VELKOMMEN TIL LES DANOIS

 


Nyhedsbreve udsendes mindst een gang om måneden til mere end  5.500 e-mail-adresser i Frankrig, Spanien, Luxembourg, England,  Italien, Danmark og flere andre steder i Europa. Dette betyder - alt andet lige - at de læses af næsten 11.000  personer.

Hvis du ikke modtager nyhedsbrevet skal du blot sende en mail til Redaktionen - og du bliver sat på mailinglisten. Og det er naturligvis gratis.

Ansvarsfraskrivelse: Se punktet i menu'en

VEJRET:

Frankrig: www.meteofrance.com

Italien: www.meteo.it

Spanien: www.canalmeteo.com

Link til Vide Grenier: http://www.vide-greniers.org/


                           


SIDSTE NYT -

 

fra Redaktionen - peter.fabricius@wanadoo.frKOMMENDE ARRANGEMENTER:   

         
Julemarkeder i Nice og Cannes
- åbner fredag 4. december 2015
     

Koncert med gospel-kor
Festival-palæet i Cannes
5. december 2015 kl. 20.30
Billetpris: Euro 44.00
Book via: Palais de festival Cannes
 


Svensk Julekoncert
Søndag 6. december 2015 kl. 16.00
Holy Trinity Church, Nice
- læs mere nedenfor


Julekomsammen hos Union Danoise
Fredag 11. december 2015 kl. 18.30
Villa Duflot i Perpignan
- læs mere på www.union-danoise.com


 
Børnenes Juletræsfest
Lørdag 12. december 2015 kl. 14-17
Holy Trinity Church i Cannes
- læs mere nedenfor
 


Julegudstjenester i Sydfrankrig

St. Michaels Church, Beaulieu sur Mer
24. december 2015 kl. 10.00

St. Georges Church, Cannes
24. december 2015 kl. 13.00
    

          

      Links: www.lesdanois.dkwww.eglisedanoise.org -  www.club-danois.com- www.union-danoise.com30. november 2015

YOGA I ANTIBES...

Kære alle sammen,

Vi dyrker yoga på torsdag den 3. december 2015 kl. 10

Sted: Club du Monde, 1 Voie Marie Fischer, 06600 Antibes

I bedes tilmelde jer pr. mail senest onsdag aften kl. 18 ( 2. dec). Jeg sender kun yderligere mail, hvis træningen bliver aflyst pga. for lidt tilmeldte.

I bedes også medbringe et styk bælte til udstrækning (evt. bæltet fra en badekåbe). Pris 8 € pr. gang.

Mange hilsener fra
Gitte
Tlf. 04 93 65 92 84
Mobil 06 51 87 71 01
Mail gitte@gaba.dk
28. november 2015

Hvilke faktorer kan udløse fransk skattekontrol?

Fra advokat Nicolas Brahin i Nice har vi modtaget følgende orientering, som vi takker for:

Udbyttet fra skattekontroller har de sidste ti år været stigende som følge af en mere effektiv udvælgelse af de virksomheder, der kontrolleres. Hvilke faktorer er det, som alarmerer de franske skattemyndigheder?

Nedenfor er vores råd til, hvordan du undgår, at din virksomhed figurerer på ”den sorte liste”…

Skattekontrol!

Ikke så ofte … Hvert år er det kun 50.000 franske virksomheder ud af tre millioner, der får foretaget en gennemgribende skattekontrol.

men økonomisk belastende ! Selv om antallet af kontroller er stagnerende, fremgår det at værdien er steget i løbet af de sidste ti år, hvilket afspejler en mere effektiv udvælgelse af sager, samt at udvælgelsen af virksomheder, der kontrolleres, sjældent er tilfældig.

Da de franske skattemyndigheder ikke materielt kan kontrollere alle skatteydere, udvælges sagerne i forhold til de oplysninger, skatteyderne (diverse indberetninger) eller andre (banker, forsikringsselskaber, arbejdsgivere, myndigheder, etc.) spontant har opgivet, eller som er indhentet via en tidligere skattekontrol. Disse oplysninger behandles derefter ved hjælp af et software, der har til formål at øge effektiviteten og udbyttet af skattekontrollen.

De udløsende faktorer

En statistisk analyse … De IT-understøttede metoder sigter for virksomhederne mod at få fremkaldt visse forhold eller uregelmæssigheder, der kan generere værdistigninger. For eksempel ændring i størrelsen af frigjorte likvide midler, omsætningshastighed for varelager (en varighed, der er for kort, kan give anledning til at antage, at der ved regnskabsårets afslutning er sket en undervurdering af lageret for at mindske resultatet), nøgletal for personalets ydelser (et højt nøgletal tyder på udeladelse af indtægter eller en politik med høje lønninger hos virksomhedslederne), nøgletal for afkast på anlægsaktiver (et højt nøgletal kan tyde på undervurderede indtægter), højt underskud, misforhold mellem den omsætning, der fremgår af momsindberetning og de tal, der er indberettet under resultat og sammenligning med alle data i forhold til isolerede virksomheder i branchen eller sektoren.

Kontroller dine nøgletal!

Hvis din virksomheds nøgletal varierer meget i forhold til tidligere år eller i forhold til dine konkurrenters, risikerer du nemmere at blive udvalgt. Visse faglige organisationer skaffer vigtige regnskabsmæssige og skattemæssige oplysninger (rentabilitetsgrad, nøgletal for omsætning /driftsudgifter, nøgletal for antal ansatte /omsætning, etc.), der alle er brugbare redskaber, og som kan fortælle, hvor du står i forhold til konkurrenterne.

Hold øje med dine forretningsforbindelser!

Omstruktureringsoperationer (fusion, delindskud af aktiver, spaltning), der sker med afgiftsfritagelse eller transaktioner mellem overskuds- og underskudsgivende virksomheder i koncernen, usammenhængende økonomiske forhold mellem virksomheder (ikke rentebærende kontokuranter mellem virksomheder), handelsmæssig eller økonomisk forbindelse til underskudsgivende selskaber på det skattemæssige plan kan ligeledes foranledige kontrol.

Overhold indberetningsfristen!

De franske skattemyndigheder er også meget følsomme over for de indberetningsmæssige forpligtelser, så det er yderst vigtigt frivilligt og omhyggeligt at udfylde de nødvendige regnskabsmæssige og skattemæssige erklæringer, eventuelt ved hjælp fra en revisor, der behandler sager for en kundegruppe inden for samme sektor, hvilket giver et nyttigt sammenligningsgrundlag.
27. november 2015

Fra Riviera News har vi hentet denne information:

IKEAThe Swedish giant Ikea will open its doors in 2018 in Nice.

The 21 million euro contract was signed yesterday between the town of Nice and Ikea. The blue and yellow sign will be located in the Saint-Isidore eco-district on a 4 hectare plot of land of which 32,000 square metres will be dedicated to the Swedish group which will reportedly be investing 150 million euros in the project. T

The venture will create up to 350 jobs in the region.


26. november 2015

Hvilke tilladelser kræves til hvilke byggerier i Frankrig?

Fra foreningen www.dk-france.dk har vi modtaget følgende orientering om byggeri - LES DANOIS takker.

Ligesom i Danmark skal man i Frankrig som hovedregel have den kommunales bygningsmyndigheds godkendelse i forbindelse med byggeri. Derudover kan ejerlejlighedsforeningen eller grundejerforeningen også kræve at blive hørt.

Her får du en kort gennemgang af, hvad du skal gøre i de forskellige situationer.

BYGGETILLADELSE

I princippet skal der i Frankrig ansøges om byggetilladelse (permis de construire) hos den kommunale bygningsmyndighed (service d’urbanisme) til næsten alt byggeri, uanset om det drejer sig om nybyggeri eller ændring af eksisterende byggeri, fx tilbygning af garage eller hævning af tagkonstruktionen. Der skal indsendes en ansøgning med en række oplysningsskemaer (cerfa 13406*03), som downloades fra internettet (www.vosdroits.service-public-fr) eller hentes på kommunen. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om grunden, plantegninger for projektet med angivelse af areal, matrikelnummer, fotos og tegninger. Vær omhyggelig, for selv små fejl og mangler kan forsinke behandlingen af ansøgningen! Bygningsmyndigheden har en frist på 2 måneder for individuelle huse og 3 måneder for andre byggetilladelser til at meddele sin afgørelse: accept, afvisning eller anmodning om ændringer.

BYGGEANMELDELSE

Såfremt det nye gulvareal ikke overskrider en nærmere fastsat grænse, er det tilstrækkeligt med en forudgående byggeanmeldelse (déclaration préalable de travaux). Dette gælder fx for byggearbejder, der tilføjer et ekstra areal på 5 – 20 m2 til det eksisterende gulvareal (surface de plancher) eller til det bebyggede areal (emprise au sol), for ændring af bygningens formål, fx omdannelse af en lade til bolig uden ændring af de bærende konstruktioner eller af bygningens facade, eller for facaderenovering. I sådanne tilfælde har kommunen en måneds frist til at meddele sin afgørelse.

ØVRIGE TILLADELSER

Man skal ansøge ejerlejlighedsforeningen om tilladelse til omdannelse af en butik til bolig eller til åbning af facaden, da dette kan være forbudt i henhold til vedtægterne. Det samme gælder i en grundejerforening, hvor reglerne for fx farvevalg skal overholdes.

DISPENSATION

Kun få byggearbejder er undtaget for indhentning af tilladelse. Det er selvfølgelig muligt frit at ændre den indvendige indretning, som fx farveskift, udskiftning af væg-til-væg tæppe, lovliggørelse af el-installationer. Der skal ikke indhentes tilladelse hos kommunen, såfremt byggeriets areal er på under 5 m2, og højden ikke overskrider 12 m. Der er heller ikke brug for tilladelse til fx facaderenovering eller tagrenovering med samme type tagbeklædning, indretning af et loftsrum uden at lave huller til vinduer og uden at tillføje nye arealer, eller i forbindelse med opførelse af et redskabsskur på under 5 m2.

Bemærk : Ved byggeri med et gulvareal/bebygget areal på 170 m2 eller mere er brug af arkitekt obligatorisk.

KILDER :

Inspireret af hovedartiklen Quelles autorisations pour quels travaux? af Laurence Barnier, med underartiklen Du sol au plafond, udgivet i logic-Immo, juni 2015.
26. november 2015

SUPERFLOT HJEMMESIDE OM CINQUE VALLI I ITALIEN...

Fra et ægtepar bosiddende i Italien har vi modtaget denne information:

Vi er to danskere, som bor på 8. år i Apricale i Italien, ca. 30 minutter fra Monaco og en time fra Nice.

I de sidste tre år har vi arbejdet på et projekt der hedder Cinque Valli.

I al sin enkelthed er Cinque Valli ca. 35 landsbyer og større byer i Italien og i Frankrig begyndende fra Roja dalen til og med Argentina dalen efter Sanremo og vi forsøger at lave reklame for dette område i udlandet.

Prøv at se selv på siden www.cinque-valli.com

Les Danois mener: Hjemmesiden er rigtig flot og informativ - gå ind og se den og få ide'er til din næste udflugt til Italien.
25.november 2015

OPRYDNING I ANNONCERNE...

Har du noget til salg ?

Er det solgt eller taget af markedet ?

Så vil vi bede dig lige sende en mail til os så vi kan få annoncen slettet.
25. november 2015

MOTORMARKEDET...

AUDI A3 Sportback 2,0 TFSI (200 hk) DSG

          

           

fra 2006 - km. 95K - Pris 8.500 Euro

Morten Løw 04 9299 1641 eller 0045 2447 8727
24. november 2015

SVENSKA RIVIERAKLUBBENS JULEBAZAR...

Det foregik i week-enden 21.- 22. november  i Villa Ingeborg i Cagnes-sur-Mer.

Der var hygge med Lucia-kor og telte i haven til spisning.  

        

     


23. november 2015

JULEMARKEDER I NICE OG CANNES...

De åbner fredag 4. december og varer indtil 3. januar 2015.

NICE - på Place Massena


   

CANNES - pladsen ved havnen Begge steder er der masser af franske specialiteter, crepes, vin chaud, - og små gaveartikler.

En rigtig hyggelig oplevelse.     Børnenes Juletræsfest 2015

Holy Trinity Church, Cannes

Lørdag den 12. december kl. 14 – 17


Julemanden, Den Danske Kirke i Sydfrankrig og Club Danois inviterer alle juleglade børn og forældre til

Juletræsfest

Vi skal synge julesange og danse om juletræet, og julemanden kommer med godteposer til børnene.

Der serveres gløgg, æbleskiver og juleknas.

Sted: Holy Trinity Church, rue Branly, 06400 Cannes (Kirken ligger bag ved Carlton)

Pris: Børn over 3 år: 7€- Voksne: 10€. Arrangementet er for alle – både medlemmer og ikke-medlemmer af Kirken/Club Danois

Tilmelding og betaling: Via Club Danois’ hjemmeside www.club-danois.com

Tilmeldingsfrist: senest 5. december 2015

Arrangører: Carl Bjarkam: mail: pasteur@eglisedanoise.org -   tlf.: 04 93 29 04 88 eller 06 60 81 64 48

Alle er velkomne til dansk julehygge i Sydfrankrig!17. november 2015

TERRORANGREBET I PARIS 13. NOVEMBER 2015...

Fra to af vore danske læsere - bosiddende i Paris - har vi modtaget indlæg, som beskriver deres frygtelige oplevelser efter terrorangrebet.

Vidnesbyrd fra Paris efter terrorhandlingerne:

Tak til alle, der har sendt beskeder til mig her i weekenden for at høre, om jeg og min familie var okay.

Min familie og jeg er okay. Jeg tog metroen til arbejdet her mandag morgen, alle sidder og ser tænksomt frem for sig.

Paris er i sorg, Paris er såret, men Paris er stærk. Under Paris’ byvåben står ”Fluctuat nec mergitur”.

Man kunne f.eks. oversætte med ”Rammes af bølgerne, men synker ikke”.

Ingen så det komme. Så kom det som et lyn for alle her i byen. Jeg skulle have været ude og spise østers på en nyåbnet restaurant lige ved boulevard Voltaire. På min venindes mands nye restaurant. Alle gæsterne på restauranten sad indtil kl. 2 lørdag nat bag et nedrullet jerngitter… Jeg kunne ikke få fat på min ældste søn fredag aften, var lettede, da vi omsider fik kontakt…

Næsten alle taler om det. Nogen forsøger at tale om alt mulig andet. Man forsøger at komme sige over chokket, som man bedst kan.

Jeg bor ikke inde i selve Paris. Aldrig har min rolige forstad været så rolig som i denne weekend. Få mennesker på gaden, ingen dytten af biler. Da vi købte ind lørdag formiddag, talte alle med stille stemmer, som til en begravelse, og ingen havde travlt eller masede sig frem. Man passede på hinanden, sådan føltes det.  I vores familie følte vi ingen trang til at gå ud, men derimod til at samle sønnerne, spise frokost sammen, tale sammen, lave noget sammen.

Faktisk taler ingen, jeg kender her, om had og vrede, men om dyb sorg og chok. Der har været udtalte udtryk for næstekærlighed og hverdagsmod fredag nat. Og mange parisere mødte op i det 10. og 11. arrondissement i weekenden. Pariserne, den brogede skare, er et stærkt og modigt folkefærd, der ikke lader sig kue, og den anonyme storby, som turisten ser, er en overflade.

Sidder her og lytter til radiostationen Fip, der i dag spiller musik, ofte med temaer, der går tæt ind på stemningen og forsøger at bringe lindring, som de skriver på deres hjemmeside.  ”Les copains d’abord” de Brassens, ”l’Hymne à l’amour” d’Edith Piaf, medrivende klassisk musik, alt der sker i disse dage drejes af vores hjerner hen til de frygtelige begivenheder. Butikkerne er igen åbne, museer fra i morgen, alt er tilbage til det normale på overfladen, men der er en ganske særlig, ubeskrivelig stemning over byen, som vi desværre så godt kender fra januar.  Til minde om ofrene for angrebene i Paris
Charlotte, 52 år, gift, 2 sønner på 24 og 14 år.

-o0o-


Morgenen efter terrorangrebet i Paris var mærket af en dyb sorg og frygt for flere angreb. Den altid fyldte Champs-Elysées var næsten mennesketom og på samme tid fyldt med politi og militærfolk med maskinpistoler. De fleste butikker var blevet lukket af sikkerhedsmæssige årsager, og de få, der havde åbent var blevet udstyret med mindst to sikkerhedsvagter, som tjekkede folk og deres tasker. Den samme stemning herskede i metroen, som kun få havde bevæget sig ned i. Passagerene kiggede enten tomt ud i luften eller nervøst rundt, i frygt for, at angrebene ikke var ovre.


L ørdag aften bød på en meget splittet stemning. Splittelsen mellem at holde sig inden døre og sørge over gårsdagens begivenheder, samt en lyst til at vise, at terroristerne ikke skulle tro de kunne kue Paris’ befolkning. Selvom kun få mennesker havde bevæget sig ud i Paris’ natteliv, herskede der generelt en lyst til at samles blandt venner. Ikke en lyst til at danse hele natten, men at mødes over et glas vin og mærke fællesskabet og dele oplevelser.


Om søndagen var stemningen stadig trykket, men flere havde bevæget sig ud og nød en kaffe eller frokost i solen. Der var også mange rundt for at lægge blomster de ramte steder. Jeg var selv forbi Bataclan, hvor der var fyldt med politi, nyhedsvogne, sørgende mennesker, lys, blomster og breve. Der var både en trist stemning fra alle, der besøgte stedet for at sørge, men samtidig var der fyldt af journalister og andre mennesker, som kom for at få taget et godt billede, og kæmpede om den bedste udsigt.


Selvom frygten for flere angreb havde lagt sig betydeligt mellem lørdag og søndag, var den ikke forsvundet. Og søndag aften, efter panikken på République pladsen, bredte panikken sig til flere steder. Flere fra mit netværk ringede og skrev hvad der skete, nogen havde søgt dækning på et hotel eller sad bange et offentligt sted og ventede på opdateringer. Først da det blev forsikret, at der ikke var tale om et nyt angreb, lettede folk atter op.


Til minde om ofrene for angrebene i Paris


Katrine, 24 år, praktikant 6 måneder i Paris.

-o0o-


En stor tak skal lyde fra LES DANOIS for disse to indlæg, som fortæller, hvor frygteligt det har været - og vel stadig er.


Samtidig vil vi invitere andre læsere til at komme med deres meninger og udtalelser...


Kommentarer:


Det svære begynder nu: det viser sig, når man taler med folk, at vi alle kender nogen, der kender en, der er død, kvæstet eller psykisk traumatiseret.


Hvad gør man? Og hvad bliver det næste?


Fra Riviera News har vi sakset dette indlæg:                          

            

Raids – Several raids are reported to have taken place in Nice, Valbonne and Le Cannet. Following the raids, La Norsa ‘snack’ restaurant in Nice has been closed. Details of the operations have not yet been revealed. The raids, carried out by anti-terrorist police are part of the ‘State of emergency’ which has been declared following the Paris attacks. French MP’s  will meet today to extend the current ‘state of emergency’ to three months as well as amend the 1955 law. Speaking on French television last night Eric Ciotti the local Republican Party MP for the  Alpes Maritimes stressed the necessity to make changes to the law  especially concerning today’s technology.

   
17. november 2015

UNDTAGELSESTILSTAND I FRANKRIG...

Den franske præsident Francois Hollande har indført 3 mdrs. undtagelsestilstand i Frankrig efter terrorangrebet i Paris 13. november 2015.

Dette skulle bl.a. betyde, at man kan foretage ransagninger døgnet rundt - uden retskendelse - samt at grænsekontrollen er skærpet væsentligt.19. november 2015

Den stora julkonserten söndag 6 december i Holy Trinity Church Nice

Fra Rivieraforum har vi hentet følgende info:
Publicerat: torsdag 19 november 00:25
Välkommen till den stora julkonserten på Rivieran i år: Söndag 6 december kl 16 i Holy Trinty Church i Nice Adressen är 11, rue de la Buffa . K

Konserten innehåller alla de kära och nära julsångerna, sjungna på engelska och svenska av William Price King med sin världs- gitarrist Eric Kempe, Lotta Grell med Åsa Söderberg vid piano och orgel.18. november 2015

VIRUS...

Fra SVENSKA RIVIERAKLUBBEN har vi hentet denne advarsel:

Virus - öppna inte meddelande "on est tous Paris" PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Mikaela Lassborn Imbert   
Tisdag 17 november 2015 09:56

 

Service de cyber criminalité uppmanar alla att slänga e-postmeddelande med ämnet "on est tous Paris" som innehåller ett virus.

I meddelandet uppmanas man att klicka på ett foto på en bebis med ett armband där det står "on est tous Paris". Gör inte detta, det innehåller ett virus som möjliggör att ta kontrollen över din telefon eller dator och få tillgång till lösenord m.m.18. november 2015

Skattekontrol: Hvordan kontrollerer fransk skat franskmændenes selvangivelse

Advokat Nicolas Brahin i Nice har sendt os denne orientering:

Den franske regering er for at inddrive flere penge i statskassen fast besluttet på at opspore skattesvindel. Indkomstskat og formueskat er de mest overvågede områder.

Regeringen forventer et stort antal skattekontroller. Kontrollen med selvangivelsen har således gjort det muligt i 2013 at indbringe 1,3 mia euro, det vil sige 6,5% mere end i 2012.

For en privatperson er den mest synlige del af skattekontrollen den kontradiktoriske behandling (hvor begge parter er til stede) af skatteyderens personlige skattemæssige situation. Skatteinspektøren sender en meddelelse ud om undersøgelse af de samlede skattemæssige forhold, inden skatteyderen bliver indkaldt. Alle husstandens bankkonti undersøges. Sagen er belastende og undersøgelserne kan vare i et år og endda mere, hvis der er flere krav.

Kontrollen med private sker også uden, at disse er informerede. Fysiske personers selvangivelse kontrolleres via skattekontorernes bilag. Kontrol med sager, hvor der står meget spil, og hvor både indkomst og formue undersøges, foretages hvert tredje år.

Metoden består i en undersøgelse, der hænger sammen med de oplysninger, som en tredje part har givet: Løn, pension, finansielle indtægter, som den specifikke institution sender meddelelse om til fransk skat.

Når det drejer sig om kontrol med bilag ved overdragelse af værdipapirer, udspørger skattekontrollanten skatteyderen om kapitalgevinst og berigtiger dennes selvangivelse. Hvis der er udgifter, der er trukket fra, beder han om detaljerne. Men kontrollen kan begrænse sig til en anmodning om dokumentation. Skatteyderen skal ikke vedlægge flere bilag, og han kan ikke gøre det, når han selvangiver elektronisk. Dette forhindrer dog ikke myndigheder i at kræve dem senere. Det er derfor bedre at beholde alle bilag.

Skattevæsenet kan også forlange dokumentation for vurderinger og fradragsberettiget gæld. I tilfælde af uenighed, skal der ske en berigtigelse. Ved berigtigelser vedrørende utilstrækkelig vurdering pålægges kontrollanten dog en detaljeret argumentation.

Den samme inspektør behandler sager vedrørende både gaver og formueskat. Hvis en gave er blevet givet på samme grundlag, skal der betales afgift ved ejendomsoverdragelse. Berigtigelse af formueskat kan også vedrøre aktiver i forbindelse med erhverv, og visse skatteydere har fået afvist reduktion i formueskatten for investering i små og mellemstore virksomheder med den begrundelse, at selskaberne, som de havde investeret i, ikke opfyldte de krævede betingelser.
Chateau St.Gaultier

Ligger i byen St.Gaultier i Indre, Centre, 300 km syd for Paris.   Tæt på   A20 / E9 , en times kørsel nord for Limoges. Vi har et dejligt dobbeltværelse og en familiesuite med plads til 5 personer. Alle rum er i et anneks med udsigt til chateau´et.

Dobbeltværelset koster 78 euro pr.nat og familiesuiten 88. Morgenmad 6 euro pr.person. Reservation på:

kb@karinborupcopenhagen.eu     eller på mobil   +45 28110712

Der er masser af billeder på Facebook:   Bed & Breakfast Chateau St.Gaultier

  Og på Instagram:   chateausaintgaultier

Venlig   Jesper Moeller & Karin Borup

Beskrivelse: tennisbane.bmp                Beskrivelse: Annekset.JPG

 

                       


17. november 2015

MARKEDSPLADSEN...

Denne næsten ikke brugte havefræser kan afhentes for 200 euro.

Lars Gammelby
Bargemon

lars.gammelby@wanadoo.fr
13. november 2015

MARKEDSPLADSEN...

2 metalværkstedsborde sælges

     

Blåt metal rullebord med skuffer
Pris: 100 EUR

Rustfri stål bord
Pris: 100 EUR

Dobbelt metal skab med blå låger


Pris: 100 EUR    

Metal reoler, 5 sektioner
Pris: 150 EUR

   

Bosiddende tæt på Grasse (Cabris)

Kontakt: jane@nordentoft.dk
13. november 2015

MARKEDSPLADSEN...

Golftrolley “Golf Glider” med batteri og oplader.

Samlet pris 50 €

Uffe Gammelby Jensen
Fayence

jensen.fayence@gmail.com
13. november 2015

MARKEDSPLADSEN...

Golfsæt med bag - Lynx.

Jern King Snake: 3,4,5,6,7,8,9,PW, SW, putter
Køller: Callaway Big Bertha 1,3,5

Komplet sæt 200 €

Uffe Gammelby Jensen
Fayence

jensen.fayence@gmail.com13. november 2015

MARKEDSPLADSEN...

Golfsæt med bag.

Jern Supreme II: 3,4,5,6,7,8,9,P,S, putter
Køller: Silver Cat: 1,3,5

Komplet sæt 100 €

Uffe Gammelby Jensen
Fayence

jensen.fayence@gmail.com12. november 2015NYHEDSBREV NR. 137 ER SENDT UD...

Der har været lidt problemer i forbindelse med udsendelser så du bedes venligst sige til, hvis du ikke har modtaget nyhedsbrevet.


Så kommer det straks til dig...   


12. november 2015

MARKEDSPLADSEN...

2 mountain- bikes sælges

Decathlon mountain bike: salgspris 200 EUR

Nakamura mountain bike: salgspris 400 EUR (affjedring både for og bag) Ikke brugt særlig meget.

Bosiddende tæt på Grasse (Cabris)

Kontakt: jane@nordentoft.dk
12. november 2015

MARKEDSPLADSEN...

Brændeovn sælges

Nypris: 500 EUR
Salgspris: 200 EUR

Bosiddende tæt på Grasse (Cabris)

Kontakt: jane@nordentoft.dk

12. november 2015

MARKEDSPLADSEN...

Italiensk hjørnesofa sælges
Lyse puder og mørkegrå bund
Hjørnesofa, 5 år gammel i fin stand, har dog et lille hul på bagsiden. Kan skjules med et tæppen, eller stå op ad en væg.

Nypris: 3.500 EUR
Salgspris: 800 EUR

Bosiddende tæt på Grasse (Cabris)

Kontakt: jane@nordentoft.dk
12. november 2015

MARKEDSPLADSEN...

Dobbelt køleskab med fryser og isterningsmaskine sælges
Køleskab af mærket Liebherr.

Nypris: ca 2.000 EUR
Salgspris: 500 EUR

Bosiddende tæt på Grasse (Cabris)
Kontakt: jane@nordentoft.dk
11. november 2015

MOTORMARKEDET...

Fiat500C

Farve: perlemor med beige softtop
2 år gammel, kørt ca 27.000 km

Brune læder sæder
Semiautomatgear (kan både køre med automatgear og manualgear) Dække medfølger.

Nypris. 19.000 EUR
Salgspris: 13.500 EUR

Bosiddende tæt på Grasse (Cabris)

Kontakt: Jane@nordentoft.dk
10. november 2015

En læser - Ulla Blichert - har sendt os denne information.

Måske en god ide at undersøge, hvorledes det står til i din kommune. Vi hører gerne fra vore læsere så vi kan danne os et indtryk af, hvor udbredt det er.

I vores lille commune har vi netop fået nye bødetakster for ulovlig parkering. Det ka’ jo være det er gældende overalt, så til orientering.

Nu koster det 135 euro (1006 d.kr.)  for en bil og 35 euro (261 d.kr.)  for en motorcykel.

De forbudte steder er som i Danmark, men der en væsentlig undtagelse

Ved lyskurve må bilen bare ikke genere for udsynet til signalerne - ikke noget med antal m til krydset!

Og så er taksterne vist godt nok anderledes.

INFO LA POLICE MUNICIPALE

L’amende forfaitaire passe de 35 à 135 euros pour certaines infractions.

Stationnement "très gênant"

Une infraction pour stationnement "très gênant" est sanctionnée d’une amende de135€ , pour les automobilistes qui entravent la circulation des piétons.

Elle ne concerne pas les motards, qui restent passibles d’une amende de 35€.

Est notamment considéré comme "très gênant", l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule :

 Dans une voie de bus

Sur un emplacement réservé aux personnes handicapées ou aux transports de fonds

Sur les passages piétons

Sur les voies vertes et pistes cyclables

 À proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation lors-que le gabarit du véhicule est susceptible de masquer cette signalisation à la vue des autres usagers

Au droit des bouches d’incendie

 Sur les trottoirs "à l’exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs"

Le montant de certaines infractions pour stationnement gênant était de 35€.

Le nouveau montant s'élèvera désormais à 135 euros pour ce qui est du montant forfaitaire.

Immobilisation et mise en fourrière du véhicule possible.

Décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015 relatif au plan d'actions pour les mobilités actives et au stationnement. JORF n°0153 du 4 juillet 2015 page 11306 texte n° 17
9. november 2015

Vi sælger Nanna Ditzels sommerhus...

Meget af det møbeldesigneren Nanna Ditzel er kendt for, er skabt i sommerhuset i Dronningmølle. Her tegnede hun de første skitser til nogle af sine bedste designs, og her fyldte hun huset med gæster i festligt lag.

Siden vores mor døde i 2005, har vi beholdt hendes sommerhus med hendes møbler og indretning. Huset i Dronningmølle betød meget for hende, og det betyder meget for os, så det er med tungt hjerte, at vi sælger det, men vi håber at finde en køber, der sætter pris på husets og dets historie.

For der er meget historie i huset. Det er delvist indrettet efter hendes 60’er eksperimenter, hvor selskaber foregik i bløde omgivelser på gulvet. Huset har dannet rammen om et langt og kreativt liv med intensivt udviklingsarbejde og masser af fornøjelser med venner og familie. Se blandt andet billedet med Verner Panton og Nanna Ditzel på Dronningmølle Strand.    

Læs mere og se flere billeder på www.ditzelhouse.com

Kontakt:

Dennie, Lulu og Vita Ditzel

Mail: dd@nanna-ditzel-design.dk

Telefon: 20830185
9. november 2015

Her er drømmen om et lille vinslot i Bordeaux området ...

 

Ejendommen ligger i 120 m. højde, med flot udsigt over La Garonne dalen.

4 km. fra byen Langon og motorvejen ,45 km. fra Bordeaux og ca. 100 km. fra havet og byen Arcachon.

Se hjemmesiden www.chateaulacorne.dk  ,med info om aktiviteter på ejendommen.

Huset består af flere dele ,en lejlighed på 150 m2,en lejlighed på 100 m2 ,begge med  stuer og køkken samt badeværelser og toiletter. Opvarmning oliefyr.

Endvidere vinkælder med faciliteter til fremstilling af vin,samt en lade på 120m2 til lagerplads.

Husets grund er på ca. 10,000 m2 med en lille skov.

Vinmarkerne er på ca. 20,000 m2 med muligheder for yderligere opkøb i området.

Pris 450,000 euro.

Ejendommen kan evt. købes med en anpart, med en aftale om en senere tidsbestemt overtagelse.

Om ønskes kan rådgivning og undervisning i vindrift , stilles gratis til rådighed i en periode.

Yderligere oplysninger og billeder fremsendes gerne på forlangende fra evt. seriøse interesserede.

Send venligst email til   la.corne@orange.fr
9. november 2015

Fra en af vore læsere - Else Kildsgård i Nyons - har vi modtaget følgende information, som vi takker for:

Vær gæst hjemme hos dig selv. (Nyons og omegn - Drôme) 

Dominique har solgt sin restaurant, og tilbyder nu at lave middage til dine gæster.

Hun og Thomas ( svensker) har haft byens bedste restaurant, med fuldt hus hver aften.

Nu vil de slappe lidt af, men stadig lave mad. De laver også små kokkekurser, bl.a. for mine 4 børnebørn på 11-16 år. Det var en stor succes, og børnene har nu maddage derhjemme.

Sproget er ikke et problem, de taler engelsk, og Thomas svensk og dansk.

Kontakt Dominique for flere oplysninger:  tlf:06 75 40 50 14

mail: domtomleona@yahoo.fr
8. november 2015

Salg af andel i hus

i Bargemon, Sydfrankrig

Vi sælger en andel i et dejligt enderækkehus med vinkel terasse, samt lille have.

Huset er i 2 plan, ovenpå stort soveværelse med masser af skabsplads, gæsteværelse, badeværelse, toilet samt opbevaringsrum med personligt skab, nedenunder stue med pejs, køkken med opvaskemaskine, toilet, samt opbevaringsrum med vaskemaskine. Udgang til terrasse/have direkte fra både køkken og stue.

Beliggenheden gør, at man vil have sol på grunden hele dagen. Panoramaudsigt samt lille smutvej til byen. Der er tilhørende garage.

Bebygget areal ca. 100 m2 + garage.

Grundens areal ca, 400 m2 . Da der hverken er naboer mod syd, nord og vest føles arealet betydeligt større.

Fjernsyn med parabol og danske kanaler, samt internet.

Huset ligger i en hyggelig bjerglandsby, ½ time til golf og ski, 40 min. til kysten, samt 60 min. til Nice lufthavn.

Andelen koster kr. 160.000,- og man har brugsret 2 x 14 dage hvert halvår, roterende så man oplever alle årstider.

Faste udgifter til budget samt nyanskaffelser kr. 3.500,- pr. år.  

Hvis ovennævnte har interesse, kan man ringe til +45 22 92 56 87 eller maile til jk.mann@has.dk for yderligere oplysninger, samt billedmateriale.   
8. november

Lys 2-værelses lejlighed med skøn udsigt til salg i Vence

Pris: Euro 175.000.-

               

Lejligheden, som er på ca. 43 , ligger på 3. (øverste) etage i et lille velholdt ejendomskompleks bestående af 16 lejligheder i den rolige bydel L’Ara med busterminalen lige rundt om hjørnet og kun 5 minutters gang fra den historiske bykerne. Der er udsigt til Middelhavet fra den sydvendte terrasse og til Col de Vence fra den nordvendte balkon.

Lejligheden består af entré med indbygget skab i åben forbindelse med opholdsstuen og det fuldt udstyrede køkken, en lille mellemgang med indbygget skab og døre til henholdsvis soveværelse og badeværelse.

Der er et kælderrum på 12 samt et fælles udendørs parkeringsareal.  


                    

Der er udarbejdet en hjemmeside www.vence.dk med detaljerede oplysninger om lejligheden, en skitsetegning samt mange billeder.

Kontakt:

Karen Jones & Steen Gudnitz

leprovencal@mail.dk

Tlf.: +45 56 96 54 4
Tlf.: +33 9 62 62 54 07
Mob:+45 23 25 36 96
23. oktober 2015

MARKEDSPLADSEN.

2 golfsæt til salg - brugt 1 gang/som nye. Pr. sæt 300 Euros

Golfvogne - tohjulet er af mærket GO.

Damesættet af mærket ADAMS GOLF består af:
2 stk. fairwaykøller str. 4 og 5, 2 stk. putter, 6 stk. jern: 5,6,7,8 og 9 samt 1 P.

Herresættet til venstre hånd : Ligeledes af mærket ADAMS GOLF består af:
2 stk. fairwaykøller 3-17 og 4-21, 1 putter, 1 fiskestang (Golf retriver), 6 stk. jern: 5,6,7,8 og 9 samt 1 P.

Lis og Børge Johannsen, lisbj@wanadoo.fr

Tlf. 0672 074371
23. oktober 2015

Lille paradis i Les Selves ved Draguignan – kun 499.000 Euros

Kun 5 minutters kørsel fra Draguignan ligger dette dejlige, smukke og meget velholdte hjem. Draguignan, en garnisonsby med ca. 40.000 indbyggere, har simpelthen alt: Teater, nyt stort biografkompleks, et hav af caféer, bistroer, restauranter, spændende butikker, Carrefour, et veldrevet hospital og uddannelsessteder.

Les Selves, er et meget roligt kvarter med store grunde, flotte huse og dejlige naboer.

Huset er på 145 m2. Indeholdende amerikansk køkken, spisestue, opholdsstue m/brændeovn, masterbedroom, 2 gæsteværelser samt kontor, 2 badeværelser med toilet og 1 selvstændigt toilet samt bryggers. I 2010 blev verandaen bygget – et sted, som hurtigt bliver det foretrukne først og sidst på året. Alle dørene kan skydes fra. Huset bliver opvarmet med kvalitetsradiatorer fra Rothelec.

                                    

                                  

Rundt om huset mod øst, syd og vest er der i alt ca. 200 m2 terrasse.

Poolen, som er rund – 8 meter i diameter er lukket med mulighed for at åbne skydedørene. Konstruktionen gør, at badesæsonen bliver forlænget min. 1 md. Før og efter.

Bag poolen findes et studio på ca. 40m2 med køkken, bad og toilet samt stort opholds- og soveværelse.

Haven, som er omgivet af en stor, tæt cypreshæk, er på 6000m2 med mange oliventræer, laurier og smukke pinjetræer. Grunden er delvist udlagt som naturgrund, men med græsplæner mod øst og vest.

Desuden er der en 35m2 stor garage samt 1 cave, hvor mange flasker vin kan opbevares i den rigtige temperatur. Og ikke at forglemme: 2 hundegårde m/huse.

Ønskes yderligere informationer kontakt venligst: Lis og Børge Johannsen

lisbj@wanadoo.fr   – tlf. +33 (0)494 674420 eller +33 (0)672 074371
22. oktober 2015

BOLIG SØGES...

Lejlighed i området Nice til Cannes søges.

Maximum pris ca. 2 millioner kroner

Henvendelse til:

Hans Hagdrup
Læge

Strandparksvej 10
2900 Hellerup

Tlf: 20642099

Mail: hagdrup@dadlnet.dk
21. oktober 2015

EN LÆSER SPØRGER...

Vi har et hus i Theoule Sur Mer hvor vi har ombygget vores hus sidste år, og i denne forbindelse fik vi trukket rør til 3  aircondition inden i huset og en kompresser udenfor, som man kalder et split multianlæg.

Det jeg meget gerne vil spørge om, er nogle der har gode erfarringer med seriøse, ærlige montører som ved hvad de laver, da det jeg er interesserede i vi skal havde en god kvalitet, til den rigtige pris.

Håber det er muligt at høre tilbage.

Med venlig hilsen/Best regards,

Bo Thorn-Jakobsen

www.superbyg.com

KONTAKT:
Mail: btj@superbyg.com
Mobil: +45 25 15 73 73

 

 21. oktober 2015

ADVARSEL - SVINDEL...

Vi - og formentlig flere af vore læsere - har modtaget en mail, som vist nedenfor.

Vi havde mistanke om, at det var en fup-mail - og dette fik vi bekræftet ved besøg hos Orange i Nice i dag.

Du skal naturligvis ikke svare på den, men videresende den til abuse@orange.fr


          Suivide votre facture impayée

       

v otre n u m éro a d h é s i on : m a i l :

        

 


B onjo ur,

Nousv o u s v o n t a c to n s c o n c ernant v o tre f a c ture i m p a y é e.

A f i nd e b é n é f i c i er d es ac c è s à l a m e ss a g eri e , i n t ernet et t é l é p h o n e, v o u s et e s p r i é d e c o n s u l t er v otre

Fac tue a f i n de m et t r e u n o r dre de p a i m e n t a c t i f . Re n de z v o us en cl i q u a nt s ur: A s s i s tanc e Or ang e

Cem e ss a g e n e v o u s s era p a s e n v o y é p o ur u n e d e u xi e m e f o i s en c as d e n o n re s p e c t d es c o n d i t i o n s De n os s e r vi c e s , l a ss i s ta nc e c li e nt è l e p a ss era à l a s u s p e n s i o n d e t o us v os s e r v ic es ( m e ss a g eri e , In t ern e t, t é l é p h o n e).

Merc i d e votre c o n f i a n c e v otre s e r vi c e c l i e n ts Or a n g e
17. oktober 2015

MOTORMARKEDET...

Jaguar XK 8 coupé 2002

Kun kørt 60.000 km 1 ejer

Antrasit metallic beige læder

Lækker sportsvogn med masser af km i sig. Alt i originalt udstyr

Pris: Euro 14.000

Kontakt: Jørgen på 04 93634708 eller dansk mobil: 40599272 mail@jpi.nu
17. oktober 2015

SPROGUNDERVISNING...

Jeg har erhvervet mig en lang erfaring som lektor i engelsk og fransk i det norske skolesystem. De senere år, har jeg havt æren og glæden af at medtage mine franskstudenter til et ophold ved Collège International de Cannes.

I mange år har de modtaget studenter fra mange af verdens lande. Undervisningen blir givet i små grupper, tilpasset studenternes behov og ønsker.

Mine elever har havt stor glæde av opholdet; ikke kun et faglig bedret niveau, men også kulturelt mes de har været i Alpes-Maritimes.

Nu vil de satse mere på sprogkurser for voksne

Nu bor  jeg næsten permanent der nede, sådan at jeg kan fortsætte mit samarbeide med Collège, og  at jeg kan hjælpe jer i at planlægge, organisere rajsen  samt at modtage jer når i kommer ned. Hvis en af jeres ledsagende lærere skulle blive syg, kan jeg også hjælpe med at lede jeres studenter.

Jeg er opvokset i København og taler flydende dansk.

Collège International de Cannes har denne hjemmeside: www.french-in-cannes.com

Mailadresse: einguld@hotmail.com     

        

Venlig hilsen

Einar Guldvog
17. oktober 2015

En fullstændig renoveret hybel til salgs...

Hybelen er lige ved Cannet Mairie i et område uden trafikstøy, men som ligevel er kort vej fra butikker, caféer og restauranter. Det er nemt at komme ind til Cannes centrum.

   

Hybelen er på 27m2 med en have på 104 m2. Den består af: hovedrom, køkken og bad. Den har centralvarme, kælder og en sikret parkeringsplads.

Mail: einguld@hotmail.com

      
16. oktober 2015

Fra advokat Nicolas Brahin i Nice har vi modtaget følgende:

Forsikringsbegivenhed: Skal man fordele beskatning af erstatningen over flere år?

Din franske virksomhed har haft en skade i regnskabsåret 2015 og har modtaget erstatning fra sit forsikringsselskab. Dette beløb skal i princippet indregnes i resultatet for 2015, men en optimering er mulig.

Erstatningen er skattepligtig

En erstatning fra et forsikringsselskab, uanset om den er beregnet til at dække den lidte skade på anlægsaktiver efter en forsikringsbegivenhed eller tab af indtjening, er i princippet altid skattepligtig. Men afhængig af tilfældet udgør erstatningen en driftsindtægt eller en gevinst.

Driftsindtægt…

Hvis erstatningen er modtaget for at kompensere for lagersvind, skal den betragtes som driftsindtægt, der er skattepligtig efter de almindelig gældende regler. Det er for eksempel tilfældet med en erstatning, som en handlende har modtaget efter en lagerbrand (CE 22.05.1931 nr. 96341) . Den er knyttet til driftsresultatet i det regnskabsår, hvor den udbetales.

Eller gevinst…

En erstatning, der er beregnet til at kompensere for et helt eller delvist tab af et afskrivningsberettiget anlægsaktiv, behandles som gevinst eller tab ved salg, hvis det udbetalte beløb overstiger aktivets regnskabsmæssige nettoværdi. Hvis det drejer sig om en virksomhed, der er omfattet af selskabsskat, skal denne gevinst eller dette tab i sin helhed altid betragtes som kortfristet og skal være lig den modtagne erstatning fratrukket pågældende aktivs regnskabsmæssige nettoværdi.

For eksempel blev selskabets IT-udstyr, der var købt to år forinden, ødelagt som følge af en vandskade den 01.01.2014. Det var opført som et anlægsaktiv til 30.000 € og altså afskrevet i 2012 og 2013 for 10.000 € (afskrivning over tre år). Dit forsikringsselskab yder dig en erstatning på 20.000 €. Den skattepligtige gevinst er derfor 10.000 €: [20.000-(30.000-20.000)].

Men det er muligt at sprede beskatningen over flere år…

Når gevinsten stammer fra en forsikringserstatning efter et hændeligt tab af et afskrivningsberettiget anlægsaktiv, har du mulighed for at fordele skatten over flere år. Varigheden er lig den afskrivningsperiode, der allerede er praktiseret på det beskadigede aktiv (§ 39, quaterdecies i fransk skattelov CGI).

Man kan foretage dette valg i rubrik A på skema 2059-B (normal skatteordning) eller ved indgivelse af en detaljeret oversigt (pr. regnskabsår) over gevinstens fordeling, der vedlægges selvangivelsen (forenklet skatteordning).

I praksis fordeles gevinsten i lige store dele over flere regnskabsår, idet hver del er lig pågældende gevinst divideret med den afskrivningsperiode, der allerede er gennemført (altså to år i vores eksempel). Derefter integreres gevinsten igen i de antal regnskabsår, der svarer til spredningens varighed, idet det angives, at den første reintegration sker i regnskabsåret, efter genvinsten blev opnået.

Er der et loft?

Den gevinst, der kan vælges i fordelingsordningen har et loft på den kortfristede nettogevinsts samlede beløb i regnskabsåret. Hvis en virksomhed således realiserer en kortfristet gevinst (10.000 €) som følge af en erstatning efter tab af et aktiv og i løbet af samme regnskabsår et kortfristet tab (2.000 €) som følge af salget af et andet aktiv, kan gevinsten på 10.000 € i forbindelse med erstatningen kun fordeles i forhold til den samlede kortfristede nettogevinst, nemlig 8.000 € (10.000 -2.000).

Det sker at en skade ødelægger flere aktiver, hvor de gennemførte afskrivningsperioder er forskellige. I dette tilfælde skal der anvendes en gennemsnitsperiode.
14. oktober 2015

Drømmebolig med panoramaudsigt tæt ved Middelhavet og den spanske grænse

Huset ligger 200 meter oppe ad en bjergside i bebyggelsen Domaine des Albères ca. 10 km fra Middelhavet.  Der er stor fælles pool, tennisbane og bordtennis i bebyggelsen.

Huset består af to adskilte etager hver med eget køkken og bad/toilet, samt en stor garage.På 1. sal er der 60 kvm bestående af køkken med adgang til stor gårdhave, soveværelse, badeværelse og stor stue med dør til balkon med formidabel udsigt over Roussilon sletten til Corbieres bjergene 50 km væk. Man kan også se Middelhavet og toppen af det højeste bjerg i området Canigou.

Stueetagen er på ca. 30 kvm og består af badeværelse, køkken/alrum og soveværelse .

Grunden er på ca. 400 kvm og anlagt med terrasser op ad bjergsiden.
Der er tre store terrasser, beliggende nord, syd og vest for huset, så der altid er mulighed for at finde sol eller skygge.
   

Pris 1.650.000 DKR

http://panoramaudsigtsydfrankrig.123hjemmeside.dk/421022832

Kontakt Carsten Skjoldborg for mere information på +4560847122 eller mail til cskjoldborg5@gmail.com
12. oktober 2015

POLYGONE - SHOPPINGCENTER ÅBNER I CAGNES SUR MER...

Centeret ligger på Avenue des Alpes - penetranten, der løber fra Cagnes sur Mer mod Vence.

Der vil være 150 butikker, restauranter etc.

Åbningen finder sted 22. oktober 2015.

Åbningstider: Mandag til lørdag kl. 10-219. september 2015

VINTERBADNING I ANTIBES...?

Jeg hedder Sandra, bor i Antibes (La Fonne) og søger nogen at vinderbade med idet jeg har svært ved at motivere mig selv om morgenen!

  Jeg starter arbejde kl 9.00 så enten skal det være kl 8.00 ved stranden lige ved tunnellen i La Fontonne eller evt Ponteil eller  endnu tidligere (jeg står som regel op kl 7.00), stenstranden ved La fontonne)

Nogen der er "Friske"!!

Sandra Dolcerocca

Mountainbike in France

http://www.mtbridemore.com/

Facebook: RideMore-MTB Provence

FR-06600 Antibes
Phone: +33 (0)601 99 46 42

Mail: mtb.dolcerocca@gmail.com
Din "Flash" afspiller har brug for at blive opgraderet

For at se denne side kan du klikke her for at hente den seneste version af "Flash" fra Adobe. Når installationen er overstået kan du vende tilbage hertil og se siden.

Hvis du ser denne besked selvom du lige har opgraderet Flash så prøv at lukke alle Internet Explorer vinduer ned, start op igen og kom tilbage til denne side.