La Turbie...

                          
  
               
VELKOMMEN TIL LES DANOIS

 


Nyhedsbreve udsendes mindst een gang om måneden til mere end  4.000 e-mail-adresser i Frankrig, Spanien, Italien, Danmark og flere andre steder i Europa. Dette betyder - alt andet lige - at de læses af næsten 8000  personer.

Hvis du ikke modtager nyhedsbrevet skal du blot sende en mail til Redaktionen - og du bliver sat på mailinglisten. Og det er naturligvis gratis.

Ansvarsfraskrivelse: Se punktet i menu'en

VEJRET:

Frankrig: www.meteofrance.com

Italien: www.meteo.it

Spanien: www.canalmeteo.com

Link til Vide Grenier: http://www.vide-greniers.org/


                           


SIDSTE NYT -

 

fra Redaktionen - peter.fabricius@wanadoo.frKOMMENDE ARRANGEMENTER:


GENERALFORSAMLING I UNION-DANOISE
Onsdag 16. april 2014 - Rivesaltes - med middag og dans


PÅSKE-FEST I VENCE MED PARADE
lørdag 19.april til 21. april 2014
Parade på Place Grand Jardin mandag 21. april 2014


ANTIBES YACHT SHOW - Port Vauban i Antibes
23.-26. april 2014


DANSK GUDSTJENESTE I REGUSSE
- med efterfølgende frokost hos Chez Bonne Maman i Regusse
Chapelle Saint Jean - Søndag 27. april 2014 - læs mere nedenfor


FOREDRAG : KRISTEN ATEISME
Cand. theol Lars Sandbeck
Tirsdag 29. april 2014 kl 14.00-Holy Trinity i Cannes
Tilmelding til pastor@rivierakirken.org 


DANSK GUDSTJENESTE I AIX-EN-PROVENCE
Lørdag 24. maj 2014 kl. 11.00
- efterfølgende frokost - nærmere følger


MAISON DU DANMARK
CHAMPS ELYSEES I PARIS
Jean-Rene Gauguin
27. maj-13. juli 2014
Klik på www.maisondudanemark.dk 
 

COPENHAGEN JAZZ KINGS
3. oktober 2014 i Aix en Provence
4.-5. oktober 2014 Sainte Maxime  
- nærmere følger  


Links: www.lesdanois.dk- http://www.rivierakirken.org-efter-efter 1.5.14 www.eglisedanoise.org -  www.club-danois.com- www.union-danoise.com


.


14. april 2014

EN LÆSER SPØRGER:

Jeg har en lejlighed i Juan Les Pins - beliggende Boulevard Raymond Poincare 150. Mellem Nice og Cannes.

Jeg mangler et sted til at opbevare 2 cykler helårligt.

Du skulle vel ikke have kendskab til det eller vide hvem jeg kan kontakte.

Jeg er lidt på bar bund.


Kontakt:
Karsten Albrechtsen
registreret revisor

e-mail : kal@partner-revision.dk
tlf +45 75731911   ·  fax +45 75735540  ·www.partner-revision.dk


.

11. april 2014

FORESPØRGSEL FRA EN LÆSER:

Hvem har kendskab til andelsboligforeninger i Vaucluse området eller Provence i øvrigt ? 

Jeg kender den forening der hedder Le Vieux Pont i Merindol, men kender duandre ?? 

Minhustru og jeg vil nemlig gerne have en lejlighed i det område, men helst ikke "stå for det hele" selv. 

Søren Kjeldsen
Klinikchef, Speciallæge i Ortopædisk kirurgi

Phone : +45 87250899

Fax : +45 87250898

soren@viborgprivathospital.dk


.


11. april 2014

STUDIO I  CANNES vest SÆLGES...      

Stort specielt Studio 36 m² med 36 m² terrasse og 32 m² græsplæne. Stik syd uden vis-à-vis med udsigt til Esterelle-bjergene.Sol fra kl.9 til den går ned. Meget stor pool, garage med el-port.  Skabs-reol væg med indbygget seng. Rigtigt køkken med Frigo/Fryser 223/92, Bosch multiovn/micro - Siemens Vaske/tørre maskine. Alt yderst velholdt.350 m fra middelhavet og 1½ km fra Cannes centrum. Bus ved døren.  Pris 346.000€

Tel. +33 °4 83 44 08 85  e-mail: heger@gmx.fr

Træffes i DK medio Maj  tel. 45/ 23 36 27 07

    .  
  
    
 


11. april 2014

DEBAT-INDLÆG...

I forbindelse med kommunal-valget i Frankrig 1. april 2014 bragte vi 9.april 2014 et læser-indlæg fremsendt af Niels Enevoldsen.

Indlægget blev efterfølgende kommenteret af LES DANOIS og en af vore læsere Poul Balsborg.

Niels Enevoldsen har nu fremsendt følgende  kommentar hertil:

 

Uden at ville forlænge denne debat i det uendelige, så dog et svar på Peter Fabricius' og Poul Balsborgs  kommentar til mit debatindlæg vedrørende "Den

Korte Avis" (DKA).

 

Nu har jeg jo ikke på noget tidspunkt antastet ytringsfriheden, tværtimod, men jeg tillader mig at bruge min ret til ytringsfrihed til at erklære mig lodret uenig med Den Korte Avis' (som synes at være Les Danois' foretrukne danske pressereference) højrepopulistiske redaktionelle holdning, der ligger helt på linie med Dansk Folkeparti.

 

Hvis man tager en tilfældig DKA dags avis, omhandler omkring halvdelen af samtlige artikler indvandrerpolitik, indvandrerproblemer, indvandrerkriminalitet, muslimer osv osv. Ting som naturligvis skal behandles, men omfanget af DKA's dækning er helt ude af proportioner og måden det gøres på er en ubehagelig leflen for den indre svinehund. I europæisk historisk perspektiv har den slags aldrig før noget godt med sig.

 

I mellemtiden kan vi som fremmede i Frankrig så glæde os over, at det franske samfund er tolerant - og uden at hænge os ud, tillader danskere at have deres egne gudstjenester, julemarkeder, fællessangs-arrangementer og hvad der ellers hører sig til for at kunne bevare en national identitet i et fremmed land.

                                          -o0o-

LES DANOIS har hertil en kort kommentar:

Danskere vi kender til og møder i Frankrig har efter vor bedste overbevisning ikke forsøgt at ændre på de franske forhold, love og bestemmelser.

Vi er høflige overfor franskmændene og indordner os efter de regler, der nu engang allerede findes.

Vi klarer os selv økonomisk og ligger ikke landet til belastning. Hvis der er danskere, der ikke kan "lide" eller affinde sig med forholdene forlader de landet igen og prøver måske et andet land - eller tager tilbage til Danmark.

                                       -o0o-


Er der blandt vore læsere nogen, der har lyst til at kommentere yderligere skal de være meget velkomne.

.


11. april 2014

Fra advokat Nicolas Brahin i Nice har vi modtaget følgende orientering om Assurance Vie:
 

Livsforsikring 

Højere afgifter på udbetalinger ved død.

De beløb, kapitalindtægter eller andre værdier, som forsikringsselskabet skal betale ved forsikredes død, og som svarer til præmier indbetalt efter 13. oktober 1998, beskattes med en særlig afgift (fransk skattelov CGI’s § 990 l). Disse beløb beskattes aktuelt af den del, der overstiger 152.500 euro pr. begunstiget, med 20 % indtil 902.838 euro og med 25 % over dette beløb.

Fra 1. juli 2014, det vil sige for dødsfald, der er indtruffet efter denne dato, sænkes 25 % -tærsklen fra 902. 838 euro til 700.000 euro og satsen på 25 % hæves til 31,25 %.

Følgende tabel viser en oversigt over tærskelværdier og afgifter, der gælder fra 1. juli 2014.

Udbetalt til begunstigede (alle aftaler)

Afgift i %

Fra 0 til 152.500 €

0 %

Fra 152.501 € til 852.500 €

20 %

Over 852.500 €

31,25 %

 

Eksempel: en aftale (anden end ”vie-génération”) med en værdi på 3.000.000 euro, der tilfalder forsikredes to børn med halvdelen til hver.

Hver begunstigede modtager: 1.500.000 euro

Afgiftspligtigt beløb: 1.500.000 euro – 152.500 euro = 1.347.500 euro

Afgift pr. barn: (700.000 euro x 20 %) + (647.500 euro x 31,25 %) = 342.344 euro

 


11.april 2014

Fra advokat Nicolas Brahin i Nice har vi modtaget følgende:
 

Fransk avanceskat

Ændring i valutaudlændinges skattefritagelse.

Indtil videre har der været fritagelse for betaling af avanceskat, når valutaudlændinge, der er borgere i EU, Island, Norge eller Liechtenstein, sælger fast ejendom i Frankrig, på betingelse af, at sælger har haft skattedomicil i Frankrig i mindst to år på et hvilket som helst tidspunkt forud for salget, og at sælger har haft fri rådighed over aktivet siden 1. januar året før salget. (§ 150 U, II-20 i franske skattelov, CGI).

Fritagelsen er ændret på to punkter for salg efter 1. januar 2014 (§ 28 i lov 2013-1278 af 29.12.2013). Fritagelsen for at betale netto avanceskat (evt. efter fradrag for antal år, man har ejet ejendommen, og fradrag på 25 %) har fået et loft på 150.000 euro, og der kræves ikke længere fri rådighed over aktivet, hvis salget sker senest 31. december inden for fem år efter, at sælger har flyttet adresse til udlandet.

Den del af avancen, der overstiger 150.000 euro, beskattes i henhold til § 244 bis A i fransk skattelov, CGI, i henhold til sædvanlige betingelser (idet det bemærkes, at anvendelse af afgiften på 33,1/3 % er i søgelyset). I dette tilfælde skal der udfyldes en erklæring om avance for den skattepligtige del (blanket nr. 2048-IMM), og salgsaftalen skal angive arten og grundlaget for fritagelsen for den del, der ikke overstiger 150.000 euro.

Udeladelsen af betingelsen om fri rådighed over aktivet for salg, der sker inden for fem år fra adresseændring, gør det muligt at fritage udlejede boliger.  Imidlertid risikerer denne udvidelse af anvendelsesområdet for skattefritagelse at få et begrænset omfang, idet fritagelsen efter 1. januar 2006 kun gælder én bolig pr. skatteborger. For eksempel, kan en valutaudlænding, der ejer to boliger, en, der udgjorde hans faste bolig, indtil han flyttede, og en, som han udlejer, kun fritages ved det første ejendomssalg.

Hvis valutaudlændingen allerede har gjort brug af sin ret til skattefritagelse inden 1. januar 2014 ved salg af en bolig i Frankrig (som han havde fri rådighed over), kan han ikke på ny drage fordel af skattefritagelse, selvom han sælger en bolig, han ikke har fri rådighed over.


.


9. april 2014

Fra en af vore læsere - Niels Enevoldsen - har vi modtaget følgende debatindlæg. Indlægget er også lagt ind i menu'en DEBAT.

Kommentarer modtages meget gerne fra vore læsere.

Emne: Debatindlæg, kommunevalg i Frankrig

 

Kære Peter Fabricius.

Følgende bedes venligst optaget som debatindlæg.

 

Jeg ser i det sidste nyhedsbrev, at der henvises til en artikel af Jørgen Nielsen om det franske kommunevalg i "Den Korte Avis".


Hvis man ikke ved bedre, kan man få det indtryk at det højreekstremistiske Front National, FN, blev den altovervejende vinder af valget. Derfor kan det ikke undre, at artiklen fremstår i "Den Korte Avis", som ligger tæt på Dansk Folkeparti's holdninger og DF er vel det i
Danmark som kommer tættest på det franske FN. Realiteten er vel, at FN trods markant fremgang  vandt 12-13 ud af ialt 36.700 (omtrentlig) kommuner og fik omkring 7,5 % af stemmerne.


Nuvel, FN stillede ikke liste i alle kommuner, men det gjorde de "store" partier heller ikke.


Især i de mindre kommuner er der kun det
,
man kan sidestille med "borgerlister" til rådighed. Skal en vinder udpeges, var det vel det store borgerlige parti UMP.

Iøvrigt undrer det mig at "Les Danois" endnu engang henviser til den fremmedfjendske "Korte Avis".

Som fremmede i et andet land har vi vel en interesse, der er stik modsat fremmedfobi. Og iøvrigt findes der jo seriøse danske aviser som Politiken, Berlingske Tidende osv., som også behandlede det franske valg.

 

Niels Enevoldsen

                                          -o0o-

 

 

LES DANOIS har hertil følgende kommentar:

 

Tak til Niels Enevoldsen for hans debat-indlæg.

 

Vi mener ikke, at man kan kalde ”Den Korte Avis” for fremmedfjendsk, som Niels Enevoldsen skriver i sit indlæg.  Den giver udtryk for meninger, som store dele af den danske befolkning deler. Dette bekræftes da også, når man ser på det rekord-store antal læsere ”Den Korte Avis” har.

 

Heldigvis har politikerne da ikke også afskaffet ytringsfriheden.

 

LES DANOIS er grundlæggende upolitiske, men derfor kan vi godt bringe indlæg om f.x. valg i Frankrig og Danmark. Indlæg som vi mener har almen interesse for vore læsere.

Uanset politisk standpunkt og holdning.

 

Vi vil uden tvivl også bringe nyt fra EU-parlamentsvalget. Uden at vi dermed ønsker at blive kategoriseret som fremmedfjendske.

 

Men bortset herfra er det da dejligt at få en lille debat i gang – og nogle forskellige meninger frem. Så kom frit frem med jeres meninger og holdninger så vi kan fortsætte debatten.

                                    -o0o-

En af vore læsere - Poul Balsborg - har denne kommentar:

 

Debatindlæg

 

Er der en avis, som jeg læser med stor interesse, så er det Den korte Avis.

Jeg husker, at der var en formiddagsavis, der have et slogan der hed: "Tør hvor andre tier". Dette slogan kunne man udmærket anvende om Den korte Avis.


Jeg undrer mig den ene gange efter den anden over, at den nævnte avis bringer nyheder af stor interesse for almenheden, nyheder, som Berlingske og Politiken ikke bringer.

Der er ikke alene i Danmark, men generelt i den vestlige verden ved at brede sig noget der kaldes "politisk korrekthed", et fænomen der betyder, at vi alle skal have mundkurv på, at vi ikke frit kan udtrykke vores mening hvis denne blot har antydning af at have noget med race, religion, køn, seksuel orientering o. lign. at gøre.

Man har simpelthen berøringsangst, for tænk hvis man skulle blive anklaget for racisme. Man er så indoktrineret af den såkaldte "politiske korrekthed" at man ikke tør at skrive om de problemer, herunder kriminalitet, som indvandringen medfører.

Personligt har jeg meget imod både etniske danskere og fremmede, som udnytter systemet og begår kriminalitet.

Desværre viser statistikerne, at indvandrerne tegner sig for broderparten af den kriminalitet, der begås, og det bør ikke nedtones i den næste hellige politiske korrekthed. Man går så vidt, at der i vores naboland har været tale om, at man ikke måtte bage visse kager, der kunne være racistiske. Hvor langt skal vi dog komme ud? 

Jeg synes, at det er enhver borgers pligt at værne om ytringsfriheden for at undgå, at vi havner i et samfund, der ligner det, som indtil for blot 25 år siden var gældende i Østtyskland.

 

Med venlig hilsen

Poul Balsborg

                                    -o0o-

 

 


 


.


 


9. april 2014

MARKEDSPLADSEN...

Kaninbure sælges...

Gå ind på MARKEDSPLADSEN og læs mere om antal og størrelser.

9. april 2014

EN LÆSER FORTÆLLER OM EN GOD HÅNDVÆRKER-OPLEVELSE:

GOD OPLEVELSE MEDHÅNDVÆRKERE...

Vi bor i Danmark. Vi har en lejlighed i Ollioules, som vi – efter at være gået på pension – benytter en hel del mere end i vores erhvervsaktive liv. Derfor besluttede vi, at såvel køkken som badeværelse trængte til en “opdatering”.

Vi havde ikke rigtig mod på, at forsøge os med de lokale franske håndværkere, og vi kiggede derfor på Les Danois's hjemmeside og kontaktede Martin Rod.

Martin og hans søde kone Lone, tog turen fra Bargemon og kiggede på sagerne. Det tog dem ikke lang tid, at “overtale” os til en lidt mere radikal løsning end vi havde i tankerne, og det har vi ikke fortrudt.

Lone & Martin tog ansvar for hele processen, kom med gode og kreative forslag til farve & materialevalg mv; og efter et par møder var vi enige om både dette og hint.

Alt hvad Martin har udført hos os er vi 110% tilfreds med, han er meget dygtig, har stor kvalitetssans, pligtopfyldende og meget god til at give de rigtige råd. Oven i alt dette styrer Lone processen, både før, under og efter arbejdets udførelse. Alt i alt en rigtig god oplevelse, så derfor vil vi på det kraftigste anbefale Lone og Martin Rod, til alle som efterspørger en GOD håndværker.

På Martins hjemmeside: www.martin-rod-entreprise.fr kan man lade sig inspirere.  

Aase & Jørgen Lundgaard


.


7. april 2014

NYHEDSBREV NR 109 ER SENDT UD...

1. april 2014

Lejlighed i Pyrenees Orientales til salg

 

Beliggende i attraktivt kvarter i udkanten af den solrige kulturby Perpignan tæt på Middelhavet og Spanien. Velegnet til såvel helårs- som fritidsbolig.

Gode muligheder for at spille golf.Lejligheden udgør hele øverste etage på en ca. 20 årig ejendom med 2 lejligheder og 2 garager i underetagen. Den er velholdt med et boligareal på 120 kvm, stor garage, 2 sydvendte terrasser og  fantastisk udsigt over Pyrenæerne.Lejligheden sælges fuldt møbleret til min. 6 personer. Beskedne fællesudgifter. Fordelagtig finansiering kan evt. overtages
.

Priside 238.000 EUR .

Tag et prøveophold 1 eller 2 uger i perioden maj-september. Ved køb refunderes udgifter til besigtigelsesrejse - dog max. kr. 10.000.

Kontakt Grethe Lis og Gert Nielsen på mail g-l.gm.nielsen@mail.tele.dk 

1. april 2014

KOMMUNALVALG I FRANKRIG...

Nu er 2. runde overstået.

DEN KORTE AVIS - www.denkorteavis.dk - har nogle udmærkede artikler i dagens nyhedsbrev (1.april) skrevet af Jørgen Nielsen, der er bosat i Frankrig.

I artiklerne er også link så du kan se resultaterne i de enkelte kommuner.

Du kan gå ind på DEN KORTE AVIS' hjemmeside og finde dagens nyhedsbrev i arkivet.


.

29. marts 2014

KOMMUNALVALG I FRANKRIG...

Der er for øjeblikket kommunalvalg i Frankrig. Første runde er gennemført og anden runde finder sted på søndag 30. marts 2014

DEN KORTE AVIS havde en artikel herom forleden skrevet af Jørgen Nielsen og her var også et link så man kan gå ind og se resultaterne i de enkelte kommuner.

For danskere med interesse for Frankrig, og måske for specielle byer, - så er her et link til Le Figaros valgdækning:

http://elections.lefigaro.fr/resultats/elections-municipales-2014/. Ud over valgresultatet indeholder linket også en række økonomiske og demografiske oplysninger. God fornøjelse.29. marts 2014

MOTORMARKEDET...

Mercedes R 350 CDI, 4 matric, sports pack, 7g-tronic.

 

Pris:              € 28.500,-

By:                Antheor

Postnr.        83530

Indreg:         01/2010

KM:              80.000

Brændstof: diesel

Gearkasse:  automatisk 

En ejers bil sælges på grund af hjemrejse. Flot og meget velholdt, alle service overholdt.

Der er meget ekstraudstyr blandt andet:

GPS – Radio – CD – Bluetooth.

Fartpilot

Sædevarmer

Air condition

Parktronic

Bakkamera

Aftageligt anhængertræk

 

Henvendelse:

 

Aleks Steen

0494448549 eller 0045 40301166

 28. marts 2014

Kristen ateisme 

Foredrag ved ph.d. cand. teol. Lars Sandbeck

 

Tirsdag den 29. april 2014 kl. 14.00

 i

Holy Trinity Church, Rue Branly, 06400 Cannes

(Kirken ligger bag ved Hotel Carlton)

Entré: 20 EUR

Betaling ved indgangen. Tilmelding senest 27/4 til præst Carl Bjarkam 0493290844 / 0660816448 eller mail pastor@rivierakirken.org   

I Danmark foregår for tiden en heftig debat om tro og gudsopfattelser. En bispekandidat fra Ribe er blevet beskyldt for at være ateist (og dermed uegnet som biskop), fordi han har udtalt, at der er behov for et "opgør med den form for teisme, der placerer Gud som en overnaturlig magt uden for verden". Nogle debattører hævder, at kun ved at tro på en evig, almægtig og overnaturlig Gud, er man ægte kristen. Men er denne gudsopfattelse overhovedet særlig kristen? Og er det i kristendommen i det hele taget særlig vigtigt, om man er i besiddelse af en stærk gudstro? Kan man måske ligefrem være en kristen ateist?
 

Lars Sandbeck udgave i 2012 bogen ’De gudsforladtesGud. Kristendom efter postmodernismen’, af mange anmeldere anses for en af de vigtigste bøger i nyere dansk teologi.


.


27. marts 2014
 

Skattemyndighedernes metode til værdiansættelse ved sammenligning

Fra advokat Nicolas Brahin i Nice har vi modtaget følgende orientering:

Interessenten i et fransk SCI (ejendomsinteressentskab), der ejer en lejlighed i Sydfrankrig samt et par hundrede euro i likvide midler, afgår ved døden.

Myndighederne berigtiger værdien af de anparter, som afdødes universalarving og medinteressent har registreret i arveanmeldelsen.

For at fastsætte lejlighedens handelsværdi (og fratrække anparternes værdi efter fradrag på 10 % af selskabets nettoaktiv) fastholder myndighederne en købspris forhøjet med udgifter til renovering og udsmykning af lejligheden, der er foretaget for at gøre den til en luksuslejlighed.

Berigtigelsen godkendes af appelretten.

Afgørelsen ophæves dog af Kassationsretten, der gør opmærksom på, at ”når skattemyndighederne erstatter den indberettede værdi i et dokument om ejerskifte, der er omfattet af registreringsafgift, med pågældende aktivs reelle handelsværdi, skal de, så snart de har meddelt deres forslag til berigtigelse, dokumentere deres værdiansættelse, ved at sammenligne tal fra salg af lignende aktiver før dødsfaldet.” Appelretten burde derfor have undersøgt, om skattemyndighederne i meddelelsen om berigtigelse ikke havde undladt at dokumentere værdiansættelsen ved at fremlægge tal fra salg af lignende aktiver før dødsfaldet.

Kass. kom. 10. december 2013 nr. 12-28.421 (nr. 1192 F-D).

Bemærkninger 1. Det kan ikke gentages ofte nok: Dels har, den myndighed, der gør indsigelse mod skatteborgerens indberettede tal, bevisbyrden for undervurderingen, dels, når det drejer sig om bevismåden, skal myndigheden ansætte værdien ved at henvise til salgspriser på lignende aktiver, der er opnået ved salg før den afgiftsfremkaldende begivenhed indtrådte - i denne sag, dødsfaldet (en enkeltstående appelretsdom afsagt vedrørende en atypisk ejendom, indrømmede dog, på foranledning af skatteyderen, hensyntagen til et salg efter dødsfaldet. Kass. kom. 16-4-2013 nr. 12-16.266).

Det er kun, når der ikke foreligger tal til sammenligning, at myndighederne kan bruge andre metoder til at ansætte værdien. (herom i sær, Kass. kom. 7-7-2009 nr. 08-14.855

2. Ovennævnte gør sig også gældende for fransk formueskat, ISF. Selvfølgelig med forbehold for datoen forden afgiftsfremkaldende begivenhed, der her er den 1. januar (samt deadline for sammenligning af værdiansættelse) og ikke datoen for dødsfaldet eller gaven.

 

 

26. marts 2014 

Fransk indkomstskat

Fra advokat Nicolas Brahin i Nice har vi modtaget følgende oversigt:

Skatteskala

Skattetrinene for progressiv indkomstskat hæves med 0,8 % for beskatning af indkomst i 2013 (§ 2,1-10 i fransk lov 2013-1278 af 29.12.2013).

Nedenstående skala gælder for indkomståret 2013 for familiekvotient med delingstal 1, inden anvendelse af loftet for familiekvotientens virkninger.

Fraktion af skattepligtig indkomst (fordelingstal 1)

Sats

Mindre eller lig med € 6.011

0 %

Fra € 6.012 til € 11.991

5,5 %

Fra € 11.992 til € 26.631

14 %

Fra € 26.632 til € 71.397

30 %

Fra 71.398 til € 151.200

41 %

Over € 151.200

45 %

 


.


26. marts 2014

Fra BDO Nyhedsbrev har vi hentet følgende:

Tjek årsopgørelsen grundigt(Skat og moms) 

Af Stefan Bjerregaard, sbs@bdo.dk

Også i år er der mange gode grunde til at tjekke årsopgørelsen en ekstra gang. Nye procedurer hos SKAT har nemlig givet mange fejlbehæftede årsopgørelser.

Selvom procedurerne omkring selvangivelse og årsopgørelse er forenklet voldsomt meget over de senere år, så går der ikke et år, hvor SKAT ikke iværksætter nye procedurer. Det gælder også i år.

Når det gælder årsopgørelsen for 2013 anbefaler vi, at der især fokuseres på følgende områder:

 1. Udbytte af aktier.

  SKAT har ændret på proceduren for indberetning af udbytter. Det betyder, at der ikke længere skal udfyldes en særlig blanket vedrørende selskabet. Det har mange overset med den konsekvens, at der er sket dobbeltindberetning af såvel udbytter som udbytteskat.

  SKAT har oplyst, at korrektioner som følge af dobbeltindberetninger kan sendes til mailadressen udbytteskat@skat.dk.
 2. Resultat af K/S-anparter.

  SKAT har i år udsendt årsopgørelser til ejere af K/S-anparter, hvor resultatet af disse er angivet enten med resultatet for 2012 eller med tallet fra forskudsopgørelsen. Det kan give meget misvisende resultater, blandt andet fordi renteudgifter vedrørende virksomheden ikke indgår.
 3. Ejendomsværdiskat – personer med 2 huse (boliger).

  Der skal ikke betales ejendomsværdiskat af huse, som er fraflyttet og sat til salg og/eller udlejet.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her..


25. marts 2014

BUSINESS ASSISTANCE...

Der er oprettet et nyt punkt i menu'en - BUSINESS ASSISTANCE.

Som annoncør på siden byder LES DANOIS firmaet CATAMARAN velkommen:

 


CATAMARAN Business Assistance

France Danemark

70, avenue de Clichy

75017 Paris

Tlf.: +33 1 44 90 88 90

E-mail: bonjour@catamaran.fr

Webside: www.catamaran.fr

Overvejer du at eksportere, eller har du brug for assistance i Frankrig, kan Catamaran være din løsning. Siden 1994 har Catamaran hjulpet danske virksomheder med at etablere sig i Frankrig, så vi er flydende i fransk og har et solidt kendskab til det franske system og den franske kultur.

Vi træder ind som topprofessionel direktionssekretær og skræddersyr løsninger til lige netop dine behov, så du kan koncentrere dig om dine kerneaktiviteter.

Catamaran er ledet og etableret af Charlotte Eriksen Montiel og har siden 1994 hjulpet især danske og franske virksomheder med administrative opgaver, oversættelse, undertekstning, messeassistance, marketing, organisering af studieture og meget mere. Vi er medlem af SFT, den franske oversætterforening og a:t:a:a, forening af filmoversættere.

Gå ind i menu'en og klik på BUSINESS ASSISTANCE og læs meget mere om firmaet.


.


22. marts 2014

Fra assurandør Steen Andersen, AXA i Nice, har vi modtaget følgende orientering:

FORSIKRING VED REJSE UDENFOR FRANKRIG

 

Påskeferien nærmer sig. Planlægningen af sommerferien er i fuld gang. Men hvad med rejseforsikringen?

 

Rejse i Europa

Du har formodentlig hørt om det blå fælleseuropæiske sygesikringskort - og forhåbentlig også skaffet dig et sådant med henblik på rejse i Europa. Princippet er, at du som EU-borger ved rejser indenfor EU (plus Norge, Schweiz, Island og Liechtenstein) har adgang til medicinsk behandling på samme vilkår som beboerne i opholdslandet. Med andre ord: hvis der er brugerbetaling i opholdslandet, som f eks i Frankrig, afregner du en konsultation eller en behandling direkte med lægen eller hospitalet. Hvis behandling er gratis, som i Danmark, kan du dog i nogle situationer risikere i første omgang at skulle betale og siden søge om refusion (ved behandling i Danmark hos Patientombuddet).

 

Bemærk også at hvis du har en supplerende helbredsforsikring ("mutuelle") bidrager den som princip kun, hvis din franske sygekasse accepterer udgiften og giver tilskud. Hvis dit blå kort er udstedt af de danske myndigheder, har behandlinger udenfor Frankrig intet at gøre med din franske sygekasse og din "mutuelle" bidrager derfor heller ikke.

 

Det blå kort er først og fremmest tænkt som en dækning ved akut sygdom eller ulykke og dækker ikke planlagte behandlinger eller hjemtransport. Den manglende dækning af hjemtransport kommer som en overraskelse for mange, men er i virkeligheden blot en af flere undtagelser. Blandt øvrige væsentlige undtagelser er ambulancetransport, evakuering fra skisportssted og hjemtransport af jordiske rester.

 

Rejse udenfor Europa

Hvis du har sygesikring gennem en fransk sygekasse i kraft af dit tilhørsforhold til arbejdsmarkedet, enten som selvstændig eller som lønmodtager, dækker din sygekasse ved akut sygdom eller ulykke overalt i verden. Ansøgning om refusion sker ved indsendelse af en særlig blanket til din sygekasse. Refusion sker på basis af franske tariffer, som ofte kan ligge langt under de faktiske behandlingsudgifter i andre lande, ikke mindst i Nordamerika. Erfaringen viser også, at det kan være vanskeligt at få refunderet udgifter afholdt i udenfor Frankrig pga sygekassens krav til dokumentation.

 

Hvis du er optaget i en fransk sygekasse på basis af en E121-erklæring, dækker sygekassen intet udenfor Frankrig.

 

Rejseforsikringer

En egentlig rejseforsikring kan være en løsning på problemerne med manglende hjemtransport, vanskeligheder med at skaffe acceptabel dokumentation og utilstrækkelig refusion. Du har muligvis allerede en rejseforsikring gennem dit kreditkort, men tjek betingelserne. F eks er det ofte et krav at rejsen skal være betalt med det pågældende kreditkort, hvilket er vanskeligt, hvis du f eks er på bilferie.

 

En egentlig rejseforsikring dækker desuden mere end blot lægebehandling og hjemtransport, bl a afbestilling, forsinkelse og tab af rejsebagage, der som udgangspunkt ikke er dækket af din franske boligforsikring - hverken ved rejser i Frankrig eller udenlands.

 

Hvis du vælger at tegne en rejseforsikring, bør du undgå franske forsikringsselskaber, da deres forsikringer ofte forudsætter en dækning gennem en fransk sygekasse og du da er lige vidt.

 

En mulighed er at tegne rejseforsikring via internettet f eks hos Europesure Insurance (www.europesuretravelinsurance.com), der er genforsikret gennem Lloyds i London. Europesure tilbyder konkurrencedygtige løsninger, som er yderst fleksible både mht dækning og periode.

Desuden giver Europesure rabat til læsere af Les Danois ved angivelse af koden “06016” i feltet “Offer Code”. Bemærk at ved længere rejser eller ved flere rejser i løbet af et år er det ofte mere fordelagtigt at tegne en helårsforsikring.

AXA Assurances

Cabinet 3B Assur

4, rue Alberti

BP 1736

F - 06016 Nice cedex 01

Frankrig

 

tel 00 33 4 93 92 16 32

mob 00 33 6 73 04 60 57

fax 00 33 4 93 13 48 67

 

info@steenandersen.net

www.steenandersen.net

.


22. marts 2014

MARKEDSPLADSEN...

Flot velholdt gammelt Billardbord 3/4; Tysk design. Pris EUR 800.

 

Komplet med stenplade, kugleben, kanaler, grønt klæde, udvalg af billard kugler, køer, stativ til køer og tavle med skuffe.

 


Finn Clausen Krogh
e-mail:
fckrogh@webspeed.dk

e-mail: finnclausenkrogh@gmail.com

 

Phone: +33 4 70 56 69 13 Chantelle (Allier) France(Auvergne)
Phone: +45 86 12 45 65
Mobile: +45 20 42 91 66


.


21. marts 2014

 

Dejlig, velbeliggende bolig med veldrevet Bed andBreakfast sælges...

Morsom og god forretning fra hjemmet.

 

Beliggende i det sydlige solrige Frankrig, i attraktive, fredelige og meget smukke omgivelser.

 

Er veldrevet gennem 12 aar med Bed and Breakfast og servering. Der er betydelig fortjeneste.

Huset er i to etager, hvoraf nederste etage er  forretning.

Huset er fuld renoveret til hoj standard, nyt "high tech" køkken, nye badeværelser, ny centralvarme,

nye instalationer osv.

Boligen er indflytningsklar, og kan overtages med bookinger, saaledes der er indtægt fra første dag.

 

Boligen er total ca. 300m2 og indeholder 6 til 7 vaerelser, stor Sydvendt balcon med sitting / dining area for 8 til 10 personer

Den private del indeholder. Vinkel-stue med muret pejsestue, TV stue, stort soveværelse, privat badeværelse,(Villeroy & Boch)

Moderne high tech køkken, kontor / Tv stue, gangareal, Franske døre til stue og Balcon.

 

Underetagen.

3 store dobbeltværelser, med alle installationer, Nye TV, moderne badeværelse, cave/ dressing room, moderne køkken,

Computer room, samt ekstra privat værelse med indbygget garderobe. (kan bruges som ekstra værelse til udlejning)

Dobbelt garage, Jim / Gymnastik area.

Udendørs: - 1200M2 smukt velanlagt have, stor privat parkering med plads til 3-4 biler. privat solterrasse,

Overdækket terrasse, grill area, store træer og helt privat, anlagt i rolige og meget private og smukke omgivelser.

 

Der overtages fuldt udstyret forretning, med kontrakter, booking, websider, telefonnumre, aftaler med agenter osv.

Udlejningsdelen samt køkken er godkendt til overnatning og servering.

 

Vi er beliggende i det sydlige Frankrig, med mange meget populære turist attraktioner omkring.

Der er tale om et unikt tilbud, som kan overtages efter nærmere aftale.

Pris 400.000€ alt inclusive.

Det er en fordel med kendskab til Fransk, Engelsk, da de fleste turister er Franske. Hjælp i opstart kan tilbydes.

 

Nærmere oplysning ved henvendelse gennem Redaktionen hos LES DANOIS - peter.fabricius@wanadoo.fr, som formidler den videre kontakt til sælger..

 


21. marts 2014

 

FLYTNING TILBAGE TIL DANMARK…

 

En af vore læsere – Poul Balsborg – er efter flere år i Sydfrankrig flyttet tilbage til Danmark i 2013.

 

I den forbindelse har han udarbejdet en lille vejledning, som vi håber andre læsere kan drage nytte af !!

 

I Frankrig er der intet Folkeregister, så I skal melde fra i Kommunen, samt til det franske skattevæsen. Husk at angive alle skats referencenumre fra jeres skatteopgørelse. Da Frankrig ikke har kildeskat, kommer I til at betale skat i resten af 2014, men også i 2015 af den indtægt, som I har oppeåret i 2014 mens I boede i Frankrig.

 

Indtægten for 2013 skal deklareres i maj måned 2014 og i september 2014 får i en opgørelse (Avis d’impot 2014) der viser, om I har betalt nok i 2014 af indtægten i 2013. På samme opgørelse bliver det oplyst, hvor meget der skal betales i 2015. I maj 2015 skal I så deklarere jeres indtægt for 2014 , altså for perioden 1.1. – 31.5.2014.

 

Jeg har selv forsøgt at speede processen op, således at jeg kunne få det hele overstået, men det kunne ikke lade sig gøre. Så I må nok belave jer på, at vente med at selvangive m.m. til de sædvanlige terminer.

 

For vores eget vedkommende skrev jeg til det franske skattevæsen umiddelbart efter vores hjemkomst til Danmark. Jeg skrev, at vi var fraflyttet Frankrig den og den dato og at vi nu havde taget permanent ophold i Danmark, hvor vi nu blev beskattet.

 

I skal ved ankomst til Danmark naturligvis tilmelde jer det danske Folkeregister og overfor SKAT deklarere jeres forventede indtægt for ankomstsåret i den Forskudsangivelse, og så skulle alt foregå på mere vante vilkår.


.

 


18. marts 2014


GENERALFORSAMLING I UNION-DANOISE...

 

Det sker onsdag 16. april 2014 kl. 16.30 i Rivesaltes.

Efter generalforsamlingen er der middag og dans.

 

Middagen består af:

 

Composition Saumon

Filet de veau

Glacd et fruits

Vins du Domaine de Rombeau

Cafe

 

Pris euros 30.-

 

Efter middagen er der mulighed for en sving-om…

Kontingent i 2013 var for par euros 40.- og for enlige euros 25.-

Medlemskab i Union-Danoise giver adgang til flere andre "dansker"-klubber i Frankrig til medlemspris.

Læs mere inde på www.union-danoise.com

 

18. marts 2014

NYHEDSBREV NR 108 ER SENDT UD...

17. marts 2014

DANSK GUDSTJENESTE I CHAPELLE ST JEAN I REGUSSE...

Så er der igen gudstjeneste i Regusse med vor pastor Carl Bjarkam.

Kl. 11 præcis og klokkerne ringer 10 minutter før.

Efterfølgende er der frokost hos "Chez Bonne Maman" i Regusse. 

Det bliver en fire retters menu som følger: 

     Assiette Crudités    

     Estouffade de Boeuf tagliatelles 

     Plateau fromage 

     Dessert avec café 

      Vin rouge ou vin rosé a volonte 

Menupris: euro 22 pr. person 

Tilmelding til frokost skal ske til: 

Anne & Jens Staunstrup, 176 Rue du Haut de St. Jean, 83630 Régusse. 

SENEST den 22. april 2014 vedlagt cheque udstedt til:  Eglise danoise de la Côte d'Azur. Begrænset antal pladser i restauranten, så først til mølle osv.osv.


 


15. marts 2014

DANSKERE I LUXEMBOURG...
- eller deromkring...

Fra en dansker i Luxembourg har vi modtaget orientering om et netværk for danskere i Luxembourg.

Netværket hedder www.60pluslux.com og fungerer enkelt og effektivt og har tilbud til danskere bosat i Luxembourg. Danskere omkring Luxembourg er uden tvivl også velkomne..

15. marts 2014

DOBBELT STATSBORGERSKAB...

Debatten om dobbelt statsborgerskab kører for øjeblikket i Danmark og fra www.statsborger.dk har vi modtaget pressemeddelelse herom, - bl.a. følgende fakta-oversigt:

DEN KORTE FAKTA-BOKS OM DOBBELT STATSBORGERSKAB:

- Dobbelt statsborgerskab giver borgerrettigheder og stemmeret i bopælslandet.
(Retten til at stemme i DK falder i følge nuværende lovgivning bort
efter højest to år med adresse i et andet land.)

- Pension er afhængig af antal år, man i sit arbejdsliv har boet i DK.

- Ret til sociale ydelser kræver bopæl i DK.

- Mandlige "dobbelte statsborgere" aftjener værnepligt i
  bopælslandet.

- Kun 6 ud af Europas 46 stater tillader ikke dobbelt statsborgerskab.

- 23 af 28 EU-lande tillader dobbelt statsborgerskab.

- Over 90 % af Europas borgere har ret til dobbelt statsborgerskab.

- Sverige tillod dobbelt statsborgerskab i 2002, Island og Finland i
  2003, Belgien og Tyskland i 2007 og Luxembourg i 2008, Letland
  i 2013 og Tjekkiet i 2014.

- Ret til dobbelt statsborgerskab har ingen indflydelse på reglerne
  for at opnå dansk statsborgerskab

- Ja, man kan føle sig hjemme i to nationer – man elsker jo heller
  ikke sit første barn mindre, når nummer to bliver født
J

Du finder mange flere fakta, rapporter og case stories på vores web:
www.statsborger.dk


.

14. marts 2014

Nordsjælland - Idyllisk stråtækt bondehus til salg

 

Huset er fra 1840 og er nænsomt restaureret. Det ligger få kilometer fra Tibirke Bakker og stranden i Tisvildeleje, med offentlig transport lige uden for døren.

Selve huset er på 85m2 omgivet af en smuk gammel have.


Grundarealet er på 743 m2.Beliggenheden lige uden for Ramløse er ideel for danske, der bor i udlandet og som har brug for et feriested at komme hjem til, - tæt ved skov, sø og strand og med kun 45 minutters bilkørsel til Kbh's centrum.

Huset har i dag helårsstatus, men har tidligere været brugt som sommerhus, så status kan om ønskes øn dres tilbage til et fritidshus.

Prisen er 995.000 kr.

For yderligere oplysninger og mange fotos fra huset indendørs og fra haven, se vores fulde annonce her
http://www.boliga.dk/map.aspx?id=851142

Eller  kontakt Anne Jubert på

Lykkeberg.jubert@gmail.com

 

 


10. marts 2014

Fra advokat Nicolas Brahin i Nice har vi modtaget følgende orientering: 

Skærpelse af retsforfølgning ved skattesvig  

Skattesvig straffes generelt med en bøde på 500.000 euro og fængsel i fem år. I visse tilfælde skærpes straffen, især ved falske regninger.

Listen over de skærpede forhold er udvidet. For lovovertrædelser, der er begået efter 8. december 2013 skærpes straffen ved:

-        Organiseret svig

-        Anvendelse af konti eller kontrakter, der er
tegnet hos udenlandske organismer

-        Optræden under en andens navn eller under
udenlandske organismers navn

-        Anvendelse af falske dokumenter

-        Fiktivt skattedomicil i udlandet

-        Fiktivt aktiv eller optræden for en fiktiv instans

Strafferammen er en bøde på 2.000.000 Euro og syv års fængsel.

Den fængselsstraf, som gerningsmanden eller den medskyldige ifalder ved skattesvig, halveres, hvis han ved at underrette myndighederne, giver mulighed for at identificere øvrige gerningsmænd eller medskyldige (bødens størrelse reduceres ikke).

Forældelsesfristen for forseelsen er hævet fra tre til seks år. Den nye frist gælder alle igangværende forhold.

Forlængelse af forældelsesfristen ved retslig inkasso for visse valutaudlændinge

Forældelsesfristen for retslig inkasso er hævet fra fire til seks år for skattepligtige personer bosat i ikke- EU-lande, med hvilke Frankrig ikke har nogen aftale, der svarer til den, der foreligger med de øvrige EU-lande, med hensyn til gensidig assistance ved retslig inkasso inden for EU.

Fristen på seks år gælder for inddrivelse af skat efter 8. december 2013 samt for inddrivelse inden denne dato, hvor forældelsesfristen på fire år endnu ikke er nået.  .


10. marts 2014

ROTARY...

Fra en af vore læsere - Henrik Kohl - har vi modtaget følgende:

 

Jeg har en information, som evt. kan interessere danskere her i Sydfrankrig.  

 

Igennem mange år har jeg været medlem af en Rotary-klub i Danmark, men kunne kun deltage i møderne i de få måneder, jeg var i Danmark.

 

Nu har Rotary i Danmark imidlertid fået en ny klub, hvor man mødes hver tirsdag aften (20.15-21.15) over internettet via Skype og med brug af webcam. Det fungerer rigtigt godt. 

 

Klubben har allerede fået medlemmer, som bor bredt i Danmark, samt jeg selv i Sydfrankrig, som det første medlem fra udlandet. Der har været dansktalende gæster fra bl.a. Island.

 

Måske er der blandt læserne af Les Danois nuværende eller tidligere rotarianere eller måske interesserede, som kunne have lyst til prøve at deltage som gæster.  

 

Gæstemedlemskab koster naturligvis ikke noget og er uforpligtende.  Hvis man i øvrigt vil fortsætte som medlem, er kontingentet kun 750,- kr. pr. halvår, som i stort omfang går direkte til Rotary’s hjælpeaktiviteter.

 

Interesserede kan uforpligtende henvende sig til den nye klubs præsident, Haagen Cumlet på telefon  43 60 04 21 eller e-mail: haagencumlet@gmail.com eller Henrik Kohl 04 9320 7106 eller e-mail: henrik.kohl@gmail.com

 

Hvis man ønsker at læse om, hvad Rotary er i dag, så prøv hjemmesiden: www.rotary.dk 


Tak til Henrik Kohl for ovenstående information..


10. marts 2014

Middelalderbyen Carcassonne – Byhus Sælges...

 

I den skønne sydfranske middelalderby Carcassonne mellem Canal du Midi og floden Aude i Languedoc-Roussillon sælges byhus med lukket gård(have).

 

På Aude’s højre bred ligger Fæstningsbyen i Carcassonne, der blev sat på Unescos liste over verdensarvsområder i 1997.

Borganlægget er et af verdens smukkeste og mest velbevarede. Det siges, at Walt Disney brugte borgen som inspiration, da han byggede Disney World i Californien, så meget emmer den af eventyr og historie.

På nationaldagen har fyrværkerimestre opstillet tonsvis af fyrværkeribatterier, så man i flere kilometers afstand kan nyde synet af en borgby i brand - eller i hvert fald det der ligner. Tivolis fyrværkeri ligner en bordbombe i sammenligning med Carcassonnes eksplosive skue af ild og brag, der står op fra tårnene og fæstningsværkerne.

Huset ligger i et roligt kvarter i en afstand ca 15 min fra lufthavnen med forbindelser til f.eks., Billund, London og Bruxelles samt i en afstand af ca 80 km til Toulouse, til Middelhavet og til Pyrenæerne.


Gå ind på www.lesdanois.dk - Ejd.salg-Frankrig - pkt. 104 og læs meget mere.

Fotos følger snarest.


.


9. marts 2014

Vi sælger vor ferielejlighed   

direkte til Middelhavet

 

Efter 16 år i udlandet vender vi tilbage til Danmark. I 2002 købte vi en fantastisk beliggende strandlejlighed/ferielejlighed i Middelhavsbyen Port-la Nouvelle beliggende 1 times kørsel fra den spanske grænse.

Port-la Nouvelle er en rigtig havneby med liv hele året. Lejligheden ligger på 3. sal i "Résidence Le Méditerranée" direkte til Middelhavet og en af Middelhavets bedste sandstrande. Lejligheden er på 51 m2 med balkon/stue/køkken mod Middelhavet og 2 værelser mod Languedoc-Roussillon.

Gå ind på www.narbonne.dk og læs hele beskrivelsen og se alle de flotte fotos.

Eller gå ind på www.lesdanois.dk - Ejd.salg-Frankrig - pkt. 103


.


6. marts 2014

VALG TIL EU-PARLAMENTET...

LES DANOIS har tidligere skrevet herom, men vil gerne tilføje dette indlæg, som vi har plukket fra Union-Danoise.com.

Som det fremgår skal brevstemmen afleveres på et dansk konsulat.

I vort område må det så blive det danske konsulat i Nice eller i Monaco.


Informationer fra Konsulatet i Toulouse vedrørende valg til Europa-Parlamentet

Print artikel

Fra konsul Jerome de Bardies-Montfa

Af Birgitte Sørensen

Artikel ID 263 - Medlemsnyt - 4. marts 2014

I Danmark finder valg til Europa Parlamentet sted den 25. maj 2014.

Alle danskere bosiddende i Frankrig og med dansk stemmeret kan vælge at stemme i Danmark frem for i Frankrig.

For at stemme i Danmark, skal man indskrive sig i Københavns Kommune inden den 22. april 2014.

Brevafstemning kan finde sted på konsulatet efter denne dato, men stemmer skal være sendt afsted til København senest den 25. maj 2014.

For de som ønsker at afgive brevstemme på konsulatet, anbefales det at undersøge konsulens tilstedeværelse på det ønskede tidspunkt..

Yderligere informationer kan hentes her på udenrigsministeriets side:

Fast ophold

Det danske konsulat i Nice fortæller:

Der kan stemmes fra nu af og indtil valget den 25/5/2014 (Europaparlementsvalg og Folkeafsemning om patentdomstolen) - dog skal brevstemmen være modtaget af vedkommende kommune inden afstemningen går i gang på afstemningsdagen.

 

Konsulatet anbefaler at man senest stemmer tirsdag den 20/5.

 

Konsulatet har åbent mandag til fredag fra kl. 10-12.

 

En fortegnelse ofer partierne kan hentes på økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside : http://valg.oim.dk/

 2. marts 2014

SKRIBENTER SØGES...

Fra en af vore læsere har vi modtaget følgende:

 

Campaya.dk søger freelance skribenter og fotografer til produktion af artikler om Frankrig. Du skal skrive artikler omkring det område du bor i og så vidt muligt skal artiklerne inkludere egne fotos.

Artiklerne skal gerne spænde vidt, fra artikler om turistmål, til historier om spændende lokalområder.


Send information om dig selv, hvor du bor og om du tidligere har skrevet artikler til clausp@campaya.dk

Campaya.dk - ferieboliger i hele verden.


LES DANOIS ønsker rigtig god fornøjelse.


 


28. februar 2014

SKAL DU EN SMUT-TUR TIL SPANIEN - SÅ HUSK DIT PAS...

Fra LA DANESA - det danske magasin i Spanien - har vi sakset følgende indlæg:

Husk passet når du går ud af døren

Ifølge det spanske politi er det ikke nok, at du har dit NIE-kort med dig, hvis du bliver stoppet og bedt om identifikationspapir.

Kortet skal altid vises sammen med dit pas. Og det er uanset, om du er EU-borger eller ej.

Med andre ord, stoppes du af politiet, skal du hente en pakke på posthuset, eller skal du en tur i banken, så skal du kunne vise dit pas, hvis de beder om det. Glemmer du passet, har politiet ret til at give dig en bøde på ca. 60 euro.
.

 


23. februar 2014

GENERALFORSAMLING I UNION-DANOISE...

Det sker onsdag 16. april 2014 i Rivesaltes.

Efter generalforsamlingen er der middag og dans.

Kontingent i 2013 var for par euros 40.- og for enlige euros 25.-

Medlemskab i Union-Danoise giver adgang til flere andre "dansker"-klubber i Frankrig til medlemspris.

Læs mere inde på www.union-danoise.com


.

21. februar 2014

SPÆNDENDE LEJLIGHED PÅ ØVERSTE ETAGE MED ENORM TERRASSE, SOL HELE DAGEN OG PRAGTFULD UDSIGT...  

 

Lejligheden ligger i det kendte Grand Duc i Mandelieu – et pragtfuldt og roligt område, som består af flere ejendomme, midt i den provencalske natur.

Her er 24/24 timers vagt ved indgangen til området, klub med swimmingpool, tennisbane og motionsrum, samt adskillige gartnere til at passe og pleje de grønne områder.Lejligheden er indrettet med: Forgang, køkken i åben forbindelse til spise/opholdsstue med store panoramavinduer og udgang til kæmpe syd/vestvendt terrasse og have, gæstetoilet, brusebadeværelse og soveværelse.

På 1 sal er der indrettet opholdsstue (kan ændres til endnu et soveværelse), badeværelse med kar og håndvask, toilet samt soveværelse, trappe til loftrum, hvor der med fordel kan indrettes lille gæsteafdeling, legerum til børn eller kontor.Der medfølger dobbelt garage samt kælderrum.

Kontakt:

Morten Andersen

 

HMJ France

Henrik Meisner-Jensen

Spécialiste immobilier scandinave sur la Côte d’Azur

 

33, Bd Albert 1er – 06600 Antibes – France

Tel: +33 (0)497 210 212 – Fax: +33 (0)497 210 213

www.hmj-france.com
 


18. februar 2014

Feriebolig midt i KØBENHAVN

 

Skøn moderne lejlighed på 65 m2, beliggende i Enhjørningens Gård på Christianshavn - direkte til kanalen og 2 min. fra Christianshavn metro (10 min. fra lufthavnen).


 

Udlejes for 700kr pr. nat.

 

Ring eller mail for yderligere oplysninger.

 

Lone Høberg Jakobsen

 

Mail: lone.hoeberg@hotmail.com

 

Tlf. 0033 (0)689403320


.

 


17. februar 2014

Fra Henrik Schjødt Christensen - der er arrangør af nedenstående arrangement - har vi modtaget følgende:

Du kan læse meget mere om arrangementet inde på
www.club-danois.com

Syng med!

 

Fredag den 11. april 2014 kl. 15.30-19.00

i Villa Ingeborg, 40 Avenue de Verdun

06800 Cagnes s/Mer

 

- et fællessangsarrangement med sanginstruktør Pia Scharling og konferencier og vært Hans Otto Bisgaard 17. februar 2014


STOR-VILLA  I SKAGEN MIDTBY MED HISTORISK VINGESUS... 

Spændende stor-villa i Skagen i 2 etager med mansard-tag, 5 værelser, 3 toiletter/badeværelser, 2 køkkener og 2 sammenhængende atelierer.

Gå ind på www.lesdanois.dk - EJD.SALG-DANMARK - pkt. 42 og læs hele beskrivelsen..


15. februar 2014

INDBERETNING AF KONTI I UDLANDET...

Fra advokat Nicolas Brahin i Nice har vi modtaget følgende orientering:

I medfør af et fransk ministerielt circulære af 21. juni 2013 bliver skatteborgerne pålagt lavere bøder end førhen, hvis de spontant inden den 31. maj indberetter indeståender i udlandet, der ikke tidligere er blevet opgivet til skattevæsenet.

 

Efter denne frist forhøjes bøderne.

 

Nedenfor angives de tillæg og bøder, som idømmes af skattemyndighederne i forskellige situationer:

 

-    ekstra skat på indkomst, hvis bankkontoen i udlandet har affødt indtægter;

-    i givet fald pligt om indsendelse af formueskatselvangivelser for årene 2007 til 2013.

-    morarenter på ekstraskatten og formueskatten beregnet ud fra en sats på 4,80% pr. år.

-    tillæg for overlagt undladen af indlevering af formueskatselvangivelse: 15% eller 30% (i tilfælde af erhvervsaktiv bedrager) i stedet for de normale 40%.

-    bøder i den ikke forældede periode i forhold til fejlretningsfristen, der anvendes på udenlandske bankkonti, der ikke er opgivet til skattevæsenet, nemlig:

 

 • For år 2006 og 2007 : 750 Euros pr. år
 • For år 2008 og 2009 : 10.000 Euros pr. år
 • For år 2010 og 2011 : 1.500 Euros pr. år
 • For år 2012 og 2013: 1.500 Euros pr. år, hvis kontoens kreditsaldo er lavere end 50.000 Euros pr. 31. december i det pågældende år eller 1,5% eller 3% (erhversaktiv bedrager) af kreditsaldoen, hvis den er over eller lig med 50.000 Euros.

 

Regulariseringen af denne konto i udlandet sker på følgende måde:

 

-    rektificerende selvangivelser vedr. indkomst samt konto i udlandet for år 2006 til 2013.

-    formueskatselvangivelser (i påkommende tilfælde)

-    fremsendelse af nævnte selvangivelser ledsaget af det i medfør af formueskatten skyldte beløb til Service de Traitement des Déclarations Rectificatives (Afdeling for rektificerende selvangivelser) i Paris.

 

Ekstra skat på indkomst, tillæg samt bøder beregnes og inddrives herefter af ovennævnte skatteinstans. Det bemærkes, at morarenterne holder op med at løbe i det øjeblik instansen har modtaget al fornødent materiale.

 

For at nyde godt af ovennævnte lavere tillæg og bøder i forbindelse med sen indberetning af din konto i udlandet er det vigtigt at undersøge, om du er underlagt formueskat fra år 2007 af. Det præciseres her, at skattegrænsen fra 2007 til 2011 var på mellem 760.000 og 800.000 Euros.

 

Det, man konkret skal gøre, er, at fremsende en oversigt over ens formue i form af fast ejendom og løsøre pr. 1. januar for år 2007 til 2013. De ønskede oplysninger er følgende:

 

-    Beskrivelse og værdiansættelse af faste ejendomme,

-    Saldi pr. 31.12.2006 til 2012 samt bankkontooplysninger (franske og danske), finansielle investeringsaktiver, livsforsikringsaftaler,

-    Beskrivelse af køretøj(er), købsår og –pris,

-    Ejendomsskatter og boligskatter for år 2006 til 2013,

-    I givet fald regnskaber pr. 31.12.2009 til 2012 for selskaber, du har kapitalandele i, oplysninger om aktiebeholdning, evt. oplysning om stilling/funktion, saldi på kontokuranter,

-    Amortiseringsplaner over banklån,

-    Dokumentation på forfalden, ikke-bestridt, gæld pr. 1. januar 2012 (diverse gældsposter).

 


.


12. februar 2014

NYHEDSBREV FRA BDO...

I netop udsendte nyhedsbrev fra BDO kan man bl.a. læse følgende:

Tilmeld dig nyhedsbrev  

En populær bog om skat og moms(Skat og moms) 
12-02-2014 06:15

Af Joan Brønnum Kvist, jbk@bdo.dk

Vores lille opslagsværk med skattesatser, beløbsgrænser og omtale af de skatte- og momsregler, der gælder for personalegoder, er voldsomt populær. Næsten 20.000 eksemplarer har vi foreløbig sendt af sted.
 
I Depechen 2014, nr. 1, fortalte vi, at vi havde opdateret vores lille håndbog ”Skat og personalegoder 2014”, som er ganske gratis. Siden da har vi modtaget næsten 3.000 bestillinger på bogen via vores hjemmeside.

Her ud over har vi i lighed med tidligere år udsendt bogen til alle vores kunder samt til en lang række samarbejdspartnere. Samlet set har vi derfor foreløbig udsendt næsten 20.000 eksemplarer af bogen.

Men vi har stadig flere på lager. Er du interesseret, kan du bestille den her.


Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her..


10. februar 21014

GULT SYGESIKRINGSKORT...

Der har været skrevet meget om det gule og blå sygesikringskort på det sidste.

Fra Lone Guiran, IHI i Nice, har vi modtaget følgende orientering, som vi siger tak for: 

 

Fra 1/8/2014 ændres det nuværende gule sygesikringskort til ”Sundhedskort”. Sundhedskortet dækker ikke under ferieophold i op til 1 måned som sygesikringskortet. Man skal i stedet bestille et blåt EU-sygesikringskort.

 

Detaljeret information findes på:

 

https://www.borger.dk/Sider/Nyt-sundhedskort.aspx?NavigationTaxonomyId=90224c9f-a4ce-456d-b6ba-bff06135dd19

 
Du kan også gå ind på www.denkorteavis.dk - 6. februar 2014 - og læse artiklen "Er vi for gavmilde i Danmark".


8. februar 2014

FORNYELSE AF KØREKORT I DANMARK...

Flere danskere flytter tilbage til Danmark, når de når "en vis alder".

LES DANOIS har derfor sakset følgende fra www.aeldresagen.dk :
Fra den 19.01.2013 gælder for kørekort til "almindelig bil" reglerne i Justitsministeriets kørekortbekendtgørelse. For andre motorkøretøjer kan gælde andre regler, end de her nævnte.

Førstegangskørekort har en gyldighed på 15 år, dog længst til 70 år. Hvis fornyelsen sker mellem 65 og 70 år er gyldigheden fem år. Er ansøgeren fyldt 70 år, udstedes kørekortet med følgende gyldighedstid:

 • Er ansøgeren fyldt 70 år, men ikke 71 år: Fire år
 • Er ansøgeren fyldt 71 år, men ikke 72 år: Tre år
 • Er ansøgeren fyldt 72 år, men ikke 80 år: To år
 • Er ansøgeren fyldt 80 år: Et år.

Fornyelsen starter med, at man indhenter lægeattest hos egen læge om evnen til at køre bil. Lægen skal også attestere et vellignende foto. Professionel fotograf anbefales på grund af de meget formelle krav. Hvis en anden læge udsteder attesten, skal dette begrundes. Se mere i afsnittet "Hvad siger lægen og familien?".

Oplysninger fra lægeattesten kan medføre krav om oplysninger fra en speciallæge, krav om vejledende helbredsmæssig køretest, at kørekortet gøres tidsbegrænset, krav om særlig indretning af bilen f.eks. særligt tilpassede spejle, krav om brug af briller, eller at kørekortet ikke længere kan fornyes.

Yderligere oplysninger kan hentes inde på Ældresagens hjemmeside, når du søger på "kørekort".
8. februar 2014

COPENHAGEN JAZZ KINGS...

Vi spiller jazz fra Armstrong til Ellington.

Swingende, elegant og sjovt.

¾ af musikerne stammer fra THEIS JAZZBAND.

Vi har turneret i Skandinavien, og spillet koncerter i Beijing og Shanghai (inviteret i forbindelse med verdensudstillingen).

I Frankrig har vi spillet i Cherbourg, Le Touquet, Trouville, Sainte-Adresse, Paris (La Huchette), Megeve, Limoges, Bayonne og Saint-Raphaël.

 

Efter at Theis Jensen har valgt at ophøre med at spille, har vi fundet sammen i kvartet-sammenhæng som COPENHAGEN JAZZ KINGS.

Vores ”home base” er CLUB ROYAL, Tuborg Havn, København.

 

Og nu er vi altså inviteret til at spille d. 3. oktober i Aix en Provence samt d. 4. og 5. Oktober i Le Café de France i Sainte-Maxime.

LES DANOIS vender tilbage senere på året med mere info om spillestederne, tidspunkter osv.
 


7. februar 2014

VALG TIL EU-PARLAMENTET...

Der er valg til EU-parlamentet her i foråret og LES DANOIS spurgte Dansk Folkeparti om danskere bosiddende i Frankrig kunne stemme.

Svaret hertil er JA, - men man skal tilmeldes senest 22. april 2014.

Tilmeldingsblanket kan du rekvirere her:

folkeregistret@okf.kk.dk 

- eller du kan printe blanketten ud her:

 

Københavns Kommune Folkeregistret Nyropsgade 1 DK-1602 København V Danmark

 

Tlf. +45 33 66 33 66

 

e-mail: folkeregistret@okf.kk.dk*)


Udfyldes af Københavns Kommune

Modtaget dato

Journalnummer

 

 

 

Europa-Parlamentsvalg 2014

 

Ansøgning om optagelse på valglisten af en person, der er dansk statsborger med fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i Den

 

Europæiske Union.


 

*) Hvis du gerne vil sende ansøgningsformularen pr. e-mail, skal du sende den via sikker (krypteret) e-mail, da ansøgningen indeholder personfølsomme oplysninger (dit personnummer).

 

Ansøger                                                                             Husk - se vejledningen på bagsiden

 

Fornavn, mellemnavn og efternavn

Personnummer **)

 

 

Adresse i udlandet

Land

 

 

 

 

**) Hvis ansøgeren ikke har dansk personnummer, skal ansøgerens fødselsdato oplyses.

Har du tidligere haft bopæl i Danmark (været bopælsregistret i Det Centrale Personregister

 

(CPR))

Nej

Ja

 

 

 

Hvis ja, oplyses seneste adresse i Danmark

 

 

 

 

 

Ansøgerens erklæring og underskrift

 

Undertegnede erklærer, at jeg er dansk statsborger, har fast bopæl på ovenstående adresse, samt at jeg ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6. Jeg erklærer endvidere, at jeg kun vil stemme til

 

Europa-Parlamentsvalget i Danmark.

 

Telefonnummer i dagtimer/        Dato og underskrift

 

mobiltelefon

 

 

Urigtig skriftlig erklæring kan efter straffelovens § 163 straffes med bøde, hæfte eller med fængsel i indtil 4 måneder.

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet 2013


VEJLEDNING

 

om valgret og optagelse på valglisten ved Europa -Parlamentsvalget søndag den 25. maj 2014 i Danmark af personer med dansk indfødsret, der har fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i EU


 

 

1.  Betingelserne for valgret

 

Personer med dansk indfødsret (statsborgerskab), der har fast bopæl i en af de øvrige nuværende medlemsstater i DenEuropæiske Union (EU) og som på valgdagen er fyldt 18 år, har valgret og kan stemme til Europa-Parlamentet i Danmark. Personer, der er under værgemål med fratagelse af den retli-ge handleevne, jf. værgemålslovens § 6, har dog ikke valgret.

 

Du regnes for at have fast bopæl i en af de øvrige medlems-stater i Den Europæiske Union (EU), hvis du i forbindelse med flytning til udlandet er frameldt Det Centrale Personregi-ster (CPR) i Danmark og har taget ophold i et af de øvrige nuværende EU-lande på en måde, der ikke er rent midlertidig (ferie, gennemrejse og lignende).


29. januar 2014

LIVSTESTAMENTER I FRANKRIG ??

Der har været skrevet meget herom i den danske presse, hvilket fik LES DANOIS til at rette henvendelse til advokat Max Ulrich Klinker i Nice og spørge ind til, hvorledes det forholder sig i Frankrig.

Herunder følger hans svar, som vi siger stor tak for: 

Les Danois rejser spørgsmål om danske livstestamenters udstrækning i Frankrig  

 

Fra Danmark ved vi, at med et livstestamente kan man henstille til, at behandling ikke skal fortsætte for det tilfælde, at man er blevet så slemt skadet, at behandling er udsigtsløs, fx. ved hjernedød. Gælder et dansk livstestamente i Frankrig, spørger Les Danois.

 

Man skal være opmærksom på, at der er en hårfin grænse mellem aktiv og passiv dødshjælp (eutanasi). Det er et af de retsområder, hvor lov og moral er endog meget tæt forbundne kar. På grund af de mange afledte etiske problemstillinger, der knytter sig til overvejelser om dødshjælp, er det svært at lovgive konkret. Herudover er der lægeløftet (Hypokrates 2500-år gamle ed, som alle læger lige siden har sværget), som bestemmer at liv altid skal reddes, hvis man kan.

 

Både Danmark og Frankrig har bestræbt sig på at lovregulere retsområdet. I Frankrig styres regelsættet af Loi Leonetti (dk. Leonitti-loven opkaldt efter det parlamentsmedlem, der stod bag forslaget). Loven indførtes i 2005.
 

Hovedreglen er, at aktiv dødshjælp er forbudt. Til gengæld åbner Leonetti-loven mulighed for, at en læge efter rådslagning med kollegaer og familie kan vurdere, at den syge befinder sig en situation, hvor en medicinsk ”l’obstination déraisonnable » (dk. ufornuftig vedholdenhed) og en ”prolongation artificielle de la vie” (dk. kunstig forlængelse af livet”) er en forudsætning for at bevare den syges liv. I givet fald kan fortsat behandling legalt stoppes. Men der er tale om indskrænkende fortolkninger og som administreres varsomt og stramt.

 

I en frisk dom fra 16. januar i år fra Châlon-en-Champagne, der angik en 38-årige mand Vincent Lambert, som er totalt lammet efter en trafikulykke, men ikke i coma, blev hustruens anmodning om passiv dødshjælp afslået. Palativ behandling (fx. forøgning af morfindose) blev i den 38-åriges tilfælde betragtet som aktiv dødshjælp. Han er fortsat i live.

 

Man skal samtidig være opmærksom på, at Leonetti-loven bestemmer, at en patients ønske i videst mulige omfang skal respekteres. Dette er kernespørgsmålet i Les Danois´ spørgsmål. Hvornår er der udtrykt et ønske med sådan en klarhed, at der ikke kan være tvivl? På samme måde som straffeloven lader ti skyldige gå fri i stedet for at dømme en uskyldig, vil en læge hellere holde ti i live end tage fejl en gang.

 

Juridisk set er der større krav til, at et livstestamente er klart og uden grundlag for tvivl end der vil være til almindelige testamentariske formuedispositioner. Herudover gælder der strengere formkrav (dvs. krav til dokumentsudforming) i Frankrig set med danske øjne.

Derfor kan der ikke svares præcist på spørgsmålet fra Les Danois. For om et danskoprettet livstestamente kan forventes at blive respekteret i Frankrig må bero på en konkret fortolkning i hvert enkelt tilfælde. Med andre ord: om en fransk læge er forvisset om, patientens vilje er klar og utvivlsom. Består der den mindste tvivl, kan lægen afslå.

 

I Europa tillades aktiv dødshjælp (eutanasi) i Schweiz, Holland, Belgien og Luxemborg, hvilket i al væsentlighed må ses som et brud med den vestlige kulturs menneskesyn.

 

 

Max Ulrich Klinker, advokat og avocat

28. januar 2014

 

www.maxus-nice.fr


 

 

 

 


 


27. januar 2014

 

SOMMERHUS I KØBENHAVN...

 

Unikt beliggende med havn ved Vejlesø i Holte. Grund 800 m2.

Hus 42 m2. Opført 2005 - Annex / værksted 40 m2 Opført 2008.
 

 

 

 

Man sejler direkte ud på Furesøen.


 

Inventar, møbler og sejljolle kan medfølge ved nærmere aftale. Panasonic varmepumpe. Årligt el - og varmeudgift ca kr 10.000.-  Ejendomsskat ca kr 7000.- årligt

 

Sælges ubehæftet kr for 5,3 mill kontant  

 

http://www.kmldesign.dk/bonfils

Kontakt: Bo Bonfils

e-mail: bo@bonfils.dk
tlf. +45 2463 0875


26. januar 2014

I advokat Ann-Sofie Kold Christensen netop udsendte nyhedsbrev er også følgende informationer:

Selvangivelse for SCI-selskaber (blanket 2072-S)

Fristen for indsendelse af selvangivelsen for 2013 (blanket 2072-S) for franske SCI-selskaber er den 5. maj 2014. Blanketten kan findes 2-3 uger før fristen på det franske skattevæsens hjemmeside www.impots.gouv.fr Ønsker De hjælp til udfyldelse og indsendelse af blanketten bistår jeg gerne.

 

Fritagelse for fransk 3 % skat (blanket 2746)

Hvis man ejer en ejendom i Frankrig via et ikke-fransk selskab, fx et dansk K/S, ApS eller A/S, så skal man hvert år indsende fritagelsesblanket nr. 2746 til de franske skattemyndigheder – ellers skal man betale en årlig fransk skat på 3 % af ejendommens værdi. På blanketten oplyser man bl.a. ejendommens handelsværdi pr. 1. januar samt navn og adresse på de personer, der er kommanditister/anpartshavere/aktionærer i det danske selskab.

Fristen for indsendelse af blanketten er den 15. maj hvert år. Indsender man ikke blanketten, kan man blive pålagt at betale skatten, selvom man ville have været fritaget, hvis man havde indsendt blanketten. Bemærk, at når man ejer fast ejendom i Frankrig via et fransk SCI-selskab, som udelukkende har fysiske personer som andelshavere, og der hvert år indsendes en SCI-selvangivelse (blanket 2072-S) og man heri oplyser navn og adresse på andelshaverne, behøver man ikke at indsendte blanket 2746 vedr. 3 % skat. Men er en af andelshaverne i SCI’et fx et dansk selskab, så skal blanketten indsendes for dette danske selskab.

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på denne adresse:

akc@akc.dk

18. januar 2014

RENOVERET VINBONDEHUS TIL SALG I PYRÉNÉES-ORIENTALES.

Vi har sat vores vinbondehus beliggende i Passa i det sydlige Roussillon til salg. Huset er et godt 100 år gammelt stenhus med 300m2 have, som var ejet af vinbønder, indtil vi overtog det i år 2000. Vi foretog en total renovering af huset, som varede det meste af 1 år. Det var afgørende for os, at bevare husets oprindelige charme og identitet, alt imens det blev tilført al moderne komfort.

Efter 14 år i huset, i vores landsby og endnu længere i området, har vi nu besluttet at vende tilbage til Danmark.Huset er i 2 etager på næsten 200m2, hvoraf beboelsen udgør 153m2. Det er beliggende i den gamle bymidte af Passa i en stille gade. Fra huset er der kik til Middelhavet i det fjerne og Carnigou bjergmasivet mod vest.
 


Husets 50m2 store terracotta terrasse ud til haven vender mod sydvest og tilsammen udgør de en lille oase på 300m2 med palmer, oliven-, citrus- og figentræer, samt lavendler, kaktus, buske, blomster med mere. Alt ialt en nem have, som også rummer et separat udhus, med mulighed for at indrette et poolhouse, hvis man skulle have lyst til at intablere en pool.

Huset er til salg for 345.000 euro.

Yderligere beskrivelse, fotos, plantegninger, samt kontakt til os findes på:

www.passamaison.com


17. januar 2014

UDLEJNING AF DEJLIG VILLA I VENCE...

 Villaen:

Villaen er beliggende i Sydfrankrig i byen Vence 20 km. nord for Nice og Cote d`Azur.

Grunden er på 1000m2 og beliggende på en sydvendt bjergskråning, hvor man har den mest fantastiske udsigt mod havet, ind over Vence by og med Nice by i horisonten mod øst samt Esterel bjergene i horisonten mod vest. 

 

Villaen på 115 m2 er indrettet som følger:    

c4v_panorama2_200

                               
Du kan kontakte udlejer JENS RYE på tlf. +45 39 15 52 00 eller på e-mail JER@bdo.dk

Du kan også læse meget mere om villaen inde på
www.venceferie-rye.dk     
 

Du kan også gå ind på www.lesdanois.dk - EJD.UDLEJNING-FRANKRIG - pkt. 77 og læse meget mere.

 

 

 


11. januar 2014

Skatteændringer for de franske virksomheder i 2014

Fra advokat Nicolas Brahin i Nice har vi modtaget følgende:  

 

De franske virksomheder kommer til at nyde godt af en skattelettelse på ca. 11 milliarder i 2014 takket være en skattegodtgørelse, der skal være med til at fremme konkurrenceevnen og beskæftigelsen. Til gengæld hæves selskabsskatten kraftigt.

 

Tillægsbidraget på selskabsskatten mere end fordobles

 

Det var et af regeringens største kovendinger. Efter at have annonceret indførelsen af betaling af bidrag på bruttodriftsoverskud valgte regeringen i stedet at lade tillægsbidraget på selskabsskatten stige fra 5% til 10,7%. Denne ekstra skat kommer kun til at vedrøre virksomheder med en omsætning på mere end 250 millioner. Dette tiltag medfører en statsindtægt på nærved 2,5 milliarder euros.  Sideløbende hermed vil de franske virksomheder blive pålagt en lang række ydeligere skatter i det nye år. Den franske selskabsskat, der indtil nu har ligget på 36,1%, hvilket er Europarekord, kommer nu op på 40% for visse virksomheders vedkommende.

 

Skatten på 75% skal betales af virksomhederne

 

Denne skat blev i første ombæring censureret i 2012 af Det Franske Forfatningsråd. Men nu er den blevet indført igen. Den opkræves på indtægter på over 1 million euros. Det er ikke de franske husholdninger, der er i denne situation, der kommer til at betale denne skat, men arbejdsgiverne. Skatten betales over en periode på 2 år (af indtægterne i 2013 og 2014). Det særlige solidaritetsbidrag på høje indkomster på 50%, hvortil skal føjes de eksisterende sociale afgifter på 15,5% for at komme op på de symbolske 75%, bliver pålagt samtlige bruttoindtægter, som lønmodtagere og virksomhedsledere er modtagere af. Loftet bliver sat til 5% af omsætningen. Denne skat kommer til at vedrøre 470 virksomheder og 1.000 virksomhedsledere.

 

Denne skat medfører en statsindtægt på 260 millioner det første år og 160 millioner det andet år.

 

 

 

 

 

 


11. januar 2014

Hvad bringer 2014 for de franske husholdninger på skattefronten?

 
Fra advokat Nicolas Brahin i Nice har vi modtaget denne information:

 

 

For de franske skatteborgere bliver der ingen pause på skatteområdet i det nye år. Nedenfor gennemgåes de vigtigste tiltag, der kommer til at ramme de franske husholdninger i 2014.

 

Momsstigning

 

Momsstigningen, der blev vedtaget i slutningen af 2012, men som blev kraftigt bestridt, træder i kraft 1. januar 2014. Den normale sats på 19,6% stiger til 20%. Mellemsatsen (på restauranter, hoteller og transport) bliver hævet fra 7% til 10%. Den lave sats på 5,5% (på fødevarer) fastholdes og bliver således ikke sænket til 5%. Disse momsstigninger medfører en yderligere indtægt på ca. 6 milliarder til statskassen.

 

Formueskat på nye indtægtskilder

 

Socialisterne har valgt at lade livsforsikringsaftaler (renter, udbytte, merværdi) indgå i formuebeskatningsgrundlaget. Der skal således fra nu også betales formueskat af indtægter fra lisvforsikringsaftaler.

 

Indeksering af indkomstskatten

 

Efter to års fastfrysning af indkomstskatten har den franske regering nu besluttet at valorisere skattenedsættelsen på 5%, hvilket gør, at den stiger fra 480 til 508 Euros. Sideløbende hermed har regeringen besluttet at hæve skattegrænserne i forhold til inflationen i 2013. Disse to foranstaltninger kommer til at koste den franske stat 900 millioner. Tanken bag er at øge husholdningernes købekraft.

 

Loftet for familiekvotienten sænkes

 

I sine bestræbelser på at rette op på den franske sygekasses underskud har regeringen sænket loftet for familiekvotienten for andet år i træk. Loftet sænkes fra 2.000 til 1.500 Euros. Dette tiltag kommer til at røre 13% af de franske familier. Tiltaget medfører yderligere indtægt til statskassen på lidt over en milliard euros.

 

Slut med fritagelse for skat på supplerende sygesikringer

 

Den del af de supplerende sygesikringer, der betales af arbejdsgiverne, har indtil nu været fritaget for skat. Det vil den ikke længere være. Dette tiltag betyder en indtægt på nærved 1 milliard euros.

 

Kapitalgevinst ved salg af værdipapirer

 

Her drejer det sig om at tilskynde langfristede investeringer og risikotagning ved at generalisere den progressive beskatning på privatpersoners kapitalgevinster ved salg af værdipapirer. Der er således blevet indført et skattefradrag på 50% efter 1 års besiddelse af et værdipapir. Dette fradrag kommer op på 65% efter 8 års besiddelse. Hvis man investerer i aktier i nye Små- og Mellemstore Virksomheder, nyder man godt af et skattefradrag på 50% efter blot et års ejerskab. Skattefradraget kommer op på 65% efter 4 år og 85% efter 8 år.

 

 

 

Moms på 5,5% på energiforbedrende arbejder

 

Regeringen har besluttet at pålægge en moms på 5,5%, det vil sige den lave sats, på energiforbedrende arbejder i mere end to år gamle ejendomme. Denne momssats finder også anvendelse på de arbejder, der nødvendigvis må udføres i forbindelse hermed, såsom flytning af radiatorer, fjernelse af gammelt gulv mv. For så vidt angår andre renovationsarbejder, bliver momsen herpå ikke hævet til 10%, såfremt der foreligger et underskrevet tilbud, og såfremt der er betalt forskud på minimum 30% inden 31. december. Sidste betingelse er, at arbejdet skal være færdiggjort senest 1. marts 2014.

 

Skattenedsættelse i forbindelse med skoleudgifter reddet

 

Det er lykkedes socialisterne at bibeholde skattenedsættelsen i forbindelse med visse af de franske familiers skoleudgifter. Franskmændene kan således fortsat trække 61 euros fra i skat pr. barn fra 6. til og med 10. klasse. For en gymnasieelev kan man trække 153 euros fra i skat, og for en studerende lyder skattelettelsen på183 euros. Dette tiltag vil bidrage med 440 millioner til finansieringen af familiereformen.

 

 

 

 

 

 


3. januar 2014

ASSURANCE VIE / LIVSFORSIKRING...

Fra advokat Nicolas Brahin i Nice har vi modtaget følgende orientering om den franske Assurance Vie:

Garanti i tilfælde af konkurs

I tilfælde af at forsikringsselskabet går konkurs dækkes investeringen i livsforsikring af en garantifond med € 70.000 pr. person og pr. forsikringsselskab, uanset aftale. Hvis der for en aftale er flere forsikringstagere, gælder garantien hver enkelt forsikringstager.

Ministerielt svar nr. 33936, JOAN (fransk nationalforsamlings tidende (Journal officiel de l’Assemblée Nationale)) 22. oktober 2013

Et ægtepar, der tegner en fælles livsforsikring, har derfor et garantiloft på det dobbelte, altså € 140.000.

 

Ændring i bestemmelse om begunstigede

En privatperson tegner en livsforsikring, hvori han begunstiger sine tre døtre. Da han dør i 2006 udbetaler forsikringsselskabet, der havde modtaget et brev af 25. marts 2006 med ændring i bestemmelsen om begunstigede, kun kapitalforsikringen til to af de tre døtre.

De to søstre blev pålagt at betale 1/3 af den tegnede kapital til deres søster.

Retten fandt, at ændringen i bestemmelsen om begunstigede ikke var klar og utvetydig.

 

Kassationsretten, 1. civile afdeling, 25. september 2013.

På den ene side var tillægget til aftalen skrevet af en af de to arvinger. På den anden side havde forsikringstager skrevet under på hospice.