Valberg

                          
  
               
VELKOMMEN TIL LES DANOIS

 


Nyhedsbreve udsendes mindst een gang om måneden til mere end  5.500 e-mail-adresser i Frankrig, Spanien, Luxembourg, England,  Italien, Danmark og flere andre steder i Europa. Dette betyder - alt andet lige - at de læses af næsten 11.000  personer.

Hvis du ikke modtager nyhedsbrevet skal du blot sende en mail til Redaktionen - og du bliver sat på mailinglisten. Og det er naturligvis gratis.

Ansvarsfraskrivelse: Se punktet i menu'en

VEJRET:

Frankrig: www.meteofrance.com

Italien: www.meteo.it

Spanien: www.canalmeteo.com

Link til Vide Grenier: http://www.vide-greniers.org/


                           


SIDSTE NYT -

 

fra Redaktionen - peter.fabricius@wanadoo.frKOMMENDE ARRANGEMENTER:
 

         

KIRKENS JULEBAZAR 2016
        Julebazaren er vel overstået - og gik godt.
Desværre nåede silden ikke frem, men der er sildesalat hos Carl Bjarkam på lørdag fra 9-14
og på søndag til gudstjenesten i Beaulieu.


LUCIA I NICE
Julekoncert i Anglikanske Kirke,
Rue de la Buffa, Nice
Søndag 11. december 2016 kl. 17 

   

Danske julegudstjenester i Sydfrankrig
24. december kl.11 - St. Michaels i Beaulieu
24. december 2016 kl. 14 - St. Georges i Cannes

    

           

      Links: www.lesdanois.dkwww.eglisedanoise.org -  www.club-danois.com- www.union-danoise.com5. december 2016

BYHUS I MONTAUROUX...

Helårs udlejning

Byhus 2 etager med panoramaudsigt, bedste beliggenhed og totalt renoveret

                    

3 soveværelser, stor stue med pejs og udgang til terrasse.

Ideelt for golfspillere, udsigt til Golf Terre Blanche.

Kontakt: Mogens Vilhelmsen
mv@mogensvilhelmsen.onmicrosoft.com
2. december 2016NYHEDSBREV NR 156 ER SENDT UD...


28. november 2016

Fra advokat Nicolas Brahin i Nice har vi modtaget følgende:

Indirekte overførsel af fortjeneste til udlandet: metode til sammenligning af priser

Selvom en formodning om indirekte overførsel af fortjeneste til søsterselskaber i udlandet udelukkende er resultatet af en sammenligning med mindre gunstige priser til skatteyderens andre kunder uden forbindelse eller afhængighedsforhold til denne, må disse afhængige eller uafhængige selskaber især med hensyn til aktivitetstype ikke være i forskellige situationer.

Forvaltningsrådet (CE), 16. marts 2016, nr. 372372.

Til fastsættelse af den skat, som skyldes af de virksomheder, der er knyttet til eller kontrollerer virksomheder uden for Frankrig, registreres den indirekte fortjeneste, der er overført til sidstnævnte enten ved prisforhøjelse eller reduktion i købs- eller salgspris eller på anden måde, i det godkendte regnskab. Det samme sker med hensyn til virksomheder, der kontrolleres af en virksomhed eller en koncern, der ligeledes har kontrollen med virksomheder uden for Frankrig. I mangel af præcise tal til at foretage berigtigelse, fastsættes de skattepligtige indtægter ved sammenligning med lignende virksomheder, der drives normalt (fransk skattelovs (CGI), § 57 i gældende udformning) .

Over for et fransk selskab, der producerer og sælger mycelium, og som er medlem af en amerikansk koncern, havde skattemyndighederne på basis af disse bestemmelser foretaget reintegration i resultatet for skatteårene 1998 til 2001 af beløb, der blev anset som indtjening, der var indirekte overført til to søsterselskaber i henholdsvis Holland og England. Retten afviste begæringen fra det pågældende selskab, der påstod fritagelse for tillæg af selskabsskat, som det var indstævnet for. Selskabet indgav klage.

Forvaltningsrådet vurderede, at det fremgår af ovennævnte regler, at dersom det konstateres, at de priser, som en virksomhed i Frankrig har faktureret en udenlandsk forbundet virksomhed, er lavere end dem, der praktiseres enten af denne virksomhed til andre virksomheder uden forbindelse med denne eller af lignende virksomheder, der drives normalt med kunder, der ikke har noget afhængighedsforhold - uden at denne forskel kan forklares i kundernes anderledes situation - anser skattemyndighederne det for en fordel, som de har ret til at reintegrere i virksomhedens resultater i Frankrig – men dog ikke hvis virksomheden kan dokumentere, at denne fordel havde en modydelse, der mindst var af samme størrelse. Det præciseredes, at da myndighederne ikke havde foretaget sådanne sammenligninger, var de ikke berettiget til at påberåbe sig den således indførte formodning om overførsel af fortjeneste, men skulle for at påvise, at en virksomhed havde været for gavmild ved at fakturere et utilstrækkeligt beløb, have fastslået, at der eksisterede en ubegrundet forskel mellem den aftalte pris og den solgte vares eller ydelses handelsværdi.

I sagen vurderede Kassationsretten, at den administrative klageret (CAA) for at vurdere om skattemyndighederne havde fastslået, at det anmodende selskab havde ydet en prismæssig fordel i løbet af de omtvistede regnskabsår dels til det hollandske søsterselskaber, dels til det engelske, med rette kunne have hævdet, at skattekontoret havde påvist, at virksomheden havde solgt dets produkter til en lavere pris end den, der var faktureret til dets øvrige kunder, der ikke havde noget afhængighedsforhold til selskabet, uden at skulle undersøge, om prisen ligeledes var mere fordelagtig end den, der praktiseredes over for det anmodende selskab af andre virksomheder, der var normalt drevet med kunder uden afhængighedsforhold til disse.

Til gengæld havde den administrative klageret begået en retlig fejl ved ikke at undersøge, om de pågældende søsterselskaber, der var distributører af mycelium, var i samme situation som de øvrige kunder, der tjente som grundlag for prissammenligning, og som var slutkunder, hvilket ifølge det anmodende selskab forklarede den observerede forskel. Klagerettens dom blev således ophævet og sagen henvist.
28. november 2016

Smuk familie-venlig Provence villa i Montauroux udlejes...

Se villaen på  www.homeaway.co.uk/1908596
28. november 2016

Fra Advokat Nicolas Brahin i Nice har vi modtaget følgende orientering:

Schweiz - opblødning i bankhemmelighed...

Aftalen mellem Frankrig og Schweiz, der ændrer tillægsprotokollen til den fransk-schweiziske konvention af den 9. september 1966 om eliminering af dobbeltbeskatning på indkomstskat og formueskat og hindring af svig og skatteunddragelse, blev underskrevet i Bern den 25. juni 2014 og offentliggjort i det franske lovtidende Journal officiel den 3. maj 2016.

Det bemærkes, at aftalen tillader “gruppeanmodninger” og gør det muligt at indhente oplysninger, uden at den anmodende stat helt præcist skal udlevere pågældende persons navn og adresse.

Derfor erstattes den eksplicitte reference til navn og adresse med en enkel reference, hvilket kan bestå i at angive personens navn eller anden oplysning til identifikation. Disse anmodninger skal dog vedrøre skatteydere, der befinder sig i samme situation.

Aftalen afskaffer desuden den anmodende stats forpligtelse til over for den anmodede stat om, at angive navnet på det pengeinstitut, der ligger inde med de forespurgte oplysninger. Det drejer sig om at sørge for, at de schweiziske skattemyndigheder gennemfører den anmodede undersøgelse, selv om Frankrig ikke har været i stand til at oplyse navnet på skatteborgerens bank.

Disse bestemmelser trådte i kraft den 30. marts 2016 og skal anvendes ved anmodning om udveksling af oplysninger om dispositioner, der er foretaget efter den 1. februar 2013.

Selve oplysningerne kan vedrøre tidligere år fra den 1. januar 2010.
24. november 2016

Fra DK-France har vi modtaget følgende orientering:

Ejerforeninger i Frankrig:

Skal ejerlejlighedsejere betale for alle forbedringer?

Generelt bliver beslutninger om forbedringer i ejerlejlighedsejendomme i Frankrig truffet ved flertalsafstemning, og forbedringerne betales i givet fald af alle ejere. I særlige tilfælde kan visse ejere dog fritages for at betale, hvilke?

Marseillan – ejerlejlighedsejendomme i havnekvarteret

I ejerlejlighedsbebyggelser og etageejendomme besluttes udførelsen af større arbejder i forbin delse med fællesområder (facaderenovering, opførelse af garager, …) på ejerforeningens general-forsamling. Med få undtagelser fra denne bestemmelse afgøres gennemførelsen af større arbejder eller ej ved afstemning. Afhængigt af arbejdets art kræves simpel eller, i sjældnere tilfælde, absolut flertalsafstemning. Såfremt resultatet af afstemningen er positivt, igangsætter administratoren arbejdet gennem den virksomhed, der er valgt efter indhentning af tilbud, og alle ejere betaler ud fra bestemmelsen om ”nyttekriteriet for den enkelte ejerlejlighed” (critère d’utilité pour le lot).

Alle vedligeholdelsesudgifter i forbindelse med en etageejendom betales som udgangspunkt af alle ejerlejlighedsejere pro rata i forhold til deres andel. Der er såvel alternative bestemmelser som undtagelser fra denne bestemmelse! Ved facaderenovering kan vedtægterne (règlement) for en ejerforening med flere bygninger fastsætte, at ejerne i hver bygning træffer beslutning om egen renovering.

Det valg, der træffes af ejerne i én boligblok, forpligter ikke ejerne i en anden blok! Et andet skoleesempel er montering af elevator i en etageejendom uden elevator. Ud fra ”nyttekriteriet for den enkelte lejlighed” er ejerne i stueetagen fritaget for betaling af udgifterne til elevator, idet elevatoren ikke (direkte) giver fordele til deres lejlighed.

I fransk lovgivning er der ligeledes taget højde for at beskytte ressourcesvage ejerlejlighedsejere i forhold til større arbejder af luksuriøs karakter. Sådanne arbejder skal afgøres ved dobbelt flertalsafstemning og i tilfælde af afvisning, kan en ejerlejlighedsejer bringe sagen for en domstol (Tribunal de Grande Instance). Såfremt dommeren anerkender arbejdets luksuriøse karakter, er klageren ikke forpligtet til at betale.

Mulighed for afdragsordning

Ejerlejlighedsejere, der ikke har stemt for gennemførelsen af fælles arbejder på generalforsam-lingen, kan afdrage betalingen af deres andel af arbejdet over en periode på 10 år. Det giver en paragraf i en fransk lov fra 1965 mulighed for. Ansøgningen om en afdragsordning skal fremsættes på generalforsamlingen eller fremsendes pr. rekommanderet brev efter generalforsamlingen.

Mulighed for økonomisk støtte

Ejerlejlighedsejere har i særlige tilfælde mulighed for økonomisk støtte. Når en etageejendom anvendes til minimum 50% beboelse, er momsen (TVA) på visse større arbejder på blot 5,5%. Som et andet eksempel kan nævnes, at den franske finanslov i 2009 gav mulighed for at optage lån (éco-prêt) til 0% i rente til finansiering af energiforbedrende foranstaltninger.

24. november 2016

EJENDOMSSALG - FRANKRIG...

Dejligt klyngehus i Mandelieu La Napoule på 130 kvm. Til salg.

Huset ligger med en fantastisk udsigt til Cannesbugten og Croissetten, i et lukket domaine, med pool og tennisbaner, med Esterelbjergene i "baghaven" og 10 min. til stort shoppingcenter, og 10 min. til stranden.

Huset er i to plan med 3 soveværelser, stue, åbent køkken, udestue og lækkert badeværelse. I underetagen et stort soveværelse med eget bad. Desuden en stor udsigtsterrasse og hyggelig gårdhave.

          

      

Desuden hører der garage med. Huset er moderniseret indenfor de sidste år. Pris €430000.

Kontakt: Morten Abildhauge på morten.abildhauge@live.dk


24. november 016

MARKEDSPLADSEN...

Antikt metal havebord og parasolfod, velholdt, malet Provence grønt, til salg samlet for 100€

Diameter ca. 1 meter

Kan hentes i Nice hos Jørgen og Hanne Friis
Tlf. 06757570487. november 2016


NYHEDSBREV NR 155 ER SENDT UD...


6. november 2016

Lejlighed i Cagnes sur Mer (06800) sælges...  

Lejligheden ligger 4-500 meter fra stranden, tæt på indkøb og bus samt i gåafstand til toget. Der er kun 5 km til Nice lufthavn. 

          

 

Det er en 1-værelses lejlighed på ca. 35m2 med en dejlig vestvendt have på ca. 30m2. Lejligheden består af entré, gang med skabe, badeværelse med (plads til) vaskemaskine, separat nyere køkken og en stue/spisestue med plads til en seng på 140x200cm. Til lejligheden hører også et kælderrum.     

Der er nye lydisolerede vinduer.

Lejligheden hører under en ejerforening.

Pris 145.000 euros.

For flere billeder og oplysninger venligst kontakt Fie Bruun på 06 60 91 92 87 eller på fie.bruun@wanadoo.fr

29. oktober 2016

Bargemon, Provence.

Lille hyggelig lejlighed (50 m2) med terrasse og lille have udlejes.

Lejligheden er fuld møbleret og indeholder solterrasse, 2 soveværelser, stue, køkken, udestue og badeværelse.

Lejligheden er beliggende i middelalderbyen og har sin egen lille privat have.

                  

Flot udsigt og med en beliggenhed i den gamle middelalderby, 80 m til Bargemons hyggelige torv.

Der er alle dagligdagsindkøbsmuligheder i byen, købmand, slagter, bager, apotek, vinforretning, frisør, restauranter mm.

Udlejes på ugebasis til 400 € per uge (skiftedag lørdag)

Udlejes også i længere perioder, hvis det har interesse.

Kontakt: Sten Skakon
Tlf. +45 61 61 83 58
E-mail: stenskakon@email.dk
20. oktober 2016

Lad Pakke.dk hjælpe dig med julegaverne

Pakke.dk har forsøgt at forenkle fragt på sådan en måde, at det er nemt, hurtigt og uden en masse bøvl at sende  pakker, paller og dokumenter.

Det er muligt at tjekke priser online på under 30 sek., og hvis der ønskes booking med det samme, kan det gøres i forlængelse af prisopslaget.

Pakke.dk sender til over 160 lande, så hvad enten der skal sende noget fra udlandet til DK eller omvendt, kan der med fordel benyttes Pakke.dk’s gode prisaftaler.

Når du har tjekket pris, booket og betalt, fremsendes label på email, som blot skal printes ud og sættes på pakken med tape, og så er pakken klar til afhentning.

Vi ligger som regel altid i TOP 3 på Trustpilot, så hvorfor ikke sende med Pakke.dk næste gang du skal have sendt noget, og se om vi ikke lever op til vores kunders anbefaling.

Gå ind på www.pakke.dk

VENLIGST I BEST REGARDS
17. oktober 2016

JYSKE BANKS RETSSAGER I FRANKRIG FORTSÆTTER…LES DANOIS har tidligere skrevet meget om de retssager, der igennem 3-4 år har kørt i Frankrig imod Jyske Bank i forbindelse med tvangskonverteringer af lån.

Der er igen faldet dom i en række sager ved retten i Grasse, og flertallet har Jyske Bank tabt.

Som sædvanlig har Jyske Bank anket disse sager og de skal nu fortsætte ved retten i Aix-en-Provence.

LES DANOIS er bekendt med flere af de advokater, der kører sagerne mod Jyske Bank, og såfremt du har brug for en advokat til at køre din sag mod Jyske Bank er du velkommen til at kontakte Redaktionen og vi sender dig navn og adresse på advokaterne.
Din "Flash" afspiller har brug for at blive opgraderet

For at se denne side kan du klikke her for at hente den seneste version af "Flash" fra Adobe. Når installationen er overstået kan du vende tilbage hertil og se siden.

Hvis du ser denne besked selvom du lige har opgraderet Flash så prøv at lukke alle Internet Explorer vinduer ned, start op igen og kom tilbage til denne side.