Den amerikanske kirkegård i Draguignan

                          
  
               
VELKOMMEN TIL LES DANOIS

 


Nyhedsbreve udsendes mindst een gang om måneden til mere end  5.500 e-mail-adresser i Frankrig, Spanien, Luxembourg, England,  Italien, Danmark og flere andre steder i Europa. Dette betyder - alt andet lige - at de læses af næsten 11.000  personer.

Hvis du ikke modtager nyhedsbrevet skal du blot sende en mail til Redaktionen - og du bliver sat på mailinglisten. Og det er naturligvis gratis.

Ansvarsfraskrivelse: Se punktet i menu'en

VEJRET:

Frankrig: www.meteofrance.com

Italien: www.meteo.it

Spanien: www.canalmeteo.com

Link til Vide Grenier: http://www.vide-greniers.org/

Petanque-Danmark: www.petanque.dk -kalender og klub-oversigt

Loppemarkeder-Danmark: www.markedskalenderen.dk 
viser loppemarkeder over hele Danmark

     

 

 


SIDSTE NYT -

 

fra Redaktionen - peter.fabricius@wanadoo.fr


KOMMENDE ARRANGEMENTER:


GENERALFORSAMLING I
DEN DANSKE KIRKE
Søndag 22. april 2018 efter
gudstjenesten, som begynder kl. 11
St. Georges, Av. du Roi Albert, Cannes 


ORGELKONCERT I ST. MICHAELS CHURCH I BEAULIEU SUR MER
6. maj 2018 ca. kl.13.15
-
efter gudstjenesten som begynder 11.45
Arrangør: Den Danske Kirke
- læs mere nedenforCANNES FILM FESTIVAL
9. - 20. maj 2018     

        

  Links: www.lesdanois.dkwww.eglisedanoise.org -  www.club-danois.com- www.union-danoise.com21. april 2018

Fra advokat Nicolas Brahin i Nice har vi modtaget følgende:

ikke-residenters indkomst af fast ejendom: diskriminerende behandling over for nogle!

Fra 1. januar 2016 forbliver socialsikringsbidrag på kapitalindkomst skyldige for udlændinge, der er etableret i EU eller i et tredjeland. Ikke desto mindre kan personer, der er hjemmehørende i Frankrig eller ej, og som er tilknyttet en social sikringsordning i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union, Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller Schweiz, søge om refusion af disse afgifter på indtægter fra tidligere år. Skatteydere, der er bosat uden for Unionen, er udelukket.

Diskrimination i henhold til europæisk lov

Ifølge fast retspraksis er det sådan, at selv om direkte beskatning henhører under medlemsstaternes kompetence, skal den opkræves i overensstemmelse med EU-lovgivningen.  Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og traktaten om Den Europæiske Union (TEUF) har forbudt begrænsninger af kapitalens frie bevægelighed, men forbeholdt legitimiteten af ​​eksisterende begrænsninger.

 

 

Diskrimination af skatteaftaler

Frankrig er bundet af over 120 skatteaftaler pr. 1. januar 2012. Skatteaftaler indgås for at undgå  dobbeltbeskatning og for at løse problemerne vedrørende definitionen af ​​skattemæssigt hjemsted for den skattepligtige person samt reglerne for indførelse eller eliminering af dobbeltbeskatning. Dette er undergivet den dobbelte betingelse om, at aftalen udtrykkeligt dækker den pågældende skat og indeholder tilstrækkelige bestemmelser til at fastlægge skattebetingelserne.

Skatteydere bosiddende i et tredjeland skal sikre, at de sociale sikringsbidrag, der betales på fast ejendom, er "berørte" og omfattet af den aftale, de er omfattet af. En generel definition af skatter er normalt ledsaget af en liste over skatter, der er gældende på tidspunktet for underskrivelsen af ​​aftalen.

De retsmidler, der skal udnyttes

Beboere i tredjelande til Den Europæiske Union, der har betalt sociale bidrag fra 2014 til 2015, og som ikke har ret til refusion, kan gøre regres i deres egenskab af skatteydere og i overensstemmelse med skatteaftalerne.

Der er to retsmidler til rådighed for de pågældende skattepligtige. De kan indsende en klage til skattekontoret i deres egenskab af skatteydere, der har betalt deres skat i Frankrig eller de kan indlede udenretslig proces med henvisning til skatteaftalerne.

Skatteyderne skal indsende en klage til det skattekontor, de hører ind under (skattecenter for ikke-residenter) med henblik på at opnå, med forbehold for forældelsesfristen, refusion af betalt skat og anmode om morarenter indtil fuldstændig betaling. I mangel af svar fra skatteadministrationen skal der indgives klage til forvaltningsdomstolen.

Skatteaftaler fastsætter, at uanset hvilke retsmidler, som den nationale lovgivning giver, har enhver fysisk person med bopæl i en stat, der deltager i konventionen, og som estimerer at være uberettiget beskattet, mulighed for at anmode om åbning af en mindelig løsning af tvisten mellem de to staters kompetente myndigheder. De forsøger at løse dobbeltbeskatningssagen.

Skatteaftaler underskrevet af Frankrig indeholder alle disse mindelige procedurer.

Den gensidige aftaleprocedure, der er oprettet ved en skatteaftale, er i princippet kun åben for indbyggere i en eller anden stat, der er part i konventionen, uanset deres nationalitet (selv om visse aftaler fastsætter det med henblik på bestemmelser om ikke-forskelsbehandling, er proceduren for gensidig aftale åben for statsborgere i begge medlemsstater uanset deres bopæl).

Gensidig aftaleprocedure kan kun indledes, hvis der er beskatning eller risiko for manglende overholdelse af aftalen og kan kun vedrøre afgifter omfattet af aftalen: indkomstskat, selskabsskat, bidrag på selskabsskat, generaliserede sociale bidrag (CSG), bidrag til tilbagebetaling af social gæld (CRDS). I nærværelse af en klausul om ikke-forskelsbehandling i skatteaftalen kan den gensidige aftaleprocedure dog udvides til enhver form for afgifter.

 

 


19. april 2018

TVANGSAUKTION

Autentisk stenhus med panoramaudsigt i Seillans - Canton de Fayence

Ejendommen: 160 m2 bolig, autentisk stenhus fra 1815, 9025 m2 grund med ca. 80 gamle oliventræer, cypresser mv., petanquebane, beliggende på sydvendt grund med panoramaudsigt til Estérelbjergene i gåafstand til landsbyen Seillans. 4 soveværelser, 2 stuer med pejs, køkken, bibliotek, 2 badeværelser, 3 toiletter, separat gæsteafdeling. Huset er gennemgribende renoveret med bedste materialer, mulighed for at tilbygge til i alt ca. 800 m2 bolig, mulighed for pool.


 

Besigtigelse: Mandag den 23. april kl. 14.00 til 16.00 på adressen: 588 Ancien chemin de Mons, 83440 Seillans

Tvangsauktion: Fredag den 11. maj, klokken 9.30 i Fogedretten i Draguignan på adressen: Juge de l'Exécution Immobilier du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN (Var), au Palais de Justice, Rue Pierre-Clément.

For mere information om tvangsauktionen og for at få yderligere materiale om ejendommen ring eller skriv til:

Philip Blixen-Finecke

Mail: philipblixen@hotmail.com

Telefon: +45 28 77 33 3316. april 2018

FESTIVAL ALTA VAL NERVIA 2018

Welcome to the VII festival Alta Val Nervia 2018.
The concert program is almost ready and will run from July 21st til August 6th. 

This years festival presents highlights from Operas, The Clarinettrio Opera Viva,  The Duo Rusalka, The Danish viola player Claus Myrup, the Danish soprano Elsebeth Dreisig with the pianist Charles Kilpatrick, Quartetto Novecento with   Massimo Dal Prà (Piano) and many more.
As always the concerts have free entrance. Hope to see you. Reserve the dates:-)

Learn More →
FAN - Festival Alta Val Nervia
Castelvittorio, Im., Italy
contact: piascharling@gmail.com

16. april 2018

DANSK KIRKE I SYDFRANKRIG...

Generalforsamling 2018

Indkaldelse til Generalforsamling for foreningen  Dansk Kirke i Sydfrankrig

Søndag den 22. april 2018 i forlængelse af gudstjenesten i Eglise St. Georges, 

29, Avenue du Roi Albert 1er, 06400 Cannes

Gudstjenesten holdes kl. 11.00 - 


13. april 2018

MARKEDSPLADSEN...

To ubrugte hvide IKEA PAX skabe i original emballage sælges. Hvert skab er 50x229 cm med lågen  Tyssedal, som skabene på billedet.Hvert skab indeholder 3 skuffer og 3 hylder.

Samlet nypris er 450€ kan afhentes for 225€

Anne Holten

1057 Chemin des Cambreniers

06140 Vence

Mobil 0789659852

 

 


10. april 2018

Orgelkoncert i St. Michaels Church i Beaulieu sur Mer med den danske kirkes organist: Luc Ragomaharisoa

Søndag den 6. maj 2018 i forlængelse af den danske gudstjeneste kl. 11.45

Orgelkoncerten begynder ca. kl. 13.15. 

Mellem gudstjeneste og koncert serveres der kirkesnack. 

Pris for koncert og snack: 20 EUR 

Koncerter er baseret på gudstjenestens liturgi som: Gloria, Pater noster og Credo udfra forskellige komponister. 

Med venlig hilsen 


Carl Bjarkam, pasteur
Eglise Danoise de la Côte d’Azur
154, avenue de la Colle
06800 Cagnes sur Mer
Tél. +33493290844
Tlf. +33 6 60 81 64 48
pasteur@eglisedanoise.org

Rejsepræst for Dubai (DSUK - Dubai)
Præst ved Dansk Kirke i Sydfrankrig (DSUK – Nice)

Følg Dansk Kultur- og Sømandscenter i Dubai på Facebook: 

www.facebook.com/dsukdubai

6. april 2018

Fra advokat Nicolas Brahin i Nice har vi modtaget følgende:

Ejendomsselskaber, der ikke er underlagt selskabsskat...

Blanket nr. 2072

Ejendomsselskaber, som ikke er underlagt selskabsskat, og som udlejer deres ejendomme, skal udfylde årlig selvangivelse. Det drejer sig om en særlig blanket, kaldet blanket 2072. Denne selvangivelse, der omhandler resultatet af år 2017 eller regnskab afsluttet i 2017, skal indsendes senest 3. maj 2018 (eller 18. maj i tilfælde af elektronisk udfyldelse og indsendelse).

Personer det vedrører

Denne selvangivelse vedrører alle selskaber, der ikke er underlagt selskabsskat, og som i Frankrig ejer:

-    Udlejningsejendomme uanset hvilken type det drejer sig om. Det være sig umøblerede boliger, industrilokaler, handelslokaler, landbrugslodder, ejendomme, der stilles til rådighed for selskabets deltagere. I tilfælde af gratis tilrådighedsstillelse af ejendomme, der tilhører selskabet, fritages disse selskaber under visse betingelser for at udfylde selvangivelse, når alle deres selskabsdeltagere beskattes inden for kategorien af ejendomsindtægter.

Selskaber der er fritaget

Nedennævnte selskaber fritages for at indlevere selvangivelse nr. 2072:

-    Personselskaber, der udøver handelsmæssig aktivitet og som udlejer ejendomme, når udlejningsaktiviteten kan anskues som en biaktivitet til den handelsmæssige aktivitet i medfør af § 155.1-1 i den franske skattelovgivning.

-    Selskaber, der er underlagt selskabsskat.

Bilag, der skal vedlægges selvangivelsen

Arten af bilag, der skal vedlægges selvangivelsen afhænger af, hvilke transaktioner selskabet udfører. De bilag det drejer sig om hedder 2072-S og Anneks A-1.

Bøder

Hvis man ikke udfylder og indleverer blanket 2072, eller hvis man undlader oplysninger eller fejludfylder selvangivelsen, pålægges man bøder.

For at undgå bøder bør selskabet udfylde, underskrive og indsende selvangivelsen inden fristens udløb.

Kun et enkelt eksemplar af selvangivelsen skal indsendes. Selskabet bør opbevare en kopi af den indsendte selvangivelse. Det er ligeledes vigtigt at gemme en kopi af samtlige vedlagte bilag. Skattevæsenet har nemlig altid mulighed for at lave skattekontrol.3. april 2018

En læser - Inge Leveau - har sendt os følgende information, som vi takker for og giver videre til vore læsere:

Den 21. april starter SAS en ny rute - København - Toulon Hyeres.

I starten en gang ugentlig (lørdag). I højsæsonen 3 gange ugentlig.

Perioden går foreløbig indtil 21. oktober.

Dette er en enorm fordel, for alle de skandinaver, der er bosat i Var-området.

At komme til og fra lufthavnen i Nice, kan være noget af en prøvelse! - Peager, trafikpropper etc., for ikke at tale om parkering i lufthavnen.

Endvidere er der jo de franske jernbaner, SNCF, der nu strejker, i hvert fald de næste tre måneder.

Derfor vil jeg opfordre så mange som muligt til at gøre brug af denne nye rute.

Jo flere passagerer, jo større mulighed for at SAS bibeholder ruten året rundt!

Med venlig hilsen

Inge Leveau

Pierrefeu du Var=28. marts 2018

Anpart Provence, Var

Franske riviera, Ste.-Maxime.   

Anpart,  5 uger - 2 uger højsæson, 2 uger mellem/lavsæson, 1 uge forår. Ny, moderne lejlighed fra 2011, 65 m²,  m. bl.a.  stor stue, 2 soveværelser, 2 altaner,  garage, få m. fra gl. bydel  med pulserende liv og fra dejlig badestrand. Priside kr. 320.000

I år ledig 2 uger medio maj.

Kontakt: schellerupkell@gmail.com 


26. marts 2018

Møbleret lejlighed til leje i Cannes efter 1.07.2018. i Montrosekvateret...

Lejligheden er på 105 m2, bestående af 3 værelser, 2 badeværelser, stue og køkken samt 2 terrasser hvoraf den ene er ca. 8 m lang og 2 m bred. Sol fra morgen til aften på den største af terrasserne og med kig til havet. 

Til ejendommen hører der den skønneste park, hvor der også er et flot poolområde.

Der er parkeringskælder samt stort opbevaringsrum.

Lejligheden er beliggende i et fredeligt område med 20 min. gang til Rue d’Antibes.

Henvendelse

Kristensen, tilf.nr. +33-0493300083 

 

 


26. marts 2018

Fra advokat Nicolas Brahin i Nice har vi modtaget følgende orientering:

Kildeskat

Muligheden for at udsætte ikrafttrædelse til 2019 via en bekendtgørelse og med forpligtelse til at levere en undersøgelsesrapport.

Lov nr. 2017-1340, 15. sept. 2017, § 10: fransk statstidende 16. sept. 2017, tekst nr. 3

Den franske finanslov for 2017 har indført kildeskat for de indkomster, der opkræves eller realiseres fra 1. januar 2018 (lov nr. 2016-1917, 29. dec. 2016, § 10, 60 og 112: Dr. fisc. 2017, nr. 1, komm. 8).

Ministeren for de offentlige regnskaber bebudede den 7. juni 2017 en udsættelse af indkomstskattereformen til den 1. januar 2019 (Dr. fisc. 2017, nr. 24, nyhed 358). Der forelå yderligere administrative detaljer herom den 3. juli 2017 (Dr. fisc. 2017, nr. 28, nyhed 417).

Ifølge § 10 i lov nr. 2017-1340 af 15. september 2017 bemyndiges den franske regering til i en bekendtgørelse at tage enhver forholdsregel inden for lovens område med hensyn til at:

·        Udskyde ikrafttrædelse af kildeskat til den 1. januar 2019 for

-        Gennem undersøgelser at vurdere de positive og uønskede virkninger

-         At ændre referenceårene for overgangsforanstaltningerne, der er fastsat i § 60 i finansloven 2017 nr. 2016-1917 af 29. december 2016 (lov nr. 2016-1917, 29. dec. 2016, § 10, 60 og 112, Dr. fisc. 2017, nr. 1, komm. 8)

·        Udskyde ikrafttrædelse af acontobeløbet på de skattemæssige fordele et år i forbindelse med beskæftigelse af en lønmodtager i hjemmet og pasning af mindre børn (V. CGI, § 199 sexdecies og 200 quater B) (Lov nr. 2016-1917 29. dec. 2016, § 82, I, B: Dr. fisc. 2017, nr. 1, komm. 7).

Bekendtgørelsen skal vedtages inden for tre måneder fra den 16. september 2017, og der skal fremsættes et lovforslag om ratificering inden for tre måneder fra bekendtgørelsens offentliggørelse.

Den franske regering er ifølge § 10, II i lov nr. 2017-1340 forpligtet til at levere en udtømmende rapport til parlamentet senest den 30. september 2017.

I rapporten skal der redegøres for resultaterne fra den undersøgelse, der er foretaget fra juli til september 2017, og den revision, der er udført af generalinspektoratet for finanser og et uafhængigt revisionsselskab vedrørende kildeskat.

Rapporten skal indeholde forslag til forbedring af skattenedsættelse og skattekredit ved beregning af kildeskatten, og til hvordan man kan reducere udgiften for andre skatteopkrævere, især virksomhederne.

Rapporten skal omfatte yderligere analyser vedrørende både myndighedernes opkrævning af kildeskat samt indførelse af en månedlig opkrævning, så opkrævningsåret stemmer overens med skatteåret, hvilket vil gøre det muligt for skatteyderne at tilpasse deres månedlige betalinger i realtid i takt med, at deres indkomst eller personlige forhold ændrer sig.

 


21. marts 2018

FULD SKATTEPLIGT TIL DANMARK...

Efter at advokat Max Ulrich Klinkers indlæg har været vist her på LES DANOIS har en af vore læsere - Steffen Kyhl - sendt en skrivelse til Skatteministeriet i Danmark.

Skrivelsen er her:

Til rette vedkommende,

 Vi tillader os at henvende os til Ministeriet i anledning af Ministeriets høringsforslag vedr. nye regler for fuld skattepligt til Danmark, da vi mener, at enkelte af disse regler kan få nogle meget alvorlige og forhåbentlig utilsigtede konsekvenser for nuværende danske pensionister med fast ophold og skattepligt i Frankrig.

 Til almindelig orientering kan vi oplyse følgende:

 > Vi flyttede til Frankrig (Cassis) i år 2000 som pensionister og har i hele perioden været fuldt skattepligtige i Frankrig og begrænset skattepligtige i Danmark, da vi har et fritidshus på Møn, som vi besøger i 2 mdr. hvert år. Vi har altså været omfattet af den gældende overgangsordning, da vi tog fast ophold i Frankrig inden 2007, hvor Danmark opsagde den hidtilgældende dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Frankrig.

>> Af skatteministeriets nye regler fremgår det, at “det kun er den bolig, som man som pensionist ejer per 1. juli 2018, der sikrer, at man er omfattet af overgangsreglen. Hvis man flytter fra sin bolig efter denne dato til en anden bolig i Frankrig, vil man ikke længere være omfattet af overgangsreglen” og vil efter 90 dages ophold i Danmark blive fuldt skattepligtige til Danmark.

> Konsekvensen af denne regel vil for os at se være, at vi og andre pensionister i samme situation vil blive stavnsbundet til den bolig vi har per 1. juli 2018, hvis vi ikke vil risikere også at blive fuldt skattepligtige til Danmark. Vi påtænker f.eks. at flytte til en mindre overkommelig bolig og på et senere tidspunkt måske på et alderdomshjem her i Frankrig. Dette vil vi ifølge de nye regler ikke kunne gøre uden en efter vores mening urimelig økonomisk belastning i form af dobbelt beskatning.

> Vi håber, at Ministeriet vil tage vores bekymring med i betragtning ved udarbejdelsen af de endelige regler.

 > Med venlig hilsen,
> Susan og Steffen Kyhl

>> Villa les Néfliers
> 13 les Terres Marines
> 13260 Cassis

 > tlf. +33 44298823919. marts 2018

Byhus med panoramaudsigt i Montauroux...

Byhus i 2 etager, 2 soveværelser stort badeværelse og separat toilet. Overetagen stue m.pejs, spisestue, køkken og terrasse.


Alt er renoveret nyt tag, el og vand.

Mogens Vilhelmsen 

mv@beomasterdealer.com

+33 6 8072 1124

Mogens Vilhelmsen  CEO 

Phone: +45 3315 0440 Mobile : +33 (0)6 8072 1124 | Email:mv@beomasterdealer.com
19. marts 2018


ADVARSEL 

En af vore læsere - NV Franke i Nice-området - har sendt LES DANOIS dette til advarsel for andre:

D.23.10.17. v 19 tiden gik strømmen pludselig...

Kontaktede først vores udmærkede elektriker,men pga tidspunktet fik vi ikke fat på ham.

Herefter ringede vi til et firma,der annoncerede med døgnservice.

Ets MAUREL

Www.ets-maurel.com

Han kom hurtigt.Det var imellemtiden blevet mørkt...

Han påstod det var hfi relæet,der var gået i stykker,hvilket undrede min mand,som så bad ham efterlade det...( det viste sig senere,at det ikke fejlede noget...) I mørke ( da han først ville tilslutte strømmen,når der var betalt ! ) skulle vi først skrive under på,at vi accepterede tilbuddet.

Herefter skulle vi betale regningen....regnede med,at det ikke blev så meget....konstaterede vi senere,da han var gået,at beløbet var 2442 euro alt i alt......!

Vi var selvfølgelig dumme ikke at checke beløbet ,da vi i lommelygtens skær,skrev under...

 

Det viste sig senere,at det var sikringen ude ved vejen,der var gået ,og som han skiftede..som elforsyningen i virkeligheden står for....

Vh to godtroende pensionister....

Læsere er velkomne til at kontakte Franke for yderligere oplysninger: nvfranke@gmail.com   

 
19. marts 2018NYHEDSBREV NR 173 ER SENDT UD...

15. marts 2018

Fra advokat Ann-Sofie Juhl Kold Nielsen har vi modtaget følgende orientering:

Her et overblik over forårets deadlines vedr. indberetninger til franske myndigheder.

Obligatorisk registrering af reelle ejere i franske selskaber – frist d. 1. april 2018

Ejer du et fransk selskab, fx et fransk SCI-selskab, så skal du være opmærksom på at du senest d. 1. april 2018 skal indberette de reelle ejere til selskabsregistret, hvor selskabet er registreret. Du kan læse mere om registreringspligten og finde blanketterne, som skal udfyldes og indsendes på Infogreffes hjemmeside: https://www.infogreffe.fr/rbe Det koster 55,54 € at foretage registreringen, som er obligatorisk. Får man ikke registreret i tide risikerer man en bøde på op til 7.500 €.  Ønsker du Advokatfirmaets bistand til udfyldelse og indsendelse af indberetningsblanketten skal jeg modtage din anmodning herom senest tirsdag d. 20. marts. Advokatfirmaets honorar for registrering udgør DKK 2.750,00 inkl. moms. Til brug for registrering skal jeg have tilsendt kopi af selskabets vedtægter (”statuts”), seneste registreringsattest (”Kbis) og oplysning om alle SCI-deltagernes aktuelle privatadresser.

 

Indsendelse af SCI-selvangivelsen (Déclaration 2072-S) – frist d. 3. maj 2018

Ejer man en fransk ejendom via et fransk SCI-selskab, så skal man hvert år indsende en selvangivelse til det franske skattevæsen. I år er fristen for indsendelse af selvangivelsen d. 3. maj 2018. Ønsker du Advokatfirmaets bistand til udfyldelse og indsendelse af selvangivelsen skal jeg modtage din anmodning herom senest mandag d. 16. april. Advokatfirmaets honorar for indberetning udgør DKK 2.750,00 inkl. moms. Til brug for registrering skal jeg have tilsendt kopi af selskabets vedtægter (”statuts”), seneste registreringsattest (”Kbis), kopi af skødet på ejendommen(e), som SCI-selskabet ejer samt oplysning om alle SCI-deltagernes aktuelle privatadresser.

 

Indsendelse af 3%-fritagelsesblanket (Déclaration 2746) – frist d. 15. maj 2018

Ejer man fast ejendom i Frankrig via et ikke-fransk selskab eller forening, eller har man et SCI-selskab, som er fritaget for at indsende selvangivelsen (Déclaration 2072-S), så skal man hvert år indsende en fritagelsesblanket for at undgå at skulle betale den franske 3% skat hvert år. Skatten udgør 3% af ejendommens handelsværdi og kan kræves betalt, hvis man ikke har indsendt 3%-fritagelsesblanketten inden d. 15. maj hvert år – også selvom man ville have været fritaget, hvis man havde indsendt blanketten.  Ønsker du Advokatfirmaets bistand til udfyldelse og indsendelse af 3%-fritagelsesblanketten skal jeg modtage din anmodning herom senest mandag d. 30. april. Advokatfirmaets honorar for indberetning udgør DKK 2.750,00 inkl. moms. Til brug for registrering skal jeg have tilsendt kopi af skødet på ejendommen(e), som selskabet ejer samt kopi af selskabets vedtægter og ejerbog og oplysning om alle selskabsdeltagernes aktuelle privatadresser.

 

Betaling af fransk formueskat af fast ejendom (Déclaration 2042-IFI) - frist d. 18. juni 2018

Er du bosiddende i Danmark og ejer fast ejendom i Frankrig, så skal du betale franske formueskat, hvis (fri-)værdien pr. 1. januar 2018 overstiger 1,3 mio. €. Du skal selv indberette formueskatten og betale inden d. 18. juni 2018. Ønsker du Advokatfirmaets bistand til udfyldelse og indsendelse af selvangivelsen skal jeg modtage din anmodning herom senest mandag d. 4. juni. Advokatfirmaets honorar for indberetning udgør DKK 2.750,00 inkl. moms. Til brug for registrering skal jeg have tilsendt kopi af skødet på ejendommen(e), som formueskatten vedrører samt oplysning om alle ejeres aktuelle privatadresser.

 

***

 

REMINDER: Arrangement i Cannes, Frankrig - tirsdag d. 3. april 2018 kl. 14.00-16.0

Finansiering af fast ejendom i Frankrig, salgsprocessen i Frankrig og fransk-danske arveforhold; afholdes på Hotel Eden, 133 rue d’Antibes, 06400 Cannes, i samarbejde med EDC Max Immo og Nykredit International. SE INVITATION TIL ARRANGEMENTET Tilmelding skal ske pr. mail til Nykredit i Cannes: cannes@nykredit.dk – husk at oplyse navn på alle deltagere og et telefonnummer ved tilmelding.

 15. marts 2018

Fra ejd.mgl. Helle Skovby og Michael Nielsen har vi modtaget følgende:

Hvis der er nogen af dine læsere, der kan være interesseret i at modtage et nyhedsbrev om de mest relevante nye skatter, afgifter, regler mv for ejere af franske ejendom – hvad enten de bor i FR eller i DK – så kan de rekvirere det på enten tlf +33 64 39 14 317, + 33 640 61 65 00 eller +45 70 20 00 25.

 

Eller pr. email til mn@helleskovby.dk


13. marts 2018

Fra en af vore læsere - Michael Nielsen - har vi modtaget følgende indlæg:

Nyt lovforslag begrænser mange udlandsdanskeres ophold i DK

Der er netop fremsat et nyt lovforslag, som – hvis det vedtages – vil ramme mange udlandsdanskere.

For mange er der tale om en voldsom stramning og for andre en lempelse.

Efter forslaget vil der indtræde fuld skattepligt, hvis følgende kriterier begge er opfyldt:

·        Personen har rådighed over en bolig i Danmark (helårsbolig, sommerhus m.v.).

·        Personen har opholdt sig i Danmark mere end 90 dage inden for 12 måneder.

Dette gælder altså uanset, om der er tale om et sommerhus eller helårsbolig, bare ejendommen egner sig til at bo i hele året.

For nuværende pensionister i Frankrig og Spanien foreslås der en overgangsregel, så de fortsat kan opholde sig i Danmark i op til 180 dage inden for 12 måneder.

Men ifølge lovforslaget er det nu tilladt at arbejde under sine ophold i Danmark, selvom man har bolig til rådighed i landet. Ifølge nugældende regler må man maksimalt arbejde 10 dage ud af 12 måneder i Danmark og kun med udlandsrelateret arbejde. Så for de, der har brug for at arbejde under ophold i Danmark, er der tale om en betydelig lempelse.

Herudover foreslås det, at der indtræder fuld skattepligt fra første opholdsdag for personer, der ikke er fuldt skattepligtige til noget andet land, og som har bopæl til rådighed i Danmark. Formålet er at undgå, at der med ændringen af reglerne for fuld skattepligt i højere grad end i dag kan opstå situationer, hvor hverken Danmark eller andre lande beskatter sådanne personers indkomst, selvom de har bolig til rådighed i Danmark. 

Endelig foreslås en særlig fraflytningsregel, så personer med sommerhus i Danmark ikke er nødt til at sælge eller udleje sommerhuset i 3 år, før deres fulde skattepligt ophører.

For personer, som ikke har rådighed over nogen ejendom i Danmark, sker der umiddelbart ingen ændring. De kan fortsat opholde sig i Danmark i op til 180 dage ud af en 12 måneders periode.

Lovforslaget er i høring, og høringsfristen er den 23.03.2018.
9. marts 2018

Fra advokat Max Ulrich Klinker i Nice har vi modtaget følgende vigtige information:

Fuld skattepligt til Danmark - nye regler i vente

af Max Ulrich Klinker, Advokat og Avocat

Det danske Skatteministerium barsler i disse dage (23. februar 2018) med et høringsforslag, der har til hensigt at ændre reglerne for hvornår fuld skattepligt til Danmark indtræder. Forslaget bør have bevågenhed for især danskere fast bosat i udlandet og som også har et sommerhus i Danmark.

Bliver høringsforslaget ophøjet til lov, vil der indtræde fuld skattepligt, hvis følgende to kriterier begge er opfyldt:

  • Man har rådighed over en bolig i Danmark (uanset om det er helårsbolig eller sommerhus), og
  • Man har opholdt sig i Danmark mere end 90 dage inden for en løbende 12 måneders periode.

De nye regler skal gælde fra 1. januar 2019 (indkomståret 2019), såfremt de bliver vedtaget. Der medregnes ikke opholdsdage i Danmark før 1. januar 2019.

Skatteministeriet ledsager lovforslaget med en argumentation om, at reglerne fremover skal være objektive således, at SKAT ikke længere skal anvende subjektive kriterier og vurderinger; det som man også kan kalde for en konkret analyse. Umiddelbart kan det forekomme forjættende, at man fra lovgivers side tilstræber at skabe ligeartede betingelser på et objektivt grundlag. Men spørgsmålet er, om man reelt set formår at tænke mennesket bort (som bekendt er der sjældent to mennesker, der har helt enslydende forhold)?

SKAT skal ikke længere vurdere om man har erhvervsinteresser eller andre tilknytningsmomenter til Danmark, for det tillægges ikke betydning, jvnf. den objektive vurdering.

Ifølge høringsforslaget vil SKAT ikke skulle skelne mellem helårshus, sommerhus, værelser, bofællesskaber eller andet. På objektivt grundlag er det tilstrækkeligt, at man har rådighed over en bolig, der egner sig til helårsbolig. Hotelværelser og hotellejligheder kan også gøre det for en bopæl, når rådigheden har varig karakter (varig karakter defineres som rådighed i mere end to måneder).

Bliver høringsforslaget ophøjet til lov vil det fremover være den reelle rådighed, der er afgørende for SKATs vurdering og konklusion. Det vil være af underordnet betydning, hvem der er ejer/lejer af boligen, hvis blot man har den tidsmæssige rådighed over boligen (mere end to måneder). Man kan risikere at have en bolig til rådighed afledt af en ægtefælle, kæreste, forældre, venner eller bekendte.

I Frankrig indtræder fuld skattepligt først, når man er fast bosat i mere end 183 dage per år.

Ophør af skattepligt til Danmark

Høringsforslaget indebærer, at ophør af fuld skattepligt til Danmark vil være betinget af, at man ikke længere har en bolig til rådighed i Danmark. Rådighed kan ophøre ved, når man enten sælger sin danske bolig eller udlejer/fremlejer den uopsigeligt fra udlejers side i en periode på mindst tre år.

Et afsnit i høringsforslaget bestemmer, at man kan fortsætte ejerskab af et sommerhus og i stedet for opnå et senere ophør af fuld skattepligt til Danmark. Det kræver i givet fald, at man ikke opholder sig i Danmark i en eller flere perioder, som samlet overstiger 90 dage inden for et år efter fraflytningen.

Overgangsregel for pensionister

Høringsforslaget omtaler en overgangsbestemmelse for de pensionister, der er fuldt skattepligtige til Frankrig eller Spanien via en bolig til rådighed per 1. juli 2018, og som har et sommerhus i Danmark. Overgangsbestemmelsen skal ses i i lyset af, at der ikke eksisterer en dansk dobbeltbeskatningsaftale med Frankrig og Spanien. Danske pensionister i disse to lande vil stadig kunne opholde sig i op til 180 dage i Danmark, før den fulde skattepligt til Danmark indtræder (dog som fortsat ikke over 90 dage ad gangen) og de vil endda efter høringsforslaget både kunne arbejde eller holde ferie i Danmark. Lige denne del må ses som udvidelse af pensionisters adgang for at udføre arbejde i Danmark, uden den fulde skattepligt til Danmark indtræder. Man skal dog notere sig, at det er kun den bolig, som man som pensionist ejer per 1. juli 2018 i Spanien eller i Frankrig, der sikrer, at pensionisten er omfattet af overgangsreglen. Hvis man flytter fra sin bolig efter denne dato til en anden bolig i Frankrig eller Spanien, vil man ikke længere være omfattet af overgangsregler. Måtte man komme i en situation, hvor rådighed over bolig i Frankrig eller Spanien ophører efter 1. juli 2018, vil man som pensionist blive omfattet af de nye regler og dermed indtræden af fuld skattepligt efter 90 dages ophold i Danmark.

Ophold i Danmark som turist eller studerende

Hvis man bevarer sin fulde skattepligt til hjemlandet, dvs at man uden afbrydelse betaler indkomstskat til det land, man bor i og heller ikke driver selvstændig virksomhed i Danmark under sit ophold i Danmark, vil fuld skattepligt til Danmark først indtræde, når et ophold har strakt sig over mere end 365 dage inden for et samlet tidsrum af to år.

Skatteministeriet vurderer, at høringsforslaget ikke vil have ”nævneværdige provenumæssige konsekvenser” og omtaler i øvrigt selv tiltaget som en ”modernisering af regler for indtræden af fuld skattepligt”.

For nærmere se også facebook-opslag, der henviser til Skatteministeriets skrivelse af 23. februar 2018: https://www.facebook.com/maxusnice/

Max Ulrich KLINKER

Avocat au Barreau de Nice et Advokat au Barreau du Danemark              

Palais Maréchal Joffre

20, Rue du Congrès        
06000  Nice - France

Tel. +33 (0) 4 93 82 42 49

E-post: muk@maxus-nice.fr

www.maxus-nice.fr

 

 

 


8. marts 2018

En af vore læsere - Poul Balsborg - har sendt os denne information om fartbegrænsninger i Frankrig, som vi takker for:

” Road safety - The French government has confirmed that an 80km/h speed limit will be introduced on countryside roads in France from July 1st. The new measure, which is part of a plan to make the country's roads safer, is to go ahead despite opposition to the move. The reform, will see the speed limit reduced from 90km/h to 80km/h on all two-lane highways and will be implemented from July 1st 2018 until July 1st 2020 as a two-year trial. In an open letter to French Prime Minister Edouard Philippe, which was made public, the heads of 28 departments in France asked the government to drop the move. They pushed instead for roads to be looked at on case-by-case basis, paying particular attention to the roads where more accidents happen.”

 


7. marts 2018

Nyt fra advokat Nicolas Brahin i Nice:

Google sagen: Betegnelsen fast forretningssted er sat ud af kraft ved en formel opfattelse af tegningsret …

Forvaltningsdomstolen i Paris udtaler, at til trods for at SARL Google France havde karakter af afhængig agent i medfør af artikel 2, stk. 9c i skatteaftalen mellem Frankrig og Irland, kan selskabet til gengæld ikke i tvistens skatteår anses for at have disponeret over Google Ireland Limiteds tegningsret i et forretningsforhold, der har præg af transaktioner, der udgør selskabets egne aktiviteter. 

Google Ireland Limited har derfor ret i sin begrundelse, at skattemyndighederne fejlagtigt har vurderet, at selskabet i medfør af artikel 2, stk. 9c i skatteaftalen mellem Frankrig og Irland via SARL Google France drev forretning i Frankrig, en professionel aktivitet med reklamesalg gennem et fast forretningssted. Domstolen vurderer derfor, uden at der er anledning til at tage stilling til de øvrige indsigelser i sagen, at der efter gældende ret og sagens omstændigheder er grund til at fritage Google Ireland Limited med hensyn til opkrævning af skat over for de indstævnede selskaber for regnskabsårene 2005 til 2010.

Der har været afsagt afgørelser af samme karakter vedrørende kildeskat, moms, bidrag på merværdi og mindstebidrag på erhvervsskat.

Forvaltningsdomstolen i Paris, 1. sekt., 1. afd., 12. juli 2017, nr. 1505178, Google Ireland Ltd, A. Segretains indlæg, R. Zaghdouns og Q. Philippes notat: JurisData nr. 2017-013862.

Anke registreret under nr. 17PA030676. marts 2018

Byhus i Pia - ved Perpignan

Et stort, nyrenoveret byhus (to huse som er sammenlagt) i hyggelig, smal gade uden biltrafik sælges.  

Huset er i 3 beboede plan (ca. 140 m2) samt en solrig, sydvendt tagterrasse (15 m2). Det er sammenhængende i stueplan og på 3. etage, således at to familier både kan være sammen i stue, køkken og terrasse og have privatliv i hver sin afdeling med værelser, bad og toilet.

Den første sektion (hus) består af lille entré, 2 gæsteværelser, et toilet, et badeværelse samt en stue - det hele bundet sammen af en smuk, skulpturel stentrappe og med tagterrassen øverst oppe.

Den anden sektion (hus) består af en stor hall med vinkælder samt depot-rum med vaskemaskine og ekstra køleskab. På 1. sal findes stort soveværelse med toilet og bad. 2. salen er et stort, højloftet køkken/opholdsrum med forbindelse til stuen i 1. sektion. En stor køkkenbordplade i natursten giver masser af arbejdsplads i køkkenet

som i øvrigt har SMEG-komfur, SMEG-opvaskemaskine og SMEG-køle/fryseskab.

Der er Daikin-klimaanlæg/aircondition i den øverste etage og el-radiatorer i alle andre rum.

Fine indkøbsmuligheder, 10 min. fra Perpignan centrum, 20 min. til dejlige

badestrande, 180 km til Barcelona, 75 km til skiområder i Pyrenæerne.

Pris 160.000 € møbleret.


 

Bo Boye Christensen, tlf. 0045 61276562, e-mail boboyechr@gmail.com

 

 


1. marts 2018

ANSVARSFORSIKRING FOR LIBERALE ERHVERV…

En af vore læsere har rejst spørgsmålet om, hvorledes de liberale erhverv er ansvarsforsikret i Frankrig. Her tænkes for eksempel på: - revisorer, advokater, læger, ejendomsmæglere og lignende.

Det store spørgsmål i den forbindelse er: - hvis du som kunde/klient bliver draget til ansvar for en fejl – og den ansvarlige rådgiver ikke har en ansvarsforsikring bliver du så draget til ansvar ? – og dermed gjort erstatningsansvarlig. Ja, det gør du.

Det er derfor yderst vigtigt at sikre sig, at din professionelle rådgiver – uanset om det er i Danmark eller i Frankrig (eller for den sags skyld i et andet europæisk land) har den nødvendige lovmæssige lokale ansvarsforsikring.  

Modtager man som kunde/klient/patient bistand i Frankrig fra læge eller fra advokat eller fra revisor, skal vedkommende have en professionel ansvarsforsikring (assurance professionelle), der dækker i Frankrig. Det kan man altid spørge om, og er forholdene i orden, vil rådgiveren ikke have noget i mod at svare.

 


26. februar 2018

KONTAKT-ANNONCE...

Fransk dame -  boende i Saint-Raphael - efter 40 aar i Danmark soeger livledsager for at forsoede tilvaerelse, taler ogsaa spansk.

Jer er 69 aar, 1m70, skilt.

Kontakt: Eveline.houvet@wanadoo.fr 

 


26. februar 2018


NYHEDSBREV NR 172 ER SENDT UD...


22. februar 2018

Fra advokat Anne Mie Lund har vi modtaget følgende information, som vi takker for:

Registreringspligt af franske selskabers reelle ejere inden 1. april 2018

(gælder også hvis du ejer SCI-andele i Frankrig)

I juni 2017 blev der i Frankrig vedtaget en ny i lov i kølvandet på et EU-direktiv (2015/849) vedrørende bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. I den forbindelse blev det vedtaget, at alle reelle ejere af franske selskaber skal registreres og indberettes til de kompetente myndigheder i Frankrig.

Bestemmelsen i den franske lov (décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017) medfører herefter, at alle selskaber, der er registreret i Frankrig inden den 1. august 2017, skal registrere selskabets reelle ejere ved myndighederne.

Fristen for indberetning og registrering af selskabets reelle ejere er den 1. april 2018.

Hvilke selskaber gælder registreringen for?
Registreringspligten af de reelle ejere gælder for stort set alle selskabsformer. Registreringspligten gælder derfor også for de mange danskere, der ejer fast ejendom i Frankrig gennem et SCI (Société Civile Immobilière).

Derudover gælder registreringspligten for kommercielle virksomheder (SAS, SARL, SASU, EURL, SA), grupper af økonomiske interesser (GIE) og foreninger registreret i det franske handels- og selskabsregistre (RCS).

Hvem betegnes som de reelle ejere?
Definition af de reelle ejere betegnes som den fysiske eller juridiske person, der har en direkte eller indirekte kontrol af selskabet, og har den primære kontrol over den aktivitet, der udføres i selskabet. Konkret henviser dette til enhver person, der direkte eller indirekte ejer mere end 25% af kapitalen eller stemmerettighederne eller i mangel heraf den person, der udøver kontrol over ledelses- eller ledelsesorganerne i selskabet.


Konsekvenserne af ikke at registrere til de franske myndigheder
Undladelse af at sørge for indberetning af de reelle ejere til myndighederne, eller af at indsende en ukorrekt eller ufuldstændig indberetning, kan straffes med op til seks måneders fængsel og en bøde på 7.500 euros, og visse sanktioner kan suppleres (artikel L. 561-49).

Ret henvendelse til os og få bistand til registrering af de reelle ejere i dit franske selskab
Vores kontor og associeret partner, advokat, Anne Mie Lund har mangeårig advokaterfaring fra både Danmark og Frankrig og yder specialiseret rådgivning vedrørende fransk-danske retsforhold.
 

Vi kan bistå dig med udarbejdelse og efterfølgende registrering af en korrekt indberetning til de franske myndigheder.

Kontakt os i dag og få gennemført indberetningen inden fristens udløb den 1. april 2018.

Anne Mie Lund
associeret partner - advokat (L)

Email: aml@dklaw.dk

Tlf: + 45 33 13 69 20

 


21. februar 2018

Fra INWEMA har vi modtaget følgende:

Selvangivelsen 2017

Mandag den 12. marts 2018 kan ca. 85 % af alle danskere se deres årsopgørelse for 2017 ved at gå ind på den personlige skattemappe på   skat.dk . Har du korrektioner hertil, kan disse almindeligvis foretages elektronisk. Uofficielt vil det formentlig allerede fredag den 9. marts være muligt at se årsopgørelsen, hvis billedet fra sidste år gentages, og hvis omfanget af nettrafikken ikke blokerer for adgang.

For ca. 15 % vedkommende mangler der data, før der kan dannes en årsopgørelse. Her må du eller din rådgiver præsentere de manglende oplysninger og foretage korrektioner, således at selvangivelsen bliver korrekt. Det er typisk resultat af selvstændig virksomhed eller udlandsforhold, der gør, at der skal udarbejdes en selvangivelse, før der kan dannes en årsopgørelse. Ved skattemæssigt komplekse forhold kan der gå adskillige måneder fra selvangivelsens indlevering til at årsopgørelsen er klar.

Har du betalt for meget i foreløbig skat, kan du få pengene tilbage fra   10. april   med rentetillæg på 0,5 %.
Hvis du har rettelser til din årsopgørelse, skal du huske at indtaste disse senest den 30. marts, hvis du vil have pengene tilbage   den 10. april . Har du betalt for lidt i foreløbig skat, skal du betale en dag til dag rente på 1,7 % p.a. i perioden den 1.januar 2018 til   30.juni 2018   og 3,7 % fra   den 1.juli 2018 .

Det er således nu, du skal i gang med at samle grundlaget for selvangivelsen. Du skal også overveje, om du skal indhente hjælp til selvangivelsen, eller om du kan klare det selv.

Har du indkomster fra udlandet, erhvervsmæssig virksomhed, herunder boligudlejning eller andre komplicerede forhold eller bare mange skatterelevante transaktioner, kan der være grund til at få professionel hjælp, idet du ofte ved udarbejdelsen af selvangivelsen vil have valg, hvor det ikke er særligt nemt at gennemskue, hvad der er bedst for dig.

Har du brug for hjælp til at udarbejde din selvangivelse og kontrollere din årsopgørelse, så kontakt os på   info@inwema.dk . eller ring til os på   3169 3169 .  

Vi tager udgangspunkt i din personlige konkrete situation, der især ved udlandsforhold ikke kan klares alene ved at bruge de danske interne skatteregler. Ved udenlandsk indkomst betyder dette ofte, at der skal inddrages både danske og udenlandske skatteregler samt eventuelle aftaler mellem landene. Det kræver manges års erfaring   og viden samt dagligt arbejde hermed. Det ville glæde   os at hjælpe dig

 

Skattejurist Hans Birkholm
Inwema 

  


21. februar 2018

BYHUS TIL SALG

100% renoveret danskejet byhus til salg i Sydfrankrig. Fordelt på 3 etager, ca. 60 kvm beboelse + hems med to sovepladser + vinkælder samt 18kvm tagterrasse med panoramaudsigt.
Huset ligger i Claviers, en provencalsk bjerglandsby ca 1 times kørsel fra Middelhavet. 50 meter fra parkering. Ideelt til udlejning.

Pris 132.000 Euro, ca. 990.000 kr.

Henvendelse Røest-Hansen  e-mail: roesthansen@yahoo.dk 
Telefon 004540219926  0033608576699
21. februar 2018

Andel i fransk byhus i Provence sælges.

I velfungerende dansk ejerforening 

¨I/S Andelsforeningen Maison du Mitan-Socité

Cooperative d`habitation, med tre andele sælger vi

vores andel.


For kun 695.000 kroner giver andelen ret til at

disponere over huset i 1/3 af året efter reglerne i

foreningens vedtægter. Tidspunkter og fordeling aftales

på foreningens årlige generalforsamling .       Huset ligger midt i byen Bagnols en Forét. Ud over at være et perfekt sted at bo, er byen pga. sin beliggenhed mellem Haut Var og Côte d´Azur, meget velegnet som udgangspunkt både for udflugter langs kysten og ind i det provencalske bagland.

Har ovenstående din interesse kan vi kontaktes på mail: Rie.houmand@hotmail.com eller tlf: +4530295437
19. februar 2018

Fra advokat Nicolas Brahin i Nice har vi modtaget følgende:

Skattekontrol

Særlig frist for genoptagelse af skattesager, hvis det i en retssag påvises, at en beskatning har været undladt eller utilstrækkelig (art. L. 170 i Bog om skattesager (LPF), genoptaget i art. L. 188 C). Uafhængig af den særlige frist for genoptagelse af sager og den almindelige frist.

 

Artikel L. 170 i Bog om skattesager (LPF), genoptaget i artikel L. 188 C i samme bog, der fastsætter en særlig frist for genoptagelse af sager i det tilfælde, hvor det i en retssag påvises, at der ikke har været nogen beskatning, eller den har været utilstrækkelig, gælder uanset om de almindelige frister for genoptagelse ifølge bogens artikel L. 169 er udløbet.

Bemærkning!

Anvendelsen af den særlige frist for genoptagelse af sager i henhold til artikel L. 188 C i Bog om skattesager (LPF) er betinget af, at den utilstrækkelige beskatning påvises i en retssag eller klagesag. For at sikre at denne særlige frist anvendes lovligt kontrollerer Retten, om skattemyndigheden har haft adgang til tilstrækkelige oplysninger, og om myndigheden selv ville kunne have indhentet disse gennem en efterforskning, hvilket ville have gjort det muligt at fastslå en manglende eller utilstrækkelig beskatning.

 


17. februar 2018


Sydfrankrig- andel af lejlighed sælges...

1/9 af lejlighed beliggende i Juan Les Pins sælges. Lejligheden ligger med kun 400 m til middelhavet og skøn badestrand.

Lejligheden er beliggende mellem Nice og Cannes.

       

Lejligheden er på 90 m2 med bl.a. 2 soverum.

Andelen giver ret til 6 ugers ophold i lejligheden fordelt med 3 gange 14 dage. Ugerne er rullende.

Årlige fællesudgifter er kr. 5.600. De øvrige ejere af lejligheden er alle danskere.

Pris for andelen er kr. 325.000.

Henvendelse for yderligere materiale og info til Jørgen Albrechtsen på  ja@apurit.dk eller 22505550.
12. februar 2018

Søger I en provencialsk villa?

Smuk og ægte provencialsk villa, bygget i 1976, opført i to etager med et boligareal på 200 kvm + ca. 70 kvm kælder/garage, beliggende på 773 kvm grund med petanque-bane. Haven er nem at holde, da den er belagt med de specielle franske ”pierre/sten   i stedet for græs, der forvandlede sig til ukrudt.

Villaen er beliggende i et roligt kvarter, kun 500 m fra Middelhavet i le Brusc – en lille charmerende fiskerby, der har både butikker, restauranter, strand , tæt ved skov  og 5 minutter fra centrum af   Six Fours les Plages, som de seneste 18 år har været i stigende udvikling. I området ligger Sanary og Bandol og afstanden til Toulon er ca. 15 min. kørsel.

I stueetagen findes hall med trappe til 1.ste etage, rund spisestue med smukke loftsbjælker, opholdsstue med kamin, ligeledes med rustikt   bjælkeloft og udgang til overdækket terrasse. Fra stuen adgang til nyere (moderne) spisekøkken, hvorfra der er udgang til en sydvendt og en vestvendt terrasse.

Entré fra hallen, der fører til ”det gamle provencialske køkken”, der evt. kan indrettes som ekstra værelse, gæstetoilet, entre med smukt gammelt klædeskab, adgang til ”studie”, der kan blokeres – har været anvendt til udlejning. Soveværelse med stort klædeskab og udgang til den sydvendte terrasse. Meget stort  badeværelse med kar og bruseniche, toilet, bidet, håndvask, vaske- og tørremaskine.

Fra hallen er der adgang til h.h.v. kælderen og 1.salen.

På 1.sal: charmerende rundt kontor eller værelse med udgang til ugenert, delvis overdækket terrasse, skråt loft med fritliggende kraftige loftbjælker, stort opmagasineringsrum, separat toilet med håndvask, badeværelse med kar, bidet og håndvask, soveværelse med klædeskab, 1½ soveværelse med udgang til balkon.

I underetagen: rund ”cave sans le vins”, stor kælder/garage med dobbelt port.

Studiet, hvortil der er separat adgang, indeholder opholdsstue med bjælkeloft og udgang til en østvendt terrasse. Soveværelse med klædeskab, separat køkken med udgang til en vestvendt terrasse. Badeværelse med brus, toilet og håndvask.

På husets nordside ligger et toilet – til gartneren og et rum til varmtvandsbeholderen separeret fra studiet, der har egen varmtvandsbeholder. Herudover er installeret et  rensningsanlæg for vand .

Der er tale om en villa, som den oprindelige ejer, har anvendt rigtig gode materialer

til ved opførelsen. Jeg har forsøgt at bibeholde den oprindelige stil, selvom jeg har foretaget forskellige moderniseringer.

Pris: 725.000€ - Fremvisning efter aftale.

Henvendelse: tlf. +45 27 37 82 44

og                       +33 0680625713  

Mail: malogineste@malogineste.com 

 12. februar 2018

HAR DU EN ANNONCE INDE PÅ LES DANOIS ??

- under ejendomssalg, bilmarkedet, bådmarkedet eller på Markedspladsen ??

Og er det blevet solgt ??

Så bedes du venligst lige give os besked så vi kan få slettet din annonce, - og gøre siden lidt mere overskuelig.

På forhånd en stor tak.8. februar 2018

PROBLEM MED REPARATION AF TAG/VINDUE...

En læser har sendt os følgende skriv og vi spørger derfor om der blandt vore læsere skulle være nogen, der kan rådgive/komme med gode råd.

Vi ejer en lejlighed i et gammelt byhus i Nice. Vi bor i den øverste lejlighed på 5. sal. Lejligheden har 4 Velux vinduer i taget. Ejendomme fik nyt tag på for små 10 år siden, og vi har flere gange været ramt af vandskader. Næsten hver gang, har vi fået oplyst, at det er vinduerne der har været utætte, og vi har derfor indtil videre, udskiftet 3 af disse Velux vinduer for egen regning. Nu er den så gal igen med det sidste vindue, og ifølge vores Cabinet, er der kun et firma, der må stå for udskiftningen af vinduet – nemlig dem der har lagt taget. De siger, at hvis andre skifter vinduet, bortfalder garantien på taget. Det er bare således, at den pris vi har fået på udskiftningen af vinduet er helt uhyrlig høj – så vi føler os fanget her.

Så vores spørgsmål er følgende:

Er det virkelig rigtigt, at ejendommen kun er ansvarligt for taget, og ikke de vinduer der sidder i taget?

  1. Kan et firma bestemme, at ingen andre end dem må udskifte vinduer i taget – da garantien på taget ellers bortfalder?
Har du forslag og/eller ide'er kan Nina Thomsen kontaktes på e-mail:

nina.morten@outlook.dk 

   

7. februar 2018

ADVARSEL

En af vore læsere - NV Franke i Nice-området - har sendt LES DANOIS dette til advarsel for andre:

D.23.10.17. v 19 tiden gik strømmen pludselig...

Kontaktede først vores udmærkede elektriker,men pga tidspunktet fik vi ikke fat på ham.

Herefter ringede vi til et firma,der annoncerede med døgnservice.

Ets MAUREL

Www.ets-maurel.com

Han kom hurtigt.Det var imellemtiden blevet mørkt...

Han påstod det var hfi relæet,der var gået i stykker,hvilket undrede min mand,som så bad ham efterlade det...( det viste sig senere,at det ikke fejlede noget...) I mørke ( da han først ville tilslutte strømmen,når der var betalt ! ) skulle vi først skrive under på,at vi accepterede tilbuddet.

Herefter skulle vi betale regningen....regnede med,at det ikke blev så meget....konstaterede vi senere,da han var gået,at beløbet var 2442 euro alt i alt......!

Vi var selvfølgelig dumme ikke at checke beløbet ,da vi i lommelygtens skær,skrev under...

 

Det viste sig senere,at det var sikringen ude ved vejen,der var gået ,og som han skiftede..som elforsyningen i virkeligheden står for....

Vh to godtroende pensionister....

Læsere er velkomne til at kontakte Franke for yderligere oplysninger: nvfranke@gmail.com   

 

5. februar 2018


NYHEDSBREV NR 171 ER SENDT UD ...


5. februar 2018

POSTNORD HAR FÅET NY FIRMABIL...


5. februar 2018

 

LITOGRAFI – KUNSTNER INGE HØRUP…

 

 

Der er stadig litografier til salg hos pastor Carl Bjarkam, - som kan kontaktes på pasteur@eglisedanoise.org

 


4. februar 2018

HERSKABSLEJLIGHED TIL SALG I ITALIEN...

Vi bevæger os lidt udenfor Frankrig mod Italien.

Efter 17 år har vi besluttet at sælge vores enestående 1700-tals herskabslejlighed. Den er højtbeliggende for foden af Lepinerbjergene  i det idylliske Cori kun 50 km. syd for Rom.

Lejligheden er utrolig flot og indflytningsklar da al inventar medfølger.  Helårsbolig med fjernvarme/bygas med radiatorer i alle rum.

Lejlighedens 120 kvm. er fordelt på 2 stuer, 2 soveværelser, 2 badeværelser, køkken, 1 vaskerum 1 depot og en entrè.

Spisestuen med bord/stole dobbelt sovesofa, lænestole, HIFI anlæg, samt udgang til balkonen via 2 fløjdøre.

Fra balkonen er der en enestående 180 graders panoramaudsigt ned over middelalderbyen, op mod bjergene og ud over Pontinasletten med dens smukke vin- og olivenmarker, ud til Middelhavet.

Opholdsstuen er smagfuldt møbleret med kurvemøbler, skrivebord, indbygget vitrineglasskab og TV/CD afspiller.  

"Herskabs-soveværelset" med dets antikke kastanietræloft, meter høje vinduer, dobbeltseng, sengeborde, kommoder og et meget generøs gulv til loft skab som fylder hele den ene væg.

Det "blå" soveværelse med dobbeltseng, sengeborde, kommode, samt hems.

Hertil kommer to badeværelser: Et badeværelse med brusebad, håndvask og toilet. Hertil et rum med vaskemaskine og håndvask. Strygebræt og strygejern.

Et badeværelse med toilet, håndvask, bidet, siddebadekar og et skab.

Fuldt udstyret køkken med spisebord, komfur, ovn, køleskab med fryseboks.

Der er en lang entre med et bibliotek samt et depot til værktøj, støvsuger, rengøringsmidler mv.

Til lejligheden hører en lille idyllisk privat italiensk inspireret have med en overdækket terrasse. Herfra er der også en vidunderlig udsigt.

Desuden er der 2 cantinaer.

Lejligheden ligger yderst centralt i byen. Tæt på indkøbssteder, pladser, parker, markeder, restauranter, barer og caféer. Fra nabobyen går toget til Roms hovedbanegård på 30 min.

Hvis ovennævnte har interesse kan man ringe til 61 376 860 eller maile til cora@hotmail.dk for yderligere oplysninger. Lidt billedmateriale kan ses på vores hjemmeside www.close2rome.com    

Pris 1,5 mill.29. januar 2018

Fra advokat Nicolas Brahin i Nice har vi modtaget følgende:

International beskatning

Fejlagtig anvendelse af en bilateral aftale kan uden videre gøres gældende…

CE (Conseil d’état) 9. og 10. afd., 20. sept. 2017, nr. 392231, Mecatronic

For appelretten i forvaltningssager påberåbte en skatteyder sig en skatteaftale, hvis bestemmelser, han mente, forhindrede pålæg af selskabsskat. For at afvise denne indsigelse fandt retten efter at have vurderet den aftale, der vedrørte den pågældende tvist, at skatteyderen var skattepligtig i Frankrig.

Imidlertid afgjorde Conseil d’Etat (øverste franske domstol i forvaltningsretlige spørgsmål), at den bilaterale aftale ikke var gældende (i mangel af forpligtelse i den Stat, der deltog i konventionen med Frankrig). Begrundelsen, der bygger på ufravigelige retsprincipper, og som ikke indeholder nogen vurdering af de faktiske omstændigheder, der fremgår af den indankede dom, skal træde i stedet for appelrettens begrundelse. 23. januar 2018


Kunstner: Inge Hørup
Størrelse: 30x11 cm

20. januar 2018NYHEDSBREV NR 170 ER SENDT UD...


Velkommen til vores hjemmeside
19. januar 2018

Fra advokat Nicolas Brahin i Nice har vi modtaget følgende:

Hvordan beskattes indkomst i en digital økonomi?

Den 12. juli 2017 afsagde forvaltningsdomstolen i Paris fem domme, der annullerer den berigtigelse, der er rejst af den franske stat mod Google for henved 1,115 milliarder €. Sagen drejer sig om indkomst fra reklameaftaler, der var underskrevet af koncernens irlandske datterselskab på og til det franske marked, og hvor der ikke er noget beskatningsgrundlag i Frankrig. Dommene er klare: Google skal ikke betale skat i Frankrig af denne indkomst.

Der hersker stadig bitterhed i forbindelse hermed, til trods for at loven er sket fyldest over for den amerikanske kæmpe.

Sammen med Google symboliserer Appel, Facebook og Amazon en ny økonomi, der er baseret på ideen om netværk. Selskaberne er blevet ledere i en ny verden og vender op og ned på den industrielle tidsalders regler, hvor det virtuelle erstatter det materielle. Disse platforme uden ”fast jord” huser forskellige tjenesteydelser for at opfylde den stadigt voksende efterspørgsel på ydelser ”on demand”, crowdfunding eller lån og deleøkonomi. De har fuldstændig ændret spillereglerne. Også aktørerne i den nye økonomi har udviklet sig fx inden for immateriel ret og datasikkerhed på grund af nødvendigheden af at sikre sammenhængen på området og håndteringen af udfordringerne. Andre venter i fornægtelse og kaster skylden på de digitale selskaber. Det er tilfældet for mange af aktørerne inden for skatteret, der i den manglende beskatning af størstedelen af de digitale kæmper kun ser eksperters manipulation, der gennem en aggressiv skatteoptimering kunstigt flytter indkomsten, og mener, at det kun er international ret, der kan ændre tingenes tilstand.

Dog er realiteten en helt anden. Territorial skat, som eksisterer i Frankrig, blev udviklet i den industrielle tidsalder med køb i butikker og fysiske relationer uden de mange virtuelle mellemled. I Google sagen udtalte forvaltningsdomstolen: Denne sag afslører manglerne i det aktuelle retslige grundlag. Disse mangler ville kun være af betydning for Statens budget, hvis det ikke var fordi, de medfører en væsentlig konkurrencefordel for de udenlandske digitale selskaber. Men den digitale økonomis markedsandele og forhold som sikkerhed, sundhed, sikring af privatlivet, diplomatiet, etc. byder på adskillige udfordringer, der truer national suverænitet. Derfor er det vigtigt at sætte en stopper for fornægtelsen og åbne op for en konstruktiv tilgang til problemet, også inden for national ret.

Den forestilling, man har om beskatningstypen på digital indkomst, hænger stort set sammen med årsagen til, at den i dag ikke beskattes. Der skal skelnes mellem den indkomst, der som følge af aggressive skatte- setups ikke pålægges skat, fordi den kunstigt flyttes, og den indkomst, der ikke er skattepligtig på grund af princippet om territorial skat. En sondring vil for at dæmme op for indkomstflugten gøre det muligt at frigøre to regelsæt. Et system til forebyggelse af misbrug og en definition af en indkomsts tilknytning til Frankrig for at tilpasse den til den digitale økonomi.

 


17. januar 2018

Fra INWEMA har vi modtaget følgende information, som vi takker for:

Den særlige ''forskerskatteordning'' er fra 1. januar 2018 blevet ændret


Skatten er blevet forhøjet til 27% (fra 26%).

Den effektive beskatning er nu inklusive 8 % AM-bidrag steget til 32,84% (fra 31,92%).

Endvidere er det nu muligt at anvende skatteordningen i 84 måneder (tidligere 60 måneder). Denne mulighed gælder for alle personer, hvis 60 måneders periode ikke er udløbet inden 01.01.18.

Den mindste månedsløn for at anvende ordningen fra 2018 er nu 65.200 DKK.

De øvrige betingelser for anvendelse af skatteordningen er ikke blevet ændret. 

 

Kontakt os på info@inwema.dk eller +45 3169 3169, hvis du har brug for råd eller assistance vedrørende forskerskatteordningen.

   
Kunstner: Lone Sjølund

15. januar 2018

"BOLIG SØGES"

  Vi vil gerne købe en andel af et hus i den sydlige del af Frankrig. 

  Henvendelse til 

Søren Povlsen

Telefon:            +45 27952169

Mailadresse:      fuhrpovlsen@live.dk"


11. januar 2018

PRAGTFULD VILLA OVER VENCE UDLEJES...

Villaen er på 300 m2 med soveplads til 7 voksne - evt. 8 personer, hvis 2 mindre børn er inkluderet.

Kun 25 minutter til lufthavnen.

Beliggende overfor St. Martin med flot panorama udsigt over den gamle bydel af Vence, - samt kystlinien fra Antibes til Nice Lufthavn.

Selvfølgelig også til Middelhavet og bjergene mod nord og øst.

Villaen indeholder stor stue med højt til loftet og åbent køkken.
 
Stor indgangssalon med kontor, stor have/spisestue.

Huset indeholder også 4 soverum.

Diverse vaskerum, baderum og toiletter.

Stor og flot udsigt fra alle rum.

Stor lukket garage.

Swimmingpool, der er opvarmet til 28 grader fra 1.april til 1. november.

Fransk TV-pakke med CNN, BBC og Skynews, - samt internet.


Kæmpe terrasse med poolhus og grillplads med gasgrill.

Alarmsystem, når man forlader huset.

Rengøring af huset to gange om ugen er inkluderet/påkrævet.

Linned og håndklæder er til rådighed.

Udlejes hele året 

Priser:

Højsæson: - juni og september
 

1. uge euro 2.500.- euro 2.000.- for efterfølgende uger

Højsæson: -  juli og august euro 2.800.- for første uge - euro 2.300.- for efterfølgende uger. 

Højtider: Jul, nytår, påske og pinseugerne euro 2500.- pr. uge.

Resten af året:

Euro 2.000.- i 1. uge og euro 1.500 for efterfølgende uger.

Betaling sker forud ved bankoverførsel, når udlejningstidspunktet er bekræftet.

Udlejningsperiode fra lørdag til lørdag - ind kl. 14 og ud kl. 10

Ønsker, bestilling og spørgsmål kan rettes til

Torben Højbjerg

E-mail:
 torben.sas@gmail.com 

  9. januar 2018

Fra advokat Nicolas Brahin i Nice har vi modtaget denne information:

Eftergivelse af skat (art. L. 247 i Bog om skattesager (LPF))

Skattemyndighederne skal vurdere skatteyderens forhold...

CE (Conseil d’état) 9. og 10. afd., 20. sept. 2017, nr. 394564, Turbo’s Hoët Parts France

Skattemyndighederne skal i medfør af artikel L. 247, 1 i Bog om skattesager, når de træffer afgørelse om anmodning vedrørende eftergivelse af skat, kun vurdere skatteyderens økonomiske forhold. Til gengæld i medfør af stk. 2 i samme artikel, når myndighederne afgør anmodninger om eftergivelse af bod, skal de derudover tage højde for alle relevante oplysninger vedrørende skatteyderens forhold, herunder afsigelse af en strafferetlig afgørelse over for skatteyderen.29. december 2017

Fra advokat Nicolas Brahin i Nice har vi modtaget følgende orientering:

Udenlandsk kildeskat, når en
virksomhed har underskud

En bilateral aftale, der er indgået for at undgå dobbeltbeskatning, kan ikke direkte tjene som lovgrundlag for en beskatningsafgørelse. Det påhviler derfor den skatteret, der har fået forelagt en tvist vedrørende en sådan aftale, først at vurdere den interne skattelov for at undersøge, om den anfægtede beskatning var lovlig, inden den afgør, om aftalen forhindrer anvendelse af skatteloven. Retten skal følgelig konstatere, om den beskatning, der har været pålagt en virksomhed i en anden stat på basis af de transaktioner, den har foretaget der, normalt i henhold til intern skattelov ville være fradragsberettigede i den skattemæssige fortjeneste i Frankrig. For at afgøre, hvor meget virksomheden skylder i skat, skal retten anvende aftalens bestemmelser og udelukke fradragsmuligheden for den skat, der er betalt i denne anden stat af en fortjeneste, der er skattepligtig i Frankrig. Og dette selvom aftalen i øvrigt skulle indeholde en skattekredit til modregning i den franske skat, som virksomheden ikke kan drage fordel af på grund af dets underskud det pågældende år, eftersom aftalen under alle omstændigheder forbyder et sådant fradrag.

Ifølge § 22, 2b i skatteaftalen af 30. maj 1984 mellem Frankrig og Kina og § 23, 1b i skatteaftalen af 30. november 1979 mellem Frankrig og New Zealand er indkomster fra Kina og New Zealand skattepligtige i Frankrig. Dette udelukker ikke, at et selskab henhørende til Frankrig i et regnskabsår i sin skattepligtige fortjeneste fratrækker den kildeskat, der i samme skatteår er betalt af afgifterne i de to stater, i det tilfælde, hvor selskabet som følge af dets underskud, ikke kan anvende den skattekredit, der svarer til den skat, der er betalt i udlandet. Derfor forhindrer disse to skatteaftaler ikke anvendelsen af fransk skattelovs (CGI) § 39, stk. 1, 40

CE (Conseil d’État) 9. og 10. afd. 7. juni, nr. 3865, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, E. Bokdam-Tognettis indlæg, R. Zaghdouns og Q Philippes notat: Juris-Data nr. 2017-011353

 12. december 2017


NYHEDSBREV NR 169 ER SENDT UD...


11. december 2017

Fra advokat Nicolas Brahin i Nice har vi modtaget følgende orientering:

Testamente: Juridisk sikkerhed og skatteoptimering

Når der ikke foreligger et testamente, bestemmer loven, hvordan arven skal fordeles mellem slægtningene.

Men loven er generel og bestemmer ikke noget særskilt for den enkelte familie. Den tager ikke højde for, at én arving har brug for beskyttelse frem for en anden, der allerede er velstillet. Eller at den arving, som udpeges, ikke har besøgt afdøde i flere årtier, og udstøder den arving, der har viet sit liv til afdøde. Man bør spørge sig selv hvem, der er de lovmæssige arvinger, og hvis svaret ikke er fuldstændig tilfredsstillende, bør man via et testamente ændre fordeling af arven. Det illustreres i tre meget almindelige situationer, hvordan arvegangen i mangel af testamente viser sig at være uhensigtsmæssig.

Når man er ugift uden børn, er de legale arvinger faren, moren og søskende eller deres børn, og i mangel heraf, kusiner og fætre… og altid skattevæsenet for en større del. Partnere med samlivskontrakt, samboende eller det foretrukne gudbarn kommer ikke i betragtning.

For den sammensatte familie bestemmer loven, at ejendomsretten til en fjerdedel af formuen tilfalder den efterlevende ægtefælle, dersom afdøde efterlader sig særbørn.

Men er en fjerdedel tilstrækkelig? Svaret afhænger af ægtefællens alder, den livsførelse, man ønsker at give hende/ham, men også af formuens størrelse, tilstedeværelsen af en fælles bopæl, hvor den efterlevende ægtefælle bevarer retten til at bo, af overførelse af ægtefællepension og livsforsikringer, der eventuelt tilfalder ham/hende. Det er nødvendigt med en særlig analyse, hvilket kun sker alt for sjældent, for at præcisere arvefølgen samt balancen mellem den efterlevende ægtefælle og livsarvingerne.

I denne sammenhæng skal man huske, at de aktiver, der i henhold til den lovmæssige fjerdedel tildeles længstlevende ægtefælle med fuld ejendomsret, til slut tilfalder arvinger, der kan være børn fra et tidligere ægteskab eller arvinger længere ude. Det, der er acceptabelt i visse familier, er uudholdeligt i andre, og kan undgås gennem præcise testamentariske bestemmelser, der for eksempel kombinerer en livslang eller midlertidig brugsret med testamentsarv.

Endelig ved fordeling af arv uden testamente får den efterlevende ægtefælle udelukkende en fjerdedel i fuld ejendomsret og altså ikke brugsret til de arvelodder, der tilfalder de børn, han/hun har med afdøde. Fællesbørnene arver således med det sammen den fulde ejendomsret til aktiverne og kan kræve skifte, når de bliver myndige. Det foreslås ofte at oprette testamente vedrørende brugsretten til børnenes arvelod. Men kun til disses arvelod for at sikre, at særbørnene får deres arv med det samme uden at vente på, at deres forælders sidstlevende ægtefælle dør, hvilket lovgivningen med god fornuft foreskriver, undtagen i særlige tilfælde.

Sidst men ikke mindst, hvordan skal man i arvens fordeling tage højde for, at et barn har været med til at udvikle familievirksomheden uden at være andelshaver eller aktionær eller har hjulpet sine gamle forældre ved at have ofret adskillige år af sit liv?

I ovennævnte tre tilfælde som i så mange andre har man mulighed for at bestemme, hvem der skal arve eller ændre lovens fordeling af arven mellem arvingerne.

Eksempel i en familie med fire børn

Det ældste barn har modtaget et lån i 1980 for at købe en lejlighed

  • Det næstældste barn har fra forældrene modtaget en officiel gave i 1990 til at starte virksomhed

  • Det tredjeældste har fået gratis logi i 15 år, men har betalt væsentlige renoveringsarbejder

  • Det yngste barn har ikke modtaget noget, idet forældrene ikke har flere penge til at hjælpe det.

En kompliceret arvesag.

Det ældste barns gæld til forældrene tages med i beregning af arven, men med det oprindelige nominelle beløb, hvilket giver barnet en dobbelt fordel. Det har fået brugsretten til beløbet på forskud og beholder den værditilvækst, som investeringen har medført. Selvom vi i dag står over for en inflation, der næsten er lig nul, er fordelen væsentlig

  • Det næstældste barn skal tilbageføre den del af virksomhedens værdi, der er finansieret ved hjælp af gaven. Han opdager først sent, at hans brødre på en måde er ”aktionærer” i hans virksomhed og nu kan kræve at dele frugterne af hans arbejde.

  • Det tredjeældste barn beholder besparelsen på husleje og kan muligvis oven i købet kræve tilbagebetaling af renoveringsarbejdet

  • Hvordan kan man genetablere retfærdighed mellem ovennævnte børn og det yngste barn?

Mon forældrene i levende live indser de vanskeligheder, de har skabt, og omfanget af deres ansvar?

Der er forskellige måder, hvorpå man kan sikre en ligelig reintegrerende fordeling fx via et gave-skifte (donation partage), der selvfølgelig er den bedste løsning til trods for høje omkostninger og nødvendigheden af at opnå accept hos alle interessenter, hvilket gør, at det ikke altid er muligt at gøre brug heraf. Testamentet udgør derfor ofte en tilfredsstillende løsning, hvorved forældrene kan begrænse risikoen for splid ved at præcisere, hvilke gaver, der er blevet givet, og hvordan de skal realiseres.
6. november 2017

Fra advokat Nicolas Brahin i Nice har vi modtaget følgende, som kan have interesse for flere af vore læsere:

Hvor lang tid tager en fransk bolighandel?

Man skal regne med et par måneder til at komme igennem alle etaperne i en bolighandel.

Købsaftale, fortrydelsesret, formaliteter og låneansøgning …

Når køber og sælger er blevet enige, hvor lang tid går der så, før købsaftalen (slutseddel eller ensidigt løfte om salg) kan underskrives?

I købsaftalen fastsættes handlens frister og betingelser, hvilket er yderst vigtigt for at give køber mulighed for opnå lån. Der er ikke nogen minimumsfrister for oprettelse af slutseddel eller ensidigt løfte om salg. Men for at kunne oprette købsaftalen skal notaren have modtaget et vist antal dokumenter, især de lovpligtige undersøgelser og kopi af sælgers skøde samt for ejerlejligheder særlige dokumenter, der somme tider tager meget lang tid at rekvirere hos administrator. Det er derfor i sælgers interesse at gå tidligt i gang med at kontakte notaren, allerede når han sætter sin bolig til salg.

Kan køber fortryde, når købsaftalen er underskrevet?

Ja, det kan han inden for 10 dage, fra han har modtaget købsaftalen fra notaren. Køber skal ikke begrunde sin fortrydelse.

Hvor lang tid tager det at ansøge om et lån?

Bortset fra kontantkøb indeholder købsaftalen altid et forbehold for opnåelse af lån, der gør det muligt for køber at trække sig fra handlen uden omkostninger, hvis han under de betingelser, der er aftalt i købsaftalen (beløb, rente, løbetid), ikke opnår finansiering inden for en bestemt frist, der sædvanligvis er 45 dage.

Hvad er notarens rolle mellem underskriften på købsaftalen og det endelige skøde?

Notaren og advokaterne skal opfylde en del formaliteter, inden skødet kan underskrives, såsom undersøgelse af ejendomsretten og lån i ejendommen, indhentning af byplanlægningsattest…. Notaren skal ligeledes slette eventuelle forkøbsretter på ejendommen, herunder især kommunens. Kommunen har fra erklæring om hensigt til at afstå (DIA) to måneder til at købe ejendommen eller give afkald herpå. Derfor skal man regne med to til tre måneder, før sagen er færdigbehandlet, og der kan fastsættes et underskriftsmøde hos notaren. Et godt råd til køber er at besøge ejendommen en sidste gang inden underskrift.

Hvornår modtager køber skødet?

Efter underskriften udleverer notaren et adkomstdokument til køber, der skal bruges over for myndighederne. Det er et foreløbigt og forenklet skøde. Han sender en særlig kopi af skødet til tinglysningskontoret, som han får retur med skattemyndighedernes stempel. Fristen hertil er ca. 3 måneder. Notaren sender herefter køber en kopi af skødet, der gælder som dennes bevis.

Kan disse frister afkortes?

Ja, med den igangværende elektroniske behandling af korrespondancen mellem notaren og myndighederne er fristerne allerede en del kortere. Notarkontorerne foretager sammen med tinglysningsmyndigheder en større udbygning heraf.
16. juli 2017

Denne bil er tidligere blevet set i Hornbæk, - nu er den her igen med flere nye tekster.

Klik på foto og se det i stor størrelse...