VELKOMMEN TIL LES DANOIS

 


Nyhedsbreve udsendes mindst een gang om måneden til mere end  4.800 e-mail-adresser i Frankrig, Spanien, Italien, Danmark og flere andre steder i Europa. Dette betyder - alt andet lige - at de læses af næsten 10.000  personer.

Hvis du ikke modtager nyhedsbrevet skal du blot sende en mail til Redaktionen - og du bliver sat på mailinglisten. Og det er naturligvis gratis.

Ansvarsfraskrivelse: Se punktet i menu'en

VEJRET:

Frankrig: www.meteofrance.com

Italien: www.meteo.it

Spanien: www.canalmeteo.com

Link til Vide Grenier: http://www.vide-greniers.org/


                           


SIDSTE NYT -

 

fra Redaktionen - peter.fabricius@wanadoo.frKOMMENDE ARRANGEMENTER:  


DEN DANSKE KIRKE I SYDFRANKRIG

Julegudstjenester:

  24. december 2014 kl. 11 i St.Michaels i Beaulieu

24. december 2014 kl. 14 i St. Georges i Cannes

      Links: www.lesdanois.dkwww.eglisedanoise.org -  www.club-danois.com- www.union-danoise.com24. december 2014

Fra advokat Ann-Sofie Kold Christensens sidste nyhedsbrev har vi hentet disse to indlæg:

Har du solgt en feriebolig i Frankrig siden sommeren 2012 og betalt fransk kapitalvindingsskat? Så kan du måske få nogle penge tilbage… !

I Frankrig betaler man kapitalvindingsskat (”taxe sur la plus-value”) af fortjenesten, når man sælger en feriebolig (”résidence secondaire”). Indtil 2009 var disse regler dog ikke gældende for personer bosiddende i Danmark pga. den tidligere dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de to lande, som tillagde Danmark beskatningsretten på dette område.


Efter dobbeltbeskatningsoverenskomstens opsigelse har danskere dog skulle betale skat af fortjenesten ved et salg efter 1. januar 2009, uanset hvornår boligen er erhvervet. Siden 16. august 2012 har skatteprocenten udgjort 34,5 % hvoraf 15,5 % udgør de franske sociale afgifter (”prélèvements sociaux”) som ellers hidtil kun har været pålagt personer, der var bosiddende i Frankrig (”résidents”). Siden reglen blev indført har mange rejst spørgsmålet om det virkelig kan være rigtigt, at man skal betale en social afgift, som man slet ikke har glæde af, fordi man ikke er bosiddende i Frankrig – et argument som hidtil har været brugt for ikke at opkræve afgiften overfor ”non-résidents”.  Spørgsmålet har været rejst på EU-plan i forskellige anledninger, og senest har EU-Domstolens Generaladvokat udtalt sig kritisk overfor Frankrigs opkrævning af de sociale afgifter hos personer, som er omfattet af andre EU-landes sociale afgiftssystem. Dette giver anledning til at tro, at man kan forlange de allerede betalte sociale afgifter tilbage ved at rette krav herom til det franske skattevæsen. Har man solgt en feriebolig i perioden 16. august 2012 til 31. december 2012, så skal man dog anmode om tilbagebetaling overfor det franske skattevæsen inden 31. december 2014 . Ønsker man bistand i en sådan sag kan jeg naturligvis tilbyde dette. Jeg skal dog blot have meddelelse herom snarest muligt og senest fredag den 26. december 2014 . Henvendelsen skal være vedlagt en kopi af det underskrevne skøde samt skatteopgørelsen fra notaren/skatterepræsentanten.

Skattefrit salg af tidlige re ”résidence secondaire” i Frankrig

Apropos fransk kapitalvindingsskat (”taxe sur la plus-value”)…. Ved salg af en feriebolig (”résidence secondaire”) i Frankrig, så er salget af en primær bolig (”résidence principal”) skattefrit. Men de færreste er klar over, at man fortsat kan sælge en tidligere primær bopæl skattefrit efter man har fraflyttet den. Flere og flere danskere flytter i disse år tilbage til Danmark efter at have boet en årrække i Frankrig, og mange flytter tilbage til Danmark, inden de har solgt deres bolig i Frankrig. De formoder derfor, at de skal betale skat at fortjenesten, da boligen nu er blevet deres ”résidence secondaire”. Men heldigvis er det ikke sådan i alle tilfælde, idet man under visse omstændigheder fortsat kan sælge skattefrit. Jeg har skrevet en artikel, der opremser vilkårene for skattefrihed, som kan findes på min hjemmeside www.akc.dk under ”Artikler”. På min hjemmeside finder man også en opdateret artikel vedr. reglerne om ”taxe sur la plus-value” som de er gældende pr. 1. september 2014.
21. december 2014NYHEDSBREV NR 121

- ER SENDT UD 20. DECEMBER 2014


21. december 2014

Forretningsudvidelse

Et nyt år er i vente, og dermed også en forretningsmæssig omstrukturering og udvidelse for vores advokatkontor. Cabinet Lund-Marteu (LMLAW) påbegynder pr. 1. februar 2015 et tæt samarbejde med advokatkontoret Fabritius Tengnagel & Heine i Store Kongensgade i København, der betyder, at der fremover kan ydes juridisk rådgivning med tilstedeværelse i både Frankrig og Danmark.

Fabritius Tengnagel & Heine er et af  Danmarks ældste advokatkontorer, og firmaet er allerede solidt funderet for så vidt angår juridisk rådgivning om dansk-tyske relationer. Fra februar udvider Fabritius Tengnagel & Heine med etablering på fransk territorium og kvalificeret rådgivning vedr. dansk-franske retslige relationer, inden for såvel internationale dødsboskifter, fast ejendom, udlægs- og konkursbehandling, selskabsetablering, erhvervsretslig rådgivning af danske og franske virksomheder etc.

Som led i omstruktureringerne vil mit forretningsmæssige domicil pr. 1. februar 2015 være:

Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel & Heine

Store Kongensgade 67C

1264 København K

Tlf. +45 33 13 69 20

www.dklaw.dk

Vores hidtidige kontor i Nice bevares på den nuværende adresse (13 Bd. Gambetta) og Fabritius Tengnagel & Heine vil derudover åbne nyt kontor i Paris. Det betyder, at møder vil kunne afholdes både i Nice, Paris og Store Kongensgade i København.

Vi glæder os til i det nye år fortsat at kunne yde juridisk bistand til privat personer, virksomheder og finansielle institutioner i forhold til fransk-danske retsområder – og til at kunne byde velkommen på kontorerne i henholdsvis Nice, Paris og København.

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår, og ser frem til et godt samarbejde i det nye år.

Anne Mie Lund, advokat
19. december 2014

Sommerferie i Danmark 2015.

Kædevilla i Kirstineparken, Hørsholm til leje i uge 27,28,29,30. Pris pr. uge 4500 kr.

Stor stue i åben forbindelse med køkken alrum og direkte adgang til solrig terrasse.

1.sal med kontor/gæsteværelse, skabsgang, soveværelse og bad.

Underetage indrettet med gæsteseng og vaskerum. I alt 175 m2.

Keld Ørberg

+45 28 27 49 60

kel@telia.dk


 

17. december 2014


Kære alle,

Skal 2015 være året, hvor du  virkelig gør fremskridt med det franske sprog?

I vores program er der masser af muligheder:

Vi har kurser 1 x ugentligt,   intensive ugekursus med undervisning hver dag i 5 dage, intensive kurser på 2 uger med 4 dages undervisning i hver uge, samt privatundervisning for 1 eller 2 personer.

Find den kursusform, som du bedst kan lide på www.fransksprogogkultur.dk/

Og skriv eller ring til mig, så finder vi den løsning, som passer bedst til dig.

Med venlig hilsen

Vita Christensen

Beskrivelse: cid:image002.jpg@01CB7ECF.F1B0FFB0
www.fransksprogogkultur.dk/
vita@fransksprogogkultur.dk

Mobil: +45 2637 2801


 
17. december 2014

NY BOG FRA STEEN MEEDOM...

Min nye bog, Samfundets Gribbe og Får, kan læses gratis på www.meedomus.com16. december 2014

Begrebet skattemæssigt domicil

Fra advokat Nicolas Brahin i Nice har vi modtaget denne orientering:

Hvorfor er det vigtigt at bestemme sit skattemæssige domicil? Hvordan defineres det i Frankrig? Og hvordan kan internationale konventioner tilpasse begrebet?

Det skattemæssige domicil er et begreb, der er forskelligt fra en persons nationalitet. Rent skattemæssigt er det ofte svært at afgøre, hvor man har domicil. Faktisk kan en person have boliger i flere lande eller betale skat til flere stater. Men begrebet skattemæssigt domicil er vigtigt, idet det gør det muligt for skatteborgeren at bestemme til hvilket land, han skal betale skat. Hvert land definerer begrebet domicil. Ikke desto mindre er denne definition ikke ens alle steder. Derfor kan internationale konventioner for at undgå, at man har skattemæssigt domicil i to forskellige lande, fravige den nationale definition.

Hvorfor skal man bestemme sit skattemæssige domicil?

Det er vigtigt at bestemme en persons skattemæssige domicil for at vide, hvilken skatteordningen vedkommende hører under, både med hensyn til direkte skatter (indkomstskat) og afgifter ved ejerskifte (boafgift og gaveafgift). Faktisk har en persons domicil stor indflydelse på gældende skatteordninger og somme tider med vidt forskellige konsekvenser.

Hvordan defineres skattemæssigt domicil i Frankrig?

I fransk skattelovs (Code général des impôts) § 4 B defineres begrebet domicil. Det hedder i loven, at en person anses for at have sit skattemæssige domicil i Frankrig, i følgende tre tilfælde:

  • Hvis hans hjem eller faste opholdssted er i Frankrig

  • Hvis han er beskæftiget i Frankrig som lønmodtager eller andet, medmindre det kan bevises, at denne aktivitet er en bibeskæftigelse

  • Hvis centrum for hans økonomiske interesser er i Frankrig

Det er tilstrækkeligt, at et kriterium er opfyldt.

Hjem forstås som det sted, hvor skatteborgeren normalt bor og har sit familiemæssige centrum. Der tages ikke højde for midlertidige erhvervsmæssige ophold i udlandet eller ophold forårsaget af særlige omstændigheder. Det er kun, når han ikke har noget hjem, at hans faste opholdssted bestemmer hans skattemæssige domicil.

Centrum for skatteborgerens økonomiske interesser svarer til det sted, hvor han har foretaget sine væsentligste investeringer, hvor han har hjemsted for sine forretninger, og hvorfra han administrerer sine aktiver. Det kan ligeledes være det sted, hvor skatteborgeren har centrum for sine erhvervsmæssige aktiviteter, hvorfra han modtager størstedelen af sin indkomst.
16. december 2014

Moms på fast ejendom ifølge fransk lovgivning

Advokat Nicolas Brahin i Nice fortæller:

Efter marts 2010 afgøres beskatning af køb af fast ejendom af to kriterier: parterne og ejendommens art.

Parterne: Ifølge lovgivningen kan køber og sælger deles op i to kategorier. På den ene side de personer, der er momspligtige i forbindelse med en økonomisk aktivitet (professionelle inden for ejendomme, virksomheder, osv.). På den anden side, de, der ikke er momspligtige (private), og som foretager transaktioner, der i princippet ikke er omfattet af moms på fast ejendom.

Ejendommens art: For eksempel er der ikke de samme regler for salg af byggegrund som for salg af en ny ejendom, der er opført inden for de sidste fem år.

Ved køb af byggegrund, skal der skelnes mellem to tilfælde:

  • Enten sælges grunden af en privatperson. Reformen får derfor ingen konsekvenser. Der skal kun betales registreringsafgifter, og ikke moms.

  • Eller grunden sælges af en professionel. Sælger skal her betale moms (generelt 20 %). Køber skal for sin del betale registreringsafgifter på 5,09 % (endda under visse betingelser med en reduktion på 0,715 %).
12. december 2014


BRUGER DU BILTOG TIL/FRA HAMBURG ??
- så læs her, hvad en af vore læsere har oplevet:

Vi rejste med biltoget fra Lörrach til Hamburg med biltoget fra Lörrach 6.12.

Alt gik efter planen, og dog!

Da jeg søndag morgen gik ud på ram pen for at køre bilen ud af toget, var jeg med det samme klar over at der var noget galt.

Der var masser af Politi og jernbanearbejdere.

Da toget rullede ind fik vi informationer om at der havde været indbrud i bilerne.

20 biler var gennemrodet og rigtigt mange ting ( julegaver m.m).var stjålet.

Tyvene som politiet gik ud fra var en prof. bande havde skaffet sig adgang til bilerne ved at slå ruderne ud.

De havde selvfølgelig god tid inden næste station.

Nu er de første dage gået med at få bilen køreklar igen samt fremsende alle papirerne og opgørelser til DB.

For mit eget vedkommende var der skader på bilen på ca. 20.000 kr. som så skulle betales kontant.

Regningen skal jeg så fremsende til DB. som forhåbentlig betaler sammen med opgørelsen af de stjålne genstande som er noget større.

Et godt råd: -

Tag altid samtlige værdier med op i toget.7. december 2014

Ejendomssmægler og specialist i feriebolig-udlejning:

Vi søger kvalitetsvillaer med swimmingpool og lejligheder ved kysten beliggende i Provence/ Cote D’azur til udlejning.


Karina Voldborg Voigt/ Propertiesbuynet

12 Avenue de la Pergola

06400 Cannes

France


Mobile : +33(0)6 61 71 40 90

E-mail : karina@propertiesbuynet.com

Web-side : www.holidayhomesprovence.com


 
29. november 2014

SE DETTE LINK...

Det kunne vi ikke stå for - det måtte lægges ind:


https://www.youtube.com/v/txiR7oEVGd0
26. november 2014

SKANDINAVISK CLUB I DEPARTMENT 34 -  LANGUEDOC...   

                   

Den skandinaviske Club www.scandocclub.com har sendt sit nyhedsbrev ud.

Her finder du informationer om  arrangementer i området.  

     


26. november 2014
NYHEDSBREV NR 120 ER SENDT UD...
25. november 2014

 Village House for sale in the Vallispir Valley – Pyrenees Orientales, France...

Descriptions and photo’s as follows:

Approximately 200m2 spread over 5 floors

Ground floor: kitchen, pantry, dining area/sitting area, utility room, storage room. wood stove, fitted light/spotlights, retro-art-deco tiled floor.

First floor: large living room/landing, toilet, studio, computer room, fireplace, balcony.

Second floor: master bedroom, 1 double bedroom, sauna, 2 walk-in wardrobes, bathroom with shower/toilet.

Third floor: 2 double bedrooms, bathroom with bath, bathroom with shower/toilet, small library.

Top floor: summer kitchen with refrigerator, gas stove, fully equiped, TV access. Terrace partly covered with open area for sun bathing, beautiful view to the Pyrenees/mount Canigou.

     

The property is appr. 30 minutes’ drive from the beaches at Cote Vermeille,
15 minutes from Ceret – famous for its Museum of Modern Art, cafes and restaurants, 8 min. from Amalie-les-Bains with its Roman Health Spa’s, hotels, restaurants and hiking in the surrounding mountains with its pure air.

The Spanish border is a short drive away. The highway takes you in 2hrs. to Barcelona, in 40 min. to Perpignan.

Price: EURO 240.000.-

Kontakt:  

Kurt Lykke Lindved

Telf.: (+33) (0) 4 68 88 30 74

Mobil: (+33) (07) 88 5852 46

email: kurtlykke.lindved@gmail.com   

Kontakt sælger for komplet foto-serie. 
21. november 2014

DANSK ARKITEKT  PÅ DEN FRANSKE RIVIERA/SOUTH OF FRANCE...

     Pernille Kirk Studio

Danish architect Studio based on the French Riviera / South of France

Years of experiences designing and building

Completing  projects from the first sketch to the final product

Only quality construction

Deep knowledge of French building rules and laws assisting you to increase the value of your property or seeing the great opportunities in a property for sale

Large professional network

Contact us today and get started with your projects for tomorrow !

Web-site: www.pernillekirk.com

         

 


20. november 2014

Fra advokat Max Ulrich Klinker i Nice har vi modtaget denne information. Du kan gå ind på linket nederst og læse hele orienteringen:

UDDRAG   FRA   NY   ARTIKEL :

EU-forordning til fælles arveregler...


af Max Ulrich Klinker, Advokat og Avocat


EU vil gøre arveforhold over grænserne enklere. Kan man fremover hensidde i dansk uskiftet bo i Frankrig, kan man anvende danske arveregler i Frankrig og kan man nøjes med at betale lavere danske arveafgifter efter et dødsbo i Frankrig? Se svar i link nederst til hele artiklen.


Tilbage i 2012 vedtog EU-forordning nr. 650/2012 (også kaldet arvevalgsforordningen) vedrørende arveforhold i EU-landene, og som skal have retsvirkning fra den 17. august 2015. En forordning består af dels betragtninger (lovbemærkninger) og dels af selve loven (paragrafferne).


Som nok bekendt er en EU-forordning almengyldig og bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i enhver medlemsstat, jvnf. § 288 i EU Traktatens Funktionsområde. Det indebærer, at såfremt en medlemsstat ikke har implementeret EU-forordningen i sit eget lands arvelov, kan man som EU-borger støtte ret på selve forordningen. Man skal ikke vente på, at Folketinget eller Den franske Nationalforsamling og Senat vedtager de nye EU-arveregler, og man skal heller ikke tolerere såfremt, det enkelte medlemsland i EU overser punkter eller bevidst som ubevidst, fordrejer forordningens indhold.


Med forordningen bestræber EU sig på, ”at bevare og udbygge et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, hvor der er fri bevægelighed for personer” (1. betragtn.) og tilsigter konkret, at ”borgerne bør inden for det europæiske retlige område være i stand til på forhånd at tilrettelægge arven efter sig” (7. betragtn.) Forordningen skal finde anvendelse på arv efter personer, som afgår ved døden på eller efter den 17. august 2015” (§ 83).


Fra flere sider er forordningen blevet udlagt med næsten profetisk længsel som en afklaring en gang på alle af de komplekse arveforhold, som danskere bosat i udlandet eller med udenlandsk feriebolig er overladt til. Man kan derfor efterlades med et indtryk af, at paradisiske tilstande i arvemæssig sammenhæng begynder fra august 2015. 


Arvevalgsforordningen er en forbedring for EU-borgere i forhold til nugældende regler. Men den har sine begrænsninger og man skal vare sig for at lægge for mange forventninger i de kommende EU-regler.  
ARTIKLEN KAN I SIN HELHED INKLUSIVE EKSEMPEL LÆSES PÅ :


     

http://www.maxus-nice.fr/da/articles/EU-forordning-til-faelles-arveregler.html


21. november 2014 


Maxus Cabinet d´Avocats

Palais Maréchal Joffre

20, Rue du Congres

06000 Nice

Frankrig


www.maxus-nice.fr
20. november 2014

Nu kan du få lavet biometrisk pas i Nice

Siden det biometriske pas blev indført den 1. januar 2012, har mange danskere i Frankrig måttet rejse til Paris f.eks. for at få lavet pas.

Det er slut nu, for vi kan bekræfte den gode nyhed om, at der er blevet installeret en biometrisk kuffert på det honorære konsulat i Nice. Det betyder, at samtlige danske statsborgere (også over 12 år) kan få lavet pas i Nice.

Ved pasbestilling i Nice, bedes du henvende dig på det honorære konsulat og bestille tid med henblik på indgivelse af ansøgning og optagelse af biometriske data (pasfoto, fingeraftryk og underskrift). Du finder adressen ved at klikke her.

Ansøgningerne samt biometrien vil blive videreekspederet via ambassaden i Paris og der må forventes en behandlingstid på ca. 4 uger.


Det er naturligvis stadig også muligt at indgive pasansøgninger på konsulatet i Paris.

Desuden kan du få lavet pas under ferie i Danmark eller på et konsulat i udlandet, der kan udstede biometriske pas.

Vi håber, at denne nye mulighed kan gøre pasfornyelse lettere for mange af de danskere, der bor i Frankrig.


Dokumenter til pasfornyelse, klik her

Pas – ofte stillede spørgsmål, klik her 


Consulat de Danemark

8 avenue Félix Faure

F-06000 Nice, France

+33493853549 – danemark@guiran.fr
20. november 2014

FLYTTEMAND...

Fra en af vore læsere - Asbo Holse - har vi modtaget denne orientering:

Jeg vil gerne dele vores positive flytteoplevelser med Les Danois’s læsere:

Efter godt 22 år med eget hus – heraf de sidste 10 år som Résidence Principale - i Provence blev det på grund af min hustrus svigtende helbred og deraf følgende stærke ønske om mere nærhed til børn og børnebørn, tid til at rykke teltpælene tilbage til DK.

Selve flytteprocessen blev, grundet Ørslev Flytteforretning v/ Søren Pedersenen, stor succes.

Forud blev betingelserne aftalt vedr. dato, pakning, forsikring og ikke mindst en meget rimelig pris, der mundede ud i en formel aftalekontrakt.

Alle forudgående aftaler blev opfyldt. P.g.a. forsikringsdækningen, skulle vi ikke selv pakke ned på forhånd, men overlade det til firmaet. 

På den aftalte dato mødte firmaet kl. 0900 med 2 medarbejdere, der pakkede i kasser, emballerede møbler og læssede den 44m3 store flyttevogn. Kl. 1800 var flyttevognen læsset og vi stod tilbage i et tomt hus.

3 dage efter blev alt vores indbo afleveret og installeret som aftalt på den ønskede adresse i Danmark.

Det kan vel kaldes en succeshistorie midt i det triste at måtte forlade det dejlige Provence.

Ørslev Flytteforretning kan kontaktes på flyttemanden@email.dk eller +4540151055/+4555981055.

Med venlig hilsen

Asbo Holse

Asbo Holse
Mobilephone: (+45) 20732580
E-mail: asbo.holse@c.dk
19. november 2014

LEJLIGHED I PERPIGNAN...

Læs mere inde på Ejd.salg-Frankrig - pkt. 106

NY PRIS: NU EUROS 218.000.-


18. november 2014

Salg af ejendomme, der skal renoveres...

Fra advokat Nicolas Brahin i Nice har vi modtaget følgende:

For en sælger af en beboelsesejendom eller ejendom til beboelse og erhverv, der forpligter sig til at udføre et renoveringsarbejde inden for en bestemt frist, og som modtager penge fra køber inden arbejdets udførelse, er det obligatorisk at indgå en notarberigtiget "aftale om salg af ejendom til renovering”, der giver køber en bedre beskyttelse. Ved hjælp af denne aftale overdrager sælger straks køber ejendomsretten til grunden, og til bygningsarbejdet, efterhånden som det udføres.

Hvilken type arbejde er omfattet?

Renoveringsarbejdet er nødvendigvis relateret til en eksisterende bygning. Arbejdet omfatter ikke udbygning eller fuldstændig ombygning, hvor det udelukkende er regler om salg af bolig til genopførelse, der gælder.

Er det mulig at underskrive en købsaftale?

Der kan indgås en foreløbig købsaftale (slutseddel), som for at være gyldig skal indeholde væsentlige oplysninger, såsom beskrivelse af arbejdet, frister, og pris samt sælgers forpligtelse, når det endelige skøde underskrives, til at dokumentere, at han har oprettet en garanti vedrørende arbejdets færdiggørelse og obligatoriske forsikringer.

Den foreløbige købsaftale kan være betinget. I dette tilfælde bestemmer loven, at der ikke skal betales noget, før betingelserne er opfyldt. Samme regel gælder for køb af byggeprojekt.

Hvad er betalingsbetingelserne?

Ifølge loven skal købsprisen betales i rater. For eksisterende byggeri betales der, når skødet er underskrevet. Betaling af renoveringsarbejdet må ikke overstige: 50 %, når halvdelen af arbejdet er færdiggjort og 95 %, når hele arbejdet er udført.

Hvilken garanti for færdiggørelse pålægges der sælger?

Loven pålægger sælger at fremvise en garanti for arbejdets færdiggørelse, der består af en selvskyldnerkaution, der oprettes hos et pengeinstitut eller forsikringsselskab. Garantien udelukker enhver anden form for garanti.   Garantien ophører, når det konstateres af en byggekyndig, der er udpeget af parterne, at arbejdet er færdiggjort. Der udfærdiges herefter en protokol for overtagelse af arbejdet, der underskrives af sælger og køber.18. november 2014

Familie-SCI eller fælles drift af en ejendom uden kommercielt formål...


Fra advokat Nicolas Brahin i Nice har vi modtaget følgende orientering:

Et familie-SCI (fransk ejendoms-interessentskab) gør det muligt for familiemedlemmer, der hver især ejer forskellige andele, sammen at administrere en eller flere ejendomme, uden kommercielt formål.

Det sker ofte, at flere personer, der ikke fra starten har valgt det, bliver ejere af den samme bolig. Det er reglerne om sameje (indivision), der spiller ind. Alle ejere af ejendommen skal derfor lære at administrere ejendommen sammen samt træffe fælles beslutninger. Imidlertid kan enhver af dem til enhver tid udtræde af samejet. Dette forårsager ofte, at ejendommen på grund af uenighed må sælges, hvilket kan føre til en blokering. Det anbefales derfor at stifte et SCI-selskab for at undgå denne skæve udvikling.

Hvad er et familie-SCI?

Et SCI er et selskab, hvor familiemedlemmerne indskyder en del af den ejendom, som de ejer.   Det er således selskabet, der bliver ejer af ejendommen, idet hver ejer til gengæld modtager det antal anparter, der svarer til deres indskud. SCI-selskabet er omfattet af de bestemmelser, der er fælles for alle selskaber, jf. fransk civillovs (code civil) § 1845 og ff.

Hvordan fungerer det?

For at stifte et SCI-selskab er det tilstrækkeligt med to personer. Loven siger ikke noget om det maksimale antal stiftere eller om deres nationalitet, som det er tilfældet for visse andre selskabsformer. Det er endog muligt for umyndige at være anpartshavere i et SCI, da selskabet ikke har et kommercielt formål.

Selskabsperioden er maksimalt 99 år, og selskabet administreres i henhold til vedtægterne, der skal udfærdiges skriftligt af en juridisk professionel person. Formuleringen er forholdsvis fri, men det er vigtigt at indsætte visse bestemmelser fx vedrørende omfanget af direktørens beføjelser, afstemningsregler på generalforsamlinger, begrænsning af stemmeretten til fx kun forældrene, særlige regler vedrørende salg eller bytte af anparter, godkendelse ved indtrædelse eller udtrædelse af selskabet…

Hvem administrerer det?

Der udpeges en direktør til at varetage den daglige drift, da væsentlige beslutninger normalt træffes på generalforsamlingen i henhold til det flertal, der er fastsat i vedtægterne. I et familie-SCI, der udelukkende er stiftet mellem forældre og børn, og hvor forældrene er direktører, er deres mandats varighed normalt ikke specificeret og ophører ved deres død, eller når selskabsperioden udløber.

Hvordan stiftes et SCI?

Først og fremmest skal man for at undgå problemer henvende sig til sin notar for at få udfærdiget vedtægterne, da formuleringen kan være vanskelig. Notaren udfører alle nødvendige formaliteter (registrering af vedtægter, offentliggørelse, registrering i virksomhedsregister…)

Det bemærkes imidlertid, at stiftelse af et SCI-selskab ikke kun er forbeholdt administration af familieejendommen, men også kan være egnet, når der skal bygges en ejendom, administreres erhvervsaktiver eller endda til at opnå skattemæssige fordele.

Hvilke fordele kan en udlænding mht. gaveoverdragelse opnå ved at eje en ejendom via et SCI-selskab?

Et SCI-selskab gør det muligt for en valutaudlænding lidt efter lidt at give sin franske ejendom i gave til en eller flere personer og undgå problemer med sameje.

Der kan i Frankrig gives en afdragsfri gave hvert femtende år. Derfor kan man for at optimere brugen af bundfradragene over tid give flere gaver. Hvis en valutaudlænding giver selskabsanparter i gave, kan han selv fortsætte med at administrere det aktiv, som SCI-selskabet ejer, ved at tilpasse vedtægterne herefter. Han kan ligeledes begrænse salget af de overdragne anparter.15. november 2014

Fra en af vore læsere - Ulla Blichert - har vi modtaget denne rigtig gode orientering om det franske sundhedsvæsen.

Den kan være med til, at hjælpe en på vej igennem systemet.

Vi siger en stor tak til Ulla B. for orienteringen, som også er lagt ind under SUNDHED OG HELSE.


DET FRANSKE SUNDHEDSVÆSEN...

Kære Peter Fabricius

Det er nu mange år, din velinformerende www-side har fungeret og med mange brugbare og gode indlæg.

Jeg vil her tillade mig at komme med et indlæg til debatten om forskellen mellem det danske og franske behandlingssystem.

Jeg kom her til Var i 1987 og i de sidste 20 år haft en hel del kontakt med hele det franske behandlingssystem.  Secu.

Min nu afdøde mand’s sygdom og afslutning på livet blev smuk og værdig, - selv har jeg haft drøje sygdomsforløb, og er blevet fantastisk godt behandlet, og er meget taknemmelig over den venlighed, jeg har mødt. Jeg har lige gennemgået operation nr. 9.

Forskellen mellem Danmark og Frankrig er for mig helt indlysende og ganske enkelt, at her er du selv medbestemmende og den udfarende kraft.

Der sker ikke noget, før du selv tager initiativet, og så du får den hjælp og støtte du ønsker, men du skal selv (eller en pårørende) være drivkraft.

Man starter som regel hos egen læge.

Hvis ikke man kender en specialist, eller klinik,  kan han anbefale nogle stykker, og kommer man hos en, hvor kemien ikke passer, ja så er det helt almindeligt at man spørger efter en anden, ligesom ventetid helt kan udgås.

Man skal selv  ringe og aftale tid hos specialisten og finde frem til laboratoriet, røntgenklinikken  o.s.v. ,    afhente og opbevare og medbringe resultatet, resultaterne. Igen bestille tid hos specialisten og med ham aktivt  aftale tiden for eventuelt indgreb,                bestille tid hos og konsultere direkte eventuel narkoselæge,   sørge for at kunne komme til hospitalet/klinikken  (transport dvt. aftalt med egen læge),ved hjemkomsten igen selv  sørge for at ringe til den lokale hjemmesygeplejerske, der skal komme. De kommer omgående. Selv sørge for at finde en fysioterapeut og tage initiativ til  genoptræning,  selv bestille tider til efterfølgende behandlinger. Initiativet er 100% dit eget. Man kan hele tiden SELV vælge, hvem/hvor/hvad man vil.

Dels informeres man løbende om resultaterne og hører omgående om en evt diagnose, og dels har man hele tiden hånd i hanke med, hvad der sker og kan omgående få svar på uforståelige medicinske forklaringer. Man undgår en masse nervøsitet og uro og er  ikke bare et nummer og sat til side uden bestemmelse.


  Jo, - der er en masse bureaukrati. Selv efter computerens indtog, skal der skrives en masse papirer ud og under, men hele den totalt centrale styring og kontrol af behandlingsforløbene eksisterer ikke.


SECU dækker meget og godt, men man bør absolut også ha’ en  overdækning (mutuel) ellers har jeg hørt, at det kan blive dyrt at få behandling. Også med sit grønne kort Vitale betaler man selv indimellem noget, men får – som regel – refunderet det meste. Igen er det op til en selv at undersøge, om lægen/klinikken/behandlingen helt eller delvist er tilknyttet systemet og berettiget til refusion.


SECU udsender også en månedlig oversigt over, hvor meget man har forbrugt/fået, refunderet.  Det gælder også de fleste ”Mutuelle”. Det er uhyre interessant at læse og få at vide, hvad et hospitalsbesøg, røntgenundersøgelse o.a. rent faktisk koster.


Endnu en ekstraordinær ting er: Den franske læge (Generaliste) aflægger normalt hjemmebesøg, og  giver dig sit private mobilnummer, såfremt der er store og alvorlige sygdomsproblemer.


Konklusionen er: Det er trygt for os at  blive syg i Frankrig.


Venlig hilsen

Ulla Blichert
 


14. november 2014

LES DANOIS har modtaget følgende:

   

BEGYNDERKURSUS I FRANSK - HELT GRATIS !

Vi skal have vores produkt testet. Derfor tilbyder vi lige nu, at man kan modtage et helt kursus imod, at man udfylder 2 korte spørgeskemaer, som hver især højst tager 5 min. at udfylde.

Vi kan kun tilbyde denne mulighed til et begrænset antal mennesker, - så skynd dig at skrive til os: kontakt@sprogstart.dk

Fortæl os kort, hvorfor du gerne vil lære fransk - så sender vi dig via mail de første filer.

Lydfilerne kan derefter lægges på MP3 afspiller eller smartphonen.

Læg mærke til, at der er tale om et kursus for absolutte begyndere, så hvis du i forvejen har kendskab til sproget så vil kurset være for nemt for dig.   

OM KURSET

Kurset er baseret på audio-filer, hvilket vil sige, at du kan lære fransk uafhængig af tid og sted. Kurset er ikke lavet færdigt endnu og du vil derfor kun modtage den første halvdel af kurset. Til kurset er der desuden tilknyttet andre undervisningsmaterialer.

Vores mål er, at tilbyde en samlet pakke til dem, som gerne vil i gang med et nyt sprog.

Alle som hjælper os med feedback vil efterfølgende modtage hele kurset, når dette  er færdigt.   


 


14. november 2014

HJÆLP MED INDLOGERING AF LEJERE MV...

Hvis nogen kunne tænke sig at få hjælp til indlogering af lejere ( nøgler ) vask og levering af rent linned m.v. Og eventuelt rengøring vil jeg meget gerne stå til rådighed.

Jeg hedder Dorrit og bor i Villefranche sur Mer. Jeg er 60 år gammel og har hele mit voksenliv arbejdet som farmakonom på et apotek i Århus.


Jeg vil rigtig gerne leve min 3. alder her i Frankrig, men vil også gerne have noget at "rive" i, da jeg selv synes,at jeg er fit for fight.


Hvis ovenstående skulle have interesse,så skriv meget gerne til mig.


Med venlig hilsen


Dorrit Liin Hansen

25, Avenue Sadi Carnot

06230 Villefranche sur Mer


Email: Dorrit.liin.hansen@gmail.com


 

11. november 2014

I går havde vi følgende notits i Nyhedsbrev nr. 119: -

 

DANSK OG FRANSK SUNDHEDSVÆSEN…

 

I www.denkorteavis.dk 10. november 2014 er der et udmærket indlæg, hvor behandlingen i det danske og franske sundhedsvæsen beskrives.

 

Vi vil anbefale vore læsere, at gå ind og læse artiklen, der er skrevet af Henrik Stein, der er bosiddende i Vence.

 

Hele artiklen er nu lagt ind på www.lesdanois.dk – under SUNDHED OG HELSE - pkt. 25 (øverst).

En af vore læsere Niels Brix har sendt os denne kommentar:

 

« Det danske sundhedsvæsen lader meget tilbage at ønske sammenlignet med det franske »

 

Ja, « vive la Secu », jeg kan kun være enig i, at det franske sundhedsvæsen er første klasses efter at have levet i F i snart 25 år, dels som aktiv, dels som pensionist, -  jeg håber på mange sunde år endnu !

For nogle år tilbage kunne man oven i købet selv  gå frit direkte fra den ene specialist til den anden ad libitum, uden om den praktiserende læge !

 

Jeg vil imidlertid  gerne høre nærmere om, hvorledes Henrik Stein er kommet frem til, at ”det franske system pr. Indbygger er væsentligt billigere end det danske, forstå det hvem som kan ».


Som bekendt betales der i F  betydelige sociale bidrag af  de ansatte og ikke mindst af virksomhederne. For tiden kæmper virksomhederne netop for at få deres bidrag sat ned, så de kommer på linje med det øvrige Europa. Og som bekendt har  Secu'en kæmpet med store underskud igennem mange år, dem dækker man så ved lån, de er jo billige p.t…..F betegnes ikke desto mindre for tiden som Europas syge mand .

I TV på France 5 ser jeg ofte udsendelsen ”C’est dans l’air”, hvor bl.a. F’s store statsgæld, de løbende underskud, det kostbare sundhedsvæsen m.m. diskuteres af ofte indsigtsfulde debattører. Blandt de lande man nævner som de bedre elever i klassen, er  Danmark !


Jeg er sikker på, at også redaktionen her vil være interesseret i at høre, at la Secu er relativt væsentligt billigere end den danske sygesikring.

 

Venlig hilsen

Niels Brix


Redaktionen har kontaktet Henrik Stein og bedt om hans kommentar, men tilsyneladende ønsker Henrik Stein ikke at kommentere sit indlæg.11. november 2014

MARKEDSPLADSEN...

vi har to par gode slalom ski inkl.påser der GRATIS kan afhæmtes efter aftale på vår adresse i Roquebrune.

Tel.04 83126862

Mobil.06 14627794

Mvh.Harald


10. november 2014

JULE-OG NYTÅRSTILBUD FRA HOTEL HUSSEREN I COLMAR (ALSACE)...

 

Den söde Juletid nærmer sig og vi har hermed fornöjelsen at sende vores specielle Jule og Nytårsophold.

Se de berömte Julemarkeder og de gamle bindingsværks vinbyer, julepyntet over fantasiens grænser og som får en til at mindes barndommens Jul !

 

Juleophold : http://www.hotel-husseren-les-chateaux.com/noel_alsace_jul_DK.php

Nytårsophold :http://www.hotel-husseren-les-chateaux.com/nouvel_an_alsace_nytaar_DK.php  

 

Med venlig hilsen,

Lucas & Karin de Jong

www.hotel-husseren-les-chateaux.com

mail@hotel-husseren-les-chateaux.com

00.33.(0)3.89.49.22.93

 

 


9. november 2014

PROSTATA-KRÆFT...

LES DANOIS  har modtaget rigtig mange indlæg omkring dette emne, både fra personer, der selv har oplevet det - eller kender nogen, der har - og fra professionelle.

Alle indlæggene er nu samlet og lagt ind under SUNDHED OG HELSE - pkt.  25.

Et punkt, der har sprunget redaktionen i øjnene er, at der tilsyneladende er en behandling, der bruges med gode resultater i flere EU-lande, men ikke i Danmark.

Her betegnes den som "eksperimentel".


8. november 2014

FORSKUDSOPGØRELSE I DAMARK...

Fra INWEMA har vi modtaget artikel herom:

Seneste nyt fra Inwema

Den 7.november 2014 vil det være muligt at se sin forskudsansættelse for 2015. Medmindre man har bedt om andet, vil denne kunne kun ses elektronisk.

Der er god grund til at holde øje med denne ansættelse, idet Skat har fået god appetit for at lave forslag til ændringer som sjældent vil være en reduktion i den opkrævede foreløbige skat.

Der vil almindeligvis være god fornuft i at sikre, at forskudsopgørelsen ikke er alt for langt for de forventede indkomster i 2015, idet man herved sikrer sig bedst mod senere dyre restskatter.

For personer med særligt skattepligtsforhold eller indkomster fra udlandet er der ekstra god grund til at sikre, at den foreløbige ansættelse er så rigtig som muligt, idet det bl.a. smidiggør udarbejdelsen af den senere selvangivelse for 2015.

Lovgivningen om skatteansættelsen for 2015 er endnu ikke helt på plads den 7.11.14., og mange personer må derfor forventes at få  nye forskudsansættelser for 2015 på et senere tidspunkt, når lovgivningen er helt på plads.

Gå ind på INWEMA.DK og læs hele artiklen.


29. oktober 2014

HUS I TISVILDELEJE SÆLGES...

Arkitekttegnet hus på bedste beliggenhed i Tisvildeleje 113 kvadratmeter  plus 1780 kvadratmeter grund med boule bane.

.
Pris: danske kroner 4.8 millioner

Henvendelse Birgit Jakobsen, Hegnsvej 6, Tisvildeleje.

Email: jakobsen.anton@gmail.com


Fotos følger...

 


29. oktober 2014

 

Nyrenoveret lejlighed  3 værelser 83 kvadratmeter plus altan med smukkeste udsigt i Menton Garavan sælges...  

 

Les Clementines, 23 Avenue Katrine Mansfield, Menton Garavan.Træffes her i november. Tlf.0493524223.


Pris: Euros 548.000.-

 

Email: jakobsen.anton@gmail.com

 

 


28. oktober 2014

PRAGTFULDT HUS PÅ TOPPEN AF HELSINGØR SÆLGES...

Vi sælger vores pragtfulde hus på toppen af Helsingør på Marienlyst Alle 17 C i to etager, parkeringsplads og en grund på 1023 m2. Så hvis du vil have idyl og udsigt til Sverige og Kronborg Slot, så gå ind på www.home.dk

, sagsnr. 138-01227, eller følg linket her: http://home.dk/boligkatalog/helsingoer/3000/huse-villaer/marienlyst_alle_17c_138-01227.aspx" og nyd de pragtfulde billeder, og bliv inspireret til at anmode om en fremvisning.

Kontakt Janniel Siff Fleur Høeg <JHOE@KM.DK>


27. oktober 2014

LES DANOIS  byder en ny annoncør velkommen.
Vi kan samtidig fortælle, at der er oprettet et nyt punkt i menu'en - PAKKEPOST TIL/FRA DK -  hvor annoncøren PAKKE.DK også er lagt ind.

PAKKEPOST FRA DANMARK...

 

Har du/I familie i Frankrig/Spanien/Italien mv., og vil gerne sende noget til dem hurtigt og billigt, så kan www.pakke.dk hjælpe.

 

Vi afhenter direkte hjemme hos dig, og sender til hele verdenen. Alt fra dag til dag levering samt 3-5 dage inklusiv tracking. Vi har som regel de bedste priser fra Danmark til udlandet.

 

Book nu online på www.pakke.dk  og få 10% rabat, når du bruger rabatkoden ”LesDanois”

Psssst….vi kan også hente pakker i hele verden og sende dem hjem til Danmark - kontakt os på info@pakke.dk for en go pris J23. oktober 2014

Fra en af vore læsere - Jette Westrin - har vi modtaget følgende: 

Vi kan også i Danmark!

 

Sommeren i Danmark har været forrygende og det ses ikke mindst på vinhøsten i år i Harløse.

Jeg var hjemme i anden anledning, men blev hevet med til at høste druer, da min veninde er formand for Frederiksborg vin og det var så den veek-end hvor der skulle høstes....

På marken blev der høstet 2,2 tons, men man modtager også druer udefra private som så får lavet deres vin på gården og der kom 3,8 tons i år.En ganske pæn høst i lille Danmark må man sige. Hvor mange flasker kan det så blive til?

Det vil give ca. 6000 flasker og vi taler kun om rødvin.

De første vinstokke blev sat i år 2000, siden er vinen bare blevet bedre og bedre. Man har fået rigtig mange sølv og bronze-medaljer og fra første gang jeg smagte rødvinen og så op til i dag er der sket en enorm udvikling.

 

JO VI KAN SKAM OGSÅ I DANMARK!

 

Man kan besøge vingården hvis man kommer på de kanter og har lyst, som ligger på:

Harløsevej 164 3400 Hillerød.

Man kan også gå ind på hjemmesiden.

Frederiksborg-vin.DK

 


22. oktober 2014

Vort dejlige byhus i Plan de la Tour sælges...

Beliggende10 min fra Middelhavet.

Huset ligger i udkanten af byen, og fra tagterassen er der udsigt over bjergene.
 


Huset har et højtliggende rummeligt kælderrum med pejs og udsigt til flod og natur. I stueplan er der et mindre værelse med bad og toilet, stort værelse med pejs, bad og toilet samt et lagerrum.
 


På første sal er der et stort køkken, stue med udgang til tagterrasse.

Pris 295.000 Euro

 

Billeder: https://www.dropbox.com/sh/msaa8lw7sojod00/AACfFEeSOGQJsQZvp9Io0_HWa?dl=0

 

Kontakt: jensgregers@gmail.com10. oktober 2014

ÆNDRINGER I DEN FRANSKE FINANSLOV I FORBINDELSE MED EJENDOMME...

Fra advokat Nicolas Brahin i Nice har vi modtaget følgende orientering:

Skattemæssige foranstaltninger for nybyggeri og byggegrunde

Skattelempelse ved investering i udlejningsejendomme, salg af byggegrunde og visse gavedispositioner.

Det første trin på skatteskalaen er afskaffet. Fra nu af beskattes indkomster ved 9.690 euro pr. person med 14 %. De øvrige skattemæssige foranstaltninger sigter efter at puste liv i byggeriet og at iværksætte en energimæssig omlægning og grøn vækst. Der gives en håndsrækning til økonomien enten ved en sænkelse af skatten eller lempeligere afgifter. Disse foranstaltninger sendes til afstemning inden udgangen af 2014, og som de øvrige år risikerer de at blive ændret.

Salg af byggegrunde

Ejerne af en byggegrund tilskyndes til at sælge deres grund. Ordningerne vedrører de salgsaftaler, der underskrives pr. 1. september og frem. Disse handler fritages for indkomstskat efter 22 år og ikke længere efter 30 år. Der indføres yderligere et undtagelsesvist stort bundfradrag på 30 % for salgsaftaler, der indgås mellem 1. september 2014 og 31. december 2015.

Hvis du giver en gave

For at stimulere boligbyggeriet og afhjælpe familiernes boligbehov, fritager regeringen i 2015 gaver, der vedrører byggegrunde for gaveafgifter på op til 100.000 euro. Gavemodtager skal forpligte sig til at bygge en ny bolig på grunden inden for de efterfølgende fire år. Franskmændene tilskyndes til at foretage yderligere gavedispositioner med henblik på at købe nye boliger. Det er muligt at blive fritaget for afgifter, hvis man giver en gave på den fulde ejendomsret til en ny bolig, der aldrig har været beboet. Det maksimale beløb er 100.000 euro for gaver til børn eller ægtefælle (45.000 euro for gaver til søskende og 35.000 euro i øvrige tilfælde.) Gavebrevet skal underskrives den 1. januar 2015 eller derefter, og der skal opnås byggetilladelse mellem september 2014 og december 2016.

Hvis du har købt en bolig med henblik på at leje den ud

Privatpersoner, der køber en ny bolig den 1. september 2014 eller derefter, og lejer den ud, har ret til en variabel skattenedsættelse afhængig af, hvor længe deres engagement varer: 12 %, hvis de udlejer den i 6 år, 18 %, hvis de udlejer i 9 år og 21 % i 12 år (ejendomsinvesteringsforeninger (SCIP) drager også fordel af ordningen.)  Man kan udleje boligen til sine forældre eller børn.

Hvis du bygger om

Fradraget stiger til 30 % af udgifterne til energibesparende renovering.

 


10. oktober 2014

 

Den Danske Regering vil lukke pensionsskattehul i Luxembourg...

For et par dage siden meddelte den danske regering, at der ville ske ændringer omkring dobbelt-beskatningsaftalen mellem Danmark og Luxembourg.

LES DANOIS bad revisor Claus Fetterlein om lidt oplysninger og de følger herunder: 

 

Regeringen fremsatte onsdag den 8.oktober 2014 et lovforslag om en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst (DBO) mellem Danmark og Luxembourg. Aftalen betyder, at udbetaling af dansk pension til personer bosat I Luxembourg fremover beskattes I Danmark.

 

Fremover skal danskere bosat i Luxembourg betale skat i Danmark af udbetalinger fra danske pensionsordninger.Det er konsekvensen af et lovforslag om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten (DBO) mellem Danmark og Luxembourg,som regeringen netop har fremsat.

 

Forslaget gør det muligt for Danmark at beskatte pensioner m.v.,der udbetales fra Danmark til en modtager i Luxembourg. Formålet er at sikre, at personer,der har fået skattefradrag for pensionsindbetalinger i Danmark,ogbeskattes af udbetalingerne fra pensionsordningerne, selvom de er flyttet til Luxembourg.

 

 

Lovforslaget om ændringen af DBO’en mellem Danmark og Luxembourg blev fremsat den 8. oktober 2014.

 

Ændringerne finder først anvendelse,r badeDanmark og Luxembourg har godkendt den. Personer, som den 9.juli 2013 var hjemmehørende I Luxembourg og pr.denne dato modtog pension fra Danmark beskattes fortsat i Luxembourg så længe den pågældende forbliver hjemmehørende i Luxembourg.

 

For yderligere og uddybende oplysninger kontakt Revisionsfirmet Fetterlein,+45 30515298 eller mail revisor@fetterlein.dk .


Din "Flash" afspiller har brug for at blive opgraderet

For at se denne side kan du klikke her for at hente den seneste version af "Flash" fra Adobe. Når installationen er overstået kan du vende tilbage hertil og se siden.

Hvis du ser denne besked selvom du lige har opgraderet Flash så prøv at lukke alle Internet Explorer vinduer ned, start op igen og kom tilbage til denne side.