OVERSIGT OVER FORSIKRINGSAGENTER- OG SELSKABER...
1. JF-ASSURANCES I BAGNOLS EN FORET

3.  AXA ASSURANCES I NICE

4.  BUPA INSURANCE LIMITED - IHI BUPA

5.  SOFICAS - INSURANCES BROKERS

JF-ASSURANCES I BAGNOLS EN FORET

 

JF-ASSURANCES

Specialist i Sygeforsikringer

og Rejseforsikringer

 

Kommunikation på dansk / engelsk / tysk

- Fuldtdækkende sygeforsikring i Frankrig / World Wide

- Supplerende sygeforsikringer "Mutuelle" 

 

- Supplerende sygeforsikringer for EU-borgere der

   opholder sig i Frankrig i længere perioder

   (supplerer det blå EU sygesikringskort)

 

- Rejseforsikringer Europa / World Wide


-  Alle former for øvrige forsikringer (bolig / bil / ulykke, etc.)

Har du spørgsmål eller problemer af forsikringsmæssig art -

så kontakt:

Jens Fromm

Villa Quinsay

186 Ch de St. Antoine

83600 Bagnols en Foret

Tlf.     +33 (0)4 94 40 60 94

Mobil +33 (0)6 88 53 95 55

E-mail: jf@jf-assurances.com  

Web-site: www.jf-assurances.com

 


AXA ASSURANCES I NICE


AXA ASSURANCES I NICE

Alle typer forsikringer tilbydes:

- bolig
- bil og motorcykel
- supplerende helbredsforsikringer ("mutuelle")
- fuldt dækkende helbredsforsikringer
- båd
- ulykke
- obligatoriske skoleforsikringer ("scolaire")
- skattebegunstiget opsparing ("assurance vie")

Besøgsadresse:

Ny assurandør - Steen Andersen vendt hjem til Danmark.

 ASSURANDØR:

Carole van der Knaap (engelsk og fransk)

AXA Assurances
4, rue Alberti
BP 1736
06016 Nice cedex 1
France

tel +33 (0) 4 93 92 16 32
mob +33 (0) 6 73 04 60 57
fax +33 (0) 4 93 13 48 67

info@steenandersen.net
www.steenandersen.net
Kommentarer fra en læser - lad os kalde ham PB:

Desværre har jeg et par gange været udsat for, at skulle have dækket skader via vores husforsikring i AXA, ligesom bilforsikringen har dækket en gang – tredieparten skulle heldigvis betale.

Vi har tegnet forsikringerne igennem Steen Andersen, og jeg synes jeg vil gøre dig opmærksom på, at vi fra Steens side har fået en ualmindelig god, effektiv, behagelig og hurtig behandling. Erstatningssummerne er blevet udbetalt meget hurtigt, og uden problemer af nogen art. Jeg synes, at denne oplysning er vigtig for andre danskere, også fordi det er ulig nemmere at kommunikere på dansk.

Man hører ofte om franske forsikringsselskabers sendrægtighed – i øvrigt også om AXA’s – men når man bruger Steen Andersen, er det altså på ingen måde tilfældet.


Maj 2010:

Kære Peter Fabricius
En artikel omhandlende AXA og positive tilkendegivelser om deres agent i Nice, Steen Andersen, foranlediger os til et lille historisk tilbageblik.
På et seminar i Lyngby om Frankrig som tilflytterland mødte vi - ca. i 2004 - Steen Andersen. På det tidspunkt var vi endnu ikke flyttet. Det skete først i 2005. Vi mødte sammesteds andre personer, som nok var større oratoriske begavelser, men Steen Andersen skulle vise sig at være handlingens mand. Det skal forstås således, at sendte vi en forespørgsel, så havde vi svar, inden dagen var omme, medmindre han lige havde ferie o.l.
Kom vi med tariffer fra hans konkurrenter, tøvede han ikke med at uddybe, på hvilke punkter, hans konkurrenter var bedre, og på hvilke AXA var bedre. Troværdig og klar udmelding.
Vi fik heldigvis kun brug for hans assistance én enkelt gang. Forløbet blev korrekt og effektivt.
Så kom den dag, hvor vi måtte meddele ham, at vi forlod Frankrig, men vi har forinden ladet sive ud i de kredse, hvor vi færdedes, at AXA og Steen Andersen er et godt kort på hånden. Han stiller sin ekspertice til rådighed - ikke kun når vi i egentskab af hans klienter kommer og tegner policer, men også når vi kommer for at opsige dem og dermed sige ham farvel, fordi vi valgte at flytte til Schweiz.
Vore varmeste ønsker skal følge ham i hans videre karriere hos AXA.
André og Karen Wilkenskjeld
Via Cantonale 22
CH - 6618 Arcegno

8. maj 2010:

Endnu et indlæg fra en af vore læsere:

Kære Peter!
 
Det er en fornøjelse af se de mange roser, der uddeles i Les Danois om Steen Bech Andersen i AXA.
 
Vi vil gerne slutte os til hyldesten: Ikke alene i Frankrig har vi fra Steens side oplevet en hurtig, effektiv og god sagsbehandling, når det har været nødvendig, men også - og ikke mindst - har han været en uvurderlig hjælp i forbindelse med de problemer, som må opstå, når man flytter tilbage til Danmark i forbindelse med salg af fast ejendom samt af-, om- og indregistrering af biler.
 
Han er en assurandør, vi kommer til at savne i Danmark, - og han fortjener roserne!
 
Jytte og Flemming Mikkelsen
(tidl.) Vence
 

INTERNATIONAL HEALTH INSURANCE I NICE
BUPA INSURANCE LIMITED - IHI BUPA
I NICE

"Le Consul"

37-41 bd Dubouchage

06000 Nice

tlf 0492174242

email: france@ihi.com


Leder: Lone Guiran (dansk)

tlf. 04 92 17 42 42

e-mail:
lone_guiran@ihi.com


Bupa Insurance Limited, Succursale de Bupa Insurance Limited, Angleterre

24-hour Emergency Service, tel. +45 33 15 33 00
E-mail:
emergency@ihi.com


SOFICAS - INSURANCE BROKERS
SOFICAS INSURANCE BROKERS

Your French insurance needs taken care of in English...

Insurance specialist for expats visiting & living in France.

Health Insurance
Funeral Expenses
Vehicle Insurance
Residential Insurance

Kontakt:

Insurance brokers
4, Rue Francis Martin
33000 Bordeaux

tlf. 05 56 51 91 60

e-mail: info@soficas.fr