Mange danskere vender tilbage til Danmark. Vi har derfor samlet forskellig info, der kan have interesse for vore læsere i denne forbindelse...


23. august 2013

IMPORT OG REGISTRERING AF BIL TIL DANMARK...

Igennem de sidste par uger har vi skrevet en del om import af "grænseplade-biler" til Frankrig - og der har været rigtig mange gode indlæg fra vore læsere.

Disse er lagt ind under MOTORMARKEDET - i et ny-oprettet under-punkt GRÆNSEPLADEBILER.

Men det går jo også den anden vej:

En af vore trofaste læsere - Poul Balsborg - er desværre flyttet tilbage til Danmark og har taget sin fransk registrerede bil med derop.

Her følger hans orientering om registrering og indførsel i Danmark:

For at begå sig i Danmark er det nødvendigt at have oprettet NemID.

Tilmeldelse kan foregå over internettet. NemID bruges i vidt omfang, når man skal kommunikere med det offentlige, banker, PFA, forsikringsselskaber m.v.

ja endog i forbindelse med tinglysning af dokumenter. NemID er således også nødvendig, når man skal besøge SKAT's hjemmeside.

 

Når man importerer en bil, skal den synes, og der skal betales registreringsafgift inden der kan købes nummerplader. Forretningsgangen er som følger:

 

1. Køretøjet skal have foretaget et såkaldt udvidet registersyn og toldsyn.

For mit vedkommende meldte jeg mig ind i FDM og fik foretaget synene der.

FDM udleverede en synsrapport samtidig med, at de underrettede SKAT om synet.

 

2. Jeg tog kontakt med et forsikringsselskab for at få tegnet ansvars- og kaskoforsikring på bilen, og selskabet opgav mit et nummer, der skulle oplyses i forbindelse med registreringen.

 

3. Over nettet anmeldte jeg køretøjet til afgiftsberigtigelse i Motorregisteret, der kan findes på SKAT's hjemmeside. Denne anmeldelse skal foretages inden 14 dage efter importen. Forinden havde jeg været på nettet under "Tidligere vurderinger af køretøjer", hvor man kan søge oplyst værdier og handelspriser ,som SKAT tidligere har fastsat, således at jeg kunne danne mig et begreb om, hvad man ville værdifastsætte bilen til ,og hvor meget man ville kræve i registreringsafgift. Samtidig med anmodningen skal man oplyse, at køretøjet har franske plader.

 

4. Få dage efter modtog jeg fra SKAT en kvittering på anmodningen om værdifastsættelsen. Det er nok klogt at have en kopi af denne kvittering i bilen, således at man i tilfælde af en politi/skat-aktion kan dokumentere at anmodningen er fremsendt.

 

5. Jeg modtog herefter "Kvittering - Registrer værdiansættelse af køretøj"

med angivelse af den af SKAT ansatte handelspris m.v. samt den endelige afgift samt en skrivelse: "Sådan betaler du registreringsafgift - Import". I skrivelsen anfører man 4 motorcentre, hvor registreringsafgiften kan betales, nemlig i Taastrup, Odense, Aarhus og Aalborg. Man kan dog også betale ved at indsende en check til Motorcenter, Aarhus. Meget mærkværdigt anfører man, at man k u n tager imod danske check ved betaling af registreringsafgift. Man kan altså ikke foretage bankoverførsel, men må gå i banken og formedelst kr. 50,00 få den til at udstede en check, der ikke behøver at være noteret.

 

6. Efter at have hentet checken i banken kørte jeg til Taastrup, trak et nummer og efter at have ventet en times tid, blev jeg kaldt til en skranke, hvor en venlig dame sørgede for det videre fornødne m.h.t. indregistrering m.v. samt udlevering af nummerplader. Udover registreringsafgiften måtte jeg betale kr. 1.180 for nummerpladerne (hvad er det nu man giver i Frankrig?) samt så sandelig også kr. 200,00 i gebyr. Det burde måske ikke overraske, men den store overraskelse var, at man i venterummet kunne forsynes sig "gratis" med skruer, bolte og plasticskiver til brug for montering af nummerpladerne. Måske ekspeditionsgebyret var betalingen.

 

7. En uges tid efter modtog jeg så med posten den officielle registreringsattest.  

 

Jeg ved ikke om det er nødvendigt, men efterfølgende skrev jeg et brev til Sous-Prefecture i Var og meddelte flytning, idet jeg samtidig vedlagde kopi af "Certificat d'immatriculation" og den danske registreringsattest  .

LES DANOIS siger tak for orienteringen, som er lagt ind under MOTORMARKEDET i et nyt under-punkt REGISTRERING-DANMARK.


         


   

2. - FRANSK REGISTEREDE BILERS OPHOLD UDENFOR FRANKRIG...
HVOR LÆNGE MÅ EN FRANSK REGISTRERET BIL OPHOLDE SIG UDENFOR FRANKRIG ??

Vi hørte spørgsmålet for nylig, og da der tilsyneladende var - og er - en vis usikkerhed herom spurgte vi Steen Bech Andersen, AXA Assurance.

Han svar følger her:


Bilforsikringen dækker ved ferierejser i op til 90 dage udenfor Frankrig (dog kun i Europa).

Der er flere grunde til denne begrænsning. For det første er der ikke i dag et europæisk indre marked for forsikringsydelser, dvs franske forsikringsselskaber er afskåret fra at forsikre biler, der opholder sig permanent i Danmark.

Ligesom danske forsikringsselskaber ikke kan forsikre biler i Frankrig.

Desuden er sagsbehandlingen væsentligt tungere, og dermed dyrere, hvis skaden skal repareres i udlandet.

Bilforsikringen gælder som nævnt også i Danmark og ved den første skade i Danmark vil ingen - formentlig - stille spørgsmål om, hvor længe bilen har opholdt sig udenfor Frankrig.

Ved hyppige efterfølgende skader er der dog en reel risiko for, at forsikringsselskabet vil nægte at betale med henvisning til misligholdelse af forsikringsbetingelserne og forsikringen vil med stor sandsynlighed blive opsagt.

Med andre ord er der intet til hinder for, at en dansker bosiddende i Frankrig benytter sin fransk registrerede bil i forbindelse med ferier i Danmark et begrænset antal måneder om året, og ved hjemrejse efterlader den i sommerhuset.

Der er dog to praktiske problemer forbundet med at have en fransk indregistreret bil stående i Danmark, - nemlig det periodiske syn "controle technique" og det forhold, at forsikringsselskabet ofte vil insistere på at en skade besigtiges og repareres i Frankrig.

(Red.: Check med dit eget forsikringsselskab og få en evt. udtalelse skriftligt så du ikke bliver "fanget" - og får problemer)

 21. marts 2014

 

FLYTNING TILBAGE TIL DANMARK…

 

En af vore læsere – Poul Balsborg – er efter flere år i Sydfrankrig flyttet tilbage til Danmark i 2013.

 

I den forbindelse har han udarbejdet en lille vejledning, som vi håber andre læsere kan drage nytte af !!

 

I Frankrig er der intet Folkeregister, så I skal melde fra i Kommunen, samt til det franske skattevæsen. Husk at angive alle skats referencenumre fra jeres skatteopgørelse. Da Frankrig ikke har kildeskat, kommer I til at betale skat i resten af 2014, men også i 2015 af den indtægt, som I har oppeåret i 2014 mens I boede i Frankrig.

 

Indtægten for 2013 skal deklareres i maj måned 2014 og i september 2014 får i en opgørelse (Avis d’impot 2014) der viser, om I har betalt nok i 2014 af indtægten i 2013. På samme opgørelse bliver det oplyst, hvor meget der skal betales i 2015. I maj 2015 skal I så deklarere jeres indtægt for 2014 , altså for perioden 1.1. – 31.5.2014.

 

Jeg har selv forsøgt at speede processen op, således at jeg kunne få det hele overstået, men det kunne ikke lade sig gøre. Så I må nok belave jer på, at vente med at selvangive m.m. til de sædvanlige terminer.

 

For vores eget vedkommende skrev jeg til det franske skattevæsen umiddelbart efter vores hjemkomst til Danmark. Jeg skrev, at vi var fraflyttet Frankrig den og den dato og at vi nu havde taget permanent ophold i Danmark, hvor vi nu blev beskattet.

 

I skal ved ankomst til Danmark naturligvis tilmelde jer det danske Folkeregister og overfor SKAT deklarere jeres forventede indtægt for ankomstsåret i den Forskudsangivelse, og så skulle alt foregå på mere vante vilkår.

8. februar 2014

FORNYELSE AF KØREKORT I DANMARK...

Flere danskere flytter tilbage til Danmark, når de når "en vis alder".

LES DANOIS har derfor sakset følgende fra http://www.aeldresagen.dk/ :
Fra den 19.01.2013 gælder for kørekort til "almindelig bil" reglerne i Justitsministeriets kørekortbekendtgørelse. For andre motorkøretøjer kan gælde andre regler, end de her nævnte.

Førstegangskørekort har en gyldighed på 15 år, dog længst til 70 år. Hvis fornyelsen sker mellem 65 og 70 år er gyldigheden fem år. Er ansøgeren fyldt 70 år, udstedes kørekortet med følgende gyldighedstid:

  • Er ansøgeren fyldt 70 år, men ikke 71 år: Fire år
  • Er ansøgeren fyldt 71 år, men ikke 72 år: Tre år
  • Er ansøgeren fyldt 72 år, men ikke 80 år: To år
  • Er ansøgeren fyldt 80 år: Et år.

Fornyelsen starter med, at man indhenter lægeattest hos egen læge om evnen til at køre bil. Lægen skal også attestere et vellignende foto. Professionel fotograf anbefales på grund af de meget formelle krav. Hvis en anden læge udsteder attesten, skal dette begrundes. Se mere i afsnittet "Hvad siger lægen og familien?".

Oplysninger fra lægeattesten kan medføre krav om oplysninger fra en speciallæge, krav om vejledende helbredsmæssig køretest, at kørekortet gøres tidsbegrænset, krav om særlig indretning af bilen f.eks. særligt tilpassede spejle, krav om brug af briller, eller at kørekortet ikke længere kan fornyes.

Yderligere oplysninger kan hentes inde på Ældresagens hjemmeside, når du søger på "kørekort".
22. november 2012

PLEJEHJEMSPLADS I DANMARK...

LES DANOIS hørte forleden, at et ægtepar, der måtte flytte tilbage til Danmark på grund af helbredet, nærmest var blevet afvist til en plejehjemsplads og fået at vide, at de kom "i sidste række".

LES DANOIS kontaktede derfor Borgerservice i Københavns Kommune og stillede følgende spørgsmål:

Vi er bekendt med et tilfælde, hvor et par danskere, der har været bosat i Frankrig i nogle år, ønsker at flytte tilbage til Danmark.

De er danske statsborgere og har været skatteydere i Danmark i mange år, før de tog beslutningen om at tilbringe nogle år i Frankrig.

Helbredet er desværre efterhånden således, at de skal på plejehjem og her har de fået den besked, at de ikke bare kan komme ind på et plejehjem. Man skal først opholde sig i Danmark et vist stykke tid.

Umiddelbart virker det som ”lidt urimeligt”, og det ville derfor være dejligt at få klarlagt dette spørgsmål.

Gerne på en sådan måde, at jeg kan bringe indlægget på en hjemmeside for danskere i Frankrig, som jeg redigerer. Siden hedder www.lesdanois.dk – og der sendes samtidig nyhedsbreve ud til ca 4000 danskere overalt i Europa.

Spørgsmålet om plejehjem kan være aktuelt for mange – lidt efter lidt – derfor føler vi det er vigtigt at få forholdene sat på plads.

Jeg ser frem til at høre fra jer.

De bedste hilsner

Peter Fabricius

Redaktør

www.lesdanois.dk


Københavns Kommune svarer således:

Det svar, som dine bekendte har fået, lyder rigtig nok.

Som altovervejende hovedregel skal man nemlig have taget ophold i Danmark inden en kommune kan behandle en ansøgning om en plads på et plejehjem/plejebolig. Der er dog ikke krav om, at man skal have haft ophold i Danmark i længere tid, f.eks. 3-4 måneder eller lignende. Man kan principielt søge, så snart man har taget ophold i Danmark.

Reglen findes i servicelovens § 2, som siger, at enhver, der lovligt opholder sig i her i landet, har ret til hjælp efter serviceloven.

Reglen er formentlig begrundet i praktiske hensyn, idet afgørelsen af, om man har krav på en plads på et plejehjem/plejecenter, skal træffes af kommunen på baggrund af en konkret individuel vurdering af ansøgerens fysiske og psykiske funktionsniveau – en vurdering der oftest kræver et besøg af den kommunale sagsbehandler.

Vil man vide, mere kan jeg henvise til kapitel 2 og 3 i socialministeriets vejledning nr. 12 af 15. februar 2011 om servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven. Eller man kan kontakte Socialministeriet.

Håber du kan bruge svaret.

Med venlig hilsen

Claus Westh Sørensen

__________________________________________

KØBENHAVNS KOMMUNE

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Administrationscentret - juridisk afdeling

Sjællandsgade 40

2200 København N


- og følgende tilføjelse - efter at LES DANOIS har spurgt om der er generelle regler for ventetider

Nej, ikke mig bekendt.

Jeg ved, at vi i Københavns Kommune har behandlet ansøgninger fra personer, der få dage efter deres ankomst til landet har søgt kommunen om en plejebolig, mens de opholdt sig hos deres søn eller datter.

Såvidt jeg husker, har vi også oplevet en ansøgning – ganske vist om en ældrebolig - fra et ægtepar, der opholdt sig på et hotel i byen.

For så vidt angår ventetider, så findes der i lovgivningen en 8-ugers regel, som betyder, at en person som ER blevet godkendt til en plejebolig, skal have et tilbud om en plads på et plejehjem/plejebolig inden 8 uger.

Hvis den pågældende imidlertid ønsker at bo på et bestemt plejehjem/plejebolig, gælder 8-ugers reglen dog ikke. Så må man vente til der bliver en ledig plads det pågældende sted.

Med venlig hilsen

Claus Westh Sørensen


LES DANOIS håber, at dette kan bruges af nogle af vore læsere, som påtænker at flytte tilbage til Danmark.      
  

13. september 2012

OPHOLD I DANMARK...

Fra revisor Ib Kristensen i Danmark har vi modtaget følgende artikel:

En rigtig god nyhed!

I slutningen af august måned offentliggjorde Skatterådet en afgørelse i form af et bindende svar på et spørgsmål fra en skatteyder. Svaret har langt om længe bragt klarhed over, hvad Skat mener med "kortvarigt ophold pga. ferie og lignende".

Det drejer sig om, hvor længe man kan opholde sig i Danmark, hvis man har en helårsbolig til rådighed, f.eks. når en pensionist har ejet sit sommerhus i Danmark i 8 år.

Der er to sæt regler at passe på for ikke at blive fuldt skattepligtig til Danmark:

1. Man må ikke opholde sig i Danmark i mere end
tre måneder i sammenhæng

2. Man må heller ikke opholde sig i Danmark i
mere end 180 dage inden for 12 måneder.

Det store spørgsmål har derfor været, hvor længe man skulle opholde sig uden for Danmark for at afbryde et tre-måneders ophold og kunne starte på et nyt tre-måneders ophold. Skatterådet har nu afgjort, at et ophold på 1 - 2 ugers ferie i et andet land end Spanien vil være tilstrækkeligt til at afbryde et tre-måneders ophold, så man kan starte på et nyt.

Spørgers hustru havde købt et sommerhus i Danmark i 2002, så nu var der gået 10 år, og hun havde derfor en helårsbolig til rådighed, hvilket også gælder manden. De ønsker at opholde sig i Danmark fra 1. maj til 27. juli, derefter holde 1 - 2 ugers ferie i et andet land i Spanien (f.eks. Sverige) med afrejse fra og tilbagekomst til Danmark (uden at det medregnes i opholdet i Danmark). Herefter vil spørger opholde sig i Danmark i 30 dage. Det ønskes bekræftet, at dette rejse- og opholdsmønster ikke vil udløse fuld skattepligt til Danmark.

Skat finder, at i situationer, hvor skatteyderen opholder sig i Danmark, men tager uden for landets grænser i en periode for derefter at returnere til Danmark, skal der foretages en konkret vurdering af, om skatteyderens ophold i Danmark kan betragtes som afbrudt. Der skal i den forbindelse lægges vægt på varigheden af opholdet uden for landets grænser. Skat har vurderet, at det nævnte opholds- og rejsemønster afbryder opholdet i Danmark, så der er tale om, at spørger starter på et nyt ophold i Danmark, som kan vare i op til 3 måneder. I Skats svar er der lagt vægt på varigheden af ferien uden for Danmark.

Det betyder reelt, at man kan opholde sig i Danmark omkring et halvt år, når man blot sørger for en effektiv afbrydelse med ferie og lignende uden for Danmark i 1 til 2 uger midt i det hele. Hidtil har det været den almindelige opfattelse, at man dels skulle vende tilbage til Spanien for at afbryde opholdet i Danmark, dels skulle man nok være der en måneds tid.

Man skal dog altid også huske på ikke at overskride ovennævnte 180-dages regel - og det er ikke et kalenderår, man regner med, men en hvilken som helst 12-måneders periode. Beviser på, at man reelt er uden for Danmarks grænser er f.eks. anvendelse af mobiltelefon og kreditkort. Disse kan altid spores til det sted, hvor de er anvendt.

LES DANOIS siger tak til Ib Kristensen for denne information.


Nr. 105 - BIL SOM "FLYTTEGODS" TIL DANMARK...
22. januar 2012

Bil som ”flyttegods” til Danmark

En af vore læsere har rettet henvendelse til os og spurgt, hvad reglerne er for at medtage en bil fra Frankrig ved hjemflytning til Danmark. Reglerne kan ses på SKAT’s hjemmeside:

http://www.skat.dk/

- søg på "flyttegods" - og gå videre til "Indførsel af brugt personbil".


Det fremgår heraf følgende: ”
Hvis du flytter til Danmark og tager din bil med som flyttegods.

Brugte biler kan indføres told- og momsfrit som flyttegods, hvis du har ejet og brugt bilen de seneste 6 måneder. Som dokumentation skal fremlægges et udenlandsk registreringsbevis. I de første 12 måneder efter indførslen må bilen ikke sælges, pantsættes eller udlejes.

Derimod skal der betales Registreringsafgift. De nærmere regler kan ses på:

http://www.skat.dk/

Der skal betales registreringsafgift af alle indførte biler - både nye og brugte. Det gælder, uanset om de indføres fra et EU-land eller fra andre lande. Der skal også betales registreringsafgift af biler, der indføres told- og momsfrit som flyttegods.


9. december 2011

DANSK ELLER FRANSK KØREKORT - NÅR MAN FLYTTER MELLEM LANDENE ??

En af vore læsere - O.K. - har sendt os denne forespørgsel, som vi håber nogen kan svare på.

Faktisk kan det være meget aktuelt for flere, når man f.x. flytter tilbage til Danmark.

”Jeg er over 70 år. Dansk statsborger med fransk kørekort. Har boet i Sydfrankrig mere end 12 år.

Hvis jeg flytter permanent hjem til Danmark, hvad er så reglerne og fristen for evt. ombytning af det franske kørekort til dansk?

Er ombytningen obligatorisk?

Hvis en fransk statsborger over 70 år med fransk kørekort tager permanent ophold i DK, hvad er da reglerne for kørekortet? De samme?”

O.K.

LES DANOIS håber at få svar ind, som vi kan videregive her på siden.

--------------------------------------

Så er der begyndt at komme svar fra læserne:

Kørekort
svar: http://www.politi.dk/da/borgerservice/korekort/udenlandsk_koerekort/
gældende regler
mvh
Flemming

----------------------------------------------------------

Jeg har forespurgt vores sagkyndige på området, og han oplyser følgende:
Af kørekortbekendgørelsen fremgår af
  • § 93, 1. at kørekort fra et EU-land gælder i DK, dog højst til 70 år
  • § 69 at fornyelse sker på almindelige vilkår med lægeattest mv., når der er etableret fast bopæl i DK
Det vil sige, at personen , der er fyldt 70 år, kan køre på sit EU-kørekort i DK indtil, det der efter de danske regler normalt skal ske "alders-fornyelse" for herboende danskere. Jo ældre personen er, jo oftere skal der jo ske fornyelse.
Håber det er forklaring eller må du vende tilbage, Henrik

-----------------------------------------------

10. oktober 2011
AFMELDING AF FRANSK BIL ...

Fra en læser har vi modtaget følgende:

Kender du nogen der kender proceduren vedr. afmelding af min Franske bil hos de Franke myndigheder ?

Jeg ønsker at tage min Franske bil hjem til Danmark.

Send et par ord til Redaktionen peter.fabricius@wanadoo.fr

- OG DER ER ALLEREDE KOMMET FLERE TILBAGEMELDINGER, SOM KOMMER HER:
Har lige læst dit nyhedsbrev og vedrørende fransk bil til DK kan jeg berette.

Jeg har jo flyttet min adresse tilbage til dK og samtidig fået min fr bil på dk plader.

Først skal man I dk have bilen importsynet.
Så får man en vurdering hos skat (indsender nogle papirer som fås hos skat) og synsvurderingen.

Så venter man på svar fra skat, det kommer når det passer dem.

Så går man på motorkontoret (skat) og betaler det beløb der fastsættes på bilen.
I den forbindelse tager motorkontoret de fr plader, dem sender de til fr.

Og så er bilen på dk plader.
Vi har for godt 1 år siden hentet vores fransk indregistreret hjem til DK. Vi har blot afmeldt hos forsikringsselskab. Det var den oplysning vi fik fra nogle gode fransk/danske venner. Ikke nogen direkte afmelding hos de franske myndigheder. Nr. pladerne har vi selv skrottet i DK.

De venligste hilsener / Best regards
Helge Olander, tlf. 4085 1100
Vi har lige taget en bil til Danmark og har fået den på danske plader. Forudgående spurgte vi vores franske forsikringsselskab til råds. De fortalte os, at vi efter indregisteringen blot skulle sende dem en kopi af det franske Certificat d'immatriculation med de danske myndigheders påstempling om annullation samt opgive datoen for indregistreringen i DK. Derefter bliver den franske forsikring ophævet. Vi fik at vide, at de franske myndigheder ikke kræver andet. men at man selvfølgelig bør gemme det annullerede franske Certificat d'immatriculation. Man har åbenbart ikke pligt til at underrette myndighederne, men kan jo vælge at sende kopi af den gamle og den nye registeringsattest til la Prefecture - i vores tilfælde Prefecture des Alpes Maritimes i Grasse. Sender man noget til myndigheder i Frankrig er det en god ide at sende det anbefalet med avis de reception.Det er meget let. Når man indregistrerer den tidligere franske bil i Danmark, sørger de danske myndigheder automatisk for afmelding i Frankrig.

Mvh.

Jesper Andreasen


          
6. august 2011
FRANSK REGISTRERET BIL I DANMARK...

Dette spørgsmål diskuteres tit og der er mange meninger herom.

Fra en af vore læsere - Claus Hansen - har vi modtaget følgende, som vi håber kan bruges af vore læsere:

Emne: SV: udenlandsk indregistreret bil i Danmark

Hvis du har taget fast bopæl i Frankrig og frameldt dig det danske folkeregister, kan du benytte en udenlandsk registreret bil til kørsel under dit ophold her i landet.

Opholdet må dog ikke overstige 185 dage indenfor et kalenderår.

Bilen kan blive i Danmark under dit ophold i udlandet, men skal være lovligt registreret og ansvarsforsikret. (forsikringen skal også gælde i Danmark).

Såfremt du fortsat er tilmeldt det danske folkeregister, kan du søge om tilladelse til at benytte en udenlandsk registreret bil under dit ophold her.

Blanketten 21059, som findes på
www.skat.dk skal benyttes.

Med venlig hilsen

Birgit Poulsen
Motor
CRM 1 - Sagsbehandling og vægtafgift
Helgeshøj Allé 9, 2630 Taastrup

E-mail:
mhtml:{B9E6CBE1-C2D5-4229-A6C9-EF5F3F1DF1E6}mid://00000000/!x-usc:mailto:Birgit.Poulsen@Skat.dk
Telefon: (+45) 72 38 39 41

LES DANOIS siger tak til Claus Hansen for denne info.
  

Nr. 89

FLYTNING FRA FRANKRIG...

Fra en af vore læsere - A.O. - fik vi følgende spørgsmål:

Hvilke myndigheder skal jeg melde flytning til ??

LES DANOIS sendte spørgsmålet videre til  advokatkontoret Max Ulrich Klinker i Nice og svaret kommer her:

Hermed svar på brevkassespørgsmål:


Uanset om man er franskmand eller udlænding og fraflytter Frankrig er der en række instanser, der skal informeres.

Der findes ikke en særlig blanket, som er udarbejdet til dette formål, og det er derfor nødvendigt at tage direkte kontakt til de forskellige instanser. Det anbefales, at tage kontakt pr. dateret brev – evt. anbefalet post, hvis man vil være på den sikre side.

De instanser, der som minimum skal kontaktes er følgende:

·         Det lokale skattecenter

·         Den sociale sygesikring

·         Det lokale el- og gasværk (EDF og GDF)

·         Banken

·         Postvæsenet, således at breve, der sendes til den gamle adresse automatisk bliver omadresseret til den nye adresse. Man kan vælge mellem omadressering i 6 mdr. eller 1 år.

·        Teleudbyder (vær opmærksom på opsigelsesvarsel, der typisk er 6 mdr.)

·        Udlejer (som lejer har man 3 mdr.s opsigelse af et eventuelt lejemål)

Med venlig hilsen

Anne Mie LUND
Advokat (L)

13, Boulevard Gambetta
06000 Nice
FRANCE

Tel. +33 (0) 4 92 15 05 05

Tel. +33 (0) 6 59 13 14 47 (Cell)

Fax. +33 (0) 4 93 96 22 50

E-post: aml@klinker.fr


Redaktionen tilføjer:

Der kan være forskellige undtagelser til opsigelsesvarslet, men her anbefaler vi, at man lige tager kontakt til sin advokat og får lidt vejledning.