Annecy

                          
  
               
VELKOMMEN TIL LES DANOIS

 


Nyhedsbreve udsendes mindst een gang om måneden til mere end  5.500 e-mail-adresser i Frankrig, Spanien, Luxembourg, England,  Italien, Danmark og flere andre steder i Europa. Dette betyder - alt andet lige - at de læses af næsten 11.000  personer.

Hvis du ikke modtager nyhedsbrevet skal du blot sende en mail til Redaktionen - og du bliver sat på mailinglisten. Og det er naturligvis gratis.

Ansvarsfraskrivelse: Se punktet i menu'en

VEJRET:

Frankrig: www.meteofrance.com

Italien: www.meteo.it

Spanien: www.canalmeteo.com

Link til Vide Grenier: http://www.vide-greniers.org/


                           


SIDSTE NYT -

 

fra Redaktionen - peter.fabricius@wanadoo.fr


KOMMENDE ARRANGEMENTER:
 

UDSALG I FRANKRIG
11. januar-14. februar 2016
HUSK: der er 3 nedsættelser efter hinanden
 

            DANES WORLDWIDE
arrangerer seminar om ud-og hjemstationering
26. januar 2017 kl. 09.30-14.00
Sted: DI, H.C. Andersens blvd.18, København
Pris inkl. frokost: kr. 600.-
Tilmelding hos: ibn@di.dk

KARNEVAL I NICE
11.-25. februar 2017


FASTELAVNSFEST OG BØRNEGUDSTJENESTE
Lørdag 4. marts 2017 kl. 14-17
Holy Trinity Church, Rue Branly, Cannes
Pris pr barn/voksen euro10.-
Arrangør: Den Danske Kirke og Club Danois
   

         
EN ROMANTISK AFTEN I KGS. HAVE
KØBENHAVN

Mandag 5. juni 2017 kl. 18-22
Masser af underholdning
www.kongenshave.dk

MUSICAL I MONACO
DIRTY DANCING
Juli 2017
- LÆS MERE NEDENFOR
      


      Links: www.lesdanois.dkwww.eglisedanoise.org -  www.club-danois.com- www.union-danoise.com22. januar 2017

Fra advokat Nicolas Brahin i Nice har vi modtaget følgende:

Lejeværdi: Afvist godkendelse af ulovlig vurdering ved sammenligning med et ødelagt eller omstruktureret lokale

Godkendelse med tilbagevirkende kraft af vurderingen af lejeværdi før den 1. januar 2015 ved sammenligning med et ødelagt eller omstruktureret lokale er forfatningsstridig.

Lejeværdien af lokaler til beboelse eller til erhverv, udover forretning, fastsættes ved at sammenligne med værdien på lignende lokaler, der for hver art og kategori er udvalgt i kommunen (fransk skattelovs (CGI) §1496).

På samme måde bestemmes lejeværdien af forretningsejendomme i hvert tilfælde ved en henvisning til lokalernes husleje ved sammenligning med et typelokale eller, hvis dette ikke er muligt, gennem direkte vurdering ( fransk skattelovs (CGI) §1498 ). I Forvaltningsrådets (CE) afgørelse af 5. februar 2014 vurderedes det, at et typelokale, der efter sin forskriftsmæssige registrering i en kommunes protokol for ejendomsvurdering blev fuldstændig genindrettet, omstruktureret eller ødelagt, ikke efter sin omstrukturering eller forsvinden kan tjene til sammenligning for direkte eller indirekte at fastsætte lejeværdien på et aktiv, der er omfattet af ejendomsskat (Forvaltningsrådet (CE) 5. feb. 2014, nr. 367995).

For at undgå massetvister, der ville kunne skabe uro hos skattemyndighederne og den administrative domstol og medføre en budgetmæssig risiko for staten, begrænsede § 32 i ændringsloven til finansloven for 2014 rækkevidden af denne afgørelse ved med tilbagevirkende kraft og med forbehold for de retsafgørelser, der har fået endelig retskraft, at godkende de ulovlige vurderinger, der er foretaget inden 1. januar 2015 ved sammenligning med et lokale, der er ødelagt, har ændret areal, anvendelse eller fysisk karakter (Skattelovens (CGI) § 1496 og 1498, L. fin. Rect. 2014, nr. 2014-1655, 29. dec. 2014, JO 30. dec. § 32, III).

Forfatningsrådet, der fik indbragt en prioriteret forfatningsmæssig forespørgsel fra Forvaltningsrådet (CE) den 9. december 2015, var forpligtet til at overveje foreneligheden af de bestemmelser, som blev vedtaget i ændringsloven til finansloven for 2014, med de rettigheder og den frihed, som Forfatningen sikrer.

Det anmodende selskab gjorde indsigelse mod loven, der med tilbagevirkende kraft godkendte den vurderingsmetode, der var ulovlig, og som ikke anerkendte princippet om sikring af rettigheder i henhold til § 16 i Menneskerettighedserklæringen af 1789, eftersom den ikke overholdt princippet om ikke at give domme og straffe tilbagevirkende kraft. Loven om godkendelse med tilbagevirkende kraft kan ikke begrundes i tvingende samfundsmæssige hensyn.

Med forbehold for de retsafgørelser, der har endelig retskraft, berøver disse bestemmelser skatteyderne muligheden for at gøre indsigelse mod en vurdering, der er foretaget før 1. januar 2015 og drage tvivl om vurderingen af ejendommes lejeværdi, herunder beskatning efter denne dato.

Forfatningsrådet forkastede i en afgørelse af 4. marts 2016 de omstridte bestemmelser, idet det på den ene side vurderede, at det ikke kan slås fast, at stigningen i antallet af indsigelser mod fastsættelse af lejeværdi som følge af Forvaltningsrådets afgørelse af 5. februar 2014 ville kunne skabe uro hos skattemyndighederne og de administrative domstole.

Dernæst kan det ikke gøres gældende, at usikkerheden om resultatet af en indsigelse om et lokales lejeværdi baseret på irrelevansen af den sammenligning, skattemyndighederne har anvendt vedrørende det endeligt fastsatte beløb på skattebidraget, vil medføre en finansiel risiko for staten og de territoriale myndigheder.

Forfatningsrådet, der anvender domspraksis vedrørende love om godkendelse (Forfatningsrådet, 10. nov. 2010, nr. 210-78, Forfatningsrådet, 24. feb. 2012, nr. 2011-224 QPC, Forfatningsrådet 14. feb 2014, nr. 2013-366 QPC), konkluderede således, at ingen tvingende samfundsmæssige hensyn kan retfærdiggøre den skade, disse omstridte bestemmelser gør på skatteydernes rettigheder. Derfor erklærede den ændringslovens § 32, III for 2014 af 29. december 2014 forfatningsstridig.

Erklæringen om forfatningsstridighed får virkning ved offentliggørelse af Forfatningsrådets afgørelse og kan gøres gældende i alle sager, der anlægges denne dato, og som ikke er endeligt afgjorte.
21. januar 2017

LEJEBOLIG SØGES...

Dansk-fransk pensionist aegtepar soeger mindre hus/lejlighed, minimum 80 m2, helst ved vandet, store sydvendt terrasse med frit udsyn og moebleret til LEJE for flere aar.

Vi bor i Saint-Raphaël og vores telefonnummer er:

(33) 0494532370

Paa forhaand TAK

Eveline Houvet
21. januar 2017

MUSICAL I MONACO...

En af vore læsere har sendt os denne information, som vi takker for:-

Måske sjovt at nævne på din hjemmeside, at der er musical i juli i Monaco (engelsksproget optræden). Det kan være fornuftigt, at bestille i god tid:

http://www.grimaldiforum.com/fr/agenda-manifestations-monaco/dirty-dancing#.WH9vjGfmqUm


 
21. januar 2017

VIDEREFORSENDELSE AF POST FRA DANMARK...

En af vore læsere har sendt os følgende:

Jeg er lige blevet gjort opmærksom på at Postnord, i følge den nye postlov pr. 1/7-2016, ikke er forpligtet til at videreforsende post i Danmark efter 1/1-2017, hvis modtageren ikke er registreret med folkeregister adresse på adressen i Danmark.

Dette må have betydning for alle os der er bosat i udlandet, og har bibeholdt et sommerhus eller har fået tilladelse til at bebo et helårshus uden bopælspligt i Danmark.

Er du vidende om der er nogle der har taget dette problem op med myndighederne i Danmark.

Med venlig hilsen

Tim Nellemann

Kommentarer modtages gerne...
21. januar 2017

Skønt hus i Languedoc, Sydfrankrig.

Salgspris 169.000 euro ( ca. 1.270.000 kr)

Huset ligger i landsbyen Cuxac d´ Aude, 6 km nord for Narbonne med 28 km til Middelhavet og tæt på Canal de Midi.

Huset er i 2 etager. I underetagen garage / værksted og udgang til haven på ca 300m2.

       

          

På 1. sal ( ca. 65m2) er der 2 værelser, badeværelse og stue / køkken, hvorfra der er udgang til en stor ugenert terrasse på 45m2 ( hvoraf 10 m2 er overdækket) med udsigt over haven.

Huset er renoveret i 2007/2009 i en lys nordisk stil iblandet fransk charme.

Der vil være mulighed for at overtage diverse indbo efter aftale.

Se mange billeder og yderligere oplysninger på vores hjemmeside: www.cuxac.dk eller ring på 30267535 eller 20843848, mail: coolrasmussen@gmail.com

med venlig hilsen
Jan og Hanne Cool, Nyborg
30. december 2016

En af vore læsere - Poul Balsborg - har sendt os denne information, som hermed gives videre:

2016 has seen the French government make decisions about Plastic bags, cotton swabs, disposable tableware, night trains and the 500 euro note.

Plastic bags will no longer be allowed as of January 1st 2017 with the ban being extended to all points of sale. On the 20th July 2016 the Parliament voted to ban q tips and disposable tableware from 2020 onwards.  The Secretary of State for Transport announced in February the end of night trains. These trains have been stopped gradually since October. Six lines out of eight should be closed by mid 2017. Finally in May the European Central Bank took the decision not to issue new 500 euro notes. Despite the decision, the notes already in circulation  will not lose their value
27. december 2016

Fra advokat Nicolas Brahin i Nice har vi modtaget følgende orientering:

Ejendommens værdi – fordeling mellem grund og bygning...

For at adskille grundens værdi fra ejendommens skal myndighederne foretage en sammenligning med andre gennemførte handler med ubebyggede grunde og forholde sig til prisen på bygningens genopførsel eller endelig anvende den gennemsnitlige fordeling mellem grund og bygning, der fremgår af et passende udsnit af andre skatteyderes opgørelser. Skatteyderen kan altid gøre indsigelse mod valget eller gennemførelse af den administrative metode og gennem andre data bevise den værdi, han har lagt til grund. Forvaltningsrådet (CE) 15. feb. 2016 nr. 380400, Société LG Services.

Nettofortjenesten er fastsat med fradrag af alle udgifter, der bl.a. inkluderer de afskrivninger, som virksomheden reelt har foretaget inden for den grænse, der er kutyme i branchen. (Fransk skattelovs (CGI), § 39. 1-2). Anlægsaktiverne opføres i regnskaberne med deres oprindelige værdi, hvilket gælder for de anlægsaktiver, der er anskaffet mod vederlag, dvs. købspris fratrukket opnåede handelsrabatter og kontantrabat og forhøjet med direkte omkostninger for forberedelse af aktivet samt låneomkostninger. Nedskrivning af anlægsaktiver, hvis værdi ikke forringes irreversibelt, herunder grunde, giver anledning til hensættelse . (Fransk skattelovs (CGI), tillæg III, § 38 ”sexies”).

Efter revisorpåtegning af selskabets regnskaber stillede skattemyndighederne spørgsmålstegn ved fordeling af grunden, der ikke er afskrivningsberettiget, og bygningen, der er en lejlighed på 178 m2, beliggende avenue de l'Opéra i Paris, og som blev købt af pågældende selskab i 1994, idet de vurderede, at aktivets andel af købsprisen, der svarede til grunden, ikke burde have været 10%, som selskabet havde fastsat, men 40%. Derfor nedsatte myndighederne hensættelse til afskrivninger forholdsmæssigt, svarende til bygningens værdi. Den administrative domstol (TA) i Paris afviste selskabets krav, der på den ene side bestod i fritagelse for yderligere skattebidrag, som selskabet var pålagt for regnskabsårene 2004 og 2005, og på den anden side i bortfald af nedsættelse af det overførte underskud for regnskabsåret 2006. Den administrative klageret (Cour administrative d’appel (CAA)) i Paris stadfæstede afgørelsen, og skatteyderen klagede til Kassationsretten.

Forvaltningsrådet (CE) fastsætter først gældende regler. Rådet påpeger i første omgang, at det fremgår af ovennævnte bestemmelser, at den oprindelige værdi, der tjener til reference ved bogføring som anlægningsaktiv af et aktiv, der er købt mod vederlag, består af anskaffelsespris, eventuelt forhøjet med de direkte omkostninger, der er anvendt til forberedelse af aktivet og på den anden side, at anlægsaktiver, hvis værdi ikke forringes med tiden, som grunde, ikke giver anledning til afskrivning, idet det præciseres, at det forholder sig således med opførte ejendommes bygningskompleks, selvom bygningen optager hele grundens areal. Forvaltningsrådet vurderer dernæst, at når myndighederne i en skatteyders regnskaber drager tvivl om fordelingen af de værdier, der forholdsvis er sat for en grund og en opført bygning, ved at påberåbe sig, at beløbet for grunden er for lavt, har Forvaltningsrådet grund til at notere denne utilstrækkelige værdi. Myndighederne skal for at bestemme værdien af grunden først og fremmest basere sig på gennemførte handler med ubebyggede grunde på datoer, der ligger tæt på den dato, hvor skatteyderens aktiv er bogført i hans regnskaber. Disse grunde skal være beliggende i samme geografiske område som pågældende aktiv og have lignende byggerettigheder.   Hvis dette ikke er muligt, kan myndighederne vurdere bygningens værdi baseret på genopførelsesomkostningerne på den dag, hvor den blev bogført i regnskaberne, og eventuelt anvende nødvendige fradrag som følge af alder og vedligeholdelse. Når ingen af disse metoder kan anvendes især for ældre ejendomme, kan myndighederne støtte sig til regnskabsmæssige data fra andre skatteyderes regnskaber for at bestemme gennemsnitlige procenter på de respektive andele for grunden og bygningen og derefter anvende disse data til at vurdere den omtvistede ejendoms samlede værdi, da den blev bogført i selskabets regnskaber. I dette sidste tilfælde skal myndigheder baserer værdien på et relevant udsnit, der beror på et antal signifikante data, der vedrører ejendomme med samme karakteristika, både med hensyn til beliggenhed, byggeritype, vedligeholdelsesstand og eventuelle udbygningsmuligheder. Der kan kun anvendes ejendomme, der er bogført i de sammenlignelige virksomheders regnskaber på samme tidspunkt, som den omtvistede ejendom.

For det tredje præciserer Forvaltningsrådet, at det står skatteyderen frit for at påvise, at der er fejl i den metode, myndighederne bruger, i forhold til de definerede principper, eller at dokumentere den vurdering, selskabet har lagt til grund, ved at henvise til andre data, end dem myndighederne har gjort gældende over for selskabet. Kassationsretten påpeger, at den administrative klageret (CAA) i Paris i den indklagede afgørelse for at godkende den vurdering, som myndighederne har anvendt for den del, der svarer til grundens værdi i den omstridte ejendoms regnskaber, uden at undersøge, om de to først beskrevne metoder kunne bruges, var begrænset til at angive, om skattemyndighederne med hensyn til den subsidiære metode havde henvist til vurdering af nitten andre ejendomme, der var beliggende i forskellige kvarterer i Paris, der kunne sammenlignes med ejendommen Avenue de l’Opera. Og dette uden at stille spørgsmålstegn ved, om disse aktiver var bogført i virksomhedernes regnskaber, der tjente til sammenligning af datoer, der ligger tæt på købstidspunktet for ejendommen i sagen. De havde heller ikke undersøgt, om de var sammenlignelige med ovennævnte ejendom med hensyn til byggeri, vedligeholdelse og udbygningsmuligheder, eller vedrørende anvendt passende udsnit. Da afgørelsen var behæftet med retlige fejl, og begrundelsen var utilstrækkelig, blev den ophævet, og sagen henvist til den administrative klageret (CAA).
22. december 2016

UDLEJNING - FRANKRIG...

Vi søger velbeliggende møblerede lejligheder i Nice og Cannes til udlejning i kortere og længere perioder.

ApartmentinX Aps
Århusgade 21
2100 København, Danmark

E-mail: info@apartmentinX.com
Telefon
: +45 77345645

Kontakt: Karina Voldborg Voigt - +33(0)661714090

www.lejlighedercannes.dk

www.lejlighedernice.dk
21. december 2016  


NYHEDSBREV NR 157 ER SENDT UD...   


15. december 2016 

Seminar om ud- og hjemstationering

Torsdag den 26. januar kl. 9:30 – 14:00 inviterer Danes Worldwide og Dansk Industri igen til seminar med fokus på de forhold, der har indflydelse på, om en ud- og hjemstationering bliver succesfuld for både virksomhed og medarbejder.

Blandt oplægsholderne er Roald Steen Jakobsen, Group Senior Vice President, Vestas A/S, som kommer og fortæller om Vestas ud- og hjemstationeringspolitik med særligt fokus på deres familiepolitik, medarbejderudvikling og synliggørelse af karrieremulighederne i Vestas.

Danes Worldwides generalsekretær, Anne Marie Dalgaard, vil med udgangspunkt i ud- og hjemstationering tale om de politiske udfordringer, der aktuelt er i Danmark. Det har konsekvenser for såvel medarbejderen som virksomheden, når fx en medarbejder ved hjemstationering til Danmark ikke kan få sin kinesiske kone med hjem!
 
Seminaret finder sted hos DI, H. C. Andersens Boulevard 18, 1787 København V.
Prisen – inkl. frokost – er 600 kr. Tilmelding sker til Cathrine Juhl Bang, DI: ibn@di.dk 

Det fulde program kan ses her 

 

 

 

 

DANES 6 på vej

Årets sidste nummer bringer en reportage fra dagen, hvor den verdenskendte – og underfundige – forfatter Haruki Murakami vandt Hans Christian Andersen Litteraturpris. Inde på siderne venter også et langt interview med manden bag Danmarkskanonen, Bertel Haarder. Derudover tager Jarl Cordua bestik af regeringsmagten, Jørn Lund går på sprogligt eventyr i bogsamlingen derhjemme og DANES udfolder, hvilke juletraditioner der helt og holdent er danske.

Og derude? Vi interviewer bl.a. et dansk par om livet set fra Kuala Lumpur og bringer beretningen om en dansk kaptajn, der kæmpede SÅ standhaftigt mod forlis, at hele verden fulgte hans kamp.

 

 

Ekstra rabat på hotel og restaurant

Fra januar til april 2017 får du, som medlem af Danes Worldwide, et helt særligt tilbud, hvis du booker et hotelværelse hos Arp-Hansen Hotel Group. Når du tjekker ind, får du en såkaldt Restaurant Voucher til en værdi af 200 kr. pr. værelse pr. nat.

Beløbet kan fx bruges som rabat på hotelværelset, i baren eller restaurant - eller på andre restauranter og barer i Arp-Hansen Hotel Group.

Du kan læse mere om, hvor og hvordan du kan anvende din Restaurant Voucher her

 

 

Dyrt at overføre penge

At overføre penge fra en udenlandsk bank til en dansk ditto er dyrt - meget dyrt endda. Vi har været ude for, at det kan dreje sig om helt op til ca. 10% af det beløb, der skal overføres, og som lægges oven i.

Derfor opfordrer vi alle, der har mulighed for det, til at få en dansk bankkonto. Så koster det dig ikke noget i gebyrer, når du fx fornyer dit medlemskab af Danes Worldwide eller køber vores undervisningsprodukter.

Og så minder vi igen om, at det pr. 1. januar 2017 ikke længere er muligt at betale med checks i Danmark. Har du problemer med betalingen, er du naturligvis velkommen til at kontakte os på +45 3332 0913.

 

 

Deltag i undersøgelse

Fra Agnieszka Weimar, som forsker ved European University Institute i Firenze, og er medlem af Europeans Throughout The World (ETTW), har vi modtaget en opfordring til Danes Worldwides medlemmer om at deltage i en spørgeskemaundersøgelse.

Undersøgelsen henvender sig til EU-borgere, der bor uden for EU, og drejer sig om deres relation til både EU og det land, de kommer fra – med henblik på at finde midler til at igangsætte programmer, der støtter forskellige diaspora-organisationer.

Blandt deltagerne i undersøgelsen trækkes der lod om gavekort à 50 EUR til Amazon.

Du kan læse mere om undersøgelsen og deltage her

 

 

Fredensborghusenes venteliste

Det årlige nyhedsbrev til de medlemmer, der står på ventelisten til en bolig i Fredensborghusene, som normalt udsendes her i december måned, udkommer i stedet i januar 2017.

Nyhedsbrevet er den årlige opdatering om placering på ventelisten, samt en beretning fra administrator Anton Frank om, hvad der er sket i og omkring Fredensborghusene i året, der er gået.

Du kan læse mere om Fredensborghusene og evt. skrive dig på ventelisten her

 

 

 

Glædelig jul - og godt nytår!

Igen i år holder sekretariatet lukket mellem jul og nytår. Det betyder, at vi går på juleferie fredag den 23. december kl. 16.00.

Mandag den 2. januar er vi optaget af en intern flytning i bygningen Købmagergade 67, men tirsdag den 3. januar kl. 9.00 er vi igen klar til at besvare henvendelser.

Her fra Kultorvet sender vi de bedste ønsker om en rigtig glædelig jul samt et godt nytår til alle.

 

 

Copyright © 2016 Danes Worldwide, All rights reserved.


Vores e-mail er:
danes@danes.dk

Ønsker du at ændre hvordan du modtager dette nyhedsbrev?
Du kan opdatere dine præferencer eller afmelde dig
 

11. december 2016

Fra Jyllands-Posten/Finans har vi hentet denne artikel:

Nyt nederlag stækker Jyske Bank i retsopgør med rige, udenlandske boligejere

En appeldomstol i Frankrig har afgjort, at Jyske Bank ikke var berettiget til at tvangskonvertere et tysk-fransk pars boliglån. Dommen kan få betydning for bankens sagskompleks i Frankrig.

Jyske Bank har tabt den første appelsag i et sagskompleks om tvangskonvertering af velhavende boligkunders lån ved de franske domstole. Det kan ende som et økonomisk mareridt for banken.

Et tysk-fransk ægtepars boliggæld blev forøget med 15,2 mio. kr., da den danske bank i 2011 i en periode med stor uro på valutamarkederne tvangskonverterede deres lån fra schweizerfranc til euro.

Jyske Bank tabte sagen ved byretten i Grasse i 2014 og ankede til appeldomstolen, som nu også har givet parret ret i, at banken ikke havde ret til at foretage tvangskonverteringen. Derfor skal banken stille parret, som om konverteringen ikke har fundet sted.

Jyske Banks sager:

De seneste år har Jyske Bank været involveret i flere højtprofilerede sager:
 • Mest kendt er hedgesagen, hvor 10.000 kunder under finanskrisen mistede mere end 800 mio. kr. på en hedgeforening, som blev solgt med løftet om en begrænset risiko. Trods klare nederlag i Pengeinstitutankenævnet og kritik fra Finanstilsynet gik der flere år, før banken indgik forlig med kunderne, der nåede at rejse to grupesøgsmål.
 • I 2016 er banken blevet beskyldt for at snyde kunder med obligationsinvesteringer i et nødlidende spansk selskab, Abengoa. Sagen blev indbragt for Finanstilsynet, som afviste sagen.
 • I 2016 blev Jyske Bank nævnt i forbindelse med de såkaldte Panama Papers, hvor et læk afslørede, at et advokatfirma havde hjulpet bankkunder med at bringe formuer i skattely. Banken afviste dog at have spillet en rolle i sagen.
 • I 2013 blev banken i flere konkurssager dømt for at skrabe værdier til sig, som skulle hav være delt med de øvrige kreditorer.
 • I 2013 bragte DR en dokumenterudsendelse om skattely med en række alvorlige beskyldninger mod Jyske Bank bl.a om medvirken til ulovligheder. Jyske Bank har afvist beskyldningerne.
 • I 2010 fik Jyske Banks afdeling i Gibraltar en bøde på ca. 12,5 mio. kr. for ikke at udlevere oplysninger til de spanske myndigheder om kontohaveres indeståender. De spanske myndigheder mente ifølge dagbladet Information, at der var tale om hvidvaskning af penge, og en »meget grov« sag. Ifølge TV2 Finans har den spanske højesteret i 2014 stadfæstet afgørelsen.

Det tyske-franske pars sag er den første af en række sager mod Jyske Bank, som er på vej igennem det franske retssystem, og afgørelsen kan derfor få betydning for de øvrige sager. Jyske Bank understreger, at banken gerne vil forsøge at indgå forlig med kunderne.

»Vi vil meget gerne tale med de pågældende mennesker og se, hvilke muligheder der er i de konkrete sager. Men de er ikke så ens, at man kan sige, at de alle skal afgøres på samme måde,« siger Peter Stig Hansen, juridisk direktør i Jyske Bank.

Det tysk-franske pars advokat, Nikita Sichov, har tidligere overfor Jyllands-Posten fastslået, at de mange sager er identiske, og der er ifølge ham anlagt 30 retssager mod Jyske Bank alene ved byretten i Grasse. Derudover er der ifølge ham retssager ved retten i Nice, ligesom mange kunder allerede har indgået forlig.

Juridisk direktør Peter Stig Hansen oplyser, at Jyske Bank gerne vil i dialog med de franske kunder for at indgå forlig i et sagskompleks om lånekonverteringer.

Jyske Bank vil ikke oplyse, hvor stort det samlede sagskompleks er, men påpeger, at dommene fra byretterne ikke er afgørende.

»Det afgørende er, hvad appeldomstolene når frem til i de endelige afgørelser,« siger Peter Stig Hansen.

Det tysk-franske par havde flere andre krav end en tilbagerulning af tvangskonverteringen bl.a. om en kompensation, og om at lånet skulle annulleres. Ifølge Jyske Bank har parret ikke fået medhold i noget af det, hvorfor hver part skal betale egne sagsomkostninger.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra parrets advokat om den nye dom.

»Jeg skal først diskutere afgørelsen med mine klienter,« skriver advokat Nikita Sichov i en e-mail til Finans.

Kommentar fra LES DANOIS:

LES DANOIS har kendskab til ca. 20-30 sager alene i Sydfrankrig. 

11. december 2016

Artikel fra advokat Nicolas Brahin i Nice:

Skattegodtgørelse og fradrag: Ændring i indberetning

I forbindelse med en forenkling afskaffes visse særlige erklæringer for skattegodtgørelse og fradrag vedrørende de udgifter, der er afholdt i kalenderåret 2015. Der indsendes i stedet én enkelt samlet erklæring nr. 2069-RCI-SD for skattegodtgørelse og fradrag.

For at integrere disse bestemmelser er skattereglerne ændret i et dekret af 31. marts 2016.

De særlige erklæringer for følgende skattegodtgørelser og fradrag afskaffes:

 • Skattegodtgørelse for læretid

 • Skattegodtgørelse for lederes uddannelse

 • Skattegodtgørelse restaurationschef

 • Skattegodtgørelse udbyttedeling

 • Skattegodtgørelse for konkurrenceevne og beskæftigelse

 • Skattefradrag mæcenat

 • Skattegodtgørelse film og TV

 • Skattegodtgørelse international film og TV

 • Skattegodtgørelse for medarbejdernes opkøb af deres virksomhed

Desuden skal erklæring nr. 2069-RCI-SC fremover udfyldes inden for samme frist som den årlige erklæring om resultat (dvs. 3. maj 2016). For selskaber, der er pålagt selskabsskat, skal erklæringen altså ikke længere indsendes sammen med saldoopgørelse.

Disse bestemmelser er registreret i finanstidende BOFiP-Impôts i en nyhed den 6. april 2016. Ved denne lejlighed oplyser myndighederne, at de øvrige erhvervsskattegodtgørelser ligeledes skal overføres til formular 2069-RCI-SD. Dog skal der stadig indgives en specifik erklæring om skattegodtgørelse, der skal vedlægges:

Erklæring om resultat fra virksomheder, der er pålagt indkomstskat

 • Saldoopgørelse fra virksomheder, der er pålagt selskabsskat

24. november 2016

Fra DK-France har vi modtaget følgende orientering:

Ejerforeninger i Frankrig:

Skal ejerlejlighedsejere betale for alle forbedringer?

Generelt bliver beslutninger om forbedringer i ejerlejlighedsejendomme i Frankrig truffet ved flertalsafstemning, og forbedringerne betales i givet fald af alle ejere. I særlige tilfælde kan visse ejere dog fritages for at betale, hvilke?

Marseillan – ejerlejlighedsejendomme i havnekvarteret

I ejerlejlighedsbebyggelser og etageejendomme besluttes udførelsen af større arbejder i forbin delse med fællesområder (facaderenovering, opførelse af garager, …) på ejerforeningens general-forsamling. Med få undtagelser fra denne bestemmelse afgøres gennemførelsen af større arbejder eller ej ved afstemning. Afhængigt af arbejdets art kræves simpel eller, i sjældnere tilfælde, absolut flertalsafstemning. Såfremt resultatet af afstemningen er positivt, igangsætter administratoren arbejdet gennem den virksomhed, der er valgt efter indhentning af tilbud, og alle ejere betaler ud fra bestemmelsen om ”nyttekriteriet for den enkelte ejerlejlighed” (critère d’utilité pour le lot).

Alle vedligeholdelsesudgifter i forbindelse med en etageejendom betales som udgangspunkt af alle ejerlejlighedsejere pro rata i forhold til deres andel. Der er såvel alternative bestemmelser som undtagelser fra denne bestemmelse! Ved facaderenovering kan vedtægterne (règlement) for en ejerforening med flere bygninger fastsætte, at ejerne i hver bygning træffer beslutning om egen renovering.

Det valg, der træffes af ejerne i én boligblok, forpligter ikke ejerne i en anden blok! Et andet skoleesempel er montering af elevator i en etageejendom uden elevator. Ud fra ”nyttekriteriet for den enkelte lejlighed” er ejerne i stueetagen fritaget for betaling af udgifterne til elevator, idet elevatoren ikke (direkte) giver fordele til deres lejlighed.

I fransk lovgivning er der ligeledes taget højde for at beskytte ressourcesvage ejerlejlighedsejere i forhold til større arbejder af luksuriøs karakter. Sådanne arbejder skal afgøres ved dobbelt flertalsafstemning og i tilfælde af afvisning, kan en ejerlejlighedsejer bringe sagen for en domstol (Tribunal de Grande Instance). Såfremt dommeren anerkender arbejdets luksuriøse karakter, er klageren ikke forpligtet til at betale.

Mulighed for afdragsordning

Ejerlejlighedsejere, der ikke har stemt for gennemførelsen af fælles arbejder på generalforsam-lingen, kan afdrage betalingen af deres andel af arbejdet over en periode på 10 år. Det giver en paragraf i en fransk lov fra 1965 mulighed for. Ansøgningen om en afdragsordning skal fremsættes på generalforsamlingen eller fremsendes pr. rekommanderet brev efter generalforsamlingen.

Mulighed for økonomisk støtte

Ejerlejlighedsejere har i særlige tilfælde mulighed for økonomisk støtte. Når en etageejendom anvendes til minimum 50% beboelse, er momsen (TVA) på visse større arbejder på blot 5,5%. Som et andet eksempel kan nævnes, at den franske finanslov i 2009 gav mulighed for at optage lån (éco-prêt) til 0% i rente til finansiering af energiforbedrende foranstaltninger.

24. november 016

MARKEDSPLADSEN...

Antikt metal havebord og parasolfod, velholdt, malet Provence grønt, til salg samlet for 100€

Diameter ca. 1 meter

Kan hentes i Nice hos Jørgen og Hanne Friis
Tlf. 067575704817. oktober 2016

JYSKE BANKS RETSSAGER I FRANKRIG FORTSÆTTER…LES DANOIS har tidligere skrevet meget om de retssager, der igennem 3-4 år har kørt i Frankrig imod Jyske Bank i forbindelse med tvangskonverteringer af lån.

Der er igen faldet dom i en række sager ved retten i Grasse, og flertallet har Jyske Bank tabt.

Som sædvanlig har Jyske Bank anket disse sager og de skal nu fortsætte ved retten i Aix-en-Provence.

LES DANOIS er bekendt med flere af de advokater, der kører sagerne mod Jyske Bank, og såfremt du har brug for en advokat til at køre din sag mod Jyske Bank er du velkommen til at kontakte Redaktionen og vi sender dig navn og adresse på advokaterne.