen kan behandles i Danmark. Såfremt dette er tilfældet skal vi anbefale, at De herefter henvender Dem til Finanstilsynet.

nuværende tidspunkt foretager vi os ikke yderligere i sagen, men såfremt sagen kommer til at foregå ved et dansk ankenævn eller domstol hører vi gerne herom.
Med venlig hilsen
På Forbrugerombudsmandens vegne
Camilla Gabriella Skov
Fuldmægtig, cand.merc.jur
Direkte tlf.: 4171 5044
E-mail: cmt@kfst.dk
 
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. +45 4171 5151

Nr. 14

Ny stævning mod Jyske Bank

21-12-2010 07:49 Jyske Bank får nu endnu en sag på halsen i kølvandet på omstridt rådgivning til investeringslystne danskere.

Ifølge Morgenavisen Jyllands-Posten vil Forbrugerombudsmanden i dag eller i morgen stævne banken efter at kunder under finanskrisen tabte 885 mio. kr. på at sætte penge i en hedgeforening efter råd fra banken.

"Jyske Bank bliver stævnet i ni prøvesager, som handler om, hvorvidt banken er erstatningsansvarlig for salget," siger forbrugerombudsmand, Henrik Øe til avisen.

Det drejer sig om sager, hvor kunderne i forvejen har vundet i Pengeinstitutankenævnet. Forbrugerombudsmanden valgte også i sidste uge, at stævne Jyske Bank i en anden gren af sagen.

Og en forening af omkring 1000 utilfredse investorer har også stævnet banken efter samlet tab tæt på 400 mio. kr.

Nr. 13
Østre Landsret mener, at Jyske Bank er ansvarlig for tab i hedgefond. Sager for 800 mio. kr. på vej
Foto : Scanpix

Jyske Bank skal betale for tab i hedgefond

12-10-2011 11:24 Jyske Bank skal betale erstatning til et anpartsselskab, der har tabt ca. 800.000 kr. i hedgeforeningen Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer. Det har Østre Landsret afgjort. Sager for 800 mio. kr. er på vej.

Landsretten fandt, at Jyske Bank var ansvarlig for anpartsselskabet D’s tab, fordi banken ikke havde ydet tilstrækkelig rådgivning. Anpartsselskabet investerede ca. 1 mio. kr. i hedgeforeningen i oktober 2007 efter et enkelt møde med Jyske Bank. Størstedelen af investeringen blev tabt under finanskrisen i oktober 2008.

"Efter bevisførelsen lagde landsretten til grund, at D ikke inden mødet havde viden om eller erfaring med hedgeforeninger og gearede produkter, samt at D ikke under mødet fik den krævede individuelle rådgivning om karakteristika og ricisi ved Jyske Hedge Invest Markedsneutral – Obligationer, herunder om den betydelige gearing og risikoen for, at tab må realiseres i tilfælde af en uventet kursudvikling af tilstrækkeligt omfang," skriver Østre Landsret.

Det blev endvidere lagt til grund, at D ikke ville have foretaget den pågældende investering, hvis D havde fået den fornødne rådgivning, anfører Landsretten.

Samlet krav på 800 mio. kr.


Østre Landsret har i dag kun truffet afgørelse i den første af sagerne mod Jyske Bank. De samlede krav udgør ifølge banken ca. 800 mio. kr. Begrundelsen fra Landsretten er, at hedgeforeningen er et forholdsvist kompliceret investeringsprodukt.

"Landsretten anførte videre, at pengeinstitutters formidling af salg heraf til kunder, der ikke har nogen forhåndsviden om sådanne hedgeprodukter, derfor krævede en nærmere individuel rådgivning om navnlig risiciene ved investeringen. I forhold til sådanne kunder kunne en brochure med et prospekt ikke træde i stedet for den individuelle rådgivning, men alene supplere denne," skriver Østre Landsret..

"Landsretten fandt, at der ikke forelå egen skyld eller accept af risiko, eller at banken kunne fritages for ansvar på grund af bankens henvisning til, at finanskrisen havde været uforudsigelig. Jyske Bank blev derfor ved dommen pålagt at betale erstatning til D svarende til forskellen mellem købsprisen og den aktuelle kursværdi," fortsætter retten.

Baggrund fra Østre Landsret:

Hedgeforeningen købte og solgte obligationer. Foreningen spekulerede i renteforskelle (rentespændet) mellem forskellige typer obligationer. Hedgeforeningen kunne låne og investere for op til 25 gange det beløb, investorerne havde indbetalt (gearing). Herved mangedobledes gevinsten eller tabet.

Hvis rentespændet uventet blev væsentligt forøget, formindskedes foreningens formue betydeligt. På grund af de store lån var der i hedgeforeningens vedtægter fastsat risikorammer. Lånene og risikorammerne betød, at hvis kurserne udviklede sig meget uhensigtsmæssigt, så skulle foreningen sælge en stor del af obligationerne for at undgå yderligere tab. I så fald ville der blive realiseret et væsentligt og permanent tab. Som følge af gearingen var det ikke muligt i stedet at beholde obligationerne og afvente en eventuel kursstigning.

Under finanskrisen blev rentespændet udvidet så meget, at hedgeforeningen i oktober 2008 måtte sælge en stor del af sine obligationer til en lav kurs. Det betød, at bl.a. D tabte omkring 800.000 kr.

Ovennævnte er sakset fra Børsen.dk med Børsens tilladelse.
TILBUD FRA FINANSWATCH...
28. oktober 2011

FINANSWATCH - HER FINDER DU EN MASSE NYHEDER OM BANKER, FORSIKRINGSSELSKABER, REALKREDIT OG MEGET MERE...

Nyhederne bliver løbende opdateret, og du kan gå ind på www.finanswatch.dk og få et øjeblikkeligt overblik.

Du har også mulighed for at tilmelde dig et 30 dages gratis prøve-abonnement.

Hvis du ønsker at abonnere fast kan vi glæde dig med, at LES DANOIS og FINANSWATCH har indgået en aftale om en fordelagtig pris til dig.

Normalprisen er danske kroner 695.- i kvartalet.

Hvis du tilmelder dig og nævner LES DANOIS er din pris danske kroner 250.- i kvartalet. Du får så samtidig mailet FINANSWATCH'S nyhedsbrev.

Har du spørgsmål til FINANSWATCH kan du kontakte Daniel Sørensen på tlf. +45 71 71 74 23 eller mobil +45 31 19 15 55.

Du kan bestille abonnementet hos Daniel på
daniel@fwatch.dk

God fornøjelse.

LES DANOIS vil løbende bringe nyheder fra FINANSWATCH.
11. november 2011

Fra FINANSWATCH har vi sakset følgende:

Kun Danske Bank i italiensk klemme...

Af CHRISTIAN SEHESTED
Offentliggjort 11.11.11 kl. 07:30

Danske Bank oplyser som den eneste af de store hjemlige banker, at man har italienske statsobligationer.

Jyske Bank vil ikke sige, om man også har satset på Italien.

Som den eneste af landets storbanker har Danske Bank valgt at satse på italienske statsobligationer - og oplyse det.

Konkurrenterne i Jyske Bank er derimod tavse om hvorvidt man har købt op i støvlelandets gæld.

Læs hele indlægget inde på Finanswatch.

Nr. 9

12. september 2011
KONTOHAVER-NAVNE...

Vi har tidligere skrevet herom og nogle læsere reagerede ret hurtigt med, at deres bank sagde noget andet.

Her er en uddybning af spørgsmålet, som vi har modtaget fra advokat Max Ulrich Klinker:

BREVKASSEN

af Max Ulrich Klinker, advokat og avocat

Min besvarelse til spørgsmål om adgang til franske bankkonti, når en ægtefælle dør (se brevkassen den 22. juli 2011) har givet anledning til gode kommentarer og endda også indvendinger .

Flere læsere henviser til, at der netop i deres bank ikke består en risiko for bankkonti lukker, mens et skifte står på. I min besvarelse anførte jeg, at « ... i Frankrig ved banken almindeligvis ikke om dødsfald før pårørende selv - det kan udmærket være en bekymret arving,en efterladt ægtefælle, advokat eller notar, oplyse om det. Herefter lukkes afdødes konti. De kan tidligst åbnes, når en notar har udfærdiget et foreløbigt « acte notarié », der er en oversigt over, hvem der skal kaldes til arv. Dette dokument kan være flere måneder undervejs, navnlig hvis boet er komplext..».

Hvis der er en risiko for – og den behøver ikke at være stor, at længstlevende ikke på betryggende vis vil kunne administrere den fælles konti eller, at trediemand mener at have et tilgodehavende – hvilket beviskravet til i første omgang er lille, så lukkes alle konti, hvor afdøde er titulær.

På det grundlag anbefaler jeg fortsat , at den efterlevende ægtefælle (også) har konti udelukkende i eget navn, så disse ikke ind i afdødes skiftesituation. Der bør stå beløb, som vil kunne dække udgifter m. m. i en rum tid. En opsparingskonto som « livret » vil være en oplagt muligt. Den er forholdsvis pænt forrentet og kan opsiges uden varsel (se den enkelte banks betingelser).

Nice, 1. september 2011

Cabinet Klinker - Cabinet d´Avocats

13, Boulevard Gambetta
06000 Nice
FRANCE

+33 (0) 4 92 15 05 05

info@klinker.fr

www.klinker.frNr. 7
23. september 2011
HVEM har lyst til at være kunde i Jyske Bank ???

Fra BØRSEN har vi sakset følgende:

Kunderne taber 900 millioner og får medhold fra ALLE instanser om, at det er Jyske Banks ansvar.

Jyske Bank fraskriver sig ansvar.

Anders Dam siger det er kundernes skyld, at Jyske Bank taber på udlån - kunderne har ansvaret for, at vurdere om de kan betale lån tilbage.

Jyske Bank fraskriver sig ansvar.

Anders Dam siger det er samfundet skyld, at Jyske Bank har dårlige resultater.

HVEM vil være kunde i Jyske Bank ???

Du kan gå ind på boersen.dk og deltage i debatten.Nr. 6
23. september 2011

Sådan bør du tackle din bank


Fra Borsen.dk har LES DANOIS sakset denne artikel:

Forbrugerne risikerer økonomiske tæv ved at stole for meget på bankrådgiveren, men hvordan gennemskuer man de finansielle supermarkeders bagvedliggende interesser?

Det er i dag så godt som umuligt ikke at være viklet ind i et finansielt supermarked. Hvis man vælger f.eks. Danske Bank kan man få gode rabatter på også at vælge Danica Pension og Realkredit Danmark. Her er nogle tips til, hvordan du bør bevæge dig i de finansielle supermarkeders farvande.

Vælg med omhu. Bliver man først viklet ind, er det svært at sno sig ud igen og skifte til et andet finansielt supermarked, i hvert fald ikke uden omkostninger. Du bør finde en bankrådgiver, som er til at forhandle med, og som kan forklare alt til bunds.

Stol ikke blindt på banken. Bankens interesse er at sælge dig mest muligt og at tjene flest muligt penge på dig. Man skal derfor være så godt klædt på som muligt, inden man møder sin rådgiver. Du bør have dit eget overblik over din økonomi og selv kunne gennemskue, om produktet nu også er nødvendigt.

Brug din indre handelsmand. Fordi bankens produkter er filtret sammen og udgør forskellige pakker, er det meget vanskeligt at sammenligne priserne med dem i konkurrerende finansielle supermarkeder. Det betyder dog ikke, at du ikke kan forhandle gebyrerne af og priserne længere ned – specielt når du samler dine køb.

Undersøg andres priser. Selvom du kan få rabatter i din bank, og selvom det kan være svært at sammenligne produkterne, kan det være en god idé at undersøge andre koncerners priser. Hvis ikke bare for at kunne vise din egen bank, at du er prisbevidst.

Hav alt på skrift. Vær sikker på, at en aftale er en aftale, når bankrådgiveren giver dig et løfte. Få aftalerne skriftligt.

Hold dig til det, du forstår.
Undgå at banken fifler din økonomi ind i nye konstruktioner og smarte løsninger, hvis du ikke forstår den, og hvis de ikke er blevet testet af andre.

Det gælder alle banker. Du er ikke beskyttet fra de finansielle supermarkeder ved at vælge en lille bank. De fleste banker har samarbejdsaftaler, datterselskaber eller søsterselskaber, som de højst sandsynlig vil anbefale, når du skal på finansielt indkøb.Nr. 4
25. september 2011
JYSKE BANK'S TVANGSKONVERTERINGER OG VALUTASKRED...

Vi har den sidste måneds tid skrevet herom flere gange og dette har medført, at en af vore læsere har gjort opmærksom på den information, der er udgået fra DANSKE BANK i løbet af de sidste par år.

Vi bringer her lidt udpluk af DANSKE BANK'S informationer:

I år 2010:

CHF-lån: Jeg har netop modtaget en frisk prognose på CHF som jeg vedhæfter - banken har ændret sin prognose med al den usikkerhed der nu er forbundet med prognoser til stigende CHF frem mod sommer - nu ved vi jo ikke hvornår I får solgt andelsboligen, og dermed skal indfri lånet, men jeg vil ikke undlade at gøre opmærksom på, at indfrielsesomkostningen kan (læs: kan, ikke vil) stige henover sommeren i takt med EVT. stigende CHF. I kan således overveje at omlægge til EUR eller DKK - rentesatsen vil være lidt højere, men usikkerheden omkring kurs på CHF kan dermed lukkes - spotkursen på bankens salg af CHF mod DKK er lige nu 505,54.


Hvis vi ikke får drøftet det på et senere tidspunkt, så husk endelig, at evt. kurstab på valuta ved indfrielse af valutalån er fradragsberettiget ved såvel betaling af løbende afdrag som indfrielse af valutalånet.

-
Du glæder dig formentlig over, at du ikke er eksponeret overfor CHF på nuværende tidspunkt - markedet er fuldstændig hysterisk og meget vanskeligt at agere i - ingen havde formentlig nogensinde drømt om, at vi kortvarigt skulle op at røre kurs 740 - lige nu ligger vi ca. i 675, og det er umuligt at forudse noget som helst - der går rygter om at schweizerne vil forsøge at binde sig til EUR på et niveau i DKK på ca. 650 - men det er et rygte.

Mange vil formentlig overveje at lukke deres forretninger ned, hvis vi når ned i kurs 650 - med risiko for, at kursen kan falde yderligere. I den anden ende af skalaen, kan vi ikke sætte noget øvre loft - kommer der yderligere mistillid op markederne, kan kursen skyde op igen, og man må derfor som låntager gøre op, hvornår det ikke er "sjovt" at være med længere og man derfor gerne vil trække stikke ud, tage tabet og måske få sin nattesøvn tilbage - skattevæsnet betaler jo heldigvis ca. 1/3-del af det realiserede tab.

Vi må endnu en gang konstatere, at valutalån ikke er for "Maren ved kæret".

Som lånekunde kan man indgå både stop-loss og stop-profit aftaler = automatisk nedlukning hvis kursen enten når ned i et givent niveau (stop-profit) eller op (stop-loss) - markedet er dog så volatilt, at man ved stop-loss har stor sandsynlighed for at blive lukket ned - kommer kursen blot en enkelt gang - selv ganske kortvarigt - op at røre den fastsatte max. kurs, klapper "fælden" og lånet lukkes omgående.

- Jfr. netop afsluttet samtale med ...., vil jeg foreslå at I med baggrund i den seneste prognose overvejer følgende;

Lånet CHF 293.088,31 har renteudløb 06.07.2010 - pr. denne dato kunne I overveje at omlægge lånet til EUR med ny renteperiode 01.08.2010 hvor jeg forstår andelsboligen er solgt pr.

Kurserne vil naturligvis være de pr. 06.07.2010 gældende, men lige nu ville omlægningen se således ud;

Køb af CHF 293.088,31 - spotkurs 562,96 - DKK 1.649.969,95

Salg af EUR 221.889,45 - spotkurs 743,60

Omkostningen til disse valutahandler ligger i de angivne kurser - ca. 4.500 kr. totalt

Aktuel rente CHF 1,64

Aktuel rente EUR 1,83

OBS! Valutakurser og renter er alene til orientering, idet de afspejler billedet lige nu.

Såfremt lånet endnu ikke er indfriet 01.08.2010, vil jeg foreslå at vi kun forlænger en måned af gangen med henblik på max. flexibilitet.

Som det fremgår af disse skriv fra DANSKE BANK til deres kunde er der tale om en grundig - og tidlig - orientering.

JYSKE BANK skriver blot til en af sine kunder:

- det er ikke bankens ansvar at informere om kursudviklingen, - det må kunden selv følge med i !!

Og iøvrigt kommer denne information fra JYSKE BANK først primo 2011. Og ikke alle låntagere modtager den.Nr. 3
24. september 2011
JYSKE BANK'S TVANGSKONVERTERINGER - SKRIVELSE TIL DIREKTIONEN...

En læser har sendt denne skrivelse til Jyske Bank's direktion 19. september 2011, men har til dato endnu ikke fået svar på sin henvendelse.

Tak for tilsendte brev og mail dateret 12.09.2011 og 15.09.2011.
Vi har hertil følgende kommentarer:

1. OPRETTELSE AF KEYPLAN-LÅN
Vi har oprettet lånet i Jyske Bank i Cannes og fik en grundig information om renteudviklingen - euro contra chf. Vi blev oplyst, at renten de sidste 10 år var steget og faldet på chf, men at det var bedre i det lange løb at betale RENTEN i chf.

Vi fik således oplyst en hovedstol i chf, på grundlag af hvilken renterne skulle beregnes. Vi var selvfølgelig klar over at renten kunne stige og at lånet i perioder kunne blive dyrere.

Men vi har ALDRIG fået information om en evt. kursrisiko. Lige som vi aldrig ville være gået ind i lånet, hvis vi havde vidst, at det var valutaspekulation.

Vi er "hr. og fru Danmark" og har ingen forstand på valutaspekulation, hvilket banken også ved - og har vidst fra begyndelsen.

Vi har tidligere hos Jyske Bank på Gibraltar fået udarbejdet en risikoprofil, der klart indikerer "stor sikkerhed og lille risiko". Vores alder taget i betragtning er det derfor en tilsnigelse fra Jyske Bank's side at råde til risiko-investering.

Da Jyske Bank var klar over ovenstående var det i det mindste fair at give "dumme kunder" besked, når der pludselig bliver en risiko de ikke har fået besked på eller er vidende om.

2. KLAGE TIL PENGEINSTITUTANKENÆVNET I DANMARK
Vi har besluttet - i første omgang - ikke at benytte os af denne mulighed, da vi er blevet informeret om, at Jyske Bank alligevel ikke følger de afgørelser der træffes i Ankenævnet, - og ikke har gjort det de sidste to år.
Vi vil derfor i løbet af den kommende uge bede vor advokat hernede indbringe sagen for en fransk domstol.

3. ETABLERING AF LÅNET I CHF
Vi har aldrig bedt om at få lånet etableret i CHF - og alle papirer indikerer da også, at det er etableret i Euro.
Det overrasker os, at Jyske Bank ikke - efter 6-8 ugers rykkere fra vores side - kan fremlægge den ønskede dokumentation , men sluttelig må oplyse, at der er tale om en mundtlig aftale. Det pointeres at en sådan mundtlig aftale ikke foreligger.

4. VARSEL OM OMVEKSLING
I oplyser, at der er sendt orientering ud i januar 2011, men denne har vi aldrig modtaget.

5. VI STOPPER RENTEBETALING PÅ LÅNET
Fra d.d. stopper vi rentebetalingen på lånet og har informeret vor kunderådgiver i Jyske Bank, Helsingør, herom. Når hovedstolen på euro 210.000 er betalt imødeser vi en ny renteopkrævning.

6. INDFRIELSE AF LÅNETS HOVEDSTOL
I løbet af ca. 3 uger vil vi indbetale euro 210.000 til Jyske Bank til indfrielse af hovedstolen - i henhold til Keyplan-aftalen.

7. INFORMATION I LØBET AF DEN KOMMENDE UGE
Som det fremgår af hjemmesiden www.lesdanois.dk er der allerede omtale af keyplan-arrangementerne i Jyske Bank i Cannes.

I løbet af den kommende uge påtænkes det at udsende det månedlige nyhedsbrev til vore læsere, hvilket vil sige ca. 3000 e-mail-adresser fordelt over hele Europa, hvor vi vil henvise til indlægget.

Samtidig vil nyhedsbrevet blive sendt til Jyske Banks direktion til orientering.


Har andre været i samme situation hører vi meget gerne fra dem.Nr. 2 - LÅNE-ARRANGEMENTER INDGÅET MED JYSKE BANK I CANNES...

Nr. 2

12. september 2011

JYSKE BANK LÅNE-ARRANGEMENTER INDGÅET MED JYSKE I CANNES...

Fra flere af vore læsere har vi fået henvendelser omkring behandlingen af låne-arrangementer i JYSKE BANK i Cannes.

Der er tale om lån/keyplan-aftaler indgået med JYSKE BANK i Cannes, der har givet rådgivning i forbindelse med indgåelse af låne-aftalerne. I januar 2011 udsendes angiveligt breve til en række låntagere, hvor der gøres opmærksom på, at CHF er ved at stige voldsomt. Flere låntagere modtager dem ikke - og JYSKE følger ikke op på brevene, f.x. ved at bede om en bekræftelse på modtagelsen.

Eller bare en reaktion fra låntager. Dette medfører voldsomme tab for kunderne, da kursforskellen vokser markant frem til juni 2011, hvor der nu fra JYSKE'S side bliver tale om en tvangskonvertering til euro.

I forbindelse med, at der opstår problemer i forbindelse med låne-sagerne nægter JYSKE i Cannes - hvor aftalerne er indgået - at tage sig af sagen og henviser i stedet til København eller Silkeborg.

JYSKE i Cannes har heller ikke sagerne arkiveret - så de er ikke i stand til at svare på spørgsmål om detaljer omkring lånesagerne. Sagsakterne er sendt videre til Danmark og når man beder om en kopi af et dokument i sagen får man at vide, at den ligger hos Juridisk afdeling i Silkeborg. Derefter hører man ikke mere - på trods af adskillige rykkere.

Der har også været tilfælde, hvor JYSKE har konverteret fra en valuta til en anden - uden at indhente tilladelse fra kunden, ligesom der er tilfælde, hvor konverteringen er sket til en valuta, som der ikke er indgået aftale om. Således er der flere tilfælde, hvor der er vekslet til Euro, selvom der i låneaftalen er anført GBP.

Endelig har vi fra en af vore læsere modtaget følgende:

EMNE: JYSKE Bank tvangskonverterer

Jeg var tirsdag den 9/8-2011 af Jyske Bank udsat for en tvangskonvertering af mit huslån uden forudgående varsel.

En tvangskonvertering, jeg klart mener, er i strid med det franske lånedokument, og derfor vil jeg stævne JYSKE Bank her i Frankrig desangående.

Mit lån var i CHF og blev tvangskonverteret til EUR med et stort tab for mig, og selvfølgelig til gevinst for banken. De realiserede i princippet et teknisk kurstab.

Er der andre, der har været udsat for tilsvarende, og de er interesseret i at deltage i et søgsmål mod Jyske Bank, kan de henvende sig til mig, og vi kan evt gøre fælles sag. Der er ingen grund til, at 10-20 husejere danske advokater paa.

Jeg vil ikke komme med flere detaljer i dette forum, da de berørte selv ved, hvad sagen drejer sig om.

LES DANOIS vil meget gerne høre fra læsere, der har været udsat for lignende, således at der gennem advokat vil kunne rettes en samlet henvendelse til JYSKE - Cannes, København eller Silkeborg - for at begrænse udgifterne.

LES DANOIS vil gerne tilbyde at koordinere det videre forløb. Send os en mail og fortæl, hvad du har oplevet.

Vi vil naturligvis behandle alle henvendelser med den største diskretion.

De bedste hilsner

LES DANOIS

Redaktionen: peter.fabricius@wanadoo.fr


Nr. 1 - PENGEOVERFØRSLER FRA DANMARK TIL FRANKRIG...
Nr. 1

13. august 2011
PENGEOVERFØRSLER FRA DANMARK TIL FRANKRIG...

Et spørgsmål om ekspeditionstid dukkede op hos nogle af vore læsere, og LES DANOIS spurgte derfor NYKREDIT, DANSKE BANK, NORDEA og JYSKE BANK.

Alle har svaret - bortset fra NORDEA.

Fra de øvrige banker er svaret, at en overførsel skal tage 2-3 bankdage. Bank-dage er mellem mandag til fredag.

Dette overholdes også af Nykredit og Danske Bank i.h.t. de læsere vi har talt med.

Kun Jyske Bank sidder på pengene i længere tid. Der er flere eksempler på en overførselstid på mellem 6 og 8 dage.

Spørgsmålet er: Hvor er pengene henne i denne periode ? LES DANOIS har spurgt Jyske Bank og afventer svaret.

Det pudsige er også, at hvis en overførsel starter en fredag er pengene "væk" lørdag og søndag og begynder først at bevæge sig igen om mandagen.

Pudsigt da edb-systemerne vel kører hele tiden !

Vær derfor opmærksom på altid at starte en overførsel en mandag.

Den lange ekspeditionstid kan på årsbasis komme til at koste mange rentepenge, der forsvinder op i "den blå luft". Eller skal vi hellere sige ned i bankens lommer.

Gebyr for overførsel er dkk 20.- hvis du selv gør det over netbank og dkk 45.- hvis banken skal ordne det.

Svar fra Jyske Bank:

Sammenfattet kan det siges således:

Du bør lave overførsler mandag til fredag.

Lørdage og søndage er ikke bankdage - og her er dine penge ikke på vej til Frankrig.

Banken vil ikke rigtigt fortælle, hvor de så er henne, - for bankens systemer lukker jo ikke ned.

Et eksempel på beregning af "bank-dage" ved overførsel:

Fra 3/5 til 6/5 er kun 3 bankdage - og ikke 4 !!
Prøv og tæl på dine fingre.

-----------------------------

25. august 2011
PENGEOVERFØRSLER FRA DANMARK TIL FRANKRIG...

Dette skrev vi om i sidste nyhedsbrev nr. 71 og nævnte at Nordea ikke svaret på vores henvendelse.

Det har til gengæld Stig DeGeer i Axat, som skriver:

Vedr. bankgebyr og transfertid kan jeg oplyse, at Nordea bruger 2 - 3 bankdage til at overføre pengene. Det koster 15 kroner, når man anvender egen netbank. Udfører man transaktionen inden 13.00, en hverdag, trækkes pengene der. Efter 13.00 sker trækket dagen efter og pengene begynder "rejsen" derefter.

Tak til Stig DeGeer.