HER VIL VI BRINGE INDLÆG OG ARTIKLER OM HUS, HAVE OG PISCINE...
INDHOLDSFORTEGNELSE...
- OPSÆTNING RØGALARMER VED HENRIK BRYDE

- RØGALARMER

- AFBRÆNDING AF HAVEAFFALD...

- STØJ FRA BOLIGEN...

- DOKUMENTATION FOR VANDREGNING...

- BRANDALARMER I FRANSKE BOLIGER...

- SEPTIKTANKE

- STØJ FRA MASKINER...

- AFBRÆNDING AF HAVEAFFALD...

- RENGØRINGSHJÆLP SØGES...

- HVORNÅR HAR DU SIDST FÅET RENSET
  SKORSTEN...

- SWIMMINGPOOL'EN SKAL I GANG...

- DIANAMOR - ALSIDIG ASSISTANCE MED HUSET...

30. januar 2014

RØGALARMER...

LES DANOIS har tidligere skrevet herom, og nu har vi fra en af vore læsere - Henrik Bryde - fået et godt tilbud, som vi hermed videregiver til vore læsere:

 

Opsætning af obligatoriske brandalarmer

 

Jeg tilbyder montering af røgalarmer i Alpes Maritimes og den østlige del af Var.

 

Senest den 7. marts 2015, skal alle boliger have monteret røgalarmer.

 

Ansvaret for installationen er beboerens, dog undtaget boliger der udlejes til feriebrug, hvor ejeren har ansvaret.

 

Fast pris for én røgalarm er 130,- € og inkluderer røgalarm, batteri, montering, indkøb, transport og moms.

 

Pris pr. efterfølgende alarm: 40 €

 

Antallet af røgalarmer afhænger af boligen.

 

Røgalarmen er af mærket Otio, der er NF EN 14604 typegodkendt og producenten yder 5 års garanti.

 

Ring eller skriv til mig og lav en aftale – for din sikkerheds skyld.

 

De bedste hilsner

 

Henrik Bryde
Handyman

 

Mobil:          +33 (0)6 74 98 31 11

Mail:            hbryde@gmail.com

Web:            http://www.bryde.biz/


31. december 2013

LES DANOIS har tidligere omtalt, at det ville blive obligatorisk med røgalarmer i Frankrig. Vi spurgte assurandør Steen Andersen, AXA i Nice, om de nærmere regler og de følger herunder:

Obligatorisk røgalarm fra 2015

 

Hvert andet minut udbryder en brand et sted i Frankrig, ofte med fatale konsekvenser. Det er derfor vedtaget ved lov, at røgalarm skal være installeret i alle boliger inden 8/3 - 2015.

 

Ansvaret for installationen er beboerens, dog undtaget boliger der udlejes til feriebrug, hvor ejeren har ansvaret.

 

Røgalarmen skal være typegodkendt. Se efter mærket NF EN 14604.

 

Antallet og placering af røgalarm afhænger af boligens størrelse og konfiguration. I mange tilfælde vil en enkelt røgalarm være tilstrækkelig. I villaer med flere etager vil det ofte være nødvendigt med en røgalarm per etage, typisk placeret på trappeafsats. Undgå at placere røgalarmen i hjørner af lokalet hvor luftcirkulationen er minimal.

 

Det er naturligvis at foretrække at røgalarmen aldrig kommer i brug dvs ved at forebygge en brand. Sørg derfor for løbende vedligeholdelse og opgradering af el- og gasinstallationer. Efterlad aldrig apparater, der udvikler stærk varme (køkkenmaskiner, varmeapparater, men også visse halogenlamper), uden overvågning. Ryg ikke i sengen.

 

Som i Danmark har husejere pligt til at lade skorstenen feje jævnligt, men skorstensfejeren kommer ikke af sig selv. Husk at gemme faktura – i tilfælde af en skorstensbrand er den det første taksator vil spørge efter.

 

Hvis uheldet er ude, så ring til brandvæsenet på tlf.nr. 18 eller 112. Hold døre og vinduer lukket og søg væk fra ilden. Hvis lokalet er røgfyldt, er den mindst forurenede luft tættest ved gulvet. Beskyt luftvejene med et stykke tøj.
 

En stor tak til Steen Andersen.november 2013

AFBRÆNDING AF HAVEAFFALD...

Der har været forskellig snak herom - også at det skulle blive forbudt fra 1. januar 2014.

LES DANOIS har checket med vort lokale politi, som fortæller, at der kun er forbud mod afbrænding mellem 1. juni og 30.september.

I den periode, hvor man må brænde af, skal det ske mellem kl 10 og 15.30.

Dette skulle gælde for Alpes Maritimes, men der kan være forskellige regler i de forskellige kommuner. Så check for en sikkerheds skyld.


.
26. juli 2013

STØJ FRA MASKINER OG/ELLER NABOSTØJ...

LES DANOIS har tidligere skrevet herom - og vi har nu fået en tilbagemelding fra en læser, som bl.a. gør opmærksom på de problemer der kan være i forbindelse med udlejning.

Måske en god ide for udlejere lige at lægge en notits herom i udlejningsboligen !
 

Jeg har lige læst indlægget omkring reglerne for nabostøj. .

 

I vor kommune – siger Raadhuset og landbetjenten/gendarmeriet som en generel regel om nabostøj– at uanset regelsatte tidspunkter har INGEN lov til at støje saa øvrige omgivelser generes heraf. Og dét UANSET tidspunkt (DAG OG/ELLER NAT). Vi taler her især om raaben/skrigen/hylen fra pool-badende / støj fra spil paa private pétanquebaner, musik fra wifi-anlæg mm.

 

Mange ikke-fastboende har ingen idé om, hvor meget lydene ”bæres rundt” i det bakkede landskab, hvilket skaber konflikter især i sommerperioden. Turister paa ferie hernede deler ofte omraade med fastboende. Hvis man er uheldig at være nabo til en ejendom, der udlejes paa ugebasis – er man godt mør i øregangene og tolerancetærsklen er dalet til minimum, naar sommeren er omme. Heldigvis er der dog udlejere, der beder deres lejere udvise hensyn til omgivelserne – samt lejere, for hvem det ligger naturligt.

 
Underskrevet: "Ro og Fred".


LES DANOIS siger stor tak for indlægget..


23. april 2013

SPØRGSMÅL TIL BREVKASSEN:

En læser skriver:

VI BOR TIL LEJE PÅ 10 ÅR,   NU HAR VORES UDLEJNINGSFIRMA  TAGERIM´´  TILSENDT OS EN VANDREGNING PÅ NÆSTEN 700, EURO... 4 ÅR BAGUD--- MEN. UDEN REGNSKAB.   ANDRE I EJNDOMMEN HAR FÅET INSTALERET VANDMÅLER,,,  DET HAR VI BEDT GENTAGENDE OM AT FÅ.   INTET RYKKER EJ HELLER REGNING FOR VANDFORBRUGET.

ER DENNE HANDLING LOVLIG ???  

LES DANOIS sendte spørgsmålet videre til Morten, HMJ Ejendomsmægler i Antibes, som skriver:

 

Udlejer har ret til at opkræve betaling for vandforbrug 5 år tilbage, men skal medsende regnskab (décompte de charge).Tak til Morten, HMJ..
10. april 2013

BRANDALARMER I FRANSKE BOLIGER...

Fra det Svenske Konsulat i Nice har vi sakset følgende:

Kategorier: Ekonomi, Södra Frankrike, Nice

Idag offentliggjordestillämpningsföreskrifter för lagen avseende brandvarnare i bostäder. Senast den 8 mars 2015 skall alla franska bostäder vara utrustade med typgodkända brandvarnare. Det finns dock ingen anledning att vänta med att installera detta billiga och effektiva skydd i sin bostad. Installationen skall från nämnda datum meddelas försäkringsbolaget.

läs resten av artikeln >>.


SEPTIKTANKE...

26. JULI 2013

Tak for dagens nyhedsbrev - og i det hele taget alle dine maanedlige breve, som vi laeser med stor nydelse og interesse. Tak for din fine service.

 

Vi gik selv igennem hele udskiftningsprocessen af vor septiktank i Var provinsen i 2010. Nedenstaaende web sider (dog paa engelsk) gav mig et godt indblik i sagerne. Vi fik lavet en udfoerlig "Etude Hydrogeologique" (pris 520 € - dengang), som maaske er en rimelig begyndende loesning, da boeder paa op til 2 000 € i oejeblikket falder herovre for utilstraekkelige septiktanke. Som en tommelfingerregel kalkulerer myndighederne med, at tanken skal kunne klare 150 liter/dag/person. Hvis huset f.eks. har fire vaerelser (sovevaerelser og/eller andre vaerelser, som evt kan bruges til midlertidigt sovevaerelse hen ad vejen!), saa kraeves der en septiktank, som kan klare 1 200 liter pr. dag (8 personer x 150 liter) - dvs en 4 cbm tank. At huset saa bebos 90% af aaret af to personer formilder ikke myndighederne mht installering af en halv saa stor tank! Vi havde tidligere en meget gammel 2 cbm tank, som stod til en anselig boede iflg myndighederne, hvis vi ikke havde udskiftet paa dette tidspunkt. 

 

Haaber det forklarer lidt.

 

Bedste hilsener

Claus Nimb

 

 

http://www.lost-in-france.com/french-property/renovating/255-septic-tanks

 

http://www.klar-environment.com/22. juli 2013

STØJ FRA MASKINER...

En læser - HH - sendte os denne forespørgsel, som vi sendte videre til Poul Balsborg, som tidligere har været behjælpelig med "franske" spørgsmål:

Spørgsmålet lyder:

Kunne du måske finde ud af loven om motorstøj på søn- og helligdage.

Jeg ved at der findes en lov om støjbegrænsning.  

Min nabo fik engang besøg af Gendarmeriet fordi han slog græsplæne søndag eftermiddag, og fik en advarsel – næste gang var der bøde.


Poul Balsborg svarer:

Bestemmelserne om støj i nabolaget er indeholdt i Code de la Santé Publique i artikel R. 1334-1331 til R.1334-1337. Bestemmelserne gælder naturligt nok ikke støj fra transportsektoren, flytrafik, aktiviteter fra det nationale forsvar, atomanlæg o.lign. En række yderligere undtagelser er nævnt i forordningen.

 

Jeg har imidlertid ikke her nærmere kunne finde bestemmelser om forbud mod støj på visse dage.

 

Jeg har derimod på nettet kunne finde påstand om, at reglerne er forskellige for de enkelte Préfecturer, og man foreslår, at der rettes henvendelse til den lokale Prefektur for at få oplyst reglerne lokalt. Følgende skulle dog være vejledende for hvornår arbejdsstøj kan tolereres:

 

Hverdage fra 8:30 til 12:00 og fra 14:30 til 19:30, Lørdage fra 9:00 til 12:00 og fra 15:00 til 19:00

Søn- og helligdage fra 10:00 til 12:00

 

Det bemærkes at Coden foreskriver bødestraf for overtrædelse.

En stor tak til Poul Balsborg.

Ovenstående er lagt ind under HUS OG HAVE.AFBRÆNDING AF HAVEAFFALD...
AFBRÆNDING AF HAVEAFFALD...

Fra en af vore læsere - Poul Balsborg - har vi modtaget følgende orientering:


Reglerne om afbrænding af haveaffald i PACA (Provence - Alpes - Côte d'Azur)
er indeholdt i forordning af 19. februar 2007 og kan findes på følgende
link:

http://www.sdis13.fr/var/sdis13/storage/original/application/dc5c844b0524314a48c488c0057b3753.pdf

Som det fremgår, er afbrænding af haveaffald generelt tilladt i månederne
oktober til april uden administrative formaliteter under den klare
forudsætning, at et antal regler i relation til vejret, afstande,
bålstørrelse, opsyn m.m. er opfyldt.
(Uden ansvar)


Herudover kan tilføjes, at det visse steder er muligt at få tilladelse til Skt. Hans bål på egen grund. Check med dit lokale Mairie og/eller Politiet.
SERIØS, SELVSTÆNDIG OG STABIL MEDHJÆLP SØGES...

Vi har brug for lidt RENGØRINGSHJÆLP !

Til vort hus i Le Trayas, søger vi en seriøs, selvstændig og stabil medhjælp,

et par, eller et rengøringsfirma til service/ rengøring efter at huset har været udlejet.

Rengøringen skal foretages 8- 10 lørdage i sommersæsonen, men ikke i den danske

industriferie.

Der ønskes en medhjælp som har så høj standard, at vi kan være sikre på at huset

er gjort upåklageligt rent hver gang.

God betaling kan påregnes.

Se evt. vort hus på

www.ferieboligsydfrankrig.com for fornemmelse af hvad

vi ønsker.

Henvendelse til ejeren: fam. Haulrik, +4597403745 (aften) eller +4540407579


SKORSTENSFEJNING - HVOR TIT ??
15. september 2010
HVORNÅR HAR DU SIDST FÅET RENSET DIN SKORSTEN ??

Foranlediget af en bemærkning i en forsikringspolice undersøgte vi, hvor tit en skorsten skulle renses.

Vi spurgte Bent Bjerre, som tager sig af renoveringer af huse, - og her er hans svar:
 

Man kan  købe nogle små blokke (Bûches de ramonage) i supermarkederne, som man lægger i pejsen og brænder af. De kan i nogen tilfælde løsne soden, men soden skal stadig fjernes og det sker kun ved en skorstensfejning.  

Officielt skal skorstenen fejes regelmæssigt og holdes i god stand. Der er ikke nogen specifik grænse for hvor ofte der skal fejes, men forsikringsselskaberne tolker dette som at der skal fejes 1 gang om året.

Hvis man har haft skorstensbrand vil taksator som det første bede om den seneste kvittering for skorstensfejning.

Derfor anbefaler jeg normalt at få fejet skorsten 1 gang/år samt at gemme kvitteringen som dokumentation.  

Med venlig hilsen
Bent Bjerre
Riviera Renovations SARL

 


1. maj 2010
SWIMMINGPOOL'EN SKAL - ELLER ER - I GANG...

Og i den forbindelse opstår der ofte lidt problemer.

Flere af vore læsere har oplevet en utrolig god service og expertise hos PISCINE SOLEIL SERVICE, der ligger på 890 Route de Grenoble, 06200 Nice - ca. 200 meter syd for La Manda -broen.

På stedet er bl.a. en ung kvinde, der taler flydende engelsk og har en fantastisk teknisk expertise og kan forklare alt i enkeltheder.DIANAMOR - ASSISTANCE MED HUS, HAVE, PISCINE OG MEGET MERE...


Vi er et skandinavisk par med over 5 års erfaring i villa management og lige så mange sprog på lommen som tilbyder husejere i østlige 83 og vestlige 06 hjælp med alt rundt om:

  • Hus, have og pool
  • Kommunikation og korrespondance med myndigheder, fors, tel
  • Oversættelser til/fra eng, fra, dk, se, ty
  • Kontakt til håndværker og lokale
  • Project management
  • Bilimport og reg

Kontakt venligst Diana & Morten på dianamor@orange.fr eller 06-31 25 65 09.

Beskeden hjemmeside: www.dianamor.com