Artikler og informationer om forsikringer:
INDHOLDSFORTEGNELSE:
 

9.   Det blå sygesikringskort

18. Dækning i forbindelse med katastrofe-skader

19. Indboforsikring i Frankrig - med dansk selskab

20. Vandskade i lejlighed - hvem dækker ?

21.  Forsikring af udlejningsboliger...

22.  Katastrofedækning i Var og Alpes Maritimes 2011 
   

18. DÆKNING I FORBINDELSE MED KATASTROFER...
DÆKNING I FORBINDELSE MED KATASTROFER...

Efter de store skader i forbindelse med oversvømmelserne i Var-området 15. juni 2010 har vi modtaget følgende indlæg fra Steen Andersen, AXA:

Om skybruddet i Var 15/6 - 2010 og om naturkatastrofer i almindelighed

Det voldsomme regnskyl i det centrale Var har forårsaget store skader og desværre også tab af indtil videre elleve menneskeliv. Begivenheden vil utvivlsomt blive klassificeret som naturkatastrofe og det vil derfor være muligt at søge om erstatning for ødelæggelser efter de særlige regler om naturkatastrofe.

Det er forsikringsselskaberne, der står for sagsbehandlingen, mens pengene kommer fra en særlig fond. Det er den franske stat, der afgør om fondens midler kan anvendes til en specifik begivenhed og da det offentlige er involveret, er proceduren anderledes end ved andre forsikringsskader.

Især på et punkt er der grund til at være opmærksom: For at sikre ret til erstatning skal skaden anmeldes til kommunen senest 10 dage efter offentliggørelse af dekret om naturkatastrofe. Hvis dette ikke sker, er retten til erstatning tabt for altid.

Der er ikke mange, der dagligt læser Journal Officiel (svarende til Statstidende i Danmark), og det er derfor en god idé at henvende sig til kommunen med det samme, hvis man har skader. Der er altså ingen grund til at vente på, at begivenheden bliver erklæret naturkatastrofe. Husk at få en kvittering for anmeldelsen fra kommunen.

Dekretet vedr erklæring af naturkatastrofe vil nævne hvilke kommuner, der er at betragte som katastrofeområder og derfor kan der være endnu en god grund til at melde skaderne til kommunen hurtigst muligt, nemlig den, at desto flere skader, jo mere vil kommunen presse på for at få hændelsen klassificeret som naturkatastrofe og jo hurtigere vil sagen blive behandlet af præfektur og ministerier.

Udover anmeldelsen til kommunen, skal skaden naturligvis også anmeldes til forsikringsselskabet på sædvanlig vis dvs med en detaljeret beskrivelse af skaderne og en opgørelse af erstatningskravet vedlagt dokumentation i form af tilbud på reparation, kvitteringer for ødelagte genstande, fotos osv.

19. - INDBOFORSIKRING I FRANKRIG - MED DANSK SELSKAB...

Nr. 19
INDBOFORSIKRING I FRANKRIG - MED DANSK SELSKAB...

20. august 2010
 
Det er formodentlig alle bekendt, at der er forskel på forsikringsbetingelser for dansk og fransk forsikring.
 
I Frankrig kræves f.eks. kvitteringer for alt der bliver stjålet eller ødelagt i forbindelse med brand.
Ikke alle har sådanne kvitteringer, da der som regel er taget indbo med fra Danmark. Dette betyder så, at en skade kan blive afvist.
 
En af vore læsere - Ib Raun, tidl. assurandør i Tryg Forsikring i Danmark - gav LES DANOIS et tip om, at Tryg Forsikring har en udlands-afdeling, der tegner forsikringer for danskere i udlandet.
 
LES DANOIS har været i kontakt med Tryg og kan fortælle vore læsere, at Tryg accepterer fotos og helst kvitteringer, evt. i form af garantibeviser i forbindelse med f.eks. tyveri og/eller brand.

Fotos vil blive accepteret, - og så skal de naturligvis blot opbevares udenfor ejendommen. En bankboks kan være fint, men evt. også at sende dem til dig selv på gmail.com - så vil de også ligge udenfor hjemmet, hvis du skulle få brug for dem. 

TRYG FORSIKRINGS FAKTA-BLAD FINDER DU I RUBRIKKEN HERUNDER...  
 
20. - TRYG FORSIKRINGS FAKTA-BLAD...
NR. 20
TRYG FORSIKRINGS FAKTA-BLAD...

20. august 2010

Hvis du skal bo i udlandet

Det handler om at være Tryg – også når du bor i udlandet.

Skal du bosætte dig eller arbejde i udlandet, er der naturligvis en masse praktiske ting, der skal

være på plads, for at du kan fokusere på de nye udfordringer i det nye land. Det er derfor vigtigt, at

dine forsikringer er i orden, så du ikke behøver at bekymre dig om, hvorvidt du er tilstrækkeligt

dækket, hvis uheldet skulle være ude.

Tryg har i mange år forsikret personer, der skal bo i udlandet og er derfor godt rustet til at varetage

dine forsikringsbehov.

Vi tilbyder følgende:

International Familieforsikring

Forsikringen dækker det indbo, du tager med til udlandet. Forsikringen består af grunddækning og

tillægsdækninger, der kan vælges efter behov.

Grunddækning:

Indbo i bopælslandet

Bagage og bagageforsinkelse

Sikkerhedsstillelse

Privatansvar og Retshjælp

Tillægsdækninger:

El-skade i bopælslandet

Glas og kumme i bopælslandet

Indbo i Danmark

Udvidet cykel- og bagagedækning

Motorkøretøjsforsikring i Danmark og udlandet

Prisen på motorkøretøjsforsikring afhænger af en række fakta om dig og dit køretøj, bl.a. din bopæl

og bilens mærke, vægt og nyværdi. Antallet af år du har været registreret bruger af et køretøj og år

du har kørt skadefrit er også med til at fastlægge, hvilken pris du skal betale.

Heltidsulykkesforsikring

Forsikringen består af en invaliditets- og dødsfaldsdækning og kan udvides med

tilvalgsdækningerne tandskade, udvidet invaliditet, farlig sport, MC-dækning, amputation og

infektion.

Hundeansvarsforsikring

Forsikringen dækker erstatningsansvar, du som hundeejer kan pådrage dig. Fx hvis din hund

bidder andre mennesker eller dyr, eller hvis din hund forårsager skade på andres ejendele.

I udlandet dækkes det erstatningsansvar, som sikrede kan pådrage sig efter det pågældende

retsområdes bestemmelser.

Transportforsikring

Forsikringen dækker forsendelsen af dit flyttegods(inkl. motorkøretøj) overalt i verden.

Villa- og Fritidshusforsikring i Danmark

Villa- og Fritidshusforsikringen dækker skader på huset, der fx skyldes brand, storm, eksplosion,

visse elskader, lynnedslag, snetryk, sky- og tøbrud, tyveri og hærværk. Forsikringen kan udvides til

at dække insekt- og svampeforsikring, glas- og sanitetsforsikring, rør- og kabelforsikring og

stikledningsforsikring. Fritidshusforsikringen kan tilknyttes indbodækning.

Hvis du ønsker at høre mere om de enkelte forsikringer og eventuelt modtage tilbud, er du meget

velkommen til at kontakte os:

Telefon +45 4420 2678

Telefax +45 4420 6770

E-mail udland.ambassade@tryg.dk

Vi ser frem til at høre fra dig.

Venlig hilsen

Tryg

Udlands- og Ambassadeservice

21 - FORSIKRING AF UDLEJNINGSBOLIGER...
ANSVARSFORSIKRING I FORBINDELSE MED UDLEJNING...

En af vore læsere i Perpignan-området spurgte herom og vi sendte spørgsmålet videre til Steen Andersen, assurandør hos AXA i Nice.

Han svarede:

Ansvar i forbindelse med udlejning går begge veje og er ikke automatisk indeholdt i boligforsikringen (”assurance multirisque habitation”):


Udlejer er ansvarlig hvis hans ejendom forårsager skade på lejers person eller ejendom, f eks hvis en tagsten falder ned og laver en bule i lejers bil eller hvis lejer snubler over et løst dørtrin. Bemærk at der skal være en årsagssammenhæng – skaden skal ske som følge af en defekt ved huset for at udlejers forsikring kan dække.

Hvis lejer trimler ned ad trappen efter en fugtig frokost, er udlejer uden ansvar.


Samtidig er lejer ansvarlig overfor udlejer, idet han har ejendommen i sin varetægt. På fransk tales om ”risques locatifs” dvs lejers ansvar ved brand eller vandskade, hvor udgangspunktet er, at lejer er ansvarlig, medmindre han kan bevise det modsatte (f eks ved en skovbrand der breder sig til huset). Med andre ord kan en udlejer risikere, at hans forsikring nægter at betale for en brand eller en vandskade, der er opstået, mens der var en lejer i huset. Forsikringsselskabet kan med loven i hånden henvise udlejer til at søge dækning gennem lejers ansvarsforsikring. Dette kan være besværligt nok, hvis det drejer sig om et fransk forsikringsselskab.

Hvis lejer er udlænding, vil det være en kamp op ad bakke og i modvind.


Heldigvis er der en enkel og billig løsning, nemlig at udlejer tegner et tillæg til sin boligforsikring. Forsikringsselskabet er dermed opmærksom på, at ejendommen udlejes i ferieperioder og at der dermed er en forhøjet risiko for at nogen kan komme til skade.

Samtidig vil skader pga brand eller vand blive dækket, uanset om lejer har en ansvarsforsikring eller ej. Tillægget kaldes forskelligt fra selskab til selskab – f eks ”location meublée” eller ”chambre d’hote” – og koster i størrelsesordenen 50 til 100 euro per år afhængig af boligens størrelse.


Det skal understreges, at afdækningen af lejers ansvar kun vedrører brand eller vandskade. Alle andre skader – lige fra knuste kaffekopper til oprydning efter abefester – er forsikringen uvedkommende og udlejer er henvist til at søge kompensation ved modregning i depostium, om nødvendigt ved direkte krav til lejer.


Bedste hilsener

Steen Bech Andersen

AXA Assurances
Cabinet 3B Assur
4, rue Alberti
BP 1736
06016 Nice cedex 01

tel 04 93 92 16 32
mob 06 73 04 60 57
fax 04 93 13 48 67

info@steenandersen.net
www.steenandersen.net


LES DANOIS siger tak til Steen Andersen.

22. november 2011

NOVEMBERS UVEJR ERKLÆRET NATURKATASTROFE...

Fra assurandør Steen Andersen, AXA Assurances i Nice, har vi modtaget følgende orientering:

Uvejret i det sydøstlige Frankrig i starten af november er nu erklæret naturkatastrofe i 312 kommuner, hvoraf 30 i Alpes-Maritimes og mere end 90 i Var.

En række kommuner har ikke indsendt fyldestgørende information, så det er muligt at listen bliver udvidet. Indtil videre er følgende kommuner i Var og Alpes-Maritimes erklæret katastrofeområder :

Var

Adrets-de-l'Estérel (Les), Ampus, Arcs (Les), Bagnols-en-Forêt, Bargème, Bargemon, Barjols, Bastide (La), Bormes-les-Mimosas, Bourguet (Le), Bras, Brenon, Brignoles, Brue-Auriac, Callas, Callian, Camps-la-Source, Cannet-des-Maures (Le), Celle (La), Châteaudouble, Châteauvert, Châteauvieux, Cogolin, Collobrières, Comps-sur-Artuby, Correns, Croix-Valmer (La), Draguignan, Entrecasteaux, Esparron, Fayence, Figanières, Flassans-sur-Issole, Flayosc, Fréjus, Garde (La), Garde-Freinet (La), Gassin, Gonfaron, Grimaud, Hyères, Lavandou (Le), Lorgues, Luc (Le), Martre (La), Môle (La), Montauroux, Montferrat, Montmeyan, Motte (La), Muy (Le), Nans-les-Pins, Ollières, Ollioules, Pierrefeu-du-Var, Plan-de-la-Tour, Pontevès, Puget-sur-Argens, Ramatuelle, Revest-les-Eaux (Le), Rians, Roquebrune-sur-Argens, Roquebrussanne (La), Roque-Esclapon (La), Rougiers, Sainte-Anastasie-sur-Issole, Saint-Martin, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Saint-Raphaël, Saint-Tropez, Salernes, Seillans, Seillons-Source-d'Argens, Seyne-sur-Mer (La), Tanneron, Taradeau, Tavernes, Thoronet (Le), Toulon, Tourrettes, Tourves, Trans-en-Provence, Trigance, Val (Le), Valette-du-Var (La), Varages, Verdière (La), Vidauban, Vinon-sur-Verdon, Vins-sur-Caramy, Rayol-Canadel-sur-Mer, Saint-Mandrier-sur-Mer

Alpes-Maritimes

Andon, Antibes, Ascros, Auribeau-sur-Siagne, Biot, Cabris, Cannes, Cannet (Le), Caussols, Entraunes, Grasse, Gréolières, Mandelieu-la-Napoule, Mouans-Sartoux, Mougins, Opio, Pégomas, Peymeinade, Puget-Théniers, Roquefort-les-Pins, Roquette-sur-Siagne (La), Saint-Cézaire-sur-Siagne, Saint-Vallier-de-Thiey, Spéracèdes, Théoule-sur-Mer, Tignet (Le), Touët-sur-Var, Valbonne, Valderoure, Vallauris, Villeneuve-Loubet

Dekretet om naturkatastrofe blev offentliggjort lørdag den 19/11 og den officielle frist for anmeldelse af krav om erstatning er 10 dage fra denne dato. Anmeldelse sker til forsikringsselskabet og der er ingen egentlig anmeldelsesblanket.

Bemærk at der kun vil blive udbetalt erstatning efter reglerne for naturkatastrofe for skader som følge af oversvømmelse eller jordskred. Andre skader, f eks skader som følge af lynnedslag eller væltede træer, vil blive behandlet som almindelige forsikringssager.