Nice

                          
  
               
VELKOMMEN TIL LES DANOIS

 


Nyhedsbreve udsendes mindst een gang om måneden til mere end  5.500 e-mail-adresser i Frankrig, Spanien, Luxembourg, England,  Italien, Danmark og flere andre steder i Europa. Dette betyder - alt andet lige - at de læses af næsten 11.000  personer.

Hvis du ikke modtager nyhedsbrevet skal du blot sende en mail til Redaktionen - og du bliver sat på mailinglisten. Og det er naturligvis gratis.

Ansvarsfraskrivelse: Se punktet i menu'en

VEJRET:

Frankrig: www.meteofrance.com

Italien: www.meteo.it

Spanien: www.canalmeteo.com

Link til Vide Grenier: http://www.vide-greniers.org/

Petanque-Danmark: www.petanque.dk -kalender og klub-oversigt

Loppemarkeder-Danmark: www.markedskalenderen.dk 
viser loppemarkeder over hele Danmark

     

 

 SIDSTE NYT 

 
fra Redaktionen - peter.fabricius@wanadoo.fr
KOMMENDE ARRANGEMENTER - FRANKRIG:


UNIONENS SENSOMMERUDFLUGT

Collioure
20. september 2019
- læs mere under Sidste Nyt


ASTROFYSIKER ANJA C. ANDERSEN
Foredrag i Holy Trinity, Rue du General Ferrie, Cannes
Mandag 30. september kl. 17.30
Efter foredraget serveres et let måltid euro 20
Tilmelding til pasteur@eglisedanoise.org


UNIONENS EFTERÅRSUDFLUGT
På Canal Midi med frokost
8. oktober 2019
- læs mere under Sidste Nyt 
 

GUDSTJENESTE OG FOREDRAG I REGUSSE
Søndag 20. oktober kl. 11
Foredrag ved Anders Fogh Rasmussen
- læs mere under Sidste Nyt

KOMMENDE ARRANGEMENTER - DANMARK 

REVYER I DANMARK: søg på: revy danmark.dk
MUSEER I DANMARK: søg på: danskemuseer.dk


INGE HØRUP UDSTILLER I HORSENS
Fernisering 7. september 2019 kl. 13-15
Udstillingen løber til 28. september 2019


KULTURNAT I HORNBÆK
Fest og farver og musik i hele byen
20. september 2019

HORNBÆK KIRKE
Kim Larsen-arrangement i kirken 
20. september 2019 kl. 16.30
(kom i god tid)
   

  Links: www.lesdanois.dkwww.eglisedanoise.org -  www.club-danois.com- www.union-danoise.com16. september 2019

Fra advokat Nicolas Brahin i Nice har vi modtaget følgende om skatteforhold:

Overf ø rsel af skattemæssig bopæl til udlandet

Erklæring nr. 2074-ETD og nr. 2074-ETS  

De skatteydere, som bliver ber ø rt af exit tax skal lave en selvangivelse om kapitalvinding og beskattede tilgodehavender og/eller en erklæring om opf ø lgende beskatning samt erklæring nr. 2042 og nr. 2042C.

De skatteydere, der i 2018 har overf ø rt deres skattemæssige bopæl til et andet land end Frankrig , skal udfylde erklæring nr. 2074-EDT med titlen Transfert 2018 og eventuelt en anden erklæring med nr. 2074-ETS3 eller nr. 2074-ETSL. Disse erklæringer skal indleveres i papirsform  samtidigt med selvangivelsen nr. 2042 og nr. 2042C, eller d. 16 maj (for selvangivelser i papirsform) eller senest d. 21. maj (for online selvangivelser).

De skatteydere,der er flyttet f ø r 2018, somkan drage fordel af en betalingshenstand (automatisk eller som valgmulighed), skal indlevere en erklæring om opf ø lgende beskatning. Denne opf ø lgning foregår via formularerne med nr. 2074-ETSL, 2074-ETSI, 2074-ETS2 eller nr. 2074-ETS3. Formular nr. 2074-ETSL henvender sig til de skatteydere, der drager fordel af en fuld betalingshenstand af deres exit tax og som i 2018 ikke har foretaget noget, der kunne bringe denne betalingshenstand til oph ø r eller ligge til grund for en skattelempelse. Formularerne med nr. 2074-ETS1 (ved overf ø rsel i 2011 og 2012), nr. 2074-ETS2 (ved overf ø rsel i 2013) eller nr. 2074-ETS3 (overf ø rt siden 2014) er altså forbeholdt de skatteydere, der i 2018 har foretaget mindst en foranstaltning, der kunne bringe betalingshenstanden til oph ø r eller ligge til grund for en skattelempelse eller en skatterefundering beregnet fra tidspunktet for flytningen til udlandet.   

For de skatteydere,der erflyttet f ø r 2018, somikkekan drage fordel af en betalingshenstand, skal erklæringen om opf ø lgende beskatning (nr. 2074-ETS1, 2074-ETS2, eller nr. 2074-ETS3 i henhold til året for flytningen til udlandet) udelukkende udfyldes, hvis der er foretaget en foranstaltning, der har forårsaget refunderingen af hele eller den del af exit taxe’en, der er blevet betalt.

Erklæringen om opf ø lgende beskatning skal indleveres samtidig med selvangivelsen (nr. 2042 og nr. 2042C).

De formularer, der er blevet gjort tilgængelige online i år, er ikke ændret meget siden sidste år. Den eneste væsentlige ændring vedr ø rer formular nr. 2074-ETD, som er blevet tilpasset for at muligg ø re beskatningen af kapitalvinding og tilgodehavender pr. 1. januar 2018 via automatisk opkrævning af et enkelt fast bel ø b (PFU) på 12,8%,  eller også kan skatteyderen vælge at betale via den globale valgmulighed i henhold til den progressive sats på indkomstskatten.  

Erklæring nr. 2074-ETD Transfert 2018 skal udfyldes i tilfælde af flytning til udlandet i 2018, og erklæring nr. 2074-ETS skal udfyldes i de efterf ø lgende år efter overf ø rslen for at kunne sikre en skatteopf ø lgning.

I tilfælde af at den skattemæssige bopæl overf ø res til et land udenfor Frankrig fra år 2019, vil punktet om exit tax’en blive omlagt hvad angår latent kapitalvinding og tilpasset de skatteydere, der sælger deres værdipapirer mindre end to år efter overf ø rslen af deres skattemæssige bopæl til et land udenfor Frankrig. Denne tidsgrænse er hævet til fem år for de skatteydere, hvis samlede  værdi af værdipapirer overstiger 2,57 millioner euros. Denne foranstaltning af finansloven af 2019 får indflydelse på formular nr. 2074-ETD med titlen Transfert 2019 , som vil blive kommenteret til næste år.

 


14. september 2019

MARKEDSPLADSEN... 

Samsung Plasma TV, med vægbeslag, 108 cm (42 tommer), med alle funktioner.

Pris Euro 200.

Kontakt på +33-672304052


10. september 2019


NYHEDSBREV NR 192 ER SENDT UD...


(desværre er nogle af dem nummereret 190 - vi beklager)

8. september 2019

Unionens Efterårsudflugt med frokost til søs...

For efterhånden 9 år siden mødtes vi i den lille havneby Colombiers ved Canal du Midi og oplevede en skøn kanalsejlads med spisning ombord og en efterfølgende lang (og lidt trættende) tur gennem alle sluserne ved Beziérs.
Første del af programmet med sejlads og spisning ombord synes vi kunne være spændende at gentage, hvorfor foreningens medlemmer nu indbydes til efterårsudflugt ”til søs”.

Mødestedet er havnen i Colombiers tirsdag den 8. oktober kl. 11.30 ved den store vinbygning (og turistkontor) længst til venstre.
Den store Bonpas-båd rummer 28 passagerer. Melder der sig flere, vil de sidst tilmeldte straks efter 1. oktober blive informeret om, at alt er optaget til turen. 

Sejlturen varer 2½ time og inkluderer kold buffet, ost og dessert samt ¼ l vin. – Ca. 14.30 er vi atter i havn med mulighed for et kort besøg på vin-domainet, der befinder sig i samme bygning som turistkontoret. 

Deltagerpris er 30 euro/pers. alt incl. og tilmeldingsfristen er 30. sept. til enten vores kasserer Anni Hansen, tlf. 0468 876137 eller Nils Chaillet, tlf. 0468 290445. Medbring venligst aftalte penge på dagen. 

Kørselsvejledning:
Tag afkørsel 36 på motorvejen mod Beziérs vest. I rundkørsel efter betalingsstedet køres mod Beziérs. Efter ca. 3-4 km kør fra th. mod Narbonne og Colombiers. Følg nu skiltene mod Colombiers, hvor den lille havn dukker op på højre hånd. I området findes fine P-pladser.

Vel mødt og på glad gensyn til en dejlig dag


Bestyrelsen


5. september 2019

MONACO YACHT SHOW...

Efterhånden som forberedelserne begynder på Port Hercule, vil Yacht Show, der er planlagt til 25-28 september, rumme 125 superyachts, hvoraf 42 er verdens eksklusive. 


5. september 2019

Fra advokat Nicolas Brahin i Nice har vi modtaget følgende information, som vi takker for:

INDKOMSTSKAT...

 

Trinnene på satserne over indkomstskat er blevet forhøjet med 1,6%.

Satserne på indkomstskat

Grænsernepå satserne for indkomstskatten er blevet forhøjet med 1,6%. Denne sats svarer til  den forventede prisstigning for 2018, med undtagelse af tobak.

De gældende satser for indkomster i 2018 er følgende:

Indkomstskat 2018

 

Brøkdel af skattepligtig indkomst (en andel)

Skattesats

Indtil 9.964€

0%

9. 965€ - 27. 519€

14%

27. 520€ - 73.779€

30%

73. 780€ - 156. 244€

41%

Mere end 156.244€

45%

 

Det bør noteres, at den gældende indkomstskat på løbende indkomster (lønninger,  indtægter af fast ejendom, selvstændiges indtægter...) indtjent i 2018, vil blive holdt udenfor, idet der vil blive indført en ”skattegodtgørelse i forbindelse med moderniseringen af opkrævninger”. Denne skattegodtgørelse har til formål at forhindre en dobbelbeskatning i 2019 som følge af indførelsen af kildeskat.

Loft på virkningerne af skatteprogressionen for børnefamilier.

Skatteprogressionen for børnefamilier er et system, der regulerer progressiviteten af satserne for indkomstskatten for de skatteydere, der har ret til mere end en enkelt andel, altså skatteydere med et eller flere børn.

Dog er den opnåede skattefordel på den ene side begrænset til hver halve andel eller kvarte andel, der kan tilføjes til de gifte skatteydere eller de skatteydere, der har indgået en lovreguleret samlivskontrakt under PACS og som indgiver en fælles selvangivelse - eller på den anden side de enlige, fraskilte, gifte eller ægtefolk med PACS, som beskattes individuelt. 

Det generelle loft på skatteprogressionen for børnefamilier er sat op for 2018 og et skattefradrag i form af b ø rnetilskud på 775,50€  tildeles (mod tidligere 763,50€) pr. ekstra kvarte andel.

Desuden planlægges specifikke bel ø b som loft for særlige skatteydere. I den forbindelse skal det understreges, at fraskilte eller separerede personer, der lever alene og som fors ø rger mindst et barn, kan drage fordel af en hel andel i forbindelse med det f ø rste barn i stedet for en halv andel. 

Den skattemæssige fordel af denne andel, må ikke overstige 3.660€ hvad angår indkomstskatten for 2018 (mod tidligere 3.602€ for indkomstskatten i 2017).

 

Gældsnedskrivning

Når bel ø bet på bruttoindkomstskatten er under en vis grænse i den progressive skala, påf ø res en gældsnedskrivning på bel ø bet af denne skat og herefter i omtalte tilfælde af loftet af b ø rnetilskuddet.

Hvad angår indkomstskatten for 2018 er grænsen for anvendelse af gældsnedskrivningen hævet til 1.196€ (i stedet for 1.177€) og for enlige, fraskilte, separerede eller enker/enkemænd til 1.970€ (i stedet for 1.939€), mens gifte par eller ægtefolk med PACS er underlagt fælles beskatning.   

Det skal præciseres, at gældsnedskrivningsbel ø bet er lig med forskellen mellem dets grænse for anvendelse og ¾ af bidraget af skatteyderens bruttoskat.     

 

 

  4. september 2019

INGE HØRUP UDSTILLER I HORSENS...

3. september 2019

 

 


klik på foto og se det i stor størrelse


 3. september 2019

Sensommerudflugt den 20. september 2019 med UNION DANOISE...  

Sommeren går på hæld om end varmen for tiden synes at holde godt fast. Foreningen indbyder derfor alle medlemmer med gæster til en picnic, fredag den 20. september hvor vi kan få lejlighed til at mødes og få en hyggelig snak om sommerens oplevelser. 


Vi mødes kl. 12.30 ved Eremitagen Notre Dame de Consolation i højderne over Collioure. Eremitagen består af flere bygninger klassificeret som ”historisk monument”. Der er en cafe/bar, hvor der er mulighed for at købe småretter og drikkevarer. Der er også nogle få ydmyge toiletter til gæsterne. Udenfor findes flere områder med store skyggefulde træer, borde og bænke og også grillsteder og en pragtfuld udsigt over Collioure og dens bugt.

Kom med godt humør og medbring egen service (måske også en dug) og mad og drikke efter behov til nogle hyggelige stunder med venner, som du måske ikke har set længe. Tilmeld dig inden tirsdag den 18/9, så vi kan være sikker på, at der plads til os.

Efter samværet er der mulighed for på egen hånd at besøge Fort St. Elme og dets lille museum.

Tilmelding til sekretæren Nils Chaillet.
Mail: njerner@gmail.com. Mobil: 06 03 57 29 07.

Kørselsvejledning: Tag udkørsel nr. 14 på hovedvejen D 114 fra Perpignan over Argeles til Cerbère. Følg skiltet ”Ermitage N.D. de Consolation” på vejen mod Madeloc. Ved en vejgaffel, hvor der er en busholdpads viser skiltet vejen nedad til venstre. Ved Eremitagen er de en P-plads til 10-12 biler, så samkørsel er nok en god ide.

 


2. september 2019

EJENDOMSSALG-FRANKRIG...

Nyd ferien i Sydfrankrig – bliv medejer af dejligt feriehus nær Nyons og Mt. Ventoux.

Her på kanten af Drôme og Vaucluse er vinmarkerne smukt grønne hele sommeren til vinhøsten efterlader dem med smukke gyldne farver. Det er den skønne udsigt fra husets mange terrasser med Mt. Ventoux og Ardeche bjergene i horisonten.

Huset har kun 3 ejere, som hver disponerer over huset i 4 mdr. af året i et godt samarbejde. Huset er ejet af dansk CVR-registreret selskab – ingen handelsomkostninger ved ejerskiftet. Ingen gæld i huset/selskabet.

Efter mere end 30 års ejerskab er det nu tid til forandring og nye feriemål.

Se mere på www.la-mouette.info30. august 2019

ÆBLEHØST PÅ CHATEAU ASTROS...

En af vore læsere har været så venlig at gøre os opmærksom på, at der igen er æblehøst på Chateau
d'Astros.

Læs mere her:
Vieux Château d'Astros
Ch?au d'Astros
Domaine d'Astros
Orchards of scrumptuous apples


PhotosDiaporama
Orchards of scrumptuous apples from August 30st, 2019.

In addition to wine production, Château d’Astros also opens its doors to apple lovers of all ages.

“The fruits of desire”

What to do with abundant water bathing the edge of the property, inalterable even under a blazing sun? Apple orchards, of course! Perpetuating the fruit-growing tradition of the estate, Bernard Maurel wanted Château d’Astros to be the perfect setting for nature lovers along with the whole family to enjoy.

At the end of August, over 10,000 apples trees of different varieties (Golden, Reinette Belchard, Granny Smith, Pinova, Reinette Grise and so many others) offer up their ripe, juicy fruit to the hands of apple loving visitors.

These apples are also used to make deliciously tart juices.

News

Vieux Château d'Astros
Château d'Astros
Domaine d'Astros


27. august 2019NYHEDSBREV NR 190 ER SENDT UD I DAG... 


26. august 2019

 

 

 

 

 

Astrofysiker, eks-statsminister, Søren Kierkegaard

 

 

Efter sommerpausen er Den danske Kirke i Sydfrankrig klar til en ny sæson med gudstjenester og spændende arrangementer. Fra og med den 8. september er der gudstjeneste hver anden søndag enten i Cannes eller i Beaulieu og den 20. oktober i Régusse.

Læs her om efterårets arrangemente. Mere kan læses på kirkens hjemmeside eller i "Kirkenyt", der meget snart kommer med posten. Giv os meget gerne besked, hvis bladet udebliver. 

 

Astrofysiker Anja C. Andersen om det gådefulde univers og os

Mandag den 30. september kl. 17.30 i Holy Trinity Church, 2-4 Rue du Général Ferrié, 06400 Cannes.

Anja C. Andersen er professor ved Niels Bohr Instituttet. Samtidig med, at hun er internationalt anerkendt for sin forskning, er hun en passioneret og formidabel formidler. 

Som professor i "offentlighedens forståelse for videnskab og teknologi" er det hendes opgave at formidle videnskabens resultater til en bred offentlighed. Det gør hun ved utallige foredrag og som forfatter af faglitterære bøger.

I 2017 modtog hun Forfatterforeningens faglitterære pris for "En lille bog om universet". Tidligere har hun modtaget Rosenkjærprisen for sin evne til at tale fængslende og begribeligt om det ubegribelige.

"Livet er et mirakel" hedder en anden bog, som hun har skrevet sammen med sognepræst Anna Mejlhede. Her diskuterer de to veninder forholdet mellem videnskab og tro.

 

Efter foredraget serveres et let måltid.

Pris : 10 Euro, som betales ved indgangen.

Tilmelding  senest torsdag den 26. september til pasteur@eglisedanoise.org

 

Anders Fogh Rasmussen i Régusse

Søndag den 20. oktober kl. 11.00: Gudstjeneste i Chapelle Saint Jean, Avenue des Lavandes, 83630 Régusse

Efter gudstjenesten, kl. ca. 12.30: Middag i byens festsal og derefter foredrag ved tidligere statsminister og tidligere generalsekretær i NATO Anders Fogh Rasmussen. 

 

Hvor er Europa på vej hen?  lyder spørgsmålet, vi på forhånd har stillet Anders Fogh Rasmussen. I sit foredrag vil han give sit bud på et svar.

Der er udsigt til et spændende foredrag, som vil oprulle de aktuelle perspektiver for Europa i en tid præget af store forandringer og udfordringer. Findes der særlige europæiske værdier? Og har Europa mulighed for at påvirke udviklingen i verden i dag?

 

Pris  for foredrag og en lækker fire retters menu: 32 Euro

Tilmelding senest 12. oktober med brev vedlagt check, udstedt til Eglise Danoise Côte d'Azur

til  Anne og Jens Staunstrup

176, Rue du Haut d St. Jean

83630 Régusse

tel. 33 4 9470 9560 / mobil 45 4030 8989

mail: aj.staunstrup@orange.fr

Hvis man ikke har mulighed for at sende en check, kan man ringe eller maile til Jens Staunstrup og overføre beløbet til Konto i Credit Agricole, Aups:

M. OU MME Jens Staunstrup

19106 00012 43505234732 22

IBAN: FR76 1910 6000 1243 5052 3473 222

BIC:    AGRIFRPP891

Tilmeldingen er gyldig, når betaling er modtaget.

Husk at mærke indbetalingen "20. okt."

Check modtaget med posten mandag den 14. (men ikke senere) anses for rettidig tilmelding

 

Søren Kierkegaard udfordrer os 

Foredrag ved Niels Grymer

Tirsdag den 29. oktober kl. 17.30 i Holy Trinity Church, 2-4 Rue du Général Ferrié, 06400 Cannes

 

Mens Søren Kierkegaard levede, var han ude af takt med sin samtid. Det, han havde at sige, var anderledes end de gængse meninger og holdninger i tiden. Anderledes væsentligt. 

Sådan er det fortsat. Med skarp pen og ofte med humor afslører han vore overfladiske forestillinger om, hvad det gode liv er, eller om, hvad kærlighed er, eller om, hvad det vil sige at være et kristent menneske.

Mange vil sige, at Kierkegaard er svær at læse. De har ganske ret. At læse ham kræver tålmodighed. Men det er umagen værd, for han vil os noget: udfordre os til at leve det liv, der er vores, ikke halvt og dorsk, men helt og med lidenskab. 

Foredraget vil forsøge at åbne døren ind til Kierkegaards univers. Hvem var han? Hvad ville han? Og hvorfor er han så aktuel som nogensinde?

 

I forbindelse med foredraget serveres et let måltid.

Pris:  10 Euro, som betales ved indgangen

Tilmelding:  senest den 25. oktober til pasteur@eglisedanoise.org

 

 

Læs og diskuter litteratur

Litteraturkredsen mødes i Den svenske kirke, 40 Avenue du Verdun, 06800 Cagnes sur Mer følgende tirsdage kl. 13.30:

24. september

15. oktober

12. november

3. december 

Nye deltagere er meget velkomne! 

Tilmelding til pasteur@eglisedanoise.org

Pris:  60 Euro (inklusiv kaffe og brød) for en hel sæson, 40 Euro for en halv.

 

På programmet den 24. september står Michel Houellebecq: Serotonin.

Mange finder Houellebecqs bøger frastødende. Med god grund. Men vent med at kaste bogen fra jer! Manden har noget på hjerte. Hvad det kan være, vil vi sammen prøve at finde ud af.

 

I "Kirkenyt" kan man se omtale af alle de fire bøger, vi læser i efteråret.

 

Løft sangen i kirken!

Til alle jer, der har stemme i livet og lyst til at bruge den: I er hermed opfordret til at møde op en halv time, før hver søndags gudstjeneste! Den halve time, inden gudstjenesten begynder, vil blive brugt til at øve søndagens salmer igennem.

Under gudstjenesten vil de fremmødte sangere fungere som forsangere, så alle vi andre får mod til at synge højt og lydeligt med.

Senest onsdag i ugen op til gudstjenesten vil søndagens salmer være at finde på kirkens hjemmeside.

 

Gudstjenester

8. september kl. 11.00: St. Georges kirke, 29 Avenue du Roi Albert, 06400 Cannes

22. september kl. 11.45: St. Michael's kirke, Beaulieu, 11 Chemin des Myrtes, 06310 Beaulieu-sur-Mer

6. oktober kl. 11.00: St Georges kirke, Cannes

20. oktober kl. 11.00: Chapelle Saint Jean, Avenue des Lavandes, 83630 Régusse

3. november kl. 11.45: St. Michael's kirke, Beaulieu

17. november kl. 11.00: St. Georges kirke, Cannes

1. december kl. 11.45: St. Michael's kirke, Beaulieu

24. december kl. 11.00: St. Michael's kirke, Beaulieu, og kl. 14.00 St. Georges kirke, Cannes

 

Julebasar

Husk, at den store julebasar finder sted lørdag-søndag den 23.-24. november!

En lille kreativ gruppe har i nogen tid været i gang med at lave varer, som kan sælges på basaren. Nye deltagere kan stadig nå at være med. Henvendelse til Chalotte Kristensen, mail: cha.kristensen@gmail.com

 

Besøg i Assisi 

Lidt længere ude i fremtiden: i dagene 4. - 7. maj 2020 arrangerer kirken et besøg i Assisi.

Turen arrangeres i samarbejde med Max Ulrich Klinker, som tidligere har stået i spidsen for en lignende tur.

Vi skal bo i Birgitta-søstrenes gæstehjem lige uden for den gamle bymur. 

Den danske franciskaner, Bror Theodor, vil vise os rundt i byen og give os et levende indtryk af, hvem Frans af Assisi var, og af den franciskanske spiritualitet.  

Praktiske oplysninger:

Fra Nice til Assisi er der ca. 600 km.

Deltagerne kører i egne biler. Man opfordres til så vidt muligt at arrangere samkørsel.

Ankomst til Assisi mandag den 4. maj i løbet af eftermiddagen.

Afrejse fredag den 7. maj efter morgenmad.

Værelserne på Birgitta-søstrenes gæstehjem er alle med bad. 

Mange af dem også med smuk udsigt.

Pris, som dækker halvpension (morgenmad og middag om aftenen)

I delt dobbeltværelse: 195 € pr. person

I enkeltværelse: 225 €

Tilmelding senest 1. marts 2020 til pasteur@eglisedanoise.org

Angiv venligst, om der ønskes enkeltværelse eller delt dobbeltværelse. Og evt. hvem man ønsker at dele værelse med.

Tøv ikke for længe med at tilmelde jer! Vi har reserveret plads til 25 deltagere.

Vil man vide mere om Frans af Assisi, kan man på podcast-radioen "Den 2Radio" høre en udsendelsesrække, hvor Bror Theodor medvirker. Der er også masser af bøger om emnet. En af de nyeste er "En lille ny tosse i verden" af Erik Strid (Forlaget Eksistensen)..

 

 

 

På gensyn til både det ene og det andet!

Med de bedste ønsker til jer alle

om en god eftersommer

Niels Grymer

 

 

 

 

 

 

 

 


25. august 2019

Fra DK-France har vi modtaget følgende indlæg, som vi takker for: - 

Vand, vin, revolution

I regionen Languedoc knytter der sig en særlig historie til vand, i form af en berømt vandvej, der skiftede status fra transport til turisme, og til vinproduktion, der blev revolutioneret i økologiens tegn. Regionen giver dig endda mulighed for at flytte ind i eget vinslot med egen vinproduktion. Vores rejse starter ved byen Béziers.

Vinkælderen i Château St. Pierre de Serjac

Om Béziers, Riquet og fransk enevælde

Byen Béziers i Hérault departementet i Sydfrankrig er kendt som fødebyen for den franske ingeniør, Pierre-Paul Riquet, der i perioden 1667 og frem til sin død i 1680 ledte projekteringen og byggeriet af en stort anlagt 241 km langt kanal fra byen Toulouse til Middelhavet, med udmunding i étang de Thau, ikke langt fra byen Sète, hvorved Atlanterhavet (idet man kan sejle fra Bordeaux til Toulouse ad en kanal langs Garonnefloden) og Middelhavet blev forbundet. Der er tale om ingeniørkunst på højeste plan, hvilket også har medført, at kanalen er optaget på Unescos verdensarvliste, World Center Heritage.

Anlægget blev statsfinansieret af den franske monark, solkongen Ludvig den 14.(det skal dog lige bemærkes, at Riquet selv betalte en ikke ubetydelig del af byggeriet), og hans finansminister Colbert, der ønskede at etablere en transportlivsnerve ”entre les deux mers”, sætte gang i økonomien, og dermed cementere kongens magt i Lanquedoc, som ellers var kendt som en uroplaget og kriseramt provins. Det stod slemt til i disse år med vin- og kornproduktion, og priserne faldt.

Kanalen blev indviet i 1681 og i de efterfølgende år udvidet og forstærket af en anden kendt fransk ingeniør, marskal Sébastien Le Prestre de Vauban, som i samme periode var kongens militære fæstningsingeniør og lod opføre og ombygge et stort antal befæstede anlæg over det ganske land, igen i absolutismens og solkongens tjeneste, fransk enevælde.

Fra driftig færdselsvej til turistmagnet

I Béziers er en af byens hovedstrøg i dag opkaldt efter Riquet, les Allées Paul Riquet. Først benævnt ”Canal Royal de Languedoc” skiftede kanalen navn til ”Canal du Midi”, en langt mere prosaisk og politisk korrekt benævnelse for de franske jakobiner og girondiner under den store revolution 1789.

I dag har kanalen mistet sine oprindelige logistiske og politiske funktioner, men tiltrækker hvert år et stigende antal turister, der i skyggen af de majestætiske platantræer langs siderne gerne nyder sødmefyldte sejlture ad den smukke, stille vandvej, og udforsker de mange sluseanlæg, gennem små idylliske byer, vinslotte, og vinmarker.

Om postmoderne kultur, der fulgte efter vinoverflod

Den sirlige kanal er i dag blevet et stykke postmoderne oplevelseskultur. Den gennemkrydser det vinproducerende Languedoc, der med naboegnen Roussillon engang i det 18. og 19. århundrede, og helt frem til begyndelsen af det tyvende århundrede, var hovedleverandør af særdeles billig og uprætentiøs, men drikkelig rødvin til hovedparten af den franske befolkning, der ikke havde råd til hverken dyre Bordeaux eller Bourgogne. Altså folkelig konsumvin.

 

I denne periode blev kolossale formuer skabt af generationer af driftige, vinbondeslægter og vinhandlere, der udvidede beplantning i sletterne langs Middelhavet, øgede produktiviteten og kunne levere uanede mængder for at tilfredsstille den voldsomme efterspørgsel i stort set alle franske byer. Den billige vin blev endda et krigsvåben under 1. verdenskrig, hvor franske soldater i starten fik udleveret 25 cl pr dag og i krigens sidste år en hel 75 cl flaske.

 

Frankrigs største vindistrikt som kilde til biorevolutionen

Der er som bekendt flydt meget vand i kanalen siden disse storhedstider, der fuldstændig negligerede sådan noget evident som folkesundhed. Vinkulturen og vinforbruget har forandret sig voldsomt siden, selvom regionen stadig kan bryste sig af at bevare sin position som førende vindistrikt i Frankrig, og som den største i verden, med svimlende 14,4 millioner hektoliter så sent som i 2014, svarende til 2 milliarder flasker. I dag er vi nede på 13,3 millioner hektoliter. For der er sket et paradigmeskift, væk fra kvantitet, der til stadighed falder, til fordel for kvalitet, der fortsat stiger. Det betyder en voldsom reduktion af arealer udlagt til vinplanten, en flytning af stokkene til langt bedre jorde oppe i det bjergrige bagland, fokuseret forædling, nøjsom dyrkning og avanceret, moderne vinifikation. Og ikke at glemme langt flere og strengere kvalitetskrav.

Men det er først og fremmest den økologiske revolution, fuldstændig i tidens ånd, som nu stjæler billedet. Languedoc-Roussillon optager i dag pladsen som Frankrigs største producent af økologiske vine, både de traditionelle ”vins bio”, men også de ret nye ”vins nature”, der også stormer frem, fordi kvaliteten er i top og prisen rimelig. Regions andel af økologiske vine stiger fortsat og udgør i dag over 30% af den samlede produktion af økologiske vine i Frankrig.

Bliv din egen vinproducent

De før så stolte slotte, der for vinpengene blev bygget som prægtige kopier af middelalder, barokke eller renæssanceslotte forfaldt. Vinmarkerne blev forsømte. Produktionen ophørte, og de små byer hensygnede. Men en ny revolution er i gang. Takket være kombinationen af kvalitetsomstilling og den økologiske trend, blomstrer syrah, carignan, grenache og mourvèdre druer igen; vinerier er opgraderede, og kunstgødninger og pesticider er bandlyst. Slottene er restaureret til deres storhedstid, der er igen liv i de små landsbyer, og Languedocvin høster nu anerkendelse af kritiske forbrugere og vidende vinanmeldere.

I den lille by St. Pierre de Serjac, lidt nord for Béziers, kan du faktisk i al beskedenhed deltage i revolutionen ved at blive ejer af en unik bolig i vinslottet af samme navn, og med din egen kvalitetsvinproduktion og egne flasker. Og så er der kun ganske kort til kølende sejlads på kanalen midt i sommervarmen. Tjek DK-France for at vide mere, vi hjælper gerne. I november måned vil vi også gentage succesen med vinskole og smagning på Hejmdal i Aarhus. Mon ikke de dedikerede Languedoc biovine den aften finder vej til vores ganer? Kanalvandene må du så have til gode.

_____________________

 

KILDER

Indlæg udarbejdet v/Patrick Leroyer, DK-France


23. august 2019

MARKEDSPLADSEN...

Salg af støbejerns potter.  

                      

Fantastisk flotte støbejerns potter sælges.

2 kæmpe potter der er 180 cm brede og 103 cm høje. Super flot patina og rusten. Vejer ca 600 kg pr stk.

2 store potter der er 130 cm brede og 90 cm høje. Super ca 3-400 kg. Lidt mere sorte men flot patina.

Helt unik stor potte med tulipankant og søjle. Potten måler 96 cm høj og 82 cm bred, søjlen er 90 cm høj og 60 cm bred.(kvadratisk)

Der er faktisk 2 potter med tulipan kant, men kun en søjle.  

De største sælges for DKK 28.500 pr. stk. De næststørste sælges for 18.000 Kr. pr. stk. og potterne med tulipankant sælges for 15.000 Kr. pr stk. Søjlen for 7000 Kr.

Potterne kan købes og afhentes i Les Arcs, Provence. Evt kan de mellem og tulipan potterne afhentes i DK, Herning Jylland.

For mere information, ring venligst.

0045 2371 7103 eller evt. 04 94 73 03 83

Trine Mau - e-mail: trine@maumail.dk 


13. august 2019

Fra DK-France har vi modtaget følgende:

Nybyggeri i Frankrig:
Hvor langt kan du selv præge en standardprojektbolig?
 

Når du køber en projektbolig, har du mulighed for ikke blot at sætte dit personlige præg på udsmykning og udstyr, men også at ændre på indretningen af rum. Rammerne for skræddersyede løsninger inden for nybyggeri er i virkeligheden meget vide. Læs her hvorfor!

Eksempel på køkkenindretning i projektbolig, Château Capitoul, Sydfrankrig  

Ønsker du en bolig, der virkelig matcher din personlighed og smag? Så skal du vide, at din boligdrøm sagtens kan blive til virkelighed, når du køber projektbolig. Alt, eller næsten alt, kan personliggøres eller forbedres, fra udstyr til skillevægge, vægfarve eller placering af stikkontakter. Bygherrerne er generelt villige til at opfylde alle købernes ønsker og behov.  

Fordele . En skræddersyet bolig er logisk nok en smule dyrere end standardløsningen. Især hvis der kræves en ændring af plantegningerne. Men set i forhold til, hvor længe man beholder en bolig, hvilket ofte er mere end 10 år, er de ekstra udgifter, som en skræddersyet løsning medfører, i sidste ende generelt givet rigtig godt ud … Når boligen er bygget og indrettet efter din smag, vil du opnå øget velvære, og du vil føle dig hjemme, så snart du træder indenfor. Du slipper for den uundgåelige neutralitet, som du vil finde i de fleste af dine nabolejligheder. Med bedre indretning og bedre udstyr forbedres din livskvalitet!  

Købers ændringsarbejder (Travaux modificatifs acquéreurs, TMA). Når din forespørgsel på ændringer til en ny bolig ligger uden for rammen for de indvendige standardydelser i beskrivelsen af det pågældende boligprogram, vil bygherren tilbyde dig at udføre ændringsarbejder (TMA). Listen over mulige ændringsarbejder er lang, og omfatter fx lukning eller åbning af køkken, ændring af el-plan, tilføjelse af skab, udskiftning af badekar med bruseniche …  

Overslag . Hvis du ønsker at sætte dit personlige præg på den projektbolig, du har købt, er det vigtigt, at du indsender din forespørgsel på ændringsarbejder så tidligt som muligt, og helst helt i starten af byggeprojektet, da du ellers risikerer, at bygherren afviser dine ønsker. Dette skyldes, at de ønskede ændringer kan have konsekvenser for de kontrakter, som bygherren har indgået med byggevirksomheder. Efter gennemgang af din forespørgsel på ændringsarbejder sender bygherren dig i givet fald et overslag med opkrævning af et acontobeløb og eventuelt sagsomkostninger til betaling, såfremt du accepterer overslaget. Ved at følge denne procedure bliver vejen til drømmeboligen kortere!

 DK-France -  v/Liselotte Kruse & Patrick Leroyer, Østergade 3, 2-1 . 8660 Skanderborg . T: +45 2993 0220 . E: dk-france@dk-france.dk

 


13. august 2019

Test af El-Mountainbike sammen med dansktalende cykelguide.

Jeg hedder Sandra Dolcerocca (jeg er dansk-fransk), bor i Alpes-Maritimes og arbejder for for et mountainbike mærke der hedder Rotwild (tysk mærke der bl.a. udvikler El-mountainbikes).

Jeg samarbejder med Rotwild om, at organisere test ture og promovere mærket i Frankrig. I den forbindelse arrangerer jeg gratis test-cykelture for dig og dit firma i St Raphael/Fréjus på følgende datoer:

- Torsdag den 10 okt 2019

- Fredag den 11 okt 2019  

Dette er en oplagt mulighed for dig og dit firma til at arrangere en Teambuilding dag uden for store omkostninger. Cykelturen er på el-mountainbikes, og den bliver ikke for teknisk. 

Turen varer ca 2-3 timer, efter jeres behov, i enten Esterel området eller Les Maures.

Maksimum 10 personer pr. tur  

Hvis dette er noget der kunne have din interesse så ring 06.01.99.46.42 eller skriv en mail: mtb.ridemore@gmail.com  

På forhånd tak. Ses vi?  

Mvh Sandra Dolcerocca

 


BIL SÆLGES...  
                   

SAAB 93, 2,0 Cabriolet, årgang 1999, kørt 203.000 km.

Sølvgrå med blå kaleche, bilen er i super stand med læderindtræk, den har kun kørt i Frankrig, så ingen rust.

Bilen sælges til afhentning i La Londe Les Maures.

Pris: 3000 Euro  

Retvig

mobil: +45 40314649


12. juli 2019


NYHEDSBREV NR 189 ER SENDT UD...


12. juli 2019

EJENDOMSSALG - FRANKRIG...

Medejere til vinslot i Provence (senior oase) søges  

Idyllisk beliggende stort (tidl.) vinslot med 8,5 ha tilhørende land i dal omgivet af lave bjerge og udsigt til Mont Ventoux. Slottet er fra 1600-tallet og i god stand, med masser af kældre under med hvælvinger, muligvis helt tilbage fra 13. århundrede. Bygninger med mulighed for ca. 1100 m2 beboelse, som inddeles i 5 store luksuriøse ejerboliger med terrasser og udsigt og 6 ferieudlejningsboliger. Forventet årlig lejeindtægt ca. DKK 900.000-1.200.000, der først anvendes til afvikling af fælles ombygningslån på € 1 mio. og derefter udbetales som overskudsdeling ift. ejerandele. Forventet ombygningsperiode frem til og med 2021. 

Stor pool er etableret, og der forefindes på ejendommen egen kilde og større olivenlund. Der tænkes etableret stort 20KW solcelleanlæg samt tennisbane og minigolf i Provence stil. Ejendommen har ca. 7000 m2 køkkenhave, så ejendommen bliver selvforsynende med strøm, vand og frugt, grøntsager, krydderurter og æg/kyllinger. 

Ukomplicerede og livsnydende danske medejere og dansk værtspar (ligeledes medejere), som bliver fastboende på vingården og tager sig af alt fra vedligeholdelse, køkkenhave, pool og feriebolig lejere. Juridisk konstruktion gennem fransk/dansk advokat og revisor på ejerforeningslignende vilkår og etablering/medejerskab af fransk SCI (Societé Civile Immobiliere) 

Ledige ejerandele: 

Ejerandel C: Indskud: DKK 1.105.000 for 110 m2 ejerbolig og 14% ejerandel/overskudsdeling. Udbetaling DKK 100.000 senest 31/7-2019 

Ejerandel E: Indskud: DKK 1.312.000 for 128 m2 ejerbolig og 16,5% ejerandel/overskudsdeling

Udbetaling DKK 100.000 senest 31/7-2019 

Rekvirer prospekt og yderligere info: 

Projektleder og medejer: Cand. Jur. Lars J. Frost/Comhertz

T: +45 2287 4865

M: lars.frost.2016@gmail.com26. juni 2019

Fra advokat Nicolas Brahin i Nice har vi modtaget følgende:

Franske civile ejendomsinteressentskaber – SCI: Hvad om du valgte betaling af selskabskat?  

Alle erhvervsfolk inden for fast ejendom spørger i dag sig selv: er det en god idé at anbringe sine ejendomsinvesteringer i et SCI, der er underlagt selskabsskat? Der er ikke noget at sige til, at de stiller sig selv dette spørgsmål, for der er mange fordele ved at være underlagt selskabsskat fremfor at købe en ejendom direkte eller via et klassisk SCI, der er underlagt skat af fast ejendom, udtaler Olivier Nigen, der er adm. direktør for Arkéa Banque Privée. Grunden hertil er, at skatten er langt lavere for virksomheder end for privatpersoner.  

Hvorfor er skat af indtægter af fast ejendom ikke et godt valg?  

Ligegyldigt om det drejer sig om et direkte ejerskab eller om et ejerskab via et SCI underlagt indkomstskat, lægges de indtjente huslejer til selskabsdeltagernes almindelige indtægter og de beskattes marginalt. For de skatteydere, der er underlagt marginalskat på 30%, stiger skatten til 47,20% og de sociale afgifter til 17,20%. Hvis man vælger SCI underlagt selskabsskat, ser billedet anderledes ud. Fortjenester beskattes med 15% op til 38.120 Euros pr. år (Et beløb som kun få udlejere overstiger). Over dette beløb er skatten på 28%. Hovedbeskatningen kommer senere, når selskabet udlodder dividender.  

Selskabsdeltageren bliver således opkrævet en fast procentdel på 30%. De sociale afgifter er indeholdt heri. Selvom det er muligt at underlægge disse indtægter den progressive skala, er dette kun interessant for personer, der ikke beskattes, eller som beskattes i meget lav grad. I praksis forholder det sig sådan, at en selskabsdeltager i et SCI, der er underlagt selskabsskat, næsten ingen skat betaler under selskabets beståen.  

Hvilke nedslag er mulige?  

En anden fordel for SCI’er ved betaling af selskabsskat: Med dette valg kan du nedskrive værdien af ejendommen, det vil sige hvert år trække en del af prisen fra de indkasserede indtægter. Det illustreres nu ved et eksempel: For en lejlighed på 300.000 Euros, bliver ca. 15.000 Euros fratrukket lejeindtægterne det første år. SCI’et fremviser således et negativt resultat, eller meget lidt positivt, p å trods af, at lejeindtægterne er med til at forbedre likviditeten. Således vil selskabet ikke blive beskattet i årevis.  

Udover nedskrivningsmuligheden er der nedslag, der mindsker skatten på indtægterne. Disse nedslag er langt større, når man er underlagt selskabsskat. Det forholder sig nemlig sådan, at de udlejere, der er underlagt indkomstskat, kun kan trække renter af lån, udgifter og reparationer fra deres indtægter, hvorimod de der vælger at blive underlagt selskabsskat, nyder godt af en lang række andre muligheder. De har også mulighed for at fratrække omkostninger og erhvervelsesafgifter samt udgifter til forbedringsarbejder, som fx forbedring af ældre bygninger.  Dette sænker yderligere skattegrundlaget og dermed den eventuelt skyldte skat.

Hvad med kapitalvindingsskatten?  

Hvis du efter nogle år har til hensigt at sælge ejendommen for at bruge kapitalen til andre formål, ændrer betingelserne sig.  

Direkte eller indirekte besiddelse af fast ejendom via et SCI, der er underlagt indkomstskat, viser sig ofte at være mere fordelagtigt, end hvis man har valgt et SCI, der er underlagt selskabsskat. Og det af to årsager: For det første fordi det kun er den effektive kapitalvinding, der beskattes, det vil sige forskellen mellem videresalgsprisen og købsprisen (forhøjet pga. udgifter til erhvervelse og renoveringsarbejder). Herefter nyder man godt af et årligt nedslag, der sænker kapitalvindingsskatten. Du bliver fritaget for kapitalvindingsskat efter 22 års besiddelse. Du bliver ligeledes fritaget for sociale afgifter efter 30 år. Med et SCI, der er underlagt selskabsskat, beregnes kapitalvindingen anderledes, idet de realiserede nedskrivninger bliver fratrukket købsprisen. Det antages, at købsprisen for en ejendom, der købes for 100.000 Euros, hvorpå 20.000 Euros er blevet nedskrevet, er på 80.000 Euros. Den skattepligtige kapitalvinding er således meget betydningsfuld, selvom prisen på ejendommen ikke har ændret sig. Denne ulempe bør dog relativiseres. Formålet med at besidde et SCI, der er underlagt selskabsskat, bør ikke være videresalg og herefter på længere sigt opløsning af SCI’et. Formålet med et SCI skal ses i et større perspektiv, hvor ejerskabet børe vare længe. Til gengæld kan man godt vælge at sælge ejendommene i SCI’et og herefter købe andre.

 

 

 


15. juni 2019

EJENDOMSSALG - FRANKRIG...  

CHALET i Les Hautes Alpes sælges  

Vores chalet ligger i 1200 meters højde på solsiden ovenfor Saint Firmin ved indgangen til Valgaudemar-dalen i nationalparken “Les Ecrins” med en fantastisk panoramaudsigt over dalen med floden i bunden og sneklædte bjerge overfor. Det ligger tæt ved gode muligheder for at stå på ski, og området byder på utallige aktiviteter såsom rafting, mountain-bike ture og muligheder for vandreture helt op til gletcher-niveau. Ikke langt fra huset er der legeplads til børn og en swimming-pool, der er åben i sommermånederne.

I de 10 år, vi har ejet huset, er det blevet totalrenoveret, så det i dag fremstår i perfekt stand med sin oprindelige charme og med nyindrettede moderne badeværelser, køkken, nye gulve og ædeltræs vinduer og døre med termoruder. Der er automatisk anti-frost sikring på de nyinstallerede el-radiatorer samt ny jötul-brændeovn. Vi har brugt huset hele året som et vidunderligt alternativ og med kun 3 timers kørsel til vores hus i Cassis ved Middelhavet.  

Husets ca. 200 M2 er fordelt på 3 etager. Nederste etage: 2 soveværelser, badeværelse, stort opholdsrum med TV, vinkælder, vaskerum med brusekabine samt lille værksted. Midterste etage: entré, soveværelse, badeværelse, køkken samt opholds- og spisestue begge med udgang til balkoner mod øst, syd og vest.  Øverste etage: 2 soveværelser med håndvaske samt toilet.  

Huset ligger helt ugenert og fredeligt på en stor grund på 2878 M2, hvoraf  de 1398 M2 udgør en selvstændig matrikel, som kan sælges fra og bebygges. På grunden findes endvidere et nybygget redskabshus på 12 M2 samt en mindre hytte med to køjesenge.  

Huset sælges med indbo samt haveredskaber.  

Pris: 375.000€ eller 2.8 mio. Dkr.  

Kontakt: Susan og Steffen Kyhl

Email: skyhl@wanadoo.fr

Tel. +33 4 42 98 82 39

mob. 06 38 45 66 08
4. juni 2019

Fra advokat Max Ulrich Klinker i Nice har vi modtaget følgende om Airbnb: 

Mere om Airbnb i Frankrig  

Det franske forfatningsråd (fr. Conseil Constitutionnel) har den 5. april 2019 (afgørelse nr. 2019-772 QPC) taget stilling til indholdet af den ny lovgivning, der er trådt i kraft på området for Airbnb-udlejning. For det franske parlament vedtog sidste år endnu en lovændring og indsatte med paragrafferne L.651-6 stk. 6 og stk. 7 i lovbogen Code de la Construction et de l´habitation bestemmelser om, at en repræsentant fra kommunen (fr. agent municipale) har adgang til at møde op på private adresser og uden varsel for at kontrollere udlejningsforholdene.

Det franske forfatningsråd har vurderet, at lovteksten, der tillader en repræsentant fra kommunen ”adgang til besøg uden forudgående aftale med personen, der bor på adressen eller uden aftale med ejendommens vicevært (fr. gardien) og uden forinden at have opnået en dommerkendelse” er i strid grundreglerne om ´boligens ukrænkelighed´. Forfatningsrådet beslutning har gyldighed med det samme, og ophæver derfor lovteksten.

Man skal dog notere sig, at lovens bestemmelse (stk. 7) om, at ”en repræsentant fra kommunen kan forlange at modtage behørig dokumentation fra udlejer, lejer og andre, der opholder sig i i lokalerne” ikke er strid med fransk lovgivning, og derfor fortsat gælder.  

Max Ulrich KLINKER

Avocat au Barreau de Nice et Advokat au Barreau du Danemark          

Palais Maréchal Joffre

20, Rue du Congrès        
06000  Nice – France

Tel. +33 (0) 4 93 82 42 49

Fax. +33 (0) 4 93 79 68 25

E-post: muk@maxus-nice.fr

www.maxus-nice.fr

 


18. maj 2019

 

 

Anders Fogh Rasmussen 

i Régusse

Der er udsigt til en spændende dag i Régusse søndag den 20. oktober!

Dagen begynder kl. 11.00 med gudstjeneste i St. Jean kapellet i Régusse.

Efter gudstjenesten er der middag og foredrag.

 

Til middagen og det efterfølgende foredrag har vi reserveret den store festsal i byen. Dagens taler er nemlig tidligere statsminister og tidligere generalsekretær i Nato, Anders Fogh Rasmussen.

 

Emnet for foredraget er endnu ikke aftalt. Når det foreligger, vil det blive bekendtgjort på kirkens hjemmeside, via kirkens nyhedsmail og naturligvis i næste nummer af Kirkenyt.

Til gengæld er dagens menu allerede på plads. Menuen ser således ud:

KIR et ses  amuses bouches

Cassolette de St. Jacques et sa fondue de poireaux

Daube de sanglier et ses tagliatelles

Plateau de fromages ( 3 sorte ) et salade

Café gourmand

Vin rouge et rosé.

 

Pris pr person for hele arrangementet: 32 Euro

Vi regner med, at der bliver rift om pladserne, og åbner allerede nu for tilmelding.

TILMELDING SENEST DEN 10. OKTOBER MED BREV VEDLAGT 

CHEQUE UDSTEDT TIL EGLISE DANOISE CÔTE D'AZUR TIL

Anne & Jens Staunstrup 

176, Rue du Haut de St. Jean

83630 Régusse

Tel +33 4 9470 9560  / mobil +45 4030 8989

E-mail - Adressen er: aj.staunstrup@orange.fr

 

 10. maj 2019

Fra advokat Max Ulrich Klinkers website har vi hentet følgende information om dobbeltbeskatningsaftalen:

Skatteministeriets pressemeddelse den 29. april 2019 omtalte, at der er indgået en principaftale om dobbeltbeskatning mellem Danmark og Frankrig. 

Det er i sig selv en stor nyhed i lyset af, at Danmark i 2008 ensidigt opsagde den hidtidige dobbeltbeskatningsoverenskomst af 1957. Og selvom det fremgik af EU (Maastricht)-Traktatens artikel 293, at ”Medlemslandene indleder i et omfang, der er nødvendigt indbyrdes forhandlinger til fordel for deres statsborgere... til afskaffelse af dobbeltbeskatning inden for Fællesskabet”, netop for at beskytte borgere i EU, har det i mere end ti år været et faktum, at der er ikke eksisterede en skatteaftale mellem Danmark og Frankrig siden 1. januar 2009.

Opsigelsen indebar, at kun pensionister, der havde fast bopæl i Frankrig per 28. november 2007 og som var begyndt at modtage pension senest per 31. januar 2008, kunne fortsætte på den såkaldte ´den gamle ordning´, det vil sige udelukkende svare skat af pensionsudbetalinger i Frankrig. Danske pensionister, der ikke opfyldte disse to betingelser, men ikke desto mindre var fast bosat i Frankrig, skulle svare skat af pension både i Frankrig og i Danmark. En sådan dobbeltbeskatning var selvsagt en uholdbar situation for de fleste privatøkonomier, og det afstedkom, at danskere borgere reelt set blev stavnsbundet i skattemæssig forstand til Danmark.

Pressemeddelsen af 29. april 2019 definerer ikke indholdet af ´overgangsregler´. Vi ved derfor endnu ikke om ´den gamle ordning´ kommer til at blive udvidet eller ændret. I skrivende stund kendes principaftalen kun fra Skatteministerens pressemeddelelse; selve aftaleteksten er ikke offentlig tilgængelig, men det må dog forståes, at der også fremover skal betales fuld dansk skat af pensionsudbetalinger, medmindre man er omfattet af ´den gamle ordning´.

Principaftalen betyder også, at bl. a. ratepensioner og tjenestemandspensioner ikke længere skal undergå dobbeltbeskatning. Måske også efterløn omfattes? For pension beskattes som udgangspunkt i Danmark, men ved dansk skatteberegning gives der kredit for den skat, der skal betales til Frankrig af fx ratepensionen, og som så modregnes.

Frankrig har aldrig været et skatteparadis og bliver det heller ikke med principaftalen til en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst. Til gengæld bliver det atter muligt for danskere at leve sin tredje alder i Frankrig og i franske områder (fx. Gaudeloupe i Karibien) uden at betale skat af sine penge mere end en gang.

Det var to legitime politiske hensyn, der stod overfor hinanden i årene op til 2008. Danske pensionsaftaler var og er sammensat med et skattemæssigt fradrag, når der bliver indbetalt, mod, at der finder slutbeskatning sted ved udbetaling, og derfor anså Danmark sig i sin gode ret til at beskatte. Omvendt hævdede Frankrig, at andre landes borgere, der lever og bor i Frankrig, og derfor nyder godt af bl. a. et af Europas mest attraktive sygehusvæsener, nødvendigvis må svare skat til Frankrig.

Det var et enigt Folketinget med undtagelse af partiet Enhedslisten, der i 2008 opsagde den hidtidige dobbeltbeskatningsoverenskomst af 1957, og den daværende skatteminister ledsagde sit lovforslag med en bemærkning om, at opsigelsen ikke forventedes at have konsekvenser for andre end pensionister. Sidstnævnte var en eklatant fejlvurdering, for ikke bare pensionister, men bl. a. også SAS-piloter bosat i Frankrig og især erhvervslivet (Frankrig er Danmarks femtestørste eksportmarked) kom galt afsted og måtte tåle skattemæssigt at befinde sig i uvished og vilkårlighed - og med kort varsel. At repræsentanter fra Dansk Industri (DI) gentagne gange gennem de seneste ti år har forsøgt at italesætte erhvervsproblemer overfor skiftende regeringer og Folketinget, må siges at have været tale for døve øren. Franske skattedirektiver som fx. 14 B-2-10 af 29. juli 2010 kunne kun i nogen udstrækning afbøde ulemper for private og erhvervsdrivende i Frankrig. Opsigelsen blev gennemført med lov nr. 85 af 20. februar 2008 (SKM2008.530.SKAT).

Først efter præsident Emmanuel Macrons besøg i Danmark i august 2018 kom der omsider gang i nye forhandlinger.

Bortset fra omridset af hovedprincipper må vi indtil videre må vi vente på en endelig dobbeltbeskatningsaftale. Med Churchills berømte ord fra en anden sammenhæng kan man frejdigt hævde, at ´det endnu ikke er begyndelsen på slutningen, men slutningen på begyndelsen.´

MAXUS CABINET AVOCATS er et dansk-fransk advokatkontor i Nice, Frankrig.

https://www.facebook.com/maxusnice/posts/349239612260607?__tn__=K-R20. marts 2019


...klik på foto og læs mere om kontaktmuligheder

VARMEPUMPER TIL ATTRAKTIVE PRISER...

I det "lidt koldere" Danmark er det nødvendigt med varme.

Flere har anbefalet RENE BJØRNHOLT i Hornbæk.

Kontakt på mail: rene@bjornholt-el.dk 
Tlf. 2088 0842

22. februar 2019

NYT OM AIRBNB I FRANKRIG...

Fra advokat Max Ulrich Klinker i Nice har vi modtaget nedenstående, hvor du finder oplysninger om AIRBNB. 
   
Elan-loven - mere om Airbnb i Frankrig

Tilbage i november 2018 blev en ny lov om bolig og boligudlejning vedtaget i det franske parlament. Den omtales som ´Loi Elan´, og tager bl. a. sigte på at regulere udlejning yderligere i forhold til allerede kendte Alur-loven fra 2014 og Airbnb-dekretet fra 2017.

Fremover gælder det, at ejere af fast ejendom, der udlejer kortsigtet (typisk som Airbnb), men som ikke har ladet sig registrere (fr. numéro d´enregistrement) kan mødes med bød...eforlæg på indtil 5.000 €. Er en ejendom udlejet mere end 120 dage om året kan bøde forhøjes til 10.000 €. Endelig gælder det med ´Loi Elan´, at indehavere af hjemmesider med udlejning, og som på hjemmesiden ikke oplyser udlejers registreringsnummer, kan straffes med bøde op til 12.500 € per udlejningsbolig, og såfremt en udlejningsbolig fortsat er præsenteret på hjemmesider efter grænsen for udlejning på højest 120 dage årligt er overskredet, kan der endda straffes med bøde på indtil 50.000 € per bolig.

Om Alur-loven fra 2014, Airbnb-dekretet fra 2017 samt 120 dages-reglen - se under ´artikler´ på advokatkontorets hjemmeside xus Cabinet Avocats Elan-loven - mere om Airbnb i Frankrig 

25. januar 2019

JYSKE BANK RETSSAGER I FRANKRIG...

Fra en artikel i FINANS har vi hentet følgende:

Jyske Bank tabte sagen ved byretten i Grasse i 2014 og ankede til appeldomstolen, som nu også har givet parret ret i, at banken ikke havde ret til at foretage tvangskonverteringen. Derfor skal banken stille parret, som om konverteringen ikke har fundet sted.

Jyske Banks sager
De seneste år har Jyske Bank været involveret i flere højtprofilerede sager:
  • Mest kendt er hedgesagen, hvor 10.000 kunder under finanskrisen mistede mere end 800 mio. kr. på en hedgeforening, som blev solgt med løftet om en begrænset risiko. Trods klare nederlag i Pengeinstitutankenævnet og kritik fra Finanstilsynet gik der flere år, før banken indgik forlig med kunderne, der nåede at rejse to gruppesøgsmål.
  • I 2016 er banken blevet beskyldt for at snyde kunder med obligationsinvesteringer i et nødlidende spansk selskab, Abengoa. Sagen blev indbragt for Finanstilsynet, som afviste sagen.
  • I 2016 blev Jyske Bank nævnt i forbindelse med de såkaldte Panama Papers, hvor et læk afslørede, at et advokatfirma havde hjulpet bankkunder med at bringe formuer i skattely. Banken afviste dog at have spillet en rolle i sagen.
  • I 2013 blev banken i flere konkurssager dømt for at skrabe værdier til sig, som skulle have være delt med de øvrige kreditorer.
  • I 2013 bragte DR en dokumenterudsendelse om skattely med en række alvorlige beskyldninger mod Jyske Bank bl.a om medvirken til ulovligheder. Jyske Bank har afvist beskyldningerne.
  • I 2010 fik Jyske Banks afdeling i Gibraltar en bøde på ca. 12,5 mio. kr. for ikke at udlevere oplysninger til de spanske myndigheder om kontohaveres indeståender. De spanske myndigheder mente ifølge dagbladet Information, at der var tale om hvidvaskning af penge, og en »meget grov« sag. Ifølge TV2 Finans har den spanske højesteret i 2014 stadfæstet afgørelsen.

Det tyske-franske pars sag er den første af en række sager mod Jyske Bank, som er på vej igennem det franske retssystem, og afgørelsen kan derfor få betydning for de øvrige sager. Jyske Bank understreger, at banken gerne vil forsøge at indgå forlig med kunderne.

»Vi vil meget gerne tale med de pågældende mennesker og se, hvilke muligheder der er i de konkrete sager. Men de er ikke så ens, at man kan sige, at de alle skal afgøres på samme måde,« siger Peter Stig Hansen, juridisk direktør i Jyske Bank.

Det tysk-franske pars advokat, Nikita Sichov, har tidligere overfor Jyllands-Posten fastslået, at de mange sager er identiske, og der er ifølge ham anlagt 30 retssager mod Jyske Bank alene ved byretten i Grasse. Derudover er der ifølge ham retssager ved retten i Nice, ligesom mange kunder allerede har indgået forlig.20. oktober 2018

EJD.UDLEJNING I LE CANNET...

Lejlighed til leje Le Cannet.

Det gamle historiske kvarter “ rue Saint-Sauveur”

Lejligheden er i gadeplan

Stuen er lys og venlig med en altan med panoramaudsigt over Cannes og Middelhavet.

Stort køkken alrum. stue-kontor-soveværelse- badeværelse samt toilet.

Lejligheden udlejes umøbleret.  

Under lejligheden findes et separat studio med tilhørende mindre have og egen indgang.

Denne kan lejes samtidigt.  

Nærmere oplysninger fra naboen.

Kjeld Andersen.

04 93 46 55 21
Klik på foto og se det i stor størrelse...

Gå ind på banknyt.dk og se mange flere billeder og omtale af JYSKE BANK

20. juni 2018

NEKROLOG  OVER ELSEBETH OG IB RAUN...

Ægteparret Elsebeth Feilberg Jensen og Ib Raun Jensen er omkommet ved en tragisk trafikulykke i USA. De krydsede sammen med to vennepar USA i autocamper. I Wyoming kørte en modkørende truck over i deres vejbane med et frontalt sammenstød til følge. De blev begge dræbt på stedet.

Begge stammede fra Herning. Elsebeth blev forældreløs som 14-årig, Ib oplevede en turbulent barndom. De to mødtes tidligt i livet, blev gift og har været sammen siden - de holdt guldbryllup for 2 år siden. Sammen skabte de et kærligt og trygt hjem for de to børn, Inge og Lars, først i Balle ved Silkeborg, siden i Aarhus.

Elsebeth var uddannet teknisk tegner, men arbejdede som receptionist på Hotel Impala og siden på lønningskontoret på Psykiatrisk Hospital i Risskov. Ib var uddannet isenkræmmer, men gik hurtigt over i forsikringsbranchen, hvor han blev en respekteret og succesfuld storkundeassurandør ved TRYG. Samtidig med deres professionelle virke havde de et rigt socialt liv med venner, kolleger og familie.

Da de for 11 år siden stoppede med arbejdslivet, flyttede de til Cannes i Sydfrankrig. Her blev de kendte og skattede medlemmer i det danske samfund i kraft af deres store hjælpsomhed, venlighed og glæde ved tilværelsen. De fik en stor vennekreds, de deltog med glæde i bjergvandringer, petanquespil, koncerter og kulturelle og sociale arrangementer, ligesom de begge var afholdte hjælpere i den danske kirkes årlige basar. Elsebeths eftertænksomhed og omsorg, Ibs sprudlende humør og hans mange historier – hvor vil de blive savnet.

Elsebeth blev 72 år og Ib 75 år. De efterlader sig datteren Inge og sønnen Lars samt børnebørnene Lærke, Sofie og Mathias. Endvidere Ibs bror og Elsebeths søster og bror. Det ufattelige tab deles også af de mange venner i Frankrig og Danmark.

 


23. januar 2018


Kunstner: Inge Hørup
Størrelse: 30x11 cm

12. februar 2018

HAR DU EN ANNONCE INDE PÅ LES DANOIS ??

- under ejendomssalg, bilmarkedet, bådmarkedet eller på Markedspladsen ??

Og er det blevet solgt ??

Så bedes du venligst lige give os besked så vi kan få slettet din annonce, - og gøre siden lidt mere overskuelig.

På forhånd en stor tak.5. februar 2018

 

LITOGRAFI – KUNSTNER INGE HØRUP…

 

 

Der er stadig litografier til salg hos Den Danske Kirke, - som kan kontaktes på pasteur@eglisedanoise.org